Geleide behandeling

Naast alle behandelingen van het Wholism Project die op onze website vermeld worden, is het mogelijk om Geleide behandelingen te ontvangen die door onze Wholistic Partners gegeven worden.

De Geleide behandeling maakt deel uit van alle mogelijkheden die het Wholism Project jou biedt.

In dit artikel wordt uitgelegd wat een Geleide behandeling:

 • inhoudt
 • zo uniek maakt
 • voor jou kan doen


Je kunt pas echt begrijpen wat een Geleide behandeling voor jou kan doen, als je eerst weet wat een Geleide behandeling inhoudt en zo uniek maakt.

Verder wordt er in dit artikel allerlei praktische informatie over de Geleide behandeling gegeven, zoals welke Wholistic Partners Geleide behandelingen geven, wat de kosten zijn en dergelijke.

Wat is een Geleide behandeling

Bij een Geleide behandeling ontvang je een behandeling van de Hogere begeleiders van het Wholism Project. Het Wholism Project wordt begeleid door de kosmische dag Aartsengelen.

De kosmische dag Aartsengelen hebben zo’n hoog trillingsgetal, dat jouw systeem het niet aan zou kunnen als je ‘direct’ door hen behandeld zou worden.

Er zijn daarom bij een Geleide behandeling twee ‘tussenschakels’ tussen jou en de kosmische dag Aartsengelen:
 

 1. De Aartsengelen sturen de informatie, de energie die jij als cliënt nodig hebt naar Bas en Maria van het Wholism Project.
  
Bas en Maria fungeren daarbij als een soort ‘transformator’ en maken deze informatie van de kosmische dag Aartsengelen ‘compatibel’ voor het menselijk systeem. Vervolgens sturen zij deze informatie door naar de Wholistic Partner in wiens praktijk je de Geleide behandeling ontvangt.

  Dit gebeurt op een onbewust niveau, Bas en Maria merken daar op een bewust niveau niets van.

   
 2. De Wholistic Partner geeft - ook volkomen onbewust - vervolgens zijn of haar ‘eigen kleur’ aan de Geleide behandeling.
   
De persoonlijke kleur van een Geleide behandeling

Een Geleide behandeling die de kleur van de Wholistic Partner meekrijgt, heeft twee belangrijke voordelen:

 • het geeft jou als cliënt een gevoel van herkenning, houvast en zekerheid
 • de therapeut kan jou beter begeleiden in de ontwikkelingsprocessen van de Geleide behandeling


Herkenning, houvast en zekerheid
Je kiest als cliënt op een onbewust niveau voor een therapeut vanwege diens persoonlijkheid en ontwikkelingsweg, met andere woorden zijn of haar ‘kleur’.

Je kiest voor de betreffende therapeut vanwege diens kleur, omdat die resoneert met jouw eigen kleur. Je voelt daardoor - meestal onbewust - een vorm van herkenning bij de betreffende Wholistic Partner en dat geeft jou als cliënt ook een gevoel van houvast en zekerheid.

Een Geleide behandeling krijgt naast de universele energie van de kosmische dag Aartsengelen ook de 'kleur' van de Wholistic Partner mee.
Door deze persoonlijke kleur kun je de Geleide behandeling op onbewust niveau beter 'herkennen', waardoor je gemakkelijker door de verwerkingsprocessen van de Geleide behandeling kunt gaan.

Betere begeleiding door de Wholistic Partner
Een therapeut (een Wholistic Partner) kan een cliënt alleen goed begeleiden in ontwikkelingen waar de therapeut zelf al doorheen is gegaan of waar hij of zij duidelijk verwantschap mee voelt.

Om deze reden is het belangrijk dat de Geleide behandeling de 'kleur' van de Wholistic Partner mee krijgt.
De Wholistic Partner kan jou dan beter begeleiden in de ontwikkelingen waar je na de ontvangst van de Geleide behandeling doorheen zult gaan.

Omdat jij de Wholistic Partner onbewust hebt uitgekozen vanwege de overeenkomst met jouw eigen kleur, sluit de Geleide behandeling die je via deze Wholistic Partner ontvangt ook altijd goed bij jouw eigen kleur, jouw eigen ontwikkeling aan.

Wat kan een Geleide behandeling voor jou doen

Een Geleide behandeling helpt om (onbewuste) innerlijke tegenstrijdigheden op te lossen die jouw ontwikkeling tegenwerken.

