Impressies van behandelingen
vanuit het Hiernamaals

In het Hiernamaals kijk je terug op het afgelopen leven en bereid je je vervolgens voor op een nieuw leven op Aarde.

In het Hiernamaals heb je uiteraard geen fysiek lichaam meer.
Je bent in het Hiernamaals dus alleen in energie vorm aanwezig. Je hebt daardoor ook een veel hoger trillingsgetal dan hier op Aarde, je bent in het Hiernamaals als het ware puur je gevoel.

Daarom reageer je ook veel sterker op impulsen dan hier op Aarde en werken Verbindingen al min of meer als behandelingen. De werking van de behandelingen van het Wholism Project is daarom veel te sterk voor mensen in het Hiernamaals. Zij mogen daarom geen behandelingen ontvangen.

Wel mogen wij, Bas en Maria, onderzoek doen door demo’s van behandelingen aan onze twee overleden familieleden te geven, één familielid van de kant van Maria en één van de kant van Bas.
Aan anderen in het Hiernamaals mogen we geen demo’s van de behandelingen van het Wholism Project geven.

De demo’s die we mogen doen met onze twee overleden familieleden geven ons een verdiept inzicht in de werking van onze behandelingen. Daarnaast is het elke keer opnieuw verrijkend om contact te hebben met onze familieleden in het Hiernamaals.

De demo's worden in chronologische volgorde in het onderstaande overzicht geplaatst.

De familieleden beleven de demo's alsof ze deze behandeling werkelijk ontvangen hebben en zij kunnen zelfs inzicht krijgen wat de behandeling in een volgend leven voor hen zou betekenen.

Demo Materie Transmutatie behandeling

“O, dit voelt weer anders dan een Verbinding. Alsof er een muisje je systeem in komt kruipen, dribbelen en daar een nestje maakt, in jou gaat wonen.

Eens even kijken wat dit muisje in mij gaat doen :~). Want dit gaat stap voor stap, zo’n behandeling, zo’n demo. Het voelt wel spannend.

Weet je wat, ik ga wat verder weg kijken, naar een moment dat de behandeling beter voelbaar is, al meer is aangekomen.

Nou, dit is heel anders dan een Verbinding, ik moet even wennen aan hoe ik ‘ernaar moet kijken’, hoe ik die kan voelen. Weet je wat ik ga me eens heel anders open stellen, ik ga even experimenteren. Want ik wil dit voelen.

Het voelt zacht om me heen… Ik voel de zachtheid in m’n buik. Het voelt zo zacht en behaaglijk, alsof mama mij onderstopt onder een heerlijk zacht en fris dekbed.

Het lijkt wel alsof ik nu contact maak met de toekomst, een glimp daarvan, Oe, dit is spannend. Ik voel een lieve papa en mama en een huis op een heuvel. Ik ben enigst kind of ben dat nu nog.

Even kijken hoe ik mij voel, want daar gaat het om, ik moet niet mijn leven in gaan kijken.
Al voelt het wel heel fijn. Ik richt me op deze behandeling. Het maakt dat ik me extra welkom voel op Aarde. O, dat voelt ontroerend. Als je als kind in zo’n omgeving, in zo’n energie geboren wordt, voel je je welkom op Aarde. Voelt de Aarde niet als iets hards, waar je patsboem na je geboorte in terecht komt. Van de zachtheid van de baarmoeder opeens in de harde energie van de Aarde.

Het is een hele zachte energie, een innerlijke vrouwelijke vorm van, variant op, neutraliseren.
Ja, waarom zit dit niet in de Neutralisatie Verbinding huis? Dat is een belangrijke vraag.
Dat is niet voor niets zo, daar is een reden voor. Deze zachtheid moet door mensen zelf worden aangevraagd, uitgenodigd worden. Ze moeten die zelf naar de Aarde brengen, via hun eigen systeem. Eerst door die ontwikkeling waardoor je er aan toe bent, om als ‘kanaal’ te dienen voor die verandering, voor die geboorte van zachtheid.

