Ontswitching behandeling Plus

De Ontswitching behandeling Plus is een verdieping en uitgebreide versie van de eerder geïntroduceerde Ontswitching behandeling.

De Ontswitching behandeling Plus kan naast alle ‘normale’ switchingen ook op een volkomen verantwoorde wijze groeibarrières oplossen.
Groeibarrières blijken switchingen op een heel hoog niveau te zijn, die tussen ons en een dieper contact met het Hogere instaan.

De Ontswitching behandeling Plus lost de diepste oorzaak in ons systeem op waardoor switchingen en groeibarrières kunnen ontstaan.
Het is daardoor onmogelijk om na de ontvangst van de Ontswitching behandeling Plus opnieuw geswitcht te raken.

Switchingen

Een zogenaamde switching kan ontstaan door een gevoelsmatige of geestelijke schok.
Als je geswitcht bent ervaar je bepaalde positieve impulsen als negatief en negatieve impulsen als positief. Jouw systeem verdraait de waarneming, verdraait dus de ervaring van de impuls.

Een switching kan daarom ook tot gevolg hebben dat je je eigen gevoel niet kunt vertrouwen. Als je een geswitcht gevoel volgt, blijkt dat achteraf niet te kloppen.

Een switching ontstaat dan ook op het moment dat je innerlijk ontkent wat er gebeurt. Je ontkent daarbij de werkelijkheid vanuit een gevoel ‘Dit kan toch niet waar zijn’.

Meestal merk je niet dat je geswitcht bent.

Als je tijdelijk geswitcht bent, is dat geen probleem.

Verwerk je de schok onvoldoende dan blijft de switching bestaan. Jouw systeem blijft dan bepaalde negatieve impulsen of energieën interpreteren als positief.
Op de lange duur kan dat een diepgaande invloed op jou hebben.

Groeibarrières

In het artikel Het belang van groeibarrières worden groeibarrières als volgt omschreven:


  Groeibarrières maken deel uit van onze levensopdracht. Je hebt ze bij je geboorte meegekregen. Het zijn innerlijke barrières die je zelf kunt overwinnen door het leven echt aan te gaan.

Het overwinnen van je eigen groeibarrières vormt 60% van je levensopdracht.
Als je een groeibarrière zelf overwint, geeft dat je de kracht en inzichten die je nodig hebt om door te groeien naar een hoger ontwikkelingsniveau.


Op zich is deze omschrijving helemaal juist.

Door het verder intreden van de kosmische dag en de ontwikkelingen die we daardoor geleid hebben mogen doormaken, is het belangrijke volgende inzicht ontstaan:
‘De kracht die je ontwikkelde door groeibarrières zelf te overwinnen, was een kracht die gericht was op het materialisatie proces en is daarom niet meer passend in de kosmische dag.’

Het zelf overwinnen van groeibarrières was dus een kosmische nacht mogelijkheid om zo goed mogelijk om te gaan met de kosmische nacht spelregels en daardoor bijzonder sterk te worden. Door zelf je groeibarrières te overwinnen, kreeg je de kracht en het geestelijke overwicht om een leider in de kosmische nacht te worden.

In de kosmische dag staan groeibarrières tussen ons en het contact met het Hogere in.
Het oplossen van groeibarrières met behulp van de Ontswitching behandeling Plus leidt dan ook tot een verdiept contact met het Hogere, omdat groeibarrières in feite heel diepe switchingen zijn die tussen ons en het Hogere instaan.

Doorgroeien naar hogere ontwikkelingsniveaus
Als je in de kosmische nacht een groeibarrière zelf overwint, geeft dat je de kracht en inzichten die je nodig hebt om door te groeien naar een hoger ontwikkelingsniveau.
In de kosmische dag groei je op een andere manier door naar hogere ontwikkelingsniveaus.

Zodra je met behulp van de Ontswitching behandeling Plus de diepe switching tussen ons en het Goddelijke opgelost hebt, kun je hoger reiken en dieper aarden.
Door steeds hoger te reiken en dieper te aarden, groei je door naar hogere ontwikkelings- niveaus.

