Talent Verbindingen

De Verbindingen in de categorie Talent Verbindingen versterken jouw talenten.
Elke Talent Verbinding versterkt daarbij een specifiek talent.

Bij talenten kun je denken aan:

 • levensmoed
 • invoelen
 • echt luisteren
 • genieten
 • oprechtheid
 • humor
 • tekenen
 • schrijven


Een talent wordt door een Talent Verbinding versterkt door het in iedereen aanwezige talent te 'richten'. De ‘neuzen’ van alle aspecten van een talent worden door een Talent Verbinding als het ware allemaal de juiste kant op gezet. Zo ontstaat er een innerlijke samenwerking tussen alle aspecten van jouw talent, waardoor het duidelijk beter tot uiting kan komen.

Een Talent Verbinding werkt ook als een soort olie in de motor van een innerlijk talent. Alles wat het talent beperkte in z’n expressie wordt als het ware gesmeerd en kan daardoor veel beter tot uiting komen.

Auto Verbinding

Door de Auto Verbinding voelt je auto een klasse beter aan en rijdt die ook meer als een duurdere klasse auto. Dat is niet alleen voor jou als bestuurder voelbaar maar ook voor mensen die met je meerijden.

Je gaat door deze Verbinding ook met meer passie rijden, rijden wordt ook echt leuker door de bijzondere interactie die je met je auto krijgt.

Bijzonder is dat de auto niet de Auto Verbinding ontvangt, maar dat jij als bestuurder deze Verbinding ontvangt.

De Auto Verbinding werkt niet alleen voor auto’s, maar ook voor alle andere gemotoriseerde voertuigen die jij bestuurt.

Lees meer

Blanco Verbinding

De Blanco Verbinding helpt je om informatie, zoals een tekst, een situatie, of wat iemand zegt 'blanco' in je op te nemen en niet meteen een eigen beeld te vormen of van aannames uit te gaan.

Je zet dan geen eigen gevoelens, beeld of aannames tussen jezelf en de tekst of de situatie.

Met behulp van de Blanco Verbinding zul je een tekst of situatie dus niet meteen volgens een eigen, jou bekend beeld in je opnemen. Je zult met deze Verbinding het beeld juist veel meer transparant in je opnemen, dus zoals het werkelijk is of zoals het bedoeld is.

De Blanco Verbinding voorkomt zo veel misverstanden en onnodige vragen.

De Blanco Verbinding laat je ook de werkelijkheid voelen zoals die is. Als iemand iets probeert te verhullen door je een beeld voor te spiegelen, prik je daar sneller doorheen, voel je eerder wat er werkelijk gebeurt, wat er werkelijk aan de hand is.
Je laat je dus minder snel om de tuin leiden.

Lees meer

Complimenten Verbinding

Veel mensen hebben de neiging om vanuit een negatief zelfbeeld over-kritisch naar zichzelf te kijken. Ze halen zichzelf dan omlaag en maken zich kleiner dan ze zijn. Als je dat doet dan werkt dat verzwakkend en ondermijnend op jezelf.
Als je daarentegen objectief naar jezelf zou kijken, zou je veel positiever over jezelf kunnen zijn.

De Complimenten Verbinding helpt je om positiever naar jezelf te kijken en om jezelf zo nu en dan een compliment te geven voor wat je gedaan hebt, voor wat je toch maar weer hebt neergezet.

Als je een oprecht compliment krijgt, geeft dat energie, geeft dat een boost, terwijl als je kritiek krijgt, je je juist kleiner en minder waard gaat voelen.

Door deze Verbinding geef je jezelf niet alleen meer complimenten, maar spoor je jezelf ook aan  om het de volgende keer weer minstens net zo goed te doen.

'Jezelf complimenten geven' hoef je niet volkomen letterlijk te nemen.
Je hoeft jezelf niet achter elkaar complimenten te geven, maar de Complimenten Verbinding helpt je om met een positief gevoel over jezelf je werk of dagelijkse bezigheden te doen.

Lees meer

Eén functie Verbinding

Door ruimtegebrek worden ruimten in woonhuizen vaak voor meerdere doeleinden gebruikt.
De woonkamer wordt bijvoorbeeld ook als werkkamer gebruikt en als er een open keuken is, wordt er ook gekookt.

Dat één en dezelfde ruimte voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, geeft een vorm van onrust in die ruimte.
Door de verschillende activiteiten die er plaatsvinden, worden er verschillende energieën opgebouwd en indrukken achtergelaten die niet met elkaar harmoniëren.

Heb je bijvoorbeeld een eenmanszaak en werk je daarvoor vanuit je woonkamer, dan ontstaat er uiteraard een werksfeer die recht tegenover ontspannen in je woonkamer staat.

Kijk je, zoals veel mensen doen, in de woonkamer televisie, dan komt de buitenwereld in je woonkamer naar binnen. Daardoor ontstaat een vorm van onrust en geestelijke 'versnippering'.

In ruimten die slechts op één manier, voor één functie, gebruikt worden, is veel meer rust voelbaar.
De energie in deze ruimten straalt een eenvoud en doelmatigheid uit en geeft daardoor een gevoel van rust.

De Eén functie Verbinding zorgt ervoor dat een ruimte in huis, ook al wordt die ruimte voor meerdere doeleinden gebruikt, het gevoel geeft dat de ruimte slechts één functie heeft.

Lees meer

Eerste keer Verbinding

Als je iets positiefs voor de eerste keer ervaart of meemaakt, komt dat diep binnen, omdat je er helemaal open voor staat. Zo’n ‘eerste keer ervaring’ heeft vaak ook iets puurs en mysterieus.

De Eerste keer Verbinding zorgt ervoor dat je dat sprookjesachtige, mysterieuze en pure van een 'eerste keer ervaring' steeds opnieuw kunt blijven ervaren.
Je blijft dus even ontvankelijk voor een positieve ervaring, ook als je die al eerder hebt gevoeld of meegemaakt.

Muziek kan bijvoorbeeld even mooi en vervoerend voor jou blijven klinken, als je een nummer vaker beluistert.

Lees meer

Eigen kleur Verbinding

Om succesvol te zijn in het leven is het uitstralen van je eigen unieke en specifieke kleur essentieel. Je trekt dan mensen aan die een match hebben met deze kleur. Zo ontstaat een vrienden- of klantenkring, die zo goed mogelijk bij jou aansluit.

Als dit jou aanspreekt, is de vraag die meteen opdoemt: Hoe ontwikkel je je eigen kleur?
Je ontwikkelt je eigen kleur door je innerlijke kleur tot uitdrukking te brengen in je hele doen en laten.

Je innerlijke kleur is wie jij in wezen bent, het is de optelsom van de zuiverheid van jouw bedoeling en al jouw specifieke en verschillende kwaliteiten.
Hoe meer je jouw bedoeling en jouw innerlijke kwaliteiten in jouw hele doen en laten tot expressie brengt, hoe succesvoller je kunt zijn.

Als jouw innerlijk zo synchroon mogelijk is met jouw doen en laten, dan voelen mensen dat onbewust en geeft het hen vertrouwen in jou. Je voelt voor hen dan als uit één stuk hout gesneden.

De Eigen kleur Verbinding helpt je om jouw eigen kleur gemakkelijker te ontdekken en te versterken. De Eigen kleur Verbinding helpt je dus met de essentiële levensvraag: Wie ben ik?

Lees meer

Ether vervuiling Verbinding

Uitdrukkingen die in het verleden ontstaan zijn, zoals: 'zij heeft het op haar heupen' en 'wat heb je op je lever' geven aan dat mensen vroeger een beter contact met hun systeem hadden, dan nu over het algemeen het geval is.

Mensen van vroeger konden kennelijk aanvoelen wat er - in verschillende omstandigheden -energetisch met hun systeem of dat van anderen gebeurde.

Omdat het contact met ons systeem tegenwoordig door ether vervuiling verstoord wordt, lukt dat nu vrijwel niemand meer.

De huidige ether vervuiling wordt onder andere veroorzaakt door het gebruik van elektriciteit en allerlei vormen van straling, zoals WiFi en dergelijke.

De Ether vervuiling Verbinding lost het negatieve effect van ethervervuiling op het contact met je eigen systeem voor ongeveer 90% op.

Na de ontvangst van de Ether vervuiling Verbinding kun je dus voor ongeveer 90% ervaren hoe het contact met jouw systeem zou zijn zonder ether vervuiling.