Innerlijke tegenstrijdigheden werken als volgt jouw ontwikkeling tegen. Als een deel van jou door een ontwikkeling wil en een ander deel van jou dat - vanuit angst - niet wil, dan ga je moeilijker door een ontwikkeling heen. Als de angst overheerst, ga je zelfs helemaal niet door de ontwikkeling heen.

Een Geleide behandeling helpt je om die tegenstrijdigheden in jou op te lossen die jouw ontwikkeling op dat moment het meest in de weg staan.


Door een Geleide behandeling ontstaat er een betere innerlijke eensgezindheid omdat jouw ‘innerlijke neuzen’ meer dezelfde kant op gaan staan.

Je gaat daardoor gemakkelijker en soepeler door ontwikkelingen, zowel in de persoonlijke ontwikkelingen in jouw leven als in de ontwikkelingen van de behandelingen van het Wholism Project.

Vergelijking andere behandelingen Wholism Project

Wat is de overeenkomst en het verschil tussen Geleide behandelingen en alle andere behandelingen van het Wholism Project, die op de website van het Wholism Project beschreven worden?

Overeenkomst

Een belangrijke overeenkomst tussen een Geleide behandeling en de andere behandelingen van het Wholism Project is dat ze beide gegeven worden door de kosmische dag Aartsengelen.

De kosmische dag Aartsengelen hebben, zoals eerder al aangegeven, zo’n hoog trillingsgetal, dat jouw systeem het niet aan zou kunnen als je ‘direct’ door hen behandeld zou worden.
Beide typen behandelingen worden daarom eerst door Bas en Maria ‘compatibel’ gemaakt, voor jou als cliënt.

Geleide behandelingen komen dus uit dezelfde 'bron' als alle andere behandelingen van het Wholism Project.

Bij beide typen behandelingen ontvang je persoonlijk maatwerk van de kosmische dag Aartsengelen die jou de behandeling(en) geven.

Verschil

Er zijn een aantal verschillen tussen een Geleide behandeling en de andere behandelingen van het Wholism Project:
 

Werking

Geleide behandelingen en de andere behandelingen van het Wholism Project hebben elk een eigen functie.

Een Geleide behandeling lost die innerlijke tegenstrijdigheden op, die jouw ontwikkeling op dat moment het meest in de weg staan. Een Geleide behandeling zorgt er dus voor dat je jezelf innerlijk niet tegenwerkt in jouw ontwikkelingsprocessen. 

Je zou kunnen zeggen dat de Geleide behandeling ervoor zorgt dat je niet tegelijkertijd op het 'gaspedaal' en op 'de rem' gaat staan.

Alle andere behandelingen van het Wholism Project lossen elk een specifieke problematiek op.
Elke behandeling op de site van het Wholism Project is dus op een ander thema, een andere problematiek gericht. In de teksten van deze behandelingen kun je lezen wat elke behandeling voor jou kan doen.

Je zou dus kunnen zeggen dat je met de behandelingen op de website van het Wholism Project steeds naar een nieuwe 'innerlijke bestemming' kunt reizen, door oude problematiek op te lossen en/of innerlijke doelen te bereiken. Deze behandelingen van het Wholism Project helpen je dus om van A naar B te gaan, naar de door jou gewenste bestemming.

Een Geleide behandeling kan je helpen als je merkt dat je op deze 'innerlijke ontwikkelingsreis' te vaak 'tegelijkertijd op de rem en het gaspedaal gaat staan', door jouw eigen innerlijke tegenstrijdigheden. 
De Geleide behandeling helpt je dan om deze innerlijke tegenstrijdigheden op te lossen, waardoor je jouw ontwikkelingsreis veel beter en soepeler kunt maken.

Op deze wijze vullen beide typen behandelingen elkaar duidelijk aan.


Ontwikkelingspad

Een ander belangrijk verschil tussen een Geleide behandeling en elke andere behandeling van het Wholism Project is het ontwikkelingspad.

Bij alle behandelingen uit de verschillende categorieën op de website van het Wholism Project ontvang je een 'ontwikkelingspad'. Je zou dit een 'innerlijke routebeschrijving' kunnen noemen.
Dit ontwikkelingspad wordt door de kosmische dag Aartsengelen die het Wholism Project begeleiden, voor elke cliënt persoonlijk aangepast.

