Doel Verbindingen

Met een Doel Verbinding is het mogelijk om een specifiek doel, een project - binnen de gegeven omstandigheden - zo optimaal mogelijk te realiseren.

Doel Verbindingen worden altijd voor een specifiek doel aangevraagd. 

Anders dan de overige Verbindingen zijn Doel Verbindingen dus niet blijvend gekoppeld aan een bepaalde persoon, plaats, voorwerp, aan een dier of een stukje natuur.

Doel Verbindingen helpen je om de doelen die je - alleen of samen met anderen - gesteld hebt, zo goed mogelijk te realiseren.

Er zijn drie Doel Verbindingen:


Deze drie Doel Verbindingen kunnen ingezet worden om specifieke doelen te bereiken. 


Een Doel Verbinding kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat:

 • een project succesvol afgerond wordt, zoals een voorstelling of evenement
 • een huwelijksfeest in een nog betere harmonie verloopt
 • je nog geïnspireerder je boek schrijft of je schilderij schildert
 • een Rechtszaak tot een zo goed en eerlijk mogelijke uitspraak komt
 • jouw ontwerp nog beter wordt
 • je je examen haalt


Belangrijk is dat naarmate je jezelf meer inzet om jouw doel te bereiken, de Doel Verbinding jou meer zal helpen en ondersteunen.

Verschil Doel Verbindingen en overige Verbindingen

Er is een essentieel verschil tussen Doel Verbindingen en alle overige Verbindingen.
Een Doel Verbinding is gekoppeld aan een specifiek doel, terwijl alle overige Verbindingen blijvend gekoppeld zijn aan een persoon, plaats, apparaat, dier, plant, de bodem of het water.

Zo vormen Neutralisatie Verbindingen een energetische Licht piramide om een persoon, plaats of voorwerp waarbinnen alle belastende omgevingsstraling op energieniveau wordt geneutraliseerd.

Een Doel Verbinding geeft geen blijvende energetische ondersteuning aan een persoon, plaats of voorwerp, maar is gericht op het begeleiden van een proces om een specifiek doel zo goed mogelijk te kunnen realiseren.

Zodra een project is afgerond, stopt de werkzaamheid van de Doel Verbinding die je voor het betreffende project hebt aangevraagd. Het doel is immers al bereikt.

Alle overige Verbindingen werken over levens heen.

De werking van de Doel Verbindingen

Doel Verbindingen werken met hulp van van kosmische dag engelen. Zij zetten zich in om jouw doel, jouw project zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het is daarom van wezenlijk belang dat je jezelf zo goed mogelijk inzet om jouw doel te verwezenlijken. De kosmische dag engelen gaan zich uiteraard niet voor jouw doel inspannen, als je dat zelf niet zou doen. Het is voor hen ook niet mogelijk om jou te helpen op het moment dat jij zelf niets doet of als je er zelf niet bij betrokken bent.
 

Het geeft me a.h.w. vleugels (een ervaring)

‘De Doel Verbindingen doen me me gesteund voelen/weten in dat wat ik allemaal te doen heb. Ook al is mijn lichaam (nog niet :~) geen 20 jaar jonger geworden, de steun van de kosmische dag Engelen maken dat ik weer dagelijkse zaken alleen aanpak, zoals ik vroeger deed, maar nu ondersteund door kosmische dag energie.
Het geeft me inderdaad a.h.w. vleugels en meer zin om iets aan te pakken, meer enthousiasme.
Hartelijk dank.’

Werkt voor alle betrokkenen

Een Doel Verbinding werkt voor alle betrokkenen op het moment dat zij zich met het gestelde doel, het project bezighouden.
Het is dus mogelijk om een Doel Verbinding aan te vragen voor een project waaraan meerdere mensen werken of een project waar meerdere mensen bij betrokken zijn.

Geen wondermiddel

De Doel Verbindingen zijn geen wondermiddelen.

Als je bijvoorbeeld een examen moet doen, maar je hebt echt te weinig feeling met het vak waarvoor je moet opkomen, dan kan de Helderheid Verbinding jou helpen om jouw resultaten te verbeteren, maar kan deze verbetering nog altijd onvoldoende groot zijn om jouw examen te halen.