De verstoring van jouw contact met jouw eigen systeem kan dus voor ongeveer 90% opgelost worden door de Ether vervuiling Verbinding.

Lees meer

Gecomprimeerde tijd Verbinding

Met behulp van de Gecomprimeerde tijd Verbinding leer je om meer te doen in dezelfde tijd.
Je krijgt dus het vermogen om meer te realiseren in de tijd die tot jouw beschikking staat.

Hoe doe je dat?
Je wordt door de Gecomprimeerde tijd Verbinding onbewust in contact gebracht met een hoger niveau van jezelf waar alles instant realiseerbaar is.

Op dat hogere niveau realiseert je systeem á la minute wat je voor ogen hebt.
Hierna kun je datgene wat je op het aardse niveau voor elkaar wilt krijgen, duidelijk sneller uitvoeren. Je hebt op een onbewust niveau al ‘gezien’ hoe het moet, je hebt dus al een voorbeeld, het creatiewerk is al gedaan.

De handelingen die je vervolgens zelf moet doen om datgene te realiseren wat je wilt bereiken, verlopen daardoor duidelijk soepeler. Je voelt je meer naar een eindresultaat toegeleid.

Door de Gecomprimeerde tijd Verbinding kun je alles wat je doet meer in een flow doen.
Ook eenvoudige handelingen zoals de trap aflopen of jezelf aankleden verlopen sneller en soepeler.
Je kiest vaker een volgorde voor je bezigheden waarin alles goed op elkaar aansluit en je zoveel mogelijk resultaat hebt in zo min mogelijk tijd.

Lees meer

Gevoelswereld Verbinding

De Gevoelswereld Verbinding is een Verbinding voor zowel mannen als vrouwen.

De Gevoelswereld Verbinding helpt je om het leven meer vanuit je gevoel, vanuit je hart aan te gaan. Het is daarom een Verbinding die essentieel is om het leven in de kosmische dag op de juiste wijze aan te gaan.

Bij vrouwen spelen haar borsten op energieniveau een essentiële rol om het leven op een vrouwelijke manier aan te gaan. De energetische functie van borsten zijn voor een vrouw essentieel om haar hartenweg te gaan, haar vrouwelijke pad door het leven te gaan, om zich als vrouw volledig te ontplooien.
Lees meer

Gezelligheid Verbinding

De Gezelligheid Verbinding geeft je het omhullend gevoel van een natuurlijke warme deken.
Deze warme deken is de liefde en warmte die je zelf uitstraalt naar je directe omgeving.

Je voelt je door dit warme en omhullende gevoel op je gemak. Het voelt alsof je je samen met vrienden lekker gezellig bij het vuur van een open haard zit. Je voelt je opgenomen in dit groepje vrienden en tegelijkertijd voel je je helemaal jezelf.

De Gezelligheid Verbinding werkt 15% ontwikkeling bevorderend. Naarmate je je beter voelt en optimistischer ingesteld bent, ga je namelijk eerder ontwikkelingen aan en loop je minder snel in ontwikkelingen vast.

Lees meer

Groene vinger Verbinding

De Groene vinger Verbinding geeft je een verdiept contact met jezelf en daardoor ook met planten en bomen.

Het verdiepte contact met jezelf ontstaat doordat je met behulp van de Groene vinger Verbinding contact gaat maken met een verstild deel in jezelf. Het contact met dit verstilde deel in jezelf kan sprookjesachtig aanvoelen.
Het contact met het verstilde deel in jezelf werkt tegelijkertijd ook versterkend op je intuïtie.

Vanuit dit verstilde deel in jezelf wordt de plantenwereld beter voelbaar.
Je gaat daardoor beter aanvoelen wat planten en bomen nodig hebben en hoe ze het beste verzorgd of behandeld kunnen worden.

Planten en bomen voelen het verdiepte contact met jou en voelen zich daardoor meer gezien en gewaardeerd. Dat geeft hen levenskracht waardoor ze vitaler worden en beter gaan groeien in jouw tuin en huis.
Lees meer

Helder hoofd Verbinding

De Helder hoofd Verbinding lost spanning en verdriet in je hoofd op. Je hoofd kan dan weer vrijer ‘stromen’ en voelt frisser, prettiger en minder gespannen aan.

Je wordt ook weer helderder door de Helder hoofd Verbinding, de mist in je hoofd lost op.

Deze Verbinding voelt echt weldadig aan.
Lees meer

Hemels voelen Verbinding

De Hemels voelen Verbinding geeft je de mogelijkheid om jouw gevoelens bewuster en ‘concreter’ te voelen en te ervaren.

Om de werking van deze Verbinding goed te kunnen begrijpen, is het nodig om te vertellen hoe we op het idee voor de Hemels voelen Verbinding zijn gekomen.

Het idee is ontstaan door onze wekelijkse contacten met twee overleden familieleden in het kosmische dag Hiernamaals.

In het Hiernamaals is geen materie. Om deze reden is het trillingsgetal van het Hiernamaals veel hoger dan dat op Aarde.
Door dit veel hogere trillingsgetal en omdat het Hiernamaals helemaal gericht is op doorvoelen, zijn energie en gevoelens daar net zo ‘tastbaar’ als de materie voor ons op Aarde is.

Mensen in het Hiernamaals kunnen daarom veel dieper voelen dan wij dat op Aarde kunnen.
Dit is een belangrijke reden waarom het contact met onze twee overleden familieleden zo interessant en leerzaam is.

Voorzover het op Aarde is toegestaan geeft de Hemels voelen Verbinding jou het talent om  gevoelens meer ‘tastbaar’ en daardoor bewuster te ervaren. Je gevoelens worden als het ware concreter, bijna pakbaar.

Door de Hemels voelen Verbinding weet je beter wat je voelt en waarom je iets voelt. Je begrijpt beter waar je gevoel vandaan komt.
Hierdoor vormt deze Verbinding een krachtige ondersteuning voor verwerkings- en ontwikkelingsprocessen. Je kunt met deze Verbinding je onverwerkte verleden dan ook sneller en diepgaander doorvoelen en verwerken.

Lees meer

Hiervoormaals Verbinding

Met behulp van de Hiervoormaals Verbinding kun je onbewuste herinneringen aan het kosmische nacht Hiernamaals loslaten. Daardoor kun je beter in het hier en nu zijn.

Deze onbewuste herinneringen kunnen stammen uit de laatste keer dat je in het Hiernamaals was, maar kunnen ook afkomstig zijn uit eerdere keren dat je in het Hiernamaals was. Vandaar de naam Hiervoormaals Verbinding.

Door de Hiervoormaals Verbinding laat je veel kosmische nacht verleden los. Alle herinneringen aan het Hiernamaals zijn immers uit de kosmische nacht afkomstig.
Deze herinneringen geven sturing aan jouw leven, waardoor je onbewust nog altijd vanuit een kosmische nacht perspectief naar jouw leven blijft kijken.

Met de Hiervoormaals Verbinding kun je innerlijk het kosmische nacht tijdperk afsluiten en je nog beter voor de kosmische dag openstellen.

Na het loslaten van deze kosmische nacht informatie:

 • voelt het als een bevrijding, alsof je uit een benauwd voelend gebouw komt en ineens lekker buiten bent.
 • maak je een stap dieper de kosmische dag in
 • krijg je een veel krachtiger en zuiverder contact met het Hogere. Dat voelt aan als een verdiept contact met het Goddelijke.
 • opent de Hiervoormaals Verbinding je voor nieuwe kosmische dag informatie. Deze nieuwe informatie voelt als een soort kosmische dag levenselixer.
 • verloopt het verwerken van gevoelens tijdens ontwikkelingsprocessen lichter


Het is een Verbinding die je een innerlijk rondedansje laat maken, die als het ware jouw bloem open laat gaan, zodat die zich in z’n volle schoonheid kan tonen.

Lees meer

Hogere bedoeling Verbinding

Als een gebeurtenis of voorval in jouw leven een Hogere bedoeling heeft, helpt de Hogere bedoeling Verbinding jou om een indruk te krijgen wat die Hogere bedoeling is.

Door de Hogere bedoeling Verbinding wordt het Goddelijke of het Hogere plan achter het leven ook beter voelbaar.

De Hogere bedoeling Verbinding kan je door z’n werking het gevoel geven dat je niet 'gevangen' bent in het leven in de materie, maar 'op reis' bent in de materie.

