Een Doel Verbinding aanvragen

De aanvraag voor een Doel Verbinding verloopt duidelijk anders dan een aanvraag voor de overige Verbindingen. Lees daarom de onderstaande instructies ‘hoe een Doel Verbinding aangevraagd moet worden’ zorgvuldig door.
Als je deze aanwijzingen stap voor stap opvolgt, gaat de aanvraag in één keer goed.

De drie Doel Verbindingen zijn:

  • Resultaat Verbinding
  • Helderheid Verbinding
  • Harmonie Verbinding

Stap 1: Overleg

Stuur een e-mail met een duidelijke omschrijving van jouw doel of project aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.
Gebruik hiervoor een aparte e-mail, met als onderwerp: Advies Doel Verbinding voor .....


Bas en Maria kunnen beoordelen of jouw doel of project geschikt is voor ondersteuning met behulp van een Doel Verbinding en zullen jou adviseren welke Doel Verbinding het meest aangewezen is om jouw doel zo goed mogelijk te kunnen bereiken.
 
Verder schrijf je in jouw e--mail:

  • een voorstel voor de naam van jouw doel, jouw 'project' in maximaal drie woorden, dus een kernachtige omschrijving van het doel waarvoor je de Verbinding aanvraagt.
Een voorbeeld van zo'n naam vind je onder 'Stap 2: Registratie nieuw profiel'
  • een kernachtige omschrijving van jouw reden om de Doel Verbinding aan te vragen, in maximaal drie zinnen. 
Een voorbeeld van zo'n omschrijving vind je onder 'Stap 3: Aanvraag Doel Verbinding'


Deze naam en omschrijving van jouw 'project' heb je nodig tijdens je aanvraag van de Doel Verbinding op de website.

Als jouw doel, jouw 'project' geschikt is voor ondersteuning met behulp van een Doel Verbinding en de naam van jouw project is goed gekozen, ga je vervolgens als volgt te werk:

Stap 2: Registratie nieuw profiel

Ga naar de registratiepagina van onze website via 'Registreren' op de paarse navigatiebalk.

Maak daar een bedrijfsprofiel aan voor het project, zodat je de naam van het project kunt vermelden in het profiel.

 •    Naam van het 'bedrijf' (= het project): .........................................
 •    Contactpersoon:     Voornaam:           ..........................................
                                      Tussenvoegsel:   ..........................................
                                      Achternaam:        ..............  -  ………………. + naam project
 •    Adres:                     Jouw eigen adres of het adres van het project / bedrijfspand
 •    E-mailadres:           Jouw e-mailadres of het e-mailadres van jouw project / bedrijf

Let op: Het is belangrijk om bij de registratie van het profiel de naam van het project nogmaals achter jouw achternaam te schrijven, zoals we hierboven hebben aangegeven.
Anders lijkt het in de e-mail van de bestelling en in de activatie e-mail van de Doel Verbinding alsof je deze Verbinding voor jouw persoonlijke profiel hebt aangevraagd.
Door de naam van het project achter je achternaam te vermelden, is het ook duidelijk in deze e-mails voor welk project je de Doel Verbinding hebt aangevraagd.

In het onderstaande voorbeeld wordt dit duidelijk aangegeven:

Voorbeeld van een registratie van een profiel voor een project

•    Naam van het 'bedrijf' (= het project): Aankoop nieuw huis
•    Contactpersoon: Voornaam: Anna
  Tussenvoegsel: de
  Achternaam: Groot  -  Aankoop nieuw huis

Stap 3: Aanvraag Doel Verbinding

Vervolgens ga je, ingelogd als dit nieuwe profiel van het project, naar online aanvragen:

•    Je selecteeert de gewenste Doel Verbinding.
•    Bij de profielkeuze vraag vul je in: Mijn eigen profiel. 
Dat is het profiel waarmee je op dat moment bent ingelogd, dus dat is het profiel van het project.
•    Vervolgens word je gevraagd om een duidelijke kernachtige omschrijving te geven van het doel waarvoor je de Verbinding aanvraagt. Gebruik hiervoor maximaal drie zinnen.
Een voorbeeld: Ik vraag de Resultaat Verbinding aan om betaalbare woon-/werkruimte te vinden zodat ik mijn praktijk aan huis kan voeren.

Stap 4: Bevestiging van de bestelling en de factuur

•    Na het plaatsen van jouw bestelling ontvang je eerst een automatisch verzonden bevestiging van je bestelling. Betaal de bestelling dan nog niet meteen.
•    Daarna ontvang je - ook per e-mail - de handmatig opgestelde factuur met het factuurnummer.

Stap 5: Betaling

Wacht met betalen tot je de factuur toegestuurd krijgt, zodat je het factuurnummer kunt vermelden bij je betaling. Het factuurnummer is namelijk niet hetzelfde als het bestelnummer van de bestelling.

Stap 6: Activatie van de Doel Verbinding

Zodra jouw betaling is bijgeschreven op het rekeningnummer van Stichting Wholisme, ontvang je een activatie e-mail, waarmee je de aangevraagde Doel Verbinding op een door jou gewenst moment kunt activeren.

Anders dan bij de activatie van een 'gewone' Verbinding, zul je de activatie van een Doel Verbinding niet in je eigen systeem kunnen voelen.
De Doel Verbinding is immers op het doel, het project gericht en is niet direct verbonden met jouw systeem of de energie van jouw woon- of werkomgeving.

Meerdere Doel Verbindingen activeren

In tegenstelling tot de meeste andere Verbindingen kunnen meerdere Doel Verbindingen tegelijkertijd geactiveerd worden.
Omdat Doel Verbindingen worden ingezet voor het zo goed mogelijk laten verlopen van allerlei projecten, werken zij niet direct in op jouw systeem en treedt er dus geen energieverandering op waaraan jouw systeem zou moeten wennen.