Hetzelfde geldt voor elk ander doel dat niet reëel gesteld is. Als je jezelf een irreëel doel stelt dat je zonder een Doel Verbinding onmogelijk zou kunnen bereiken, zal een Doel Verbinding het 'onmogelijke' niet mogelijk kunnen maken.

Eén project per Doel Verbinding

Elke Doel Verbinding werkt voor één specifiek doel, dus voor één 'project'. Tijdens jouw aanvraag van de betreffende Doel Verbinding geef je een korte omschrijving van het doel waarvoor je de Verbinding aanvraagt.

Wil je ondersteuning voor meerdere projecten, dan vraag je voor elk project een aparte Doel Verbinding aan.

Project afgerond

Zodra een project is afgerond, stopt de Doel Verbinding die je voor het betreffende project hebt aangevraagd. 
Je kunt dezelfde Doel Verbinding daarna niet voor een nieuw project laten werken.

Als je een Doel Verbinding hebt aangevraagd voor een algemeen doel dat gedurende een lange periode in jouw leven een rol blijft spelen, blijft deze Doel Verbinding gedurende die gehele periode werken.
Een Doel Verbinding stopt dus alleen zodra het specifieke doel waarvoor de Verbinding is aangevraagd, definitief is afgerond.

Afgeleid van

De drie Doel Verbindingen, de Resultaat Verbinding, de Helderheid Verbinding en de Harmonie Verbinding zijn afgeleid van respectievelijk de Lichtwezen Verbinding, de Licht Verbinding en de Man/Vrouw Verbinding.

Als je vóór de introductie van de Doel Verbindingen een Lichtwezen Verbinding voor een project, een Licht Verbinding voor een project en/of een Man/Vrouw Verbinding voor een project hebt aangevraagd om een door jou gekozen doel te bereiken, dan heeft die Verbinding voor een project exact dezelfde werking (gehad) als respectievelijk de Resultaat Verbinding, de Helderheid Verbinding en de Harmonie Verbinding.

Einddoel-demo

Aan elke Doel Verbinding is een Einddoel-demo toegevoegd, waardoor je gedurende de gehele tijd die nodig is om het doel te realiseren, onbewust in contact blijft met het eindresultaat van het doel dat je voor ogen hebt.

Je hebt het einddoel dus continu in het vizier en kunt het eindresultaat (onbewust) voelen tijdens het proces dat voorafgaat aan het realiseren van het betreffende doel.

Geen Einddoel-demo bij de overige Verbindingen
De Einddoel-demo is alleen toegevoegd aan de drie Doel Verbindingen, dus aan de Resultaat Verbinding, de Helderheid Verbinding en de Harmonie Verbinding, en niet aan alle overige Verbindingen.

De drie Doel Verbindingen onderscheiden zich van alle andere Verbindingen omdat alleen de Doel Verbindingen een door jouzelf gesteld doel hebben.
Alle andere Verbindingen hebben geen doel om naartoe te werken, hun werking is puur ondersteunend voor jou of jouw omgeving.

Hoe maak je bewust contact met de Einddoel-demo van een Doel Verbinding
Je richt je op het gewenste eindresultaat van het doel waarvoor je één van de Doel Verbindingen hebt aangevraagd.
Je stelt je daarbij gevoelsmatig open voor het positieve eindresultaat van de betreffende Doel Verbinding, zonder daar vooraf een te vast omlijnd beeld van te vormen.

Als je je zo op het eindresultaat richt, kun je voelen wat er nog tussen jou en het positieve eindresultaat van de betreffende Doel Verbinding in staat, dus hoe ver je ongeveer bent in de realisatie van jouw doel of project.

Overige Verbindingen inzetten

Doel Verbindingen werken ondersteunend voor het doel dat jij gesteld hebt. De kosmische dag engelen die de Doel Verbindingen begeleiden, richten zich daarbij specifiek op de begeleiding van het gestelde doel.

Je voelt de ondersteuning van een Doel Verbinding dus niet in jezelf als een ondersteuning op energieniveau, zoals je dat in je eigen systeem kunt voelen bij de Aura, Spirit of Chakra Verbindingen. Je kunt de effecten van de Doel Verbinding wel waarnemen in het project waar je de Doel Verbinding voor hebt aangevraagd.