Je kunt met behulp van de Hogere bedoeling Verbinding het leven dus meer bekijken vanuit het gezichtspunt van het Goddelijke.
Je kunt daardoor een vorm van positieve berusting voelen. Alles, letterlijk alles wordt door het Hogere ‘gedragen'.

Lees meer

Ik ben Verbinding

De ‘Ik ben’ Verbinding helpt je om jezelf beter te tonen, meer te laten zien wie jij bent. Je gaat door de ‘Ik ben’ Verbinding meer in je kracht staan, in jouw unieke kracht.

Je mag er zijn. Elk mens heeft het recht en in wezen de plicht naar zichzelf toe, om er te zijn, om zichzelf met zowel z’n sterke als z’n zwakke kanten te tonen.

Als je jezelf met zowel je sterke als je zwakke kanten toont, dan leer je ook het meeste van het leven. Door jezelf te tonen, zullen anderen daarop reageren, daarop inspelen en je van feedback voorzien.

Door jezelf te tonen, ga je dus het leven beter aan. De ‘Ik ben’ Verbinding is daarom belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer

Kunstmest Verbinding

Als je zo oud bent dat je je kunt herinneren hoe fruit smaakte voordat er kunstmest werd gebruikt, dan is het duidelijk dat kunstmest vervlakkend werkt op de smaak van het fruit.
Je kunt dit verschil in smaak ook proeven als je biologisch gekweekt fruit eet.

Door kunstmest worden groente, fruit (en granen) groter en wateriger en dat gaat ten koste van de smaak. De smaak verliest voor een groot deel het karakteristieke van de specifieke groente- of fruitsoort. Fijne nuances in de smaak en de diepgang van de smaak gaan verloren door kunstmest.

Daarnaast wordt de houdbaarheid van groente en fruit door het gebruik van kunstmest duidelijk verkort. De producten boeten dus in aan levenskracht en bederven daardoor sneller.

Deze smaak vervlakking en de verminderde levenskracht van granen, groente en fruit hebben uiteraard ook een invloed op jou.
Als je dit soort producten eet, werkt dat door op jouw systeem en persoonlijkheid. Het heeft daarbij een vervlakkende en verslappende werking.

Je ziet tegenwoordig ook veel minder echt karakteristieke mensen, met uitgesproken gelaatstrekken, met van die echt mooie koppen.
De vervlakking van ons eten vervlakt ook ons, we worden daardoor als mensheid ook steeds meer een eenheidsworst.

De Kunstmest Verbinding lost de vervlakkende effecten van het eten van met kunstmest geteelde voedingsmiddelen, in jouw systeem op.

Lees meer

Kunststof Verbinding

In deze maatschappij heeft iedereen microdeeltjes kunststof van keuken gerei en synthetische kleding in zijn of haar lichaam. Dit werkt verstorend op je systeem.

Kunststoffen als Tefal, plastic en siliconen zijn niet volkomen inert, terwijl ze op verschillende manieren wel bij de bereiding van eten of als verpakkingsmateriaal van voedingsmiddelen en dranken gebruikt worden.
Dat betekent dat microdeeltjes van deze kunststoffen in jouw eten kunnen komen en dus ook in je lichaam.

Ook door het dragen van synthetische kleding kunnen microdeeltjes van de kunststof waarvan de kleding is gemaakt, in je systeem komen.

Het negatieve effect van een anti-aanbaklaag in pannen is het grootst, omdat de pan en daarmee de anti-aanbaklaag verhit wordt. Door dit verhittingsproces komen microdeeltjes van de anti-aanbaklaag sneller in je eten terecht dan vanuit bijvoorbeeld de plastic verpakking van voedingsmiddelen.

Deze microdeeltjes kunststof zijn door het lichaam niet verteerbaar en kunnen ook vrijwel niet uitgescheiden worden, ze zamelen zich daarom in je systeem op.

Deze microdeeltjes vormen een soort 'ruis' in je systeem. Omdat ze niet natuurlijk zijn, kunnen ze niet mee resoneren met je systeem, niet deelnemen aan het communicatieproces in je systeem, dat voortdurend plaatsvindt.
Om deze reden werken deze microdeeltjes kunststof vertroebelend en verstorend op je systeem.

De Kunststof Verbinding stimuleert de uitscheiding van deze microdeeltjes kunststof via de ontlasting en de urine. Hierdoor wordt je systeem weer ‘schoon’, zodat innerlijke communicatie ongehinderd plaats kan vinden.
Lees meer

Levensmoed Verbinding

De Levensmoed Verbinding doet exact wat de naam van deze Verbinding al aangeeft.
Deze Verbinding helpt je om het leven met meer moed aan te gaan.

Levensmoed is primair de innerlijke moed om jezelf aan te gaan. De Levensmoed Verbinding helpt je om de angst voor jouw onbekende innerlijk aan te gaan. Deze angst is dat unheimische gevoel dat je kunt hebben als je je naar binnen keert. De angst die maakt dat mensen altijd afleiding zoeken. De angst voor stilte, waardoor altijd de muziek aanstaat, is dus eigenlijk een angst voor je eigen innerlijk.

Je blijft onzeker over jezelf, als je jezelf niet diepgaand durft te leren kennen. Om te voorkomen dat anderen jou zullen bekritiseren, kan vanuit deze onzekerheid zelfkritiek ontstaan. Zo blijf je in een vicieuze cirkel van innerlijke onzekerheid en zelfkritiek, die veroorzaakt wordt door jezelf - vanuit een gebrek aan levensmoed - niet werkelijk in bezit te nemen en te leren kennen.

Deze vaak diepe onzekerheid ontstaat meestal al vroeg in je jeugd, omdat in deze maatschappij door vrijwel alle ouders datgene wat je voelt, ontkend wordt. De zelf-criticus is daarom meestal ‘de stem’ van je ouders.

Deze zelf-criticus, die je beperkt om te tonen wie jij echt bent, zal zich met deze Verbinding minder laten gelden. Je wordt er wat losser van, wat minder geremd. Je kunt dus gemakkelijker jezelf zijn, tonen wie jij bent, en dat geeft een heerlijk gevoel.
Lees meer

Lichter verteerbaar Verbinding

De Lichter verteerbaar Verbinding maakt geestelijke en lichamelijke verwerkingsprocessen lichter ‘verteerbaar'.

Je kunt door de Lichter verteerbaar Verbinding dus lichter door geestelijke ontwikkelingen gaan. Geestelijke ontwikkelingen verlopen door deze Verbinding daarom gemakkelijker en soepeler.
Door ontwikkelingen gaan kost je zo minder energie, waardoor je er minder snel moe van wordt en er minder snel bewust of onbewust tegenop ziet.

Tegelijkertijd wordt met behulp van de Lichter verteerbaar Verbinding je eten ook lichter verteerbaar.
Dat eten lichter verteerbaar wordt, heeft drie belangrijke voordelen:

 • in de kosmische dag vaar je beter bij lichter verteerbare voeding. Lichter verteerbare voeding sluit dus beter aan bij de kosmische dag.
 • lichter verteerbare voeding geeft je na een maaltijd minder snel een zwaar gevoel
 • je komt van lichter verteerbare voeding minder snel aan

Lees meer

Magnetron Verbinding

De Magnetron Verbinding lost de zeer schadelijke werking op die voedingsmiddelen op het menselijk systeem hebben, als ze in de magnetron zijn opgewarmd.

Deze zeer schadelijke werking ontstaat door het exploderen van alle cellen in levensmiddelen onder invloed van de magnetron. De natuurlijke ordening wordt hierdoor vernietigd, waardoor de oorspronkelijke blauwdruk van het leven wordt beschadigd.

Als je voedingsmiddelen eet die in de magnetron zijn opgewarmd, dan beschadigt dit ook jouw oorspronkelijke blauwdruk van het leven. Hierdoor ga je vertekend waarnemen, je kunt de werkelijke ordening van het leven minder goed zien en voelen en gaat meer fragmentarisch voelen en denken.

Röntgenstraling heeft hetzelfde effect op jouw systeem, maar omdat de magnetron zo veelvuldig in deze maatschappij wordt gebruikt, is het effect van het gebruik van de magnetron vele malen groter.
Lees meer

Materie contact Verbinding

Met de Materie contact Verbinding kun je verdiept en op een kosmische dagwijze contact maken met de materie.

We zijn als mensen van oorsprong geestelijke wezens die op Aarde ervaring opdoen met de materie. Het is een leerproces om met de spelregels van de materie, de spelregels van de polariteiten om te gaan.