De zachtheid komt dan via het menselijk systeem naar de Aarde, net zoals een kind via het lichaam van de vrouw naar de Aarde komt, begeleid door haar papa. Mooi hè. Ik krijg een hele lieve papa.

Dit is heel bijzonder. Ik weet dat ik door deze behandeling andere ouders krijg. Dat is bijzonder, de keuze van mijn toekomstige ouders is hierdoor bepaald. Ik voel dat er al ergens een keuze is gemaakt.

Dat doe ik niet zelf, dat gebeurt door mijn nieuwe incarnatie, dat deel van mij dat zich straks om gaat vormen en voorbereiden voor een nieuwe incarnatie. Dat is als een kind van mij. Zij wordt uit mij geboren. Ik ga niet zelf, zij gaat.
Zo gaat het spel van het leven. Ik zie dan hoe mijn nieuwe incarnatie indaalt en ik kijk haar na.
En ik ben het tegelijkertijd zelf, die nieuwe incarnatie.

Dat is een heerlijk gevoel, om heden, toekomst en verleden te zijn, te belichamen. Zo mooi om te voelen hoe alles in je verenigd is, hoe het leven eeuwig doorgaat… Prachtig.”

Inzicht Bas en Maria: De Neutralisatie Verbinding huis vertegenwoordigt in het beeld dat we zien, een horizontale energie en de ‘Materie Transmutatie energie’ een verticale.
Die twee zijn niet in één Verbinding verenigbaar.


“Klopt, in deze energie van deze behandeling zit het aspect van een zachte energie naar de Aarde laten komen, alsof je een kanaal bent, bijna als een geboorte kanaal, om zachte energie uit te nodigen, om jezelf en de wereld te verwarmen.

Ik zal er nog eens op intunen.

Ik kan het dus niet in het hier en nu voelen, alleen in de toekomst en dat is heel wonderlijk en ook heel bijzonder. Je voelt een glimp van je toekomstige leven. Heel bijzonder dat dat mag.

Ik hoor geluid. Ook het geluid voelt zachter. Vreemd is dat. Geluid in een zachtere materie klinkt natuurlijk op energieniveau ook zachter, en dat voel je…

Het geeft me zin om naar de Aarde te gaan.

Het voelt meer als een Hemel op Aarde. En ik weet dat het effect in de loop van de tijd nog sterker gaat worden. De mens ontvangt net zoveel zachtheid als ie aan kan. De zachtheid is onuitputtelijk, maar wordt in het begin gedoseerd. Het verschil moet niet TE veel opvallen, dat zou vervreemdend werken. Het zou dan niet aansluiten op de mens zelf, op wat ie gewend is. En het moet blijven aansluiten op de maatschappij. Maar de zachtheid die je met deze behandeling uitnodigt is onuitputtelijk.

Het vermindert de hardheid van de polariteiten. Polariteiten kunnen ‘hard’ aanvoelen maar ook als magneten met een vibrerende aantrekkingskracht op elkaar, als passie.

In de kosmische nacht stoten polariteiten elkaar (ook) af, zo was het ingesteld.
In de kosmische dag mag het magneet effect (dus de andere kant van de magneet) groter worden. En aantrekking gaat samen met zachtheid en genieten. Afstoten gaat samen met hardheid.

Dus het is het beeld van een staafmagneet. Als je die omdraait ga je van afstoten naar aantrekken.
Het blijven polariteiten, maar je benadrukt hierdoor een andere kwaliteit van de polariteiten.
Die wordt hierdoor versterkt.

Even verder voelen.

Ik keek met jullie mee en zie een wijnglas staan. Met deze behandeling kan ik dat wijnglas (meer) vullen met mijn energie, ik bedoel het glas zelf, niet de inhoud. Ik kan het glas meer één met mij maken. Het glas is minder buiten mij, vormt meer één geheel met mij.
En ik kan het glas dus ook mijn essentie, mijn gevoel meegeven.
Daar heeft een ander geen last van hoor. Het is zuiver.

