Resultaat Verbinding

De Resultaat Verbinding is één van de drie Doel Verbindingen die speciaal bedoeld zijn om projecten, specifieke doelen die je gesteld hebt, zo goed mogelijk te laten verlopen.

Met de Resultaat Verbinding kun je de doelstelling van een project zo goed mogelijk bereiken.

De Resultaat Verbinding kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat:

 • een project succesvol verloopt, zoals een voorstelling of evenement
 • een Rechtszaak tot een zo goed en eerlijk mogelijke uitspraak komt
 • je passend werk vindt
 • je een zo goed mogelijk passend huis vindt
 • je huis of terrein verkocht wordt
 • de bouw van jouw huis zo goed mogelijk verloopt
 • jij en je ex-partner een goede omgangsregeling overeenkomen voor de zorg van jullie kinderenDe Resultaat Verbinding kan dus ingezet worden voor allerlei verschillende doelen die je wilt bereiken, met andere woorden om allerlei verschillende ‘projecten’ gemakkelijker te realiseren.

Eigen inzet

Belangrijk is dat naarmate je jezelf meer inzet om jouw doel te bereiken, jouw project te realiseren, de Resultaat Verbinding jou meer zal helpen en ondersteunen.

De werking van de Resultaat Verbinding

De Resultaat Verbinding werkt net als de andere Doel Verbindingen met de hulp van kosmische dag engelen. Zij zetten zich in om jouw doel, jouw project zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het is daarom van wezenlijk belang dat je jezelf zo goed mogelijk inzet om jouw doel te verwezenlijken. De kosmische dag engelen gaan zich uiteraard niet voor jouw doel inspannen, als je dat zelf niet zou doen. Het is voor hen ook niet mogelijk om jou te helpen op het moment dat jij zelf niets doet of als je er zelf niet bij betrokken bent.

Hulp bij je levensopdracht

De drie Doel Verbindingen kunnen ingezet worden om hulp te krijgen bij het verwezenlijken van je levensopdracht.

Elke Doel Verbinding heeft daarbij z’n eigen rol:

 • de Helderheid Verbinding helpt je om de juiste inzichten te krijgen voor het verwezenlijken van je levensopdracht
 • de Resultaat Verbinding helpt je om deze inzichten te realiseren
 • de Harmonie Verbinding helpt je om de processen die leiden naar je levensopdracht zo goed mogelijk in balans te laten verlopen

Hulp bij het overgaan

De drie Doel Verbindingen kunnen ingezet worden om hulp te krijgen bij het stervensproces en het overgaan, het laatste ontwikkelingsproces van dit leven.
Doe je dat, dan begeleiden kosmische dag engelen je gedurende het stervensproces en het overgaan tot aan het kosmische dag Hiernamaals.Elke Doel Verbinding heeft daarbij z’n eigen functie:

 • de Resultaat Verbinding helpt je om het proces van het leven los te laten te vergemakkelijken en het overgaan beter aan te durven
 • de Helderheid Verbinding helpt je om de juiste ingevingen te ontvangen om je weg te vinden naar het Hiernamaals 
 • de Harmonie Verbinding helpt je om al deze processen zoveel mogelijk in optimale harmonie te laten verlopen


Het hele stervensproces kan zachter en menswaardiger verlopen met behulp van de drie Doel Verbindingen.


Op elke leeftijd
De drie Doel Verbindingen ‘om je te helpen bij het overgaan’ kunnen op elke leeftijd aangevraagd worden, ook als je nog vol in het leven staat. De kosmische dag engelen zullen je pas gaan helpen als jouw sterven zich verwacht of onverwacht aandient.

Hulp bij te grote werkdruk

De drie Doel Verbindingen kunnen ingezet worden om hulp te krijgen bij de balans tussen je privé leven en jouw werkdruk.