Als je ergens iets van moet leren, dan is het noodzakelijk dat je je diepgaand verbindt met datgene waarvan je moet leren.
 
Toch is vrijwel iedereen niet optimaal met de materie verbonden. Dat bemoeilijkt en vertraagt het leerproces van het hier op Aarde zijn.

Vanwege de zware tocht die we door de kosmische nacht gemaakt hebben, is het volkomen begrijpelijk dat we ons verre van optimaal met de materie verbonden hebben.
Door alle ellende die we in de kosmische nacht meegemaakt hebben, hebben we een onbewuste associatie met materie als pijnlijk, moeilijk en gevaarlijk.

De Materie contact Verbinding verbindt ons op een kosmische dagwijze met de materie, laat ons de omhullende warmte van Moeder Aarde ervaren. De uitwerking van deze Verbinding voelt dan ook als een warme ontvangst van de materie, als ontvangen worden in een moederschoot.

Dat geeft je een innerlijk gevoel van zekerheid: hier sta ik, hier ben ik, ik mag er zijn. Dat geeft een heel ontspannend gevoel.

Lees meer

Mijn omgeving Verbinding

De Mijn omgeving Verbinding geeft jou op energieniveau de voor jou optimale leefomgeving, met andere woorden de omgeving die het meest bij jou aansluit en dus optimaal voedend voor jou is.

Als het voor jou bijvoorbeeld het beste is om in een bosrijke omgeving te wonen, dan word je door deze Verbinding verbonden met de energie van een bosrijke omgeving.

De voordelen, als je op energieniveau verbonden bent met de voor jou optimale leefomgeving, zijn onder andere dat je je:

 • meer in je element voelt
 • natuurlijker voelt
 • veiliger voelt

en daardoor

 • gemakkelijker en voor je gevoel zachter door ontwikkelingen gaat


Bovendien wordt met behulp van de Mijn omgeving Verbinding:

 • de lucht die je inademt geoptimaliseerd

en

 • trek je eerder de voor jou juiste levenspartner aan

Lees meer

Muziek Verbinding

Muziekinstrumenten worden gestemd op een bepaalde frequentie, de stemtoon genaamd.
432 Hertz is de natuurlijke ‘stemtoonhoogte’, de natuurlijke trilling in het Universum.

Toch is vrijwel alle muziek gestemd in 440 Hertz. De reden daarvan is dat in 1953 in Londen op een congres van musici de 440 Hertz internationaal als ISO 16-standaard aangenomen is.

Omdat 432 Hertz overeenstemt met de natuurlijke trilling, resoneert muziek die gestemd is in 432 Hertz met je lichaam. Muziek in 432 Hertz komt daardoor harmonieus over en kan zelfs helend werken.

De Muziek Verbinding vormt muziek voor jou persoonlijk om van 440 Hertz tot muziek van 432 Hertz. De muziek wordt niet werkelijk omgevormd door de Muziek Verbinding, maar jij hoort en ervaart de muziek dan wel als gestemd in 432 Hertz.

Anderen zullen de muziek dus in 440 Hertz horen en ervaren, terwijl jij de muziek in 432 Hertz hoort en ervaart.
Lees meer

Natuurlijke overgave Verbinding

De Natuurlijke overgave Verbinding helpt je om op een kosmische dag wijze in overgave te zijn.

Deze Verbinding helpt je om meer in overgave te zijn voor alle natuurlijke processen in je systeem, dus om minder tegen je systeem in te gaan vanuit angst of weerstand.

Je zou de werking van de Natuurlijke overgave Verbinding kunnen vergelijken met die van olie. Olie zorgt ervoor dat alle bewegende onderdelen van een motor met zo min mogelijk weerstand functioneren.

De Natuurlijke overgave Verbinding laat alle natuurlijke processen in je systeem beter, meer 'gesmeerd' verlopen.

Olie in een motor heeft niet het vermogen om een kapot onderdeel te repareren.
Net zo min kan de Natuurlijke overgave Verbinding bijvoorbeeld diepe angsten, die ontstaan zijn door gebeurtenissen uit vorige levens oplossen. Dit soort angsten kan alleen opgelost worden met één of meerdere behandelingen. 

De Natuurlijke overgave Verbinding helpt je om ondanks oude angsten in je systeem toch zoveel mogelijk in overgave te blijven.

Lees meer

Natuurwezen Verbinding

Met behulp van de Natuurwezen Verbinding kun je de natuurwezens in jouw omgeving gemakkelijker voelen.

Je krijgt daardoor een verdiept contact met de voor de meeste mensen onzichtbare kant van de natuur. Met de Natuurwezen Verbinding kan dus een nieuwe wereld voor je open gaan.

Als je de wereld van de natuurwezens normaal niet voelt en je ontvangt de Natuurwezen Verbinding, dan kan dat dus het gevoel geven alsof er een nieuwe dimensie aan jouw belevingswereld wordt toegevoegd.

De Natuurwezen Verbinding kan zo een nieuwe, wonderschone wereld voor je openen en dat voelt als een rijkdom. De wereld wordt door deze Verbinding mooier en op een heel prettig voelende manier ook mysterieuzer.

Lees meer

Ontwikkelingspad Verbinding

Elke behandeling en Transmutatie Channeling van het Wholism Project geeft jou een ontwikkelingspad, dat je vervolgens zelf kunt gaan.

De Ontwikkelingspad Verbinding geeft jou de unieke mogelijkheid om onbewust te profiteren van de ervaringen van anderen die al eerder door een soortgelijke ontwikkeling zijn gegaan.

De Ontwikkelingspad Verbinding werkt op deze manier als een soort gids voor jou op jouw ontwikkelingspad. Deze Verbinding toont jou elke keer op een onbewust niveau de meest begaanbare en dus gemakkelijkste weg om door jouw ontwikkelingen te komen.

Met behulp van de Ontwikkelingspad Verbinding wordt ontwikkelen gemiddeld zo’n 25% lichter en dat is een duidelijk merkbaar verschil.

Lees meer

Oorspronkelijke voedingswaarde Verbinding

Door menselijk ingrijpen - met onder andere kunstmest, het kruisen van planten, veredeling en genetische manipulatie - wijken voedingsmiddelen af van hun natuurlijke oorsprong en daarom ook van hun oorspronkelijke energie en (natuurlijke) voedingswaarde.

Voedingsmiddelen die afwijken van hun oorspronkelijke schepping zijn in plaats van Goddelijke scheppingen, menselijke scheppingen geworden.

Door het eten van deze - door mensen ‘geschapen’ voedingsmiddelen - verzwakt jouw verbinding met het Hogere.

De mens denkt de schepping te kunnen verbeteren, terwijl de mens niet in staat is de schepping te verbeteren. De mens kan de Goddelijke schepping eenvoudigweg niet doorgronden en overzien.

We dwalen door het eten van voedingsmiddelen die van hun natuurlijke oorsprong afwijken van de oorspronkelijke schepping af, met alle gevolgen van dien.

Door het eten van voedingsmiddelen die afwijken van hun natuurlijke oorsprong wordt je lichaam (en je systeem) ook ‘kunstmatiger’.

Omdat je lichaam en systeem ‘kunstmatiger’ worden, wordt je immuunsysteem en dus je natuurlijke afweer ook minder krachtig.
Zo word je eerder bevattelijk voor allerlei ziekten en ouderdomskwalen.

Door de Oorspronkelijke voedingswaarde Verbinding wordt de voedingswaarde van elk voedingsmiddel dat jij eet of drinkt, voor jou persoonlijk in overeenstemming gebracht met de energie en voedingswaarde van het oorspronkelijke voedingsmiddel.

Omdat het lichaam optimaal is ingesteld om natuurlijke voedingsmiddelen te verteren, komt dit ook de vertering van jouw voeding ten goede.

Met behulp van de Oorspronkelijke voedingswaarde Verbinding voed je jezelf dus zo optimaal mogelijk.

Lees meer

Oprechtheid Verbinding

De Oprechtheid Verbinding helpt je om te uiten wat je voelt. Deze Verbinding helpt je om te zijn wie je werkelijk bent, om zoveel mogelijk recht door zee te zijn.

Als je niet uit wat je werkelijk voelt, dus niet volkomen oprecht bent, dan geeft dat een naar gevoel over jezelf. Als je niet volkomen oprecht bent, laat je in wezen jezelf in de steek.
Oprecht zijn voelt zoveel beter, je voelt je dan zoveel meer één geheel, uit één stuk hout gesneden. Dat geeft kracht en moed om het leven telkens weer aan te gaan.