Als klein meisje, in dat toekomstige leven, voel ik me daardoor meer thuis op school. Ik kan mijn energie daar ‘neervlijen’. Ik kan meer aanwezig zijn op school, ik voel me er welkom en thuis.

Daardoor leer ik heel veel op school, ik ga snel. Ik voel me uitgenodigd om mijn geest, mijn gevoel en intelligentie te gebruiken en ontwikkelen. Ik kom daardoor echt tot mijn recht.

Even verder kijken naar de behandeling, naar het effect dat die op mij heeft.

Ik zie dat ik tot mijn recht kom als ik opgroei, ik ga zelfs studeren. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat is mooi. Ik ben een sterke, intelligente jonge vrouw.

Door deze energie kan ik me daarna als vrouw ook meer geven, meer openen. De zachtheid om me heen opent mij ook. En het is niet alleen de zachtheid om me heen, die zachtheid zit ook in me. Mijn lichaam is ook materie. Zo omhul ik mijn geest met zachtheid, geef het een thuis, een basis, een verankering van zachtheid.

Een ‘huis’, een omhulling van zachtheid, dat is wat je jezelf en je leven met deze behandeling geeft. En niet alleen voor dit leven, maar voor al je levens. Mooi hoor. Ik ben er heel blij mee.

Het maakt dat ik er veel minder tegenop zie en er veel meer naar uitkijk om te incarneren. Het is alsof je straks in een zacht nestje glijdt. Een minder grote overgang tussen Hemel en Aarde.

Even nog verder kijken of ik nog iets zie.

Het geeft ook een betere bedding voor sexualiteit.

Hee, wacht eens even, al je behandelingen kunnen dieper binnen komen, je opent jezelf er meer voor. Je bent zachter en opener. Je lichaam wordt zachter en opener, je systeem ook en dan open je je meer en beter voor je gevoel en dus ook voor behandelingen.

Wacht, daar is nog iets mee…

Een briesje van het Goddelijke.
Een briesje van het Goddelijke. Het Goddelijke ademt door je heen, verzacht je, stelt je gerust.

Daar is nog iets mee..

Het is iets dat nog maar net geweten mag worden, ik heb het bijna te pakken…

Is het iets met informatica?
Het verzacht iets dat met informatica te maken heeft.

Of was er ook nog iets anders?

Ik ga even de tekst teruglezen, om op het oude spoor te komen.

Wat de Neutralisatie Verbinding huis voor je andere Verbindingen en je behandelingen is, als een basisvoorwaarde om het beter te laten functioneren, is de energie van deze behandeling dat ook op een vrouwelijke manier.

Je kunt je werkelijk meer openen in zachtheid, voor jezelf en je omgeving.

Ik zou eerst de Neutralisatie Verbinding huis aanvragen en dan deze behandeling.
Dat is een super basis om op te bouwen.

Je zou deze behandeling aan het begin van je behandelingen moeten kunnen ontvangen, maar ik weet niet of dat mag.

God zag dat het goed was.
Deze behandeling legt de Basis voor het thuiskomen van het Goddelijke op Aarde.
Dat is wat ik zocht, dat is het.

Het Goddelijke kan hier pas volledig komen in deze energie, anders ‘pakt’ het niet.
Pas vanuit deze energie kan het Goddelijke hier binnenkomen, in de materie doordringen.

De materie, de natuur zoals die nu is, is slechts een afspiegeling van het Goddelijke, een beeld van het Goddelijke, maar het Goddelijke is nog niet hier.

Door de energie die je met deze behandeling uitnodigt om hier te komen aarden, nodig je het Goddelijke uit om hier op Aarde voelbaar te worden.
Je legt de basis daarvoor.