Elke Doel Verbinding heeft daarbij z’n eigen rol:

 • de Helderheid Verbinding helpt je om de juiste ideeën te krijgen voor een betere balans tussen je privé leven en jouw werkdruk
 • de Resultaat Verbinding helpt je om deze ideeën te realiseren
 • de Harmonie Verbinding helpt je om de processen die leiden naar een betere balans tussen je privé leven en jouw werkdruk zo goed mogelijk in balans te laten verlopen

Werkt voor alle betrokkenen

Een Doel Verbinding werkt voor alle betrokkenen op het moment dat zij zich met het gestelde doel, het project bezighouden.
Het is dus mogelijk om een Doel Verbinding aan te vragen voor een project waaraan meerdere mensen werken of een project waar meerdere mensen bij betrokken zijn.

Geen wondermiddel

De Resultaat Verbinding is geen wondermiddel.

Als je bijvoorbeeld de Resultaat Verbinding aanvraagt om een Rechtszaak tot een zo goed en eerlijk mogelijke uitspraak te laten komen, dan hoeft dat niet te betekenen dat je de Rechtszaak zult winnen, wel dat binnen de gegeven omstandigheden de uitspraak zo gunstig mogelijk voor jou uitvalt.

Hetzelfde geldt voor elk ander doel dat niet reëel gesteld is. Als je jezelf een irreëel doel stelt dat je zonder de Resultaat Verbinding onmogelijk zou kunnen bereiken, zal de Resultaat Verbinding het 'onmogelijke' niet mogelijk kunnen maken.

Einddoel-demo

Aan de Resultaat Verbinding is een Einddoel-demo toegevoegd, waardoor je gedurende de gehele tijd die nodig is om jouw doel te realiseren, onbewust in contact blijft met het eindresultaat van het doel dat je voor ogen hebt.

Je hebt het einddoel dus continu in het vizier en kunt het eindresultaat (onbewust) voelen tijdens het proces dat voorafgaat aan het realiseren van het betreffende doel.

Hoe maak je bewust contact met de Einddoel-demo
Je richt je op het gewenste eindresultaat van het doel waarvoor je de Resultaat Verbinding hebt aangevraagd.
Je stelt je daarbij gevoelsmatig open voor het positieve eindresultaat van de Resultaat Verbinding, zonder daar vooraf een vast omlijnd beeld van te vormen.

Als je je zo op het eindresultaat richt, kun je voelen wat er nog tussen jou en het positieve eindresultaat van de Resultaat Verbinding staat, dus hoe ver je ongeveer bent in de realisatie van jouw doel of project.

Over levens heen

De drie Doel Verbindingen werken over levens heen. Je hebt dus ook in volgende levens profijt van de Doel Verbindingen die je in dit leven aanvraagt.

Ze werken in volgende levens wel anders dan in dit leven. In volgende levens gaan de Doel Verbindingen, die je in dit leven hebt ontvangen ‘flexibel’ werken.
Ze zijn dus niet meer alleen werkzaam voor het specifieke doel waarvoor je ze in dit leven hebt aangevraagd, maar voor elk doel waarvoor jij je in dat volgende leven inzet.
De Doel Verbindingen worden in volgende levens dus persoonsgebonden kwaliteiten die je kunt inzetten voor allerlei doelstellingen en ‘projecten'.

Heb je in dit leven meerdere Doel Verbindingen aangevraagd, dan heeft dat in volgende levens een meerwaarde. Je wordt dan in volgende levens geholpen door meerdere engelen, elk vanuit hun eigen invalshoek.

De hulp wordt dus veelzijdiger. Je krijgt een groter 'team' tot je beschikking, van specialisten die jou op een ander niveau begeleiden en adviseren.
Hoe meer Doel Verbindingen je in dit leven aanvraagt, hoe groter het 'team' van engelen zal zijn dat jou in volgende levens zal begeleiden om jouw doelen te bereiken.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Resultaat Verbinding.

Traject

De Resultaat Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Resultaat Verbinding bedraagt € 140,-.