De Oprechtheid Verbinding geeft een verlangen naar zuiverheid en oprechtheid.
Als je oprecht naar jezelf bent, kun je meer op jezelf rekenen en daardoor kunnen anderen ook meer op jou rekenen.

Geleid worden
Oprecht zijn is ook van essentieel belang als je geleid wilt worden. Je kunt pas geleid worden als je volkomen oprecht bent naar jezelf en anderen toe. Je kunt pas een zuiver ontvangststation zijn, een zuiver doorgeefluik, als je zelf zuiver bent.

Lees meer

Opruim Verbinding

De Opruim Verbinding helpt je om jezelf innerlijk zoveel mogelijk op te ruimen en helpt je op deze wijze met jouw innerlijke ordening.

Naarmate je jezelf innerlijk beter ‘opruimt’, kun je ook dieper contact met jezelf maken.
Vergelijk het maar met een kast die je opruimt, die wordt ook overzichtelijker.

Vanuit een innerlijke ordening kun je je huis ook beter opruimen.
In een opgeruimd huis stroomt de energie beter en dat heeft ook weer een positief effect op jouw energie.
Beide hebben dus een wisselwerking op elkaar.

Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor jouw eventuele werkplek.

Lees meer

Oude incarnatie Verbinding

De Oude incarnatie Verbinding lost de invloed op die jouw oude incarnaties vanuit het Hiernamaals op je huidige leven hebben.

Als je opnieuw incarneert, is het niet zo, dat een vorige incarnatie van jou weer op Aarde incarneert.
Je incarneert echt opnieuw met een nieuwe opdracht, terwijl jouw oude incarnaties in het Hiernamaals blijven.

Omdat jouw vroegere incarnaties dezelfde oorsprong hebben, dat wil zeggen allemaal afstammen van jouw overkoepelende ziel, ben je wel nauw verbonden met je vorige incarnaties.

Vanuit deze nauwe verbondenheid kunnen jouw oude incarnaties, op een voor jou onbewust niveau, invloed op jou uitoefenen.
Vanuit hun herinnering aan intens pijnlijke of moeilijke ervaringen tijdens hun leven op Aarde, kunnen ze jou, op zich volkomen goed bedoeld, trachten te behoeden om eenzelfde soort ‘fout’ te maken.

Het probleem is dat ze dat doen vanuit het tijdbeeld van hun leven toen.
Dat de tijden inmiddels veranderd zijn en dat de toenmalige spelregels daardoor niet meer van toepassing zijn, ontgaat hen.

Zo kan de invloed van oude incarnaties sterk remmend werken op jouw huidige ontwikkeling. Ze houden jou verbonden met een niet meer bestaand verleden.

De Oude incarnatie Verbinding lost deze remmende invloed van jouw oude incarnaties op.
Je komt daardoor veel meer in het nu.

Jouw oude incarnaties krijgen door de Oude incarnatie Verbinding het besef, het inzicht dat de tijden veranderd zijn, dat er in hun leven andere spelregels van toepassing waren dan in jouw huidige leven.
Jou loslaten, jou helemaal jouw eigen leven laten leiden, is door dit inzicht gemakkelijk voor hen, ze begrijpen hun eigen, goed bedoelde, eerdere zorgen zelfs geeneens meer.
Lees meer

Overgaan Verbinding

De Overgaan Verbinding lost de effecten op van eventuele 'onnatuurlijke omstandigheden' rond:

 • jouw overlijden in vorige levens
 • het heengaan in dit huidige leven

en

 • het overgaan in toekomstige levens


Een 'onnatuurlijke omstandigheid’ tijdens het overgaan wordt bijvoorbeeld al veroorzaakt doordat de meeste vrouwen panty’s aan krijgen na hun overlijden en daarmee ook begraven of gecremeerd worden. Panty’s hebben een sterk afsluitend effect.

Andere voorbeelden van 'onnatuurlijke omstandigheden’ tijdens het overgaan zijn:

 • cosmetica met synthetische bestanddelen om de overledene er beter uit te laten zien
 • synthetische kleding die de overledene aangetrokken wordt
 • kunststof bekleding van de kist


De Overgaan Verbinding lost ook de gevolgen op die ontstaan als je overgaat door een fysieke schok, zoals:

 • een botsing of ongeluk
 • verdrinking
 • brand
 • verstikking
 • gewelddadige dood
 • vergiftiging etc.


Door zo'n schok raakt het etherische lichaam gestresst en blijft er een verwrongen gevoel over.
Het etherische lichaam kan daardoor niet in een natuurlijke rust en balans overgaan.

De Overgaan Verbinding lost dit soort symptomen op en herstelt zo de natuurlijke rust en balans van het etherische lichaam.
De fysieke schok heeft daardoor geen effect meer op het overgaan en op volgende levens.

Lees meer

Parallel Verbinding

De Parallel Verbinding helpt je om meer voelend te denken in plaats van het analytische denken wat ons in deze maatschappij wordt geleerd.

In deze maatschappij is het analytisch denken de favoriete manier om onderzoek te verrichten om alles tot in z'n elementen uit elkaar te halen. Alles wordt daarbij uit elkaar geplozen, tot in de allerkleinste deeltjes. Het is een poging om vanuit de bouwsteentjes inzicht in de ons omringende wereld, in de schepping te krijgen.

Het is een mannelijke benadering waarbij je met het denken diep in de materie probeert 'door te dringen', tot in de cellen en de 'bouwsteentjes' daarvan.

Een andere, meer gevoelsmatige benadering is dingen onderling met elkaar vergelijken en daardoor de parallellen te gaan zien en zo inzicht te krijgen en te leren.

Het mooie van deze benadering is dat je niets 'uit elkaar hoeft te halen'. Je laat datgene wat je onderzoekt volkomen intact. Je respecteert hierbij het mysterie van de schepping.
Het is dus een vorm van onderzoek in een volkomen respect voor de schepping. Alleen datgene wat zich van nature toont, gebruik je om inzicht te krijgen, om van te leren.

Deze 'parallel’ benadering leidt tot verdiepte inzichten hoe het leven en de natuur functioneert, hoe deze prachtige schepping functioneert.

Als je op deze manier de werkelijkheid benadert, dan zul je je intuïtie steeds verder ontwikkelen.
Via ingevingen ga je dan verbanden, parallellen zien, waardoor je bijzondere inzichten krijgt en het leven dieper gaat doorgronden.

De Parallel Verbinding schenkt je het talent om deze benadering van het leven verder te ontwikkelen.
Lees meer

Rust Verbinding

Door de Rust Verbinding ontstaat een geestelijke rust die ook in je hele systeem voelbaar is.
Er ontstaat zo een weldadig gevoel van innerlijke rust, waardoor je helemaal kunt ontspannen.

Door deze innerlijke rust en ontspanning krijg je het gevoel van ruimte en van keuzemogelijkheden. Je moet niets, het mag alleen.

Lees meer

Schoonmaak Verbinding

De Schoonmaak Verbinding:

 •     helpt je om innerlijk alles op te ruimen wat er tussen jou en innerlijk goed ‘schoonmaken’.    . in staat
 •     helpt om je huis opgeruimder en schoner te krijgen
 •     geeft je de gave om de energetische kwaliteit en daardoor ook de effectiviteit van de..    . ..  Jemako schoonmaakproducten voor persoonlijk gebruik te optimaliseren


Innerlijke schoonmaak
De Schoonmaak Verbinding ruimt innerlijke rommel, innerlijk donker in je op.
Zodra je donkere stukken in jezelf hebt opgelost, ga je automatisch je huis nog beter schoonhouden.

Je huis vormt namelijk een spiegel van jouw innerlijk. Als je van binnen helemaal schoon en opgeruimd bent, als het licht voelt van binnen, zul je je huis even schoon, opgeruimd en licht willen hebben als je je van binnen voelt.

Opgeruimder en schoner huis
Een tweede effect van de Schoonmaak Verbinding is dat je huis minder snel vuil zal worden, doordat jij op energieniveau schoner bent. Hoe jouw huis aanvoelt, is dus een spiegel van jouw innerlijk.
Met andere woorden jouw innerlijke energie is voelbaar in je huis. Als je op energieniveau 'schoon' bent van binnen, trek je minder vuil aan en hecht vuil zich ook minder aan je huis.

Optimaliseert Jemako schoonmaakproducten
De Schoonmaak Verbinding optimaliseert de energetische kwaliteit en daardoor ook de effectiviteit van de bijzondere Jemako schoonmaakproducten.