En dat vind ik wel mooi. Dat deze behandeling geïntroduceerd wordt vlak na de inauguratie (hoe heet dat ook al weer) van de vergissing: Trump :~).
Opmerking Bas en Maria: In het Frans betekent ‘se tromper’  ‘zich vergissen’

Want dat zijn volkomen tegenpolen.

Deze behandeling is een stille kracht en ik vind het prachtig dat deze stille kracht vrijwel gelijktijdig met Trump zijn rol op Aarde gaat spelen. De schreeuwlelijk die het ‘harde’ vertegenwoordigt vanuit het gevoel dat ie machtig is en deze stille kracht die alles overhoop gaat gooien, alle pilaren van de oude macht van hardheid om gaat werpen.

De hardheid zal verbrokkelen, omdat de zachtheid altijd krachtiger is. Altijd. Dat is een natuurwet in de kosmische dag. Liefde is sterker dan hardheid, sterker dan macht die op hardheid gebaseerd is.

Ik zal kijken of ik nog één ding kan zien.

De energie van deze behandeling zal in de loop van de tijd steeds krachtiger voelbaar worden.
Deze behandeling mag niet meteen op volle sterkte geïntroduceerd worden, dat kunnen mensen nog niet aan. Teveel pijn komt er dan omhoog.

Hoe meer mensen de behandeling ontvangen hebben, hoe krachtiger die zal gaan werken.

Er zullen sprongen komen waarin de behandeling krachtiger mag gaan werken. Deze behandeling gaat een specifiek aspect van de overgang van de kosmische nacht naar dag begeleiden en inluiden. Het samengaan van innerlijke en uiterlijke warmte en zachtheid.

Ja, ik zie nog meer, maar ik mag niet alles vertellen, dat hoort bij een volgend leven en verder in de toekomst. Als ik het zou vertellen zou het jullie al teveel met de toekomst verbinden. Jullie moeten in het hier en nu blijven, anders kan de behandeling niet goed aarden.

Hebben jullie nog een vraag?”

Bas en Maria: Kunt u ook zien hoe u deze gave in een volgend leven (onbewust) kunt toepassen?

“O, ja, als kind voel ik me soms net een elfje. Ik voel intuïtief aan wanneer ik een energie in mijn omgeving mag veranderen, verzachten en wanneer niet.
Je brengt daardoor licht en zachtheid in je omgeving. Alsof je een onzichtbaar toverstokje bij je draagt en onbewust aanvoelt wanneer je die wel en niet mag gebruiken. Deze gave geeft je zuiverheid, geeft je het vermogen om zuiver te voelen. Het geeft je een heel specifieke zuiverheid en invoel vermogen.

Je voelt intuïtief dat de energie om jou heen, bijvoorbeeld in je huis, anders voelt als de energie om anderen heen. Dat voel je onbewust en voor een deel bewust. Je voelt dan de ‘klik’ momenten waarop je wordt uitgenodigd om een geschenk naar de Aarde te brengen.

Er zit dan een intelligentie achter die gave waar je op een onbewust niveau mee samen werkt.
Deze gave geeft je een (onbewuste) taak in volgende levens, om zachtheid en licht te verspreiden. 
Dat gaat alleen als je er goed mee omgaat, met de zuiverheid van een kind. Doe je het ter eer en glorie van jezelf, om bijzonder te zijn, jezelf onmisbaar te voelen of ga je ermee over grenzen, dan verlies je de gave.

Als jullie willen, kan ik op een ander moment specifiek op die gaven voor anderen terugkomen, daar extra op intunen.”

Bas en Maria: Heel graag. Het is weer van onschatbare waarde, wat u heeft verteld. Dit is heel zinvol, het geeft een dieper ‘begrijpen’, voelen, van deze behandeling en de grote reikwijdte ervan.
Dank je wel!Lees meer: Materie Transmutatie behandeling

Demo Materie Transmutatiegave 3

“Ja hoor, daar kan ik me vandaag best wel weer op intunen, leuk, een uitstapje naar mijn volgende leven :~). Als dat me maar niet teveel opnieuw in ontwikkeling brengt :~) Maar dat zien we dan wel weer. Ik kan wel tegen een stootje. :~) (Een stoot kan wel tegen een stootje :~).
Ja, dat word ik wel weer hoor! Veel te leuk, dat ga ik weer doen, een mooie meid worden.