Verschil groeibarrières verwijderen en oplossen

Alle kosmische dag heelwijzen, die niet ontstaan zijn onder leiding van de kosmische dag Aartsengelen hebben het vermogen om groeibarrières te verwijderen.
Deze heelwijzen maken gebruik van de Lichtkracht van de kosmische dag, zonder het overzicht dat de kosmische dag Aartsengelen hebben en kunnen daardoor onbedoeld groeibarrières verwijderen.

Als groeibarrières op deze wijze verwijderd zijn, kan dit tot allerlei symptomen leiden.
De effecten van het verwijderen van groeibarrières kunnen variëren van problemen op het werk, terugval in een ziektebeeld, vermoeidheid of zelfs uitputting, tot het gevoel minder verankerd te zijn in jezelf, het verlies van innerlijk houvast.
Je kunt hier meer over lezen in het artikel Het belang van groeibarrières.

Oorzaak van groeibarrières oplossen
Het oplossen van groeibarrières met behulp van de Ontswitching behandeling Plus lost de diepgaande switching, met andere woorden de achterliggende oorzaak van het bestaan van groeibarrières op.
Hierdoor lossen groeibarrières op een natuurlijke wijze op, ze worden dus niet 'van buitenaf' uit jouw systeem verwijderd.

Samenvatting
Kosmische dag heelwijzen die niet door de kosmische dag Aartsengelen geleid worden, verstoren een kosmische nacht systeem als een groeibarrière onbedoeld wordt verwijderd.
Door deze verstoring kunnen allerlei klachten ontstaan.

De Ontswitching behandeling Plus lost de diepgaande switching op die de achterliggende oorzaak van het bestaan van groeibarrières vormen. Hierdoor kan een verdiept contact met het Hogere ontstaan.

Groeibarrières intact?

De Ontswitching behandeling Plus kan alleen ontvangen worden als jouw groeibarrières 'intact' zijn. Wij controleren dit zodra je de Ontswitching behandeling Plus aanvraagt.

Mocht daaruit blijken dat één of meerdere van jouw groeibarrières ooit verwijderd zijn door een kosmische dag methode die onbedoeld groeibarrières kan verwijderen, dan is het noodzakelijk om deze groeibarrières eerst terug te plaatsen.

Je ontvangt dan op een van tevoren afgesproken moment een afstandsbehandeling, waarin jouw oorspronkelijke groeibarrières weer teruggeplaatst worden.

Je kunt hier meer over lezen in de tekst Het belang van groeibarrières, onder het kopje 'Groeibarrières terugplaatsen'.

Als je nooit andere kosmische dag methoden gebruikt hebt, zijn jouw groeibarrières vrijwel altijd intact.

'Gewone' switchingen

Zoals eerder in de tekst aangegeven, lost de Ontswitching behandeling Plus twee soorten switchingen op: 'gewone' switchingen en groeibarrières, die in feite switchingen op een heel diep en hoog niveau in ons systeem zijn.
Hieronder volgt meer informatie over alle overige ('gewone') switchingen.

Regelmatig voorkomende switchingen
De volgende twee belangrijke switchingen komen regelmatig voor: gehechtheid aan het oude vertrouwde en gehechtheid aan het lijden.

In beide gevallen houd je vast aan het verleden dat - zelfs al is het negatief - vertrouwd en veilig voelt.

Beide kunnen met de Ontswitching behandeling Plus opgelost worden.

Posttraumatische stressstoornis
De zogenaamde posttraumatische stressstoornis of syndroom heeft als achtergrond altijd een switching.

Bi-polaire stoornis
Een Bi-polaire stoornis heeft vrijwel altijd als achtergrond één of meerdere diepgaande switchingen. Deze stoornis is dus ook meestal oplosbaar met behulp van de Ontswitching behandeling Plus, waarbij in 70% van de gevallen daarnaast ook de Bipolair Kanteling nodig is.

Voorbeelden van de effecten van diepgaande permanente switching

De volgende twee voorbeelden geven aan hoe diep een permanente switching mensen kan beïnvloeden.
 
Haat
Je kunt alleen iemand gaan haten van wie je houdt.
Als je veel van iemand houdt en die verlaat je bijvoorbeeld onverwacht, dan kan jouw liefde voor die persoon als het ware verdraaien tot haat. Jouw liefde is dan geswitcht naar haat.