Je ontvangt deze ‘routebeschrijving’ niet bewust, maar onbewust, tijdens de ontvangst van de afstandsbehandeling.
Tijdens de uitwerkingstijd van de behandeling ga je met behulp van dit ontwikkelingspad door de ontwikkelingen van de betreffende behandeling.

Als je een Geleide behandeling ontvangt, ontvang je daarbij geen ontwikkelingspad.
Er is geen 'routebeschrijving' nodig om innerlijke tegenstrijdigheden op te lossen die jouw ontwikkeling het meest in de weg staan.

Tijdens de Geleide behandeling worden die thema's in jou behandeld die jouw ontwikkeling op dat moment in de weg staan.

Je ontvangt tijdens een Geleide behandeling persoonlijk 'maatwerk', waardoor je de innerlijke tegenstrijdigheden die jou op dat moment het meest hinderen kunt gaan oplossen. Elke Geleide behandeling is daarom uniek.


In een praktijk of 'op afstand’

Je ontvangt een Geleide behandeling altijd in de praktijk van een Wholistic Partner. Een Geleide behandeling kan niet 'op afstand' worden gegeven.

Alle andere behandelingen van het Wholism Project worden altijd op afstand gegeven. Je ontvangt deze afstandsbehandelingen via Bas en Maria.

De Oer behandelingen vormen daarbij een uitzondering, een soort tussenvorm.
Oer behandelingen zijn afstandsbehandelingen van het Wholism Project die je in de praktijk van een Wholistic Partner ontvangt.
De Wholistic Partner assisteert dan bij de afstandsbehandeling die je via Bas en Maria ontvangt.

Combinatie met andere behandelingen van het Wholism Project

Je kunt op elk gewenst moment een Geleide behandeling ontvangen, dus ook binnen de integratietijd van een andere behandeling van het Wholism Project.

Als je net een diep doorwerkende behandeling van het Wholism Project ontvangen hebt, kan het wel raadzaam zijn om de Geleide behandeling niet vlak daarna in te plannen. Maak dus geen afspraak voor een (nieuwe) Geleide behandeling als je voelt dat je diep in proces bent.

Wanneer een Geleide behandeling?

Wanneer heb je een Geleide behandeling nodig en wanneer is een andere behandeling van het Wholism Project het meest aangewezen?

Als jouw problematiek beschreven wordt in één van de teksten van de behandelingen op de website van het Wholism Project, betekent dit altijd dat je deze problematiek niet met een Geleide behandeling kunt oplossen. Voor het oplossen van deze problematiek is dan het ontwikkelingspad van de betreffende afstandsbehandeling nodig.
De kosmische dag Aartsengelen die het Wholism Project begeleiden, zullen deze specifieke problematiek dan ook alleen via een behandeling met een ontwikkelingspad kunnen oplossen.

Een behandeling met een ontwikkelingspad leidt je gedurende de uitwerkingstijd door de ontwikkelingen die nodig zijn om jouw problematiek op te lossen.


Als je een specifiek probleem hebt dat je zou willen oplossen en je weet niet zeker of je daarvoor een Geleide behandeling nodig hebt of een andere behandeling van het Wholism Project, dan kun je ons, Bas en Maria, vragen om dat voor jou in te voelen.

Hoe vaak?

Je kunt maximaal één keer per maand een Geleide behandeling ontvangen.
Elke Geleide behandeling die je ontvangt, zal anders zijn, omdat er elke keer andere (aspecten van) innerlijke tegenstrijdigheden opgelost kunnen worden die jouw ontwikkeling in de weg staan.
Elke Geleide behandeling is dus volkomen uniek.

Voor wie?

Een Geleide behandeling is geschikt voor volwassen en kinderen vanaf 8 jaar.

Omdat kinderen vaak de problematiek van de ouders(s) spiegelen, is het in een aantal gevallen beter en effectiever om de ouder(s) te behandelen dan het kind.

Wij, Bas en Maria, kunnen jou hierin adviseren, als je ons de naam en een recente foto van het kind stuurt, samen met een foto van de ouder(s).
Wij voelen dan voor je in of de problematiek een persoonlijke problematiek van het kind is of dat het kind hierin de ouder(s) spiegelt.

Bij wie kun je terecht voor een Geleide behandeling

Bij de volgende Wholistic Partners kun je een afspraak maken voor een Geleide behandeling:

In stilte

Een Geleide behandeling wordt altijd in stilte gegeven en ontvangen.