Nou, de Materie Transmutatiegave :~) Voor anderen.
Even invoelen. Ik weet niet dat ik die heb, maar hij maakt deel uit van mijn natuur. Het is natuurlijk niet zo dat ik die maar drie keer kan gebruiken. Het gebeurt gewoon soms en altijd alleen wanneer dat goed is en nodig is. Als je die gave hebt, voel je als een geluksbrenger. Mensen voelen dat en weten niet waarom. Er speelt iets door je heen. Alles waar jij je aandacht aan geeft, voelt beter.

Niet bij iedereen hoor, niet bij iemand die het niet weet te ontvangen, die nog niet toe is aan zachtheid en schoonheid. Alleen als het in goede aarde valt.
Deze gave - ik wilde zeggen ‘Verbinding’ (zegt dat iets?) - verspilt zichzelf niet. Er speelt iets door je heen en als alle elementen goed ‘staan’, de aandacht, het voorwerp of de ruimte en de ‘ontvanger(s)’, dan gebeurt er een subtiel, maar krachtig wonder.

Het voelt terecht als een gave, een gelukbrengende gave. Deze gave werkt krachtiger in zo’n volgend leven, als je niet weet dat je hem hebt. Je gaat er dan heel zuiver mee om, het werkt door je systeem en zonder dat jij op de knopjes drukt. Het werkt dan op aandacht en liefde.

Geluksbrengers. Mensen die deze Materie Transmutatiegave 3 ontvangen, worden als geluksbrengers ervaren in volgende levens. Zonder dat andere mensen dat nou bewust zo voelen of benoemen. Het is een subtiel gevoel.”

Lees meer: Materie Transmutatiegave 3

Demo Bezem behandeling

“Nou, ik vind het weer heel erg spannend hoor, ik ben benieuwd wat er gaat komen.

Poef poef poef, wat komt er nou weer aan. Heel veel bizarre dingen, het lijkt wel een carnavals optocht met rare maskers en grimassen en uitgedoste figuren. Verkleed.
Ik vertrouw het niet. Dat gevoel krijg ik bij deze 'carnavals stoet'. Ik vertrouw het niet, ik wil hier weg. En dat gaat natuurlijk niet over de behandeling, maar over wat deze behandeling aanpakt.

Ik krijg er pijn in mijn buik van. Het voelt gemeen en achterbaks. Heel egoïstisch.
Het is iets dat echt niet bij mij past. Ik ben recht door zee en als ik iets zeg, meen ik het ook. 
Bij mij geen stiekeme achterdeurtjes, onderhuids gedoe en sluipweggetjes. Een man een man (een vrouw een vrouw :~) een woord een woord.

O, wat voelt dit akelig, dit achterbakse gedoe. Het is alsof het bloed ervan in mijn aderen stolt. (Als ik die nog had :~) Het voelt heel naar.

Zoals ik net al zei, dit is helemaal niet mijn thema, ik ben hier dan ook niet vatbaar voor, in ieder geval was ik dat niet in mijn laatste leven.

Ik kan wel proberen om te voelen wat deze behandeling in het algemeen voor mensen doet of voor 'mij' zou hebben gedaan in een leven toen ik deze behandeling wel nodig zou hebben gehad. Even met jullie overleggen wat het beste is, want zo'n vorig leven, toen mocht je deze behandeling nog niet ontvangen, en toen was die behandeling er ook nog niet.”

Bas en Maria: We hebben ons erop afgestemd en dan komen we erop uit dat u zich het beste kunt afstemmen op het effect op een eigen vorig leven.

