Magnetron Verbinding

De Magnetron Verbinding lost de zeer schadelijke werking op die voedingsmiddelen op het menselijk systeem hebben, als ze in de magnetron opgewarmd zijn.

Deze zeer schadelijke werking ontstaat door het exploderen van alle cellen in levensmiddelen onder invloed van de magnetron.
De natuurlijke ordening wordt hierdoor vernietigd, waardoor de oorspronkelijke blauwdruk van het leven wordt beschadigd.

Als je voedingsmiddelen eet die in de magnetron opgewarmd zijn, dan beschadigt dit ook jouw oorspronkelijke blauwdruk van het leven. Hierdoor ga je vertekend waarnemen, je kunt de werkelijke ordening van het leven minder goed voelen en zien en gaat meer fragmentarisch voelen en denken.

Röntgenstraling heeft hetzelfde effect op jouw systeem, maar omdat de magnetron zo veelvuldig in deze maatschappij gebruikt wordt, is het effect van het gebruik van de magnetron vele malen groter.

Ook nodig zonder Magnetron

In deze maatschappij heeft iedereen de Magnetron Verbinding nodig, ook als je zelf geen magnetron in huis hebt.Redenen waarom de Magnetron Verbinding ook nodig is als je zelf geen magnetron in huis hebt:

 • bij iedereen is wel eens een Röntgenfoto bij de tandarts of in het ziekenhuis gemaakt
 • iedereen haalt wel eens een maaltijd bij de Chinees of een ander afhaalrestaurant waar vrijwel altijd gebruik gemaakt wordt van een magnetron om het eten op te warmen
 • als je uit eten gaat, kunnen sommige gerechten in een magnetron 
opgewarmd zijn


De kans dat je in deze maatschappij nooit in aanraking bent gekomen met de effecten van eten opgewarmd in een magnetron of van Röntgenstraling is daarom echt minimaal.
En zelfs al zou je slechts éénmaal in je leven eten uit de magnetron gegeten hebben, dan nog zijn de effecten daarvan op je systeem aanzienlijk.

Effect van de magnetron versus Röntgenstraling

We testen dat de verstoring van de oorspronkelijke blauwdruk van het leven bij de gemiddelde Europeaan voor ongeveer:

 • 80% veroorzaakt wordt door de uitwerking van 'eten uit de magnetron'
 • 20% door röntgenstraling, als gevolg van Röntgen foto’s die bij de tandarts en/of in het ziekenhuis worden genomen


In de Verenigde Staten ligt het percentage van de verstoring door maaltijden die in de magnetron opgewarmd zijn zelfs nog hoger, namelijk op ongeveer 90%.
De reden daarvan is dat Amerikanen vaker maaltijden uit de magnetron eten dan in West-Europese landen gebruikelijk is.

Een tweede effect van eten opwarmen in de magnetron

Eten dat is opgewarmd in een magnetron heeft naast de verstoring van de oorspronkelijke blauwdruk van het leven nog een tweede effect op het menselijk systeem.

Door de straling van een magnetron wordt ook de aura van elk voedingsmiddel vernietigd. Hierdoor wordt het leven in elk voedingsmiddel volledig vernietigd. 
Door het eten van voedingsmiddelen die opgewarmd zijn in een magnetron voed je je dus met dode materie waardoor er levensenergie aan jou bij de vertering onttrokken wordt.

Dit tweede schadelijke effect van de magnetron kan door de werking van de Neutralisatie Verbindingen voorkomen worden.
De straling die door de magnetron wordt geproduceerd, kan met behulp van de Neutralisatie Verbinding huis, bedrijf, caravan/tent of de Apparaat Verbinding geneutraliseerd worden.

Werking Magnetron Verbinding

De Magnetron Verbinding:

 • herstelt de verstoring op celniveau in het gerecht dat opgewarmd is in de magnetron
 • dit herstel in het opgewarmde gerecht vindt plaats op het moment dat je het gerecht gaat eten. Dit werkt alleen voor jou persoonlijk.
 • lost met terugwerkende kracht de verstoring in je systeem op die ontstaan is door het eten van in de magnetron opgewarmde voeding
 • de oplossing van deze verstoring in jouw systeem gebeurt zodra je de Magnetron Verbinding ontvangt
 • werkt persoonlijk, individueel


De bovengenoemde punten gelden ook voor Röntgenstraling.

Individuele werking

Het is niet mogelijk om met jouw eigen Magnetron Verbinding voor andere mensen gerechten te 'neutraliseren' die op celniveau verstoord zijn door opwarming in een magnetron.

De reden daarvan is dat de neutralisatie met behulp van deze persoonlijk werkende Verbinding niet buiten je systeem maar binnen je systeem plaatsvindt.

De Magnetron Verbinding neutraliseert ook niet jouw magnetron, maar werkt als een persoonlijke Verbinding voor jouw systeem.

De Magnetron Verbinding dient dus voor iedereen persoonlijk te worden aangevraagd.

Werkt niet bij bewuste keuze voor opwarmen in de magnetron


De Magnetron Verbinding werkt niet als je er zelf bewust voor kiest om thuis je eten in de magnetron op te warmen.
Je hebt thuis immers de vrije keuze hoe je jouw eten bereidt.

De Magnetron Verbinding is niet bedoeld als een 'end of the pipeline' oplossing, waarin je rustig door kunt gaan met jouw eten in de magnetron opwarmen, omdat de Magnetron Verbinding het schadelijke effect toch wel voor je oplost.

De Magnetron Verbinding werkt alleen als je buitenshuis gerechten eet die door anderen in de magnetron zijn opgewarmd, dus als je ergens op bezoek bent of in een restaurant.
Je hebt daar - om praktische en beleefdheidsredenen - niet de vrije keuze in de wijze waarop jouw eten bereid wordt.

Met de Magnetron Verbinding hoef je je er geen zorgen over te maken of het eten dat door jouw gastheer of gastvrouw of het restaurant bereid wordt, met de magnetron opgewarmd wordt.

Over levens heen

De Magnetron Verbinding werkt over levens heen.
Het is dus een Verbinding waar je meerdere levens plezier van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Magnetron Verbinding

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Verbinding van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Aanvragen

De Magnetron Verbinding kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 140,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Magnetron Verbinding + jouw voor- en achternaam'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Magnetron Verbinding + jouw voor- en achternaam'

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

 • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Magnetron Verbinding + jouw voor- en achternaam'

en

 • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Magnetron Verbinding (direct) op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage

De bijdrage voor de Geld magie Verbinding is € 140,-.