Verbindingen voor het Hiernamaals aanvragen

Wat moet je doen als je een Verbinding zou willen schenken aan een dierbare overledene:

  • stuur ons, Bas en Maria, de naam, het geboortjaar, de overlijdensdatum en een foto van de overledene, waar zijn of haar gezicht aan de voorzijde duidelijk op te zien is
  • laat ons dan ook jouw familierelatie met de overledene weten (bijvoorbeeld, mijn vader, moeder, opa, oma, oom, tante etc)
  • geef ons aan welke Verbinding je zou willen schenken of vraag ons om in te voelen welke Verbinding het meest geschikt is voor de betreffende overledene


Wij voelen dan in:

  • of de overledene überhaupt openstaat om een Verbinding te ontvangen
  • zo ja, of de overledene openstaat om de Verbinding van jouw keuze te ontvangen
  • zo nee, welke Verbinding het meest geschikt is voor de betreffende overledene


Wat ook van toepassing is, we geven jou door wat de uitkomst is.

Nieuw profiel aanmaken of bestaand profiel wijzigen

De volgende stap is het aanmaken van een nieuw profiel voor de persoon aan wie je de Verbinding wilt schenken of het wijzigen van zijn of haar bestaande profiel op onze website.
Als je niet zeker weet of de persoon aan wie je de Verbinding wilt schenken een profiel op onze website heeft, kunnen wij dit voor jou nakijken.

Volg de aanwijzingen onder het kopje 'nieuw profiel aanmaken' of 'bestaand profiel wijzigen' nauwgezet op. Lees de tekst dus zorgvuldig door en ga hierbij niet overhaast te werk.

Het is het handigst als je deze tekst uitprint, zodat je die kunt blijven lezen terwijl je het nieuwe profiel aanmaakt of het bestaande profiel wijzigt.
Vanzelfsprekend kun je ook twee internet pagina's naast elkaar openen, zodat je de instructies in deze tekst kunt blijven lezen tijdens het aanmaken of wijzigen van het profiel.

Nieuw profiel aanmaken

Als de persoon aan wie je een Verbinding wilt schenken nog geen profiel op onze website heeft, maak je een nieuw profiel aan. Volg hierbij de onderstaande stappen:

Naar de Registratiepagina
Klik op 'Registreren' in het menu van onze website. Je komt dan op de Registratiepagina, waar je een nieuw profiel kunt aanmaken.


Profieltype

Kies voor een 'Persoonlijk profiel'.

E-mailadres

Vul het e-mailadres in waar de activatie e-mails voor de Verbindingen naartoe gestuurd moeten worden. Als je deze activatie e-mails zelf wilt ontvangen, vul je hier dus jouw eigen e-mailadres in.


Voor- en achternaam

Voor het invullen van de voor en achternaam van de overleden persoon zijn er twee verschillende instructies die we hieronder met 'A' en 'B' aangeven.

Als een kindje overleden is tijdens de zwangerschap of nooit geleefd heeft na de geboorte, volg je de instructies onder 'B' op. In alle andere gevallen volg je de instructies onder A.


A. Voor- en achternaam invullen    

Vul de voor- en de achternaam van de overleden persoon in.

Achter de achternaam schrijf je: een komma, het geboortejaar en het sterfjaar van de overleden persoon.Een voorbeeld:


Naam: Maria

Tussenvoegsel: de

Achternaam: Groot, 1924 - 2008B. Voor- en achternaam invullen voor een kindje dat tijdens de zwangerschap overleden is 

Als het om een kindje gaat dat tijdens de zwangerschap of bevalling is overleden, geef je hem of haar de naam die je het toen had willen geven of nu zou willen geven. 


Je schrijft de voor- en achternaam dan tussen aanhalingstekens, door een aanhalingsteken vóór de voornaam te schrijven en een aanhalingsteken achter de achternaam.


