Materie Transmutatie behandeling

De Materie Transmutatie behandeling leidt je door ontwikkelingen die jouw verhouding tot de materie verandert.
Door deze ontwikkelingen kun je de Materie Transmutatie gave ontvangen en toepassen.
De Materie Transmutatie behandeling is dus een twee-in-één behandeling.

De Materie Transmutatiegave geeft je de mogelijkheid om specifieke stoffen en materialen op energieniveau te verzachten en energetisch beter aan te laten sluiten bij de mens.

Met behulp van de Materie Transmutatiegave die je door deze behandeling ontvangt, kun je - in vier vaste stappen - jouw persoonlijke leefomgeving zo veranderen dat de natuurlijke frequenties van de 'levende natuur' in jouw huis beter voelbaar zijn.

Door de materie transmutaties die plaatsvinden in dit stappenplan, zullen ook (microdeeltjes van) schadelijke stoffen in jouw huis en lichaam op energieniveau worden geneutraliseerd en verzacht.


Ontwikkeling

De Materie Transmutatie behandeling brengt je in een ontwikkeling die je de mogelijkheid geeft om de Materie Transmutatiegave te ontvangen en - zowel onbewust als bewust - toe te passen.

Door deze ontwikkelingen verhoogt het trillingsniveau van het fysieke lichaam zich, waardoor je het gevoel krijgt alsof aura en lichaam dichter bij elkaar worden gebracht, dieper met elkaar verbonden raken.
Hierdoor ga je het geestelijke aspect achter de materie, achter voorwerpen beter herkennen.

Je gaat dus door een ontwikkeling waarbij je voelt dat je reikwijdte als mens groter wordt.
Je krijgt het vermogen om het geestelijke aspect achter de materie meer te ervaren en in je eigen omgeving voelbaar te maken.

Je kunt ook het gevoel krijgen waarom je voor deze weg, voor het leven in de materie gekozen hebt. ‘In de materie gaan’ maakt alles echt glashelder en duidelijk.
Het biedt een heel duidelijke leerweg.

De werking van de Materie Transmutatiegave

De materialen die ons omringen in onze woon- en werkomgeving, zoals bouwmaterialen en chemische stoffen bepalen voor een deel hoe wij ons voelen.
Materialen kunnen een vitaliserende, maar ook een afsluitende werking op ons hebben.

Door chemische bewerkingen van (bouw)materialen zoals bijvoorbeeld het gebruik van verf of kleurstoffen worden deze materialen minder compatible met ons systeem.
Alle stoffen en materialen snijden je daardoor elk op hun eigen wijze van specifieke natuurlijke frequenties af.

Met behulp van de Materie Transmutatiegave kunnen deze stoffen en materialen beter compatibel met ons menselijk systeem gemaakt worden.

De toepassing van deze gave verandert de frequentie van deze materialen en brengt die meer in overeenstemming met natuurlijke frequenties.

Deze natuurlijke frequenties zijn belangrijk voor ons gevoel van welzijn.
Iedereen kent het verfrissende gevoel dat je kunt hebben na bijvoorbeeld een boswandeling.
Dit verfrissende gevoel wordt veroorzaakt door de uitwerking van natuurlijke frequenties op ons systeem.

Met behulp van de Materie Transmutatiegave worden stoffen en materialen meer ‘doorlatend’ voor natuurlijke frequenties.

Ook microdeeltjes van chemische stoffen in ons systeem, bijvoorbeeld restanten van geneesmiddelen, cosmetica of andere stoffen die in ons lichaam zijn achtergebleven, worden door de toepassing van deze gave op energieniveau meer compatibel met het menselijk systeem.

De achtergrond van de werking van de Materie Transmutatiegave

De Materie Transmutatiegave heeft het vermogen om het voorwerp dat een materie transmutatie ontvangt, te verbinden met haar natuurlijke oorsprong.
Zo wordt een houten tafel door een materie transmutatie weer verbonden met het 'scheppingsplan' van de boom waaruit het hout is gezaagd.

Het voorwerp dat je een materie transmutatie geeft, wordt dus energetisch verbonden met de oorspronkelijke schepping.
Door deze verbinding met de oorspronkelijke schepping kun je in het getransmuteerde voorwerp weer de heelheid, de harmonie, de zuiverheid en de balans voelen van de oorspronkelijke schepping.

Om bij het voorbeeld van de houten tafel te blijven, kun je als de tafel een materie transmutatie heeft gekregen de natuurlijke heelheid, harmonie, zuiverheid en balans van de oorspronkelijke boom waarvan de tafel van gemaakt is, voelen.