Jemako schoonmaakproducten onderscheiden zich van andere schoonmaakproducten op de markt omdat ze stuk voor stuk kwalitatief zo goed zijn.

De Schoonmaak Verbinding werkt voor jou persoonlijk. Dat wil zeggen dat de Jemako producten op energieniveau geoptimaliseerd worden op het moment dat jij ze zelf gebruikt.
Het product in de verpakking blijft dus gelijk.
Je ontvangt met de Schoonmaak Verbinding dus de gave om deze uitstekende producten op energieniveau nog verder te optimaliseren.

Lees meer

Sensueel contact Verbinding

De Sensueel contact Verbinding brengt jou en je partner dichter bij elkaar tijdens sensueel contact.

Deze Verbinding zorgt ervoor dat je elkaar als partners beter aanvoelt en intenser aanvoelt tijdens sexueel en fysiek contact.
Deze prachtige Verbinding geeft je dus de mogelijkheid om meer van elkaar te genieten en kan jullie daardoor ook dichter bij elkaar brengen.

Door de Sensueel contact Verbinding kun je heerlijk warm worden en tegelijkertijd een intense liefde voor jouw partner voelen, die vermengd is met sensuele gevoelens.

Lees meer

Sfeer Verbinding

De Sfeer Verbinding is een idee van één van onze familieleden in het Hiernamaals.

Dit familielid verwoordde ook prachtig en kernachtig wat Sfeer Verbinding voor je kan betekenen:
 

  “De Sfeer Verbinding versterkt jouw vermogen om samen met anderen een fijne sfeer te creëren in het onderlinge contact, zodat ieder zich op z'n gemak voelt en tot z'n recht komt.

De Sfeer Verbinding draait dus om balans en ruimte geven aan alles dat leeft, aanwezig is en bestaat in jouw directe omgeving.

Deze Verbinding maakt je leven vreugdevoller, rijker en feestelijk. Het maakt dat je het fijn vindt om stil te staan bij jouw leven, niet alleen maar doorgaan naar de toekomst, vooruit willen, maar ook intens genieten van het hier en nu.”


De Sfeer Verbinding helpt je zowel om meer sfeer te creëren als om sfeer beter te ervaren.

Lees meer

Stap vooruit Verbinding

De Stap vooruit Verbinding helpt je, als je in je ontwikkeling een stap vooruit gemaakt hebt, om minder snel terug te vallen in je oude gedrag, gewoonte of patroon. Je kunt dus niet meer zo gemakkelijk een stap terugnemen.

De Stap vooruit Verbinding doet dit door positieve gevoelens die opbouwend ingesteld zijn, te versterken. Reacties vanuit angst krijgen door deze Verbinding duidelijk minder de ruimte om aan het roer van je systeem te gaan staan.

Lees meer

Systeem verzorging Verbinding

De Systeem verzorging Verbinding heeft een 'verzorgende' uitwerking op jouw systeem.

Bovendien raken jouw lichaam en systeem nog meer op het Hogere afgestemd.
Het is daarbij alsof jouw hele systeem en lichaam een antenne voor het Hogere vormen.

Door de werking van de Systeem verzorging Verbinding voelt het alsof je jezelf voortdurend geestelijk en lichamelijk verzorgt, met andere woorden alsof je in een spa of wellness centrum bent.
Dat je je zo voelt, komt doordat jouw systeem door het Hogere verzorgd wordt.

De Systeem verzorging Verbinding geeft je een ontspannen gevoel, net zo'n gevoel als wanneer je heerlijk gemasseerd wordt en een stoombadje krijgt, echt een bijzonder gevoel.

Door de Systeem verzorging Verbinding sluiten de biologische verzorgingsproducten van de merken Oway en True Organic of Sweden optimaal bij jouw systeem aan.

Lees meer

Talen Verbinding

De Talen Verbinding helpt je onder andere om een taal sneller en gemakkelijker te leren.
Je maakt daarbij onbewust contact met een Hoger niveau in jezelf, waar de taal jou al bekend is.

Het is niet de bedoeling om je bewust op dat Hogere niveau in jezelf te richten, dat gebeurt vanzelf door deze Verbinding.
Het werkt zelfs averechts als je je bewust op dat Hogere niveau zou richten.

Richt je dus, als je een taal wilt leren, niet op dat Hogere niveau, maar pak gewoon je taalboeken of laptop en zet je in om de taal te leren spreken.
Door de Talen Verbinding gaat een taal leren vloeiender en vanzelf-sprekender. Je spreekt een taal daardoor sneller 'als vanzelf'.

De Talen Verbinding helpt je met het leren van alle talen waar jij je voor inzet. Je hoeft dus niet voor elke taal een aparte Talen Verbinding aan te vragen.

De Talen Verbinding zorgt er ook voor dat je informatie - waaronder ook boodschappen van het Hogere - gemakkelijker ontvangt.
 
Je krijgt door deze Verbinding het vermogen om informatie beter te aarden. Door deze aarding wordt informatie en dus ook taal ‘tastbaarder’, beter ‘pakbaar’.

Je kunt informatie dus beter in je opnemen. Je neemt het meer geaard, meer in contact met je systeem in je op. Informatie ‘verwaait’ daardoor minder, met als gevolg dat je het beter onthoudt.

In ons digitale tijdperk, waarin informatie vaak vluchtig en minder concreet voelt, is de Talen Verbinding daarom voor iedereen een heel belangrijke Verbinding.

Lees meer

Tepel Verbinding

Tepels van zowel mannen als vrouwen hebben op energieniveau totaal onbekende functies.

Ze fungeren als antennes voor het hartchakra en kunnen ook met elkaar communiceren.

De Tepel Verbinding versterkt de communicatie tussen jouw tepels. Het bijzondere is dat door deze verbeterde communicatie tussen de tepels jouw ontwikkelingssnelheid met ongeveer 50% toeneemt. Dat zit als volgt in elkaar.

De antenne functie van de tepels is zowel naar binnen als naar buiten toe gericht.
Naar binnen toe zijn de antennes van de tepels gericht op je hartchakra en naar buiten toe zijn deze antennes gericht op jouw buitenwereld, jouw geestelijke omgeving.

Door de versterkte communicatie tussen jouw tepels, kan jouw binnenwereld zich beter en sneller afstemmen op de buitenwereld. Je kunt zo jouw koers beter bepalen, waardoor je jouw ontwikkelingsweg met minder weerstand kunt volgen.
Dit resulteert erin dat je je zo’n 50% sneller kunt ontwikkelen. Je gaat hierdoor niet alleen sneller maar ook lichter door ontwikkelingen.
Lees meer

Tijd Verbinding

Met behulp van de Tijd Verbinding leer je beter met tijd omgaan.

Je krijgt door deze Verbinding een verdiepte feeling met tijd, je krijgt tijd als het ware in je vingers en leert tijd beter beheersen. Tijd wordt meer een instrument, waardoor je ook beter met tijdsdruk leert om te gaan.

Tijd wordt als het ware een voelbare energie, een krachtenspel waar je in mee kunt gaan en gebruik van kunt maken, zoals een surfer gebruik maakt van de golven en daar op het juiste moment op inspeelt.

Je krijgt door de Tijd Verbinding ook een krachtiger verbinding met het tijdloze. De volkomen stilte in jezelf, verankerd in een diepe verbinding met het Hogere.

Lees meer

Verbondenheid Verbinding

De Verbondenheid Verbinding heeft het vermogen om je los te koppelen van de mening die andere mensen over jou hebben. Je komt met behulp van deze Verbinding los van beelden, gevoelens en gedachten van anderen over jou.

Ook al hoef je je niet bewust te zijn welke ideeën anderen over jou hebben, toch hebben die een beperkende invloed op jou.
Je kunt na de ontvangst van de Verbondenheid Verbinding dan ook meer ruimte om je heen voelen. Je wordt niet meer ingekaderd door de mening die andere mensen over jou hebben.

De Verbondenheid Verbinding is ook een Verbinding die een belangrijke functie heeft na je overlijden, zowel voor jouw overgang naar het Hiernamaals als jouw verblijf daar.

Na jouw overlijden koppelt de Verbondenheid Verbinding jouw energie los van alle voorwerpen die van jou zijn geweest of die nabestaanden aan jou doen denken, zoals foto’s, brieven etc.

Deze verbondenheid verzwaart jou. Het vormt een ballast die jouw tocht naar het Hiernamaals bemoeilijkt en jouw ontwikkelingsmogelijkheden in het Hiernamaals beperkt.