Achter de achternaam schrijf je: een komma, het jaartal van de zwangerschap en desgewenst de maanden van het begin en einde van de zwangerschap.Een voorbeeld:


Naam: 'Kees

Tussenvoegsel: de

Achternaam: Bruin', 2006
of:


 

Naam: 'Kees
Tussenvoegsel: de

Achternaam: Bruin', mrt - mei 2006Adres

Als adrestitel kies je ‘Woonadres'.

Vervolgens vul je in de adresvelden overal een streepje in.

Bij het land kies je het land dat je het meest van toepassing vindt, bijvoorbeeld het land waar deze persoon (het grootste deel van zijn of haar leven) gewoond heeft.

Bestaand profiel wijzigen

Als deze persoon tijdens zijn of haar leven al Verbindingen ontvangen had en dus al een profiel op onze website heeft, moet het bestaande profiel worden aangepast.

Volg hierbij de onderstaande stappen:


Inloggen

Je logt in met de inlog gegevens van het bestaande profiel.

Overleg met ons, Bas en Maria, als je de inlog gegevens van het profiel niet kent.


Naar het bestaande profiel

Zodra je bent ingelogd, klik je op 'Mijn Gegevens'. Je komt dan in het bestaande profiel.


E-mailadres

De activatie e-mail voor een Verbinding zal automatisch verzonden worden naar het e-mailadres dat in het profiel staat. Als je wilt dat de activatie e-mail naar jouw e-mailadres verzonden wordt, vul je hier dus jouw e-mailadres in.


Klik hiervoor eerst op het potloodje dat rechts naast het e-mailadres staat, vul het gewenste e-mailadres in en klik vervolgens op 'opslaan' om de wijziging vast te leggen.  


Achternaam + geboorte- en sterfjaar

Klik op het potloodje naast de voor- en achternaam, zodat je deze gegevens kunt aanvullen.
Achter de achternaam schrijf je eerst een komma en dan het geboortejaar en het sterfjaar, met een streepje ertussen.Een voorbeeld:


Naam: Piet

Tussenvoegsel:  

Achternaam: Visser, 1934 - 2004


Klik daarna op 'opslaan' om de wijziging vast te leggen.


Adres

Je mag het bestaande adres in het profiel laten staan, als herinnering aan de laatste woonplaats op Aarde. Als je dat prettiger vindt, mag je het adres ook veranderen en overal een streepje neerzetten.

Profiel koppelen of ontkoppelen

Zodra je het nieuwe profiel hebt aangemaakt of het bestaande profiel hebt gewijzigd, mail je ons om aan te geven of je het profiel aan jouw profiel gekoppeld wilt hebben of liever wilt 'ontkoppelen'.Als profielen gekoppeld zijn, vind je in jouw eigen profiel een link naar het gekoppelde profiel waardoor je vanuit jouw eigen profiel naar het gekoppelde profiel kunt gaan om de gegevens van het gekoppelde profiel in te zien. Je hoeft dan niet apart in te loggen met de inlog gegevens van het andere profiel.

Een ander voordeel is dat je dan tijdens de aanvraag van een Verbinding voor het gekoppelde profiel, bij de profielkeuze-vraag niet opnieuw alle (adres)gegevens van het gekoppelde profiel hoeft in te vullen. Je selecteert dan eenvoudigweg de naam van de betreffende persoon met behulp van het selectievenster.Mocht je het niet prettig vinden om jouw profiel te koppelen aan de persoon voor wie je een Verbinding aanvraagt, en zijn de profielen automatisch gekoppeld door het systeem doordat je hetzelfde e-mailadres hebt ingevuld, dan kunnen wij jullie profielen weer ontkoppelen.

De Verbinding aanvragen


Zodra het profiel is aangemaakt of gewijzigd, en je hebt ons aangegeven of je wel of geen profielkoppeling wenst, kun je de Verbinding online gaan aanvragen.