Werkingsgebied Materie Transmutatiegave

Hoe verder de kosmische dag zal aanbreken, hoe groter het werkingsgebied van de Materie Transmutatiegave zal worden.

De Materie Transmutatiegave werkt voor:


 1. (natuur)steen, beton en keramiek
 2. textiel, zoals kleding, beddengoed, (gordijn)stoffen van natuurlijke materialen
 3. chemische stoffen in huis en bedrijf
 4. schoonmaakmiddelen
 5. verzorgingsproducten
 6. voedingsmiddelen
 7. wijn
 8. bril, contactlenzen en getint glas
 9. gebitsprothesen, vullingen, implantaten
 10. lichaamsprothesen en implantaten
 11. medicijnen en anticonceptie


Stappenplan

Als je de Materie Transmutatiegave toepast, dan volg je daarvoor een vast stappenplan, dat je éénmalig bewust toepast.

Via het stappenplan worden alle toepassingsmogelijkheden van de Materie Transmutatiegave automatisch in vier overzichtelijke stappen getransmuteerd.

Het is dus niet mogelijk - en ook niet noodzakelijk - om specifieke voorwerpen of materialen voor jezelf apart te transmuteren.
Lees meer: Stappenplan Materie Transmutatiegave

Alleen voor jezelf

De Materie Transmutatiegave werkt alleen voor jouzelf.


Jouw persoonlijke Materie Transmutatiegave werkt dus niet voor bijvoorbeeld de kleding, voedingsmiddelen, verzorgingsproducten, medicijnen of contactlenzen van gezinsleden of anderen.


Jouw gezinsleden kunnen de Materie Transmutatie behandeling vanzelfsprekend ook zelf in een Traject ontvangen.

Materie Transmutatie behandeling ontvangen

De Materie Transmutatie behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Omdat deze behandeling voor iedereen zo belangrijk is, ontvang je de Materie Transmutatie behandeling automatisch tijdens de eerste maand van jouw Traject, samen met één andere voor jou essentiële behandeling.  

Dit betekent dat je vanaf de eerste dag van jouw Kosmische dag mens Traject de Materie Transmutatiegave toe kunt passen.

Materie Transmutatiegave bewust en/of onbewust toepassen

De Materie Transmutatiegave wordt altijd met behulp van het stappenplan voor de Transmutatiegave toegepast.

Dit stappenplan kan tijdens het volgen van jouw Traject zowel:

 • onbewust

als

 • bewust

éénmalig worden toegepast.

Iedereen die het Kosmische dag mens Traject ontvangt, zal het stappenplan van de Materie Transmutatiegave - tijdens de eerste maand van het Traject - automatisch en onbewust toepassen.

Daarnaast is het ook mogelijk om de Materie Transmutatiegave éénmalig bewust toe te passen, met behulp van het stappenplan.

Daarmee verdiep je het effect van de materie transmutaties die je tijdens de eerste maand van jouw Traject automatisch en onbewust toegepast hebt.
De werking van de materie transmutaties verdiept zich daardoor van 100% naar 170%, waardoor die duidelijk effectiever worden.

Lees meer: Stappenplan voor de Transmutatiegave

Materie Transmutatie behandeling vóór 10 augustus 2018 ontvangen

Tot aan de introductie van de eerste Trajecten van het Wholism Project op 10 augustus 2018 was het mogelijk om de Materie Transmutatie behandeling als een 'losse behandeling' bij Bas en Maria aan te vragen.
Je ontving de behandeling toen op een vooraf afgesproken datum en tijdstip.

Als je:

 • de Materie Transmutatie behandeling vóór 10 augustus 2018 ontvangen hebt

en

 • sindsdien ook Persoonlijke Aartsengel begeleiding hebt gevolgd

dan heb je in de eerste maand van jouw Traject onder andere een 'update' van de Materie Transmutatie behandeling ontvangen.

Tijdens de eerste maand van jouw Traject heb je het stappenplan van de Materie Transmutatie gave automatisch en onbewust toegepast.

Daardoor is een verdieping ontstaan van het stappenplan dat je vóór 10 augustus 2018 bewust hebt toegepast, na de ontvangst van jouw Materie Transmutatie behandeling via Bas en Maria.

De werking van de materie transmutaties verdiept zich daardoor van 100% naar 170%, waardoor die duidelijk effectiever worden.

Voor wie?

Iedereen heeft baat bij de Materie Transmutatie behandeling.

Niveau

De Materie Transmutatie behandeling is een kosmische dag mogelijkheid op zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De .Materie Transmutatie behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde


De waarde van de Materie Transmutatie behandeling bedraagt € 280,-.