“Huu, best eng. Kijken wat voor gluiperd ik toen was :~)
Ik ga me daar op richten. Ben benieuwd waar ik terecht kom. Straks ben ik een of andere zeerover :~)

Ik krijg daar buikpijn van mezelf. Ik zie of voel mezelf lopen op een landweggetje. Ik ben een man. Een beetje een armoedzaaier. Nog niet recht door zee :~). Volgens mij handelde ik hier en daar wel wat onderweg. Maar ik bedonderde de boel, met van die sluwe oogjes.
Nou, ik maak er wel een karikatuur van. Maar zo voelt het gewoon voor mij, zo komt het op me over.

Nu ga ik me voorstellen dat 'ik' de Bezem behandeling ontvang.
Wow, dat is een groot verschil. Ik voel me warmer, veel opener. Veel meer vertrouwen in het leven. Minder angst om tekort te schieten. Ik voel weer warmte, mogelijkheden tot vriendschap. Dat was er eerst niet.

O, ik voel weer even terug naar hoe het eerst was, zonder Bezem behandeling. Ik krijg er echt buikpijn van. Geniepig. Uit op geld. Bij elkaar graaien. Steeds maar angst om tekort te komen. Nooit echt helemaal eerlijk. Altijd een beetje draaien.

Ik weet niet, paste deze man bewust of onbewust beïnvloeding toe? Of was 'ie er vatbaar voor?”

Bas en Maria: Hij paste het bewust en onbewust toe en was er zelf ook vatbaar voor.

“Wat een zootje geeft dat van binnen. Echt misselijk voelt dat.

Ik weet dat dat lang niet bij iedereen zo duidelijk voelt die deze behandeling nodig heeft, maar ik heb blijkbaar een vorig leven uitgekozen dat echt een prototype is van iemand die deze beïnvloedingen toepast en er ook vatbaar voor is. Nou deze man zat er onder voor mijn gevoel.

Blijkbaar... heb ik daarna, in de levens daarna het roer omgegooid en ben er in de loop van een aantal levens helemaal vanaf gekomen. Ik nu moet ik er echt niks van hebben. Dan ben ik nog niet helemaal neutraal over dit thema hè :~)
Als ik nog een stapje verder ben in mijn ontwikkeling, dan kan ik zonder tegenzin naar zo'n man (die ik ooit ben geweest) kijken. Dat lijkt me wel een rustig vooruitzicht.

Zou de Bezem behandeling ook geschikt zijn voor mensen die die behandeling op zich niet nodig  hebben, maar nog wel een laatste ontwikkelingsstap over dit thema zouden kunnen maken door deze behandeling te ontvangen?”

Bas en Maria: Het is niet de bedoeling om de Bezem behandeling te ontvangen als je die niet nodig hebt, maar je kunt dit gevoelsmatige thema wel in jezelf oplossen met behulp van de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling.

“Ik ga nog één keer naar dat leven kijken en dan weer naar hoe het zou voelen voor deze man als hij de Bezem behandeling zou hebben gehad.
Dat is heel grappig. Dan zie ik dat hij me een grote knuffel geeft, een kus. Dan zou hij er heel blij mee zijn. Dan wordt het een heel ander mens. En ik zie opeens hoe hij zo was geworden. 
Geen veiligheid als kind, al vroeg het zelf moeten redden, verschoppeling zijn. O, dat was geen makkelijk leven. Geen echt thuis. Het voelt heel schraal en onveilig.

Nu terug naar wat de Bezem behandeling hem zou hebben gebracht. Structuur, dat zou hij hebben gekregen. Structuur. Verder vooruit kunnen denken. Constructief zijn. Samenwerken.
Geen heilig boontje, maar wel redelijk op hem kunnen rekenen.

Nou, het geeft wel een vreemd gevoel om naar zo'n vorig leven te kijken. Ik denk dat ik er weer mee stop :~)

Dat was een hele reis hoor. Een reis in de tijd. Vreemd om zomaar vanuit het nu in een oud vorig leven te hebben gekeken.