Lees meer

Verruiming Verbinding

De Verruiming Verbinding geeft je het gevoel van meer geestelijke ruimte, waardoor je het leven met meer plezier en relativeringsvermogen tegemoet kunt treden.

Het idee voor de Verruiming Verbinding is ontstaan door het contact dat we, Bas en Maria, met twee overleden familieleden in het kosmische dag Hiernamaals hebben.
 
We spreken hen vrijwel wekelijks om inzichten te krijgen hoe Verbindingen, behandelingen en Impuls oefeningen op een dieper niveau ervaren worden. 
Mensen in het kosmische dag Hiernamaals zijn veel dieper met hun gevoel verbonden dan mensen op Aarde. De inzichten die wij hierdoor krijgen zijn dan ook heel waardevol.

Dit contact met het kosmische dag Hiernamaals heeft ons echt veel gebracht en dat doet het nog steeds. Het werkt onder andere verruimend, verrijkend en verdiepend op ons.

De Verruiming Verbinding geeft je een verbinding met het kosmische dag Hiernamaals en daardoor krijg je ook hetzelfde verruimende, verrijkende en verdiepende gevoel dat wij zo waardevol vinden.

De beperkingen van de materie worden door de Verruiming Verbinding minder voelbaar.
Dat geeft het gevoel van meer ademruimte en vergeestelijking, terwijl je je volledig verbonden voelt met het Aardse leven.

De Verruiming Verbinding kun je dus een ‘geestverruimende’ Verbinding noemen.

Lees meer

Versleutel Verbinding

Vanwege het gevaar van hacking wordt informatie op computers en smartphones steeds vaker gecodeerd, versleuteld opgeslagen. Alle informatie wordt in 'geheimtaal' opgeslagen en met behulp van een code leesbaar gemaakt. Er wordt dus gebruik gemaakt van een digitale 'omweg' om de informatie op te slaan en vervolgens te tonen.

Als je daar gevoelig voor bent, voelt een computer, laptop of smartphone, waarvan de informatie gecodeerd is opgeslagen, onprettig. Dat is ook het geval als het betreffende apparaat met één van de Neutralisatie Verbindingen is geneutraliseerd.

Gecodeerde informatie goed in je opnemen is duidelijk moeilijker. Het is ook moeilijker om gecodeerd opgeslagen informatie te onthouden. Je kunt daardoor moe worden van het werken met een computer waarin de gegevens versleuteld worden opgeslagen.

De Versleutel Verbinding lost deze problematiek op. De energie van apparatuur met gecodeerde informatie gaat zelfs warm en prettig aanvoelen voor jou.

De Versleutel Verbinding is een persoonlijke Verbinding die je voor jezelf aanvraagt, dus niet voor jouw computer, smartphone etc.
Lees meer

Ware ik Verbinding

De Ware ik Verbinding helpt je om in contact te komen met wie jij werkelijk bent, om op een dieper niveau jezelf te vinden.

Je kunt daardoor door je huidige zelfbeeld heenkijken, en voelen en zien wat je echt wilt.
Je kunt je ware zelf, je ware gevoelens en verlangens beter voelen en zien.

Je kunt daardoor het verschil voelen tussen het spoor waar je nu op zit en het spoor waar je op zou zitten als je volkomen jezelf zou zijn.

Het spoor waar je op zit, is het spoor dat mede bepaald wordt door allerlei angsten.
Vanuit angst heb je een ontwikkelingsrichting genomen die niet helemaal past bij wie jij werkelijk bent.

Met behulp van de Ware ik Verbinding kun je ook beter zien waarin je uniek bent, waarin jij je onderscheidt van anderen.

Omdat je beter voelt wie je werkelijk bent, voel je ook heel duidelijk wat niet bij jou past, wat jou wezensvreemd is. Je kunt jouw authenticiteit, je oorspronkelijkheid daardoor beter bewaren en leven.

De Ware ik Verbinding vormt een spiegel waarin je je ware ik, je ware zelf kunt zien.

Lees meer

Werkdruk-vrije tijd Verbinding

De Werkdruk-vrije tijd Verbinding helpt om werk en privé in een betere balans te brengen en te houden.

We leven in een veeleisende maatschappij, waarbij de economie centraal staat. Er is daarom een continue druk vanuit de maatschappij om te presteren.

Mensen krijgen daardoor begrijpelijkerwijs het gevoel opgejaagd te worden.
Vrijwel iedereen jaagt zichzelf ook op. We hebben niet in de gaten in welke mate we onszelf - vanuit het gevoel ‘zo hoort het nu eenmaal’ - opjagen, onszelf naar een hoger prestatieniveau ‘dwingen’, dan we van nature zouden hebben.

Er zijn ook mensen die zo op hun werk gericht zijn dat zij zelf steeds meer werk creëren.
Hoe meer tijd je dan in je werk stopt, hoe meer extra werk je erbij pakt of creëert, waardoor het werk je uiteindelijk boven het hoofd uit groeit.

Door de Werkdruk-vrije tijd Verbinding word je je er meer bewust van in welke mate je jezelf onder druk zet om te presteren en ontstaat er een betere en gezondere balans tussen werk en privé.

Lees meer

X Verbinding

De X Verbinding, spreek uit als Kruis Verbinding, zorgt ervoor dat je innerlijke vrouw zich volkomen gelijkwaardig gaat voelen aan je innerlijke man.
Dat kan je een heel rijk gevoel geven. Het is daarbij opvallend dat deze gelijkwaardigheid volkomen vanzelfsprekend voelt, alsof het nooit anders is geweest.

Volgens de spelregel ‘zo binnen, zo buiten’ opent de X Verbinding daarmee de mogelijkheid van relaties waarbij man en vrouw zich helemaal gelijkwaardig aan elkaar voelen. Je moet daarvoor dan wel beiden de X Verbinding ontvangen hebben.
De X Verbinding geeft hierdoor een enorme groeimogelijkheid aan je relatie.

De X Verbinding verandert verder de programmering van het vrouwelijk geslacht in een kosmische dag programmering.

Een derde belangrijke functie van de X Verbinding is het vermogen om de ontwikkeling remmende werking van tampons, maandverband en inlegkruisjes op te lossen, te neutraliseren.
Na ontvangst van de X Verbinding werken tampons, maandverband en inlegkruisjes dus niet meer ontwikkeling remmend.
Lees meer

Zelfbesturing Verbinding

De Zelfbesturing Verbinding helpt je om meer structuur in je leven aan te brengen en om je beter te focussen. Je kunt daardoor jouw doelen, voor zover deze realistisch zijn en op jouw pad passen, beter bereiken.

Met behulp van de Zelfbesturing Verbinding kun je jezelf ook gemakkelijker losmaken uit patronen, uit oude gewoonten.

De Zelfbesturing Verbinding geeft je het gevoel dat je achter het stuur zit van je eigen persoonlijke voertuig. Jij bent de kapitein, je hebt het roer in handen.
Lees meer

Zelftrouw Verbinding

Het is heel belangrijk om trouw te zijn naar jezelf. Je gevoel van eigenwaarde en zelfrespect is voor een belangrijk deel afhankelijk van de mate waarop je op jezelf kunt rekenen.

Niet doen wat je je voorneemt of zegt, werkt verzwakkend op jezelf, je ondermijnt jezelf ermee.
Je neemt jezelf dan niet serieus. Dit geeft jou het gevoel dat het moeilijk is om jouw voornemens uit te voeren.

Je bent trouw naar jezelf als je onder andere:

 • afspraken die je met jezelf maakt ook nakomt. Als je jezelf voorneemt om 11.00 uur naar bed te gaan, dan moet het geen twaalf uur of half één worden.
 • afspraken die je met anderen maakt, nakomt
 • voornemens die je hebt ook uitvoert. Als je jezelf voorneemt om in het weekeinde je kamer echt weer eens helemaal op te ruimen, dan geeft dat een goed gevoel als je dat ook daadwerkelijk doet.


De Engelse uitdrukking ‘Walk your talk’ vat prachtig samen hoe je meer zelfrespect en een goed gevoel over jezelf kunt opbouwen.