Volg daarbij de onderstaande stappen nauwgezet op:


Inloggen

Log in met jouw eigen inlog gegevens, dus niet met de inlog-gegevens van de persoon die je een Verbinding wilt geven. Je ontvangt de factuur dan op jouw naam en via het e-mailadres dat in jouw profiel vermeld is. 


Online aanvragen
Vervolgens ga je online aanvragen en je selecteert de gewenste Verbinding
.

Profielkeuze-vraag

Bij de profielkeuze vraag kies je niet voor de optie 'Mijn eigen profiel', anders vraag je de Verbinding per abuis voor jezelf aan.Gekoppeld profiel

Als jullie profielen gekoppeld zijn, selecteer je eenvoudigweg de naam van het gekoppelde profiel met behulp van het selectievenster. Je vult dan niet alle (adres) gegevens daaronder in. Vervolgens klik je op de paarse button 'Volgende stap'.Geen gekoppeld profiel

Als jullie profielen niet gekoppeld zijn, vul je bij de profielkeuze-vraag alle (adres) gegevens in van de persoon voor wie je de Verbinding aanvraagt. De naam en achternaam schrijf je weer precies zoals die in het profiel ook ingevuld zijn, dus met het geboortejaar en het sterfjaar achter de achternaam.

Bevestiging van de bestelling per e-mail

Zodra je de bestelling hebt afgerond, ontvang je per e-mail een automatisch verzonden bevestiging van je bestelling.


Let op: betaal de bestelling dan nog niet, maar wacht tot je daarna per e-mail ook de factuur ontvangt, zodat je het factuurnummer kunt vermelden bij je betaling.
Het factuurnummer begint altijd met het huidige jaartal en is dus niet hetzelfde als het bestelnummer dat je op de bevestiging van de bestelling ziet staan.

Factuur met het factuurnummer
Na de automatisch verzonden bevestiging van de bestelling, ontvang je - ook per e-mail - een handmatig opgestelde factuur met het factuurnummer.

Betaling
Vermeld het factuurnummer bij jouw overschrijving, zodat jouw betaling administratief juist verwerkt kan worden en er geen vertraging optreedt bij de ontvangst van de Verbinding.

Schenken en activeren

Zodra jouw betaling is bijgeschreven op de rekening van Stichting Wholisme, ontvang je een activatie e-mail met de gebruikelijke instructies voor de activatie van de Verbinding.
Deze activatie e-mail is gericht aan de persoon voor wie je de Verbinding hebt aangevraagd.
Je kunt de Verbinding echter niet zelf activeren, omdat de Verbinding niet voor jou of voor iemand anders op Aarde bedoeld is.

Vanaf het moment dat je de activatie e-mail ontvangen hebt, kun je de Verbinding aan de dierbare overledene schenken.

Je kunt dit zelf in gedachten of hardop uitspreken terwijl je je op deze dierbare persoon richt.
Het is mogelijk dat je daarbij een golf van dankbaarheid ervaart van de persoon aan wie je de Verbinding schenkt.

Hij of zij zal deze Verbinding vervolgens op een zelf gekozen moment activeren. Dat kun jij dus niet zelf voor de overleden persoon doen.

Van de activatie van de Verbinding door de dierbare overledene zul je zelf niets bewust ervaren. Dat wordt afgeschermd, omdat het niet de bedoeling is om in die mate in contact te staan met het Hiernamaals.

Geen andere boodschappen

We geven geen andere boodschappen door van jou aan de overledene en van de overledene aan jou.

Je kunt overigens zelf wel boodschappen doorgeven aan overledenen, ze zullen je boodschap zeker ontvangen, alleen is het voor de meeste mensen niet mogelijk het antwoord van de overledene bewust te ontvangen.

Normaal gesproken is het echter wijsheid de overledenen zoveel mogelijk met rust te laten, zij leven hun eigen leven in het Hiernamaals.