Ben je geswitcht, dan kun je deze haat niet oplossen met behulp van een transmutatie, je kunt die haat dus ook niet verwerken of oplossen.

Je kunt deze haat alleen oplossen door deze te ontswitchen. Je gaat dan alsnog de pijn over een gebeurtenis of de houding van een persoon van wie je houdt voelen, maar ervaart dit niet meer als haat.
Na het ontswitchen kun je dus de pijn die tot de switching heeft geleid, wel verwerken.
 
Genderdysforie
Als een vruchtje in de baarmoeder een heel diepe schok ervaart, bijvoorbeeld door het verlies van een tweelingbroertje of zusje, kan dat een permanente switching tot gevolg hebben.

Deze permanente switching is de achterliggende oorzaak van genderdysforie of te wel geslachtsidentiteitsstoornis. Als jongen voel je je niet thuis in je lichaam en er is een diep verlangen om een meisje te zijn. Als meisje zou je juist liever een jongen willen zijn.

Ook het gebruik van bepaalde medicijnen kan leiden tot verstoringen in de vorming van het vruchtje, waardoor een switching kan optreden die leidt tot genderdysforie.

De diepgaande problematiek van genderdysforie is op te lossen door deze switching op te lossen met de Ontswitching behandeling Plus.

Door deze switching op te lossen, kan het kind of de volwassene weer harmonie in zijn of haar gevoelens ervaren. De innerlijke spanning en tegenstrijdigheid kan daardoor oplossen.
Deze switching kan het beste op een zo jong mogelijke leeftijd opgelost worden.

Negatieve invloed op de gezondheid

Switchingen hoeven uiteraard niet zo’n diepgaand effect te hebben als de bovengenoemde voorbeelden. Van heel veel switchingen merk je in de praktijk niet veel of alleen in bijzondere omstandigheden.

Zo kan iemand bijvoorbeeld de Neutralisatie Verbinding huis op proef als onprettig ervaren. Ontswitchen we dan de persoon in kwestie, dan ervaart die de proef daarna juist als aangenaam.

Een switching beïnvloedt de gezondheid onder andere negatief omdat energiebanen in jouw lichaam die eigenlijk parallel moeten lopen, zich na een switching gaan kruisen.

Hoe vaak komen switchingen voor?

Ongeveer 80% van alle mensen hebben last van één of meerdere ‘gewone’ switchingen.
Het is dus een algemeen voorkomend probleem.

Iedereen heeft groeibarrières. Dit zijn switchingen op een heel hoog niveau, die op een volkomen verantwoorde wijze door de Ontswitching behandeling Plus opgelost kunnen worden.

Switchingen vaststellen

Switchingen kunnen onder andere aangetoond worden met behulp van de kinesiologische armtest.

Je kunt in een aantal gevallen switching vaststellen door je eigen naam te noemen en met de kinesiologische armtest jouw reactie daarop te meten.
Als je je eigen naam noemt, word je normaal gesproken sterker. Is dat niet het geval en word je juist sterker als je een andere naam noemt, dan is dat een aanwijzing dat je geswitcht bent.

Door de kruising van energiebanen geeft jouw systeem dus precies het omgekeerde antwoord.

Resultaten

De Ontswitching behandeling Plus lost alle switchingen in jou op, inclusief groeibarrières.

Nadat een switching is opgelost, verwerk je alsnog de gebeurtenis waardoor je ooit geswitcht bent geraakt. Zo worden de achterliggende trauma's van jouw switchingen ook opgelost.

Omdat na ontswitching gekruiste energiebanen weer parallel gaan lopen, verlopen processen en ontwikkelingen beter. Onze behandelingen en Verbindingen kunnen daardoor dieper doorwerken.

Voor wie

Iedereen heeft de Ontswitching behandeling Plus nodig.

Niveau

De Ontswitching behandeling Plus werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Preventief

De Ontswitching behandeling Plus lost de oorzaken in je systeem op waardoor je geswitcht kunt raken. Hierdoor kun je voortaan door ingrijpende gebeurtenissen niet meer geswitcht raken.

De Ontswitching behandeling Plus werkt daardoor dus ook 'preventief'.

Traject

De Ontswitching behandeling Plus maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Ontswitching behandeling Plus bedraagt € 280,-.