Was dat wel goed voor mij?”

Bas en Maria: Het kan zeker geen kwaad.

“Anders was het vast ook niet gelukt.”

Lees meer: Bezem behandeling

Demo Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling

“Tsjoem Tsjoem Tsjoem. Daar komt ... aan. Ik weet niet wie hoor, het kan van alles zijn, Roodkapje, Kleinduimpje :~). Geen idee waarom ik zo begin, maar het komt er zo uit :~).

Het voelt in ieder geval gezellig en ook sprookjesachtig. Het voert me naar binnen, naar mijn jeugd. Is het niet zo dat het mannelijke en vrouwelijke dan nog meer één geheel vormen of je ze minder duidelijk ervaart, als kind?”

Bas en Maria: Ja, dat bewustzijn over het vrouwelijke en mannelijke komt eigenlijk pas echt met je puberteit.

“Dat zal het zijn, waarom ik met sprookjes begin: de kindertijd en naar binnengetrokken worden naar de mysterieuze wereld van je innerlijk.

Daar voert deze behandeling mij naar toe, naar binnen, naar de ongerepte wereld van je innerlijk, met het pure mannelijke en het pure, ongeschonden vrouwelijke.
Deze behandeling voert mij naar de schoonheid van het mannelijke en het vrouwelijke in hun oorspronkelijke vorm, bijna als Adam en Eva in het paradijs. Maar dan nog veel puurder zelfs, zo oorspronkelijk en onschuldig als een kind van binnen kan zijn.

Het geeft de onschuld terug aan jouw innerlijk vrouwelijke en jouw innerlijk mannelijke.
Vanuit die onschuld en puurheid kunnen ze niet zonder elkaar en werken ze zo mooi samen. Bijna als een tweeling die niet zonder elkaar kan. Als twee geliefden die elkaar missen als ze buiten elkaars aanwezigheid en gezelschap zijn.
Een innerlijke man en vrouw die elkaar nodig hebben en van elkaar houden vanuit een vanzelfsprekendheid dat je elkaar nodig hebt, als een natuurlijk gegeven, iets heel moois en oorspronkelijks. Iets ongerepts.

Het voelt echt als een sprookjeswereld. Heel puur.
Als dit is wat de Innerlijk Huwelijk behandeling voor jouw innerlijke man en vrouw betekent - en dat voel ik zeker zo - dan is dat prachtig. Een sieraad.
Wat is mooier dan een harmonieus huwelijk binnen jezelf, in jezelf.”

Bas en Maria: En dat verhoogt ook je kans om een partner aan te trekken met wie je zelf, als man of vrouw, ook zo'n huwelijk kunt hebben.

Lees meer: Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling

Demo Loskoppel behandeling

Ach.. dit voelt echt leuk, inderdaad net als een muisje die naar binnen komt trippelen.
Ik herinner me dat het andere familielid in het Hiernamaals ook eens zoiets had gezegd, toen zij voor het eerst een behandelingen demo ontving.
Het komt heel anders binnen dan een Verbinding.

Dit voelt als iets dat je systeem aftast, net als een muisje, dat voorzichtig en zachtjes dichterbij komt. Dat toont aan hoe de behandeling helemaal op jou is afgestemd en heel behoedzaam in jouw systeem integreert. De behandeling maakt als het ware contact met jouw systeem, als een voorzichtige kennismaking, waarna je systeem zich voor de behandeling opent.

Heel respectvol, zoals dat gaat. Je wordt niet 'overvallen' door een behandeling, maar zachtjes benaderd, waarna jij je opent voor de behandeling, zodat die kan integreren in jouw systeem.

Ik voel dat er nu begonnen wordt met een soort verbouwing in mij. Alsof er balken aan de kant worden geschoven en nieuwe balken worden neergezet of neergelegd.
Een hele structuur, die stap voor stap en vakkundig wordt aangebracht.