Tijdens de voorbereiding van de Geleide behandeling kan wel gesproken worden.
Je krijgt dan van de Wholistic Partner een uitleg hoe de Geleide behandeling in z'n werk zal gaan en wat je wel en niet kunt verwachten.

Ervaringen

Het is niet de bedoeling om na het consult de Wholistic Partner te vertellen wat je ervaren hebt tijdens de Geleide behandeling. De Geleide behandeling kan dieper in jou doorwerken als jouw ervaringen niet verwoord worden en dus ook niet gerationaliseerd worden.

We raden je daarom ook aan om - tijdens de uitwerkingstijd van de Geleide behandeling - nog niet met gezinsleden of vrienden over jouw ervaringen met de Geleide behandeling te spreken.

De persoonlijke thema's, de innerlijke tegenstrijdigheden die door de Geleide behandeling worden aangeraakt, zijn heel kwetsbaar.
Als je met anderen over jouw innerlijke tegenstrijdigheden zou praten, zou dat jou onbewust kunnen blokkeren. Hun reacties kunnen - geheel onbedoeld - op een onbewust niveau fixerend op jou werken.
Om het proces goed te laten verlopen kun je daarom beter niet over de persoonlijke thema's praten die de behandeling in jou heeft aangeraakt.

Na de uitwerkingstijd van de Geleide behandeling, dus na twee weken, kun je wel met de Wholistic Partner - en eventueel met anderen - delen wat de effecten van de Geleide behandeling zijn geweest.

Zonder aanraking

Tijdens de Geleide behandeling lig je ontspannen op een behandeltafel. De Wholistic Partner raakt jou daarbij niet aan.
De Wholistic Partner voelt daarbij de energie van de kosmische dag Aartsengelen, die de behandeling geven, door zich heen gaan.
De energie van de Aartsengelen wordt eerst door Bas en Maria geaard, zodat deze energie de juiste trillingshoogte krijgt.

De energie van de Geleide behandeling voelen

Sommige mensen ervaren de energie van de Geleide behandeling bewust en anderen niet.
Voor de uitwerking van de Geleide behandeling maakt dat niet uit.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd van een Geleide behandeling, dat wil zeggen de tijd waarin je veranderingen in jezelf kunt verwachten, is twee weken. De effecten van de Geleide behandeling integreren na deze eerste twee weken nog wel een paar weken steeds verder in jouw systeem.

Zou je nog een tweede Geleide behandeling willen ontvangen, dan moet de tussentijd minimaal één maand (30 dagen) zijn.

Tijdsduur

Een Geleide behandeling duurt minimaal een half uur.
Afhankelijk van de innerlijke tegenstrijdigheden die opgelost moet worden, kan een Geleide behandeling langer duren.

Wil je niet dat een Geleide behandeling langer dan een door jou aangegeven tijd duurt, dan kun je een maximum tijd afspreken met de Wholistic Partner die jou de Geleide behandeling geeft.

Prijzen

Voor het eerste half uur van een Geleide behandeling wordt € 50,- gerekend.

Voor elke 10 minuten extra wordt € 12,50 in rekening gebracht.
Een Geleide behandeling kost dus minimaal € 50,-.

Het aantal minuten wordt daarbij altijd afgerond op 10 minuten. 

Duurt jouw behandeling bijvoorbeeld 38 minuten, dan betaal je voor 40 minuten.
Je betaalt dan € 62,50,- (€ 50,- voor de eerste 30 minuten en € 12,50 voor de laatste tien minuten).

Voor een eventueel intakegesprek of de uitleg die aan de Geleide behandeling vooraf gaat, betaal je het gebruikelijke tarief van de Wholistic Partner.

Het Wholism Project ontvangt geen vergoeding voor een Geleide behandeling.

Combinatie consult

Je kunt een Geleide behandeling vooraf laten gaan door een persoonlijk consult, waarin je coaching of persoonlijke begeleiding ontvangt van de Wholistic Partner.

Als je eerst een persoonlijk consult ontvangt en daarna een Geleide behandeling, dan wordt dat een Combinatie consult genoemd.
Je wordt dan eerst persoonlijk door de Wholistic Partner begeleid, bijvoorbeeld in een gesprek, en vervolgens ontvang je een Geleide behandeling, waarbij je in stilte wordt behandeld door de kosmische dag Aartsengelen die het Wholism Project begeleiden.

Voor het persoonlijke consult rekent de Wholistic Partner zijn of haar eigen uurtarief.