Als je jezelf op energieniveau wilt ondersteunen in het werken aan jouw boek, kunstwerk of project, dan kun je naast één van de Doel Verbindingen ook Verbindingen uit de andere categorieën aanvragen om jou persoonlijk te ondersteunen in dit (creatie)proces.

Als je hierin geadviseerd wilt worden, stuur dan een e-mail naar Bas en Maria, met een beknopte omschrijving van jouw doel en op welke punten je extra ondersteund zou willen worden.

Meerdere Doel Verbindingen activeren

In tegenstelling tot de meeste andere Verbindingen kunnen meerdere Doel Verbindingen tegelijkertijd geactiveerd worden.
Omdat Doel Verbindingen worden ingezet voor het zo goed mogelijk laten verlopen van allerlei projecten, werken zij niet direct in op jouw systeem en treedt er dus geen energieverandering op waaraan jouw systeem zou moeten wennen.

Doel Verbindingen aanvragen

In de tekst Een Doel Verbinding aanvragen worden instructies gegeven hoe je het beste Doel Verbindingen online aan kunt aanvragen.


Drie Doel Verbindingen

Hieronder vind je de inleidingen van de artikelen over de drie Doel Verbindingen.

Resultaat Verbinding

De Resultaat Verbinding is één van de drie Doel Verbindingen die speciaal bedoeld zijn om projecten, specifieke doelen die je gesteld hebt, zo goed mogelijk te laten verlopen.

Met de Resultaat Verbinding kun je de doelstelling van een project zo goed mogelijk bereiken.

De Resultaat Verbinding kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat:

 • een project succesvol verloopt, zoals een voorstelling of evenement
 • een Rechtszaak tot een zo goed en eerlijk mogelijke uitspraak komt
 • je passend werk vindt
 • je een zo goed mogelijk passend huis vindt
 • je huis of terrein verkocht wordt
 • de bouw van jouw huis zo goed mogelijk verloopt
 • jij en je ex-partner een goede omgangsregeling overeenkomen voor de zorg van jullie kinderenDe Resultaat Verbinding kan dus ingezet worden voor allerlei verschillende doelen die je wilt bereiken, met andere woorden om allerlei verschillende ‘projecten’ gemakkelijker te realiseren.
Lees meer: Resultaat Verbinding

Helderheid Verbinding

De Helderheid Verbinding is één van de drie Doel Verbindingen die speciaal bedoeld zijn om projecten, specifieke doelen die je gesteld hebt, zo goed mogelijk te laten verlopen.

Met de Helderheid Verbinding kun je meer inspiratie krijgen om jouw eigen creatie(s) zo goed mogelijk overeen te laten komen met jouw intentie.

De Helderheid Verbinding kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat:

 • een boek van jouw hand zo goed mogelijk weergeeft wat jij wilt overbrengen
 • het schilderij dat je schildert zo goed mogelijk jouw diepere intentie weergeeft
 • het ontwerp van een huis zo goed mogelijk wordt
 • het ontwerp van een nieuwe website zo goed mogelijk wordt
 • je geïnspireerde gedichten schrijft
 • je gemakkelijker nieuwe ideeën krijgt
 • je het concept voor een nieuwe (behandel)methode ontdekt
 • je innovatieve ontwerpen maakt
 • je vernieuwende kleding ontwerptDe Helderheid Verbinding kan dus ingezet worden om allerlei eigen geestelijke creaties zo goed en zo geïnspireerd mogelijk te laten worden.
Lees meer: Helderheid Verbinding

Harmonie Verbinding

De Harmonie Verbinding is één van de drie Doel Verbindingen die speciaal bedoeld zijn om projecten, specifieke doelen die je gesteld hebt, zo goed mogelijk te laten verlopen.

De Harmonie Verbinding kan je helpen om de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke zo harmonieus mogelijk te laten zijn binnen het project waarvoor je de Harmonie Verbinding hebt aangevraagd.
 
De Harmonie Verbinding kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat:

 • een (huwelijks)feest zo harmonieus mogelijk verloopt
 • de man/vrouw balans binnen een huwelijk zo goed mogelijk is
 • de man/vrouw balans in een evenement zo goed mogelijk isAls de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke zo harmonieus mogelijk is, zal de sfeer beter worden en zullen de eventuele resultaten beter in balans zijn.
Lees meer: Harmonie Verbinding