De Zelftrouw Verbinding helpt je om trouw te zijn naar jezelf.
Met behulp van de Zelftrouw Verbinding kun je dus meer op jezelf rekenen en in het kielzog daarvan kunnen anderen daardoor ook meer op jou rekenen.
Lees meer

Zijde Verbinding

Door de Zijde Verbinding worden bepaalde zijden kledingstukken, zijden beddengoed en verzorgingsproducten met zijde bestanddelen ontwikkeling bevorderend voor jou. Jouw ontwikkeling verloopt dan niet alleen sneller maar ook gemakkelijker.

Zo worden door Zijde Verbinding zijden bh's, zijden bh-hemdjes, zijden herenslips en heren boxershorts 100% ontwikkeling stimulerend.

In combinatie met de Zijde Verbinding wordt slapen tussen zijden beddengoed in totaal 220% ontwikkeling bevorderend. Je kunt je dan meer dan twee keer zo snel ontwikkelen.

Door de combinatie van de Zijde Verbinding en

 • het dragen van een zijden bh(-hemd) of een zijden herenslip of boxershort

en/of

 • het slapen tussen zijden beddengoed
 • het slapen in zijden nachtkleding
 • het gebruik van verzorgingsproducten met zijde bestanddelen

kun je dus niet alleen sneller maar ook lichter door ontwikkelingen gaan.

Als je na de ontvangst van de Zijde Verbinding zijden kleding draagt, voel je meer ruimte. Het voelt alsof je beter contact maakt met buitenwereld, de buitenlucht. Het beklemmende gevoel dat kleding kan geven, verdwijnt.
Je kunt tegelijkertijd ook dieper contact met jezelf maken.

De Zijde Verbinding maakt de zijden kleding die je draagt ook beter bestand tegen de stoffen die het lichaam afscheidt.
Lees meer

Zijde levensduur Verbinding

Met behulp van de Zijde levensduur Verbinding is het mogelijk om de levensduur van zijde te verlengen.

Jouw zijden kledingstukken blijven door de werking van de Zijde levensduur Verbinding ook langer mooi.

Door de Zijde levensduur Verbinding ontvang je meer Licht via je kruinchakra, waardoor je helderder van geest wordt.

Lees meer

Zijde oplaad Verbinding

De Zijde oplaad Verbinding:

 • houdt de kleur en energetische werking van zijden stoffen langer optimaal 
 • laadt jou ook op

en

 • reinigt je innerlijk
   

Opladen van zijden stof
De Zijde oplaad Verbinding herstelt de energie, de geestkracht van zijde na het wassen.
De zijden stof laadt zich door de Zijde oplaad Verbinding op energieniveau op, waardoor de zijde zich beter kan herstellen.

De zijden stof wordt daardoor weer mooier en de kleur herstelt zich meer richting de oorspronkelijke kleur van de zijden stof.

De Zijde oplaad Verbinding maakt het dus mogelijk om langer van de schoonheid van jouw zijden kleding en/of beddengoed te genieten. Zijden kleding en/of beddengoed blijven langer als nieuw.

Laadt jou ook op
Bij de activatie van de Zijde oplaad Verbinding kun je ervaren, dat je zelf ‘opgeladen’ wordt met een zachte, warme, ronde energie.

Dit ‘opladen’ heeft ook het effect, dat je je omgeving als iets lichter gaat ervaren, met andere woorden dat de lichtintensiteit van je omgeving iets toeneemt. Dit effect is het beste waarneembaar bij buitenlicht.

Innerlijke reiniging
De Zijde oplaad Verbinding reinigt je innerlijk. Je wordt er dus innerlijk nog schoner van.
Door deze innerlijke reiniging krijg je het talent om zijden kleding en stoffen ook ‘innerlijk’ te reinigen.

Lees meer

Zijde product Verbinding

Niet elk verzorgingsproduct sluit op energetisch niveau even goed bij jou aan.
Of een verzorgingsproduct wel of niet goed bij jou aansluit, hoeft niets te zeggen over de kwaliteit van het verzorgingsproduct. Exact hetzelfde verzorgingsproduct kan bij de één perfect aansluiten en bij een ander duidelijk niet.

Verzorgingsproducten met zijde bestanddelen kunnen in combinatie met de Zijde Verbinding
10 à 20 % ontwikkeling bevorderend werken. Gebruik je twee verschillende verzorgingsproducten met zijde bestanddelen, bijvoorbeeld een shampoo en een crèmespoeling dan verdubbelt dit percentage zich zelfs.

De Zijde product Verbinding zorgt ervoor dat alle Alkena verzorgingsproducten met zijde  bestanddelen op energieniveau goed bij jou aansluiten en interactief met jou gaan samenwerken.

Er ontstaat door de Zijde product Verbinding een communicatie tussen jou en het product, waardoor het verzorgingsproduct zich aan jouw systeem aanpast en elk Alkena verzorgingsproduct daardoor op energieniveau goed bij je past, dus helemaal bij je aansluit.

Lees meer

Zijde spiegel Verbinding

Zijde heeft een krachtige spiegelende werking.
Zijde spiegelt jou hoe je met jezelf en jouw gevoel omgaat.

Als je bijvoorbeeld teveel vanuit je wil leeft, forceer je jezelf.
Zijde toont dat dan door opvallend snel te scheuren.

De Zijde spiegel Verbinding versterkt de spiegelende werking van zijde op zo'n wijze dat er een bewustwordingsproces in jou op gang komt.

De Zijde spiegel Verbinding maakt jou er dus meer bewust van hoe je in het leven staat.
De Zijde spiegel Verbinding maakt het leven nog duidelijker een spiegel om van te leren.

Door dit bewustwordingsproces kun je jezelf bewust gaan bijsturen op de punten waarin je niet in balans bent of vanuit een disbalans handelt.
Lees meer

Zijde was Verbinding

Met behulp van de Zijde was Verbinding krijg je het vermogen om wasmiddelen die geschikt zijn voor zijde, te upgraden. De levensduur van zijde stoffen wordt door deze upgrade verlengd en de natuurlijke glans en schoonheid van zijde worden licht geïntensiveerd.

De mate van het effect van de Zijde was Verbinding kan per wasmiddel wel enigszins afwijken.
Zie de tabel in dit artikel.

Als je de Zijde was Verbinding ontvangen hebt, werkt deze Verbinding automatisch voor alle fijnwasmiddelen en zijdewasmiddelen die je gebruikt. Je hoeft daar dus niets voor te doen.

Wasmiddelen die geüpgraded zijn door jouw Zijde was Verbinding, worden nog beter voor zijde en blijven even goed voor wol als vóór de upgrade.
Lees meer

Zon Verbinding

De Zon Verbinding laat als het ware een innerlijke zon in jou schijnen.

Je kunt de weldadige warmte van deze zon in je lichaam voelen. Het is alsof er een kacheltje jou vanbinnen verwarmt.

De uitwerking is weldadig en heerlijk ontspannend. Je kunt je er op een prettige manier loom door gaan voelen, ongeveer zoals na een stranddag.
Lees meer

Zonlicht Verbinding

De Zonlicht Verbinding is een Talent Verbinding die ervoor zorgt dat het licht van vrijwel elke lichtbron meer het effect van zonlicht krijgt.

Het (lamp)licht gaat door de Zonlicht Verbinding opladend werken, je krijgt er dus energie van net zoals je van zonlicht energie krijgt.

De Zonlicht Verbinding kan je ook het heerlijke, ontspannende en verruimende gevoel van buiten lekker in de zon zitten, geven. De Zonlicht Verbinding geeft je daarmee een soort innerlijk gevoel van vrijheid.

Je kunt met behulp van de Zonlicht Verbinding zelfs iets bruin, iets licht getint worden door lamplicht of licht van andere lichtbronnen.
Uiteraard in veel mindere mate dan door zonlicht. Zonnebrandmiddel zal dan ook niet nodig zijn als je ’s avonds onder een lamp een boek leest.

Lees meer

Zuiverheid Verbinding

Door de Zuiverheid Verbinding word je als het ware innerlijk schoongespoeld.

Je krijgt daardoor zowel een sterkere verbinding met het Hogere als met de Aarde. Zo ga je een nog krachtiger verbinding tussen Hemel en Aarde vormen.

Je gaat je hierdoor krachtiger en op een heel oorspronkelijke manier bewuster van jezelf voelen.

Omdat je met behulp van de Zuiverheid Verbinding een nog krachtiger verbinding tussen Hemel en Aarde vormt, helpt deze Verbinding je, om zo zuiver mogelijk naar jezelf te zijn.

En als je open en eerlijk naar jezelf toe bent, ben je dat ook automatisch naar de buitenwereld.
Dat is de wet zo binnen, zo buiten.

Lees meer