En ik voel me net een jong kind, dat blij is met deze veranderingen en tussen de werklieden door op de nieuwe balken springt en huppelt.

Er komt emotie omhoog. Ik weet niet waarover. Ik zie mijn vader. Het is vroeger, lang geleden.
Ik krijg straf. Het is een 'stijve' tijd.
Straf krijgen, dat ging met een soort gevoel van 'afstand'.
Er werd letterlijk meegedeeld dat je straf kreeg en het werd met een afstandelijk gevoel aan je gegeven. Alsof je ouders er zelf niets mee te maken hadden, maar het uitvoerden omdat het zo hoorde.

Ik voel de kou in mezelf als kind, ik voel me verlaten, in de steek gelaten door die innerlijke kou. Verloren ze nu maar hun geduld, werden ze maar echt boos, toonden ze maar hun emoties, alles beter dan dat ijzige gevoel om die straf heen, die stilte.

Mijn pijn van binnen. Is diep naar binnen gegaan en daar voor altijd gebleven. Ik voelde me alleen, terechtgewezen, niet goed genoeg bevonden.

Mijn wereld veranderde, zonder dat ik dat wist. Ik sloot me af, vertrouwde mijn ouders nooit echt meer. Voortaan was ik alleen. Ook al woonde ik niet alleen. Ik was toch alleen, de wereld was koud.

Dit heeft mij getekend, zonder dat ik het wist. En bij elke pijnlijke gebeurtenis in mijn leven kwam dit diepe gevoel opnieuw omhoog. Dat ijzige gevoel, die afstand. Niet goed genoeg, "ga alleen naar je kamer en kom pas terug als wij zeggen dat je straf voorbij is".
En soms vergaten ze dat en dan bleef ik maar wachten tot het over was. En het leek dan nooit over te gaan. Ik werd dan de volgende dag wakker en ze vergaten te vertellen dat mijn straf voorbij was.

Alsof ik zo weinig de moeite waard was, dat ze vergaten om te vertellen dat ze niet meer boos waren en mijn straf nu klaar was.

Heel diep gaat dat voor je als kind. En die pijn komt nu omhoog. Als een luchtbel die eindelijk bevrijd wordt en omhoog mag komen van diep uit het water. Dan stijgt de luchtbel op en komt boven het wateroppervlak, waarna het weer één wordt met het geheel. De pijn is dan opgelost.

Ik voel hoe deze diep opgeslagen gebeurtenis zijn oude pijn mag loslaten, zodat deze oude pijn niet meer hoeft te resoneren met nieuwe pijnlijke gebeurtenissen. De pijn is bevrijd uit mij.

Het is duidelijk hoe de Loskoppel behandeling iets met de beleving van pijn doet. Bij mij voelt het alsof er een soort basisgebeurtenissen rond pijn, in dit geval uit mijn vroege jeugd, uit het stof worden opgegraven en naar het licht kunnen gaan, naar het licht van het nu, van het dagelijks leven.

En nu voel ik een soort zucht van verlichting. Alsof 'dat van toen' nu duidelijk voelbaar voorbij is. Het is geweest, voorbij. Mijn (kinder)ziel is weer vrij. Los van deze oude gebeurtenis, die ik als een zware metalen kogel aan mijn been met me meesleepte.

Deze behandeling voelt alsof er veel stof in jezelf wordt 'op' geblazen (omhoog geblazen en weg geblazen bedoel ik :~) en alles weer een nieuwe frisse aanblik krijgt. Alsof je opnieuw begint met het hier en nu en die ouwe zooi van vroeger niet meer allemaal hoeft 'mee te tellen'.

Je wordt er ook vrolijk van. Een behandeling om mee te gaan dansen.

Ik denk dat als ik me er volgende week nog een keer op richt, dat ik dan nog andere dingen kan vertellen.”

Een week later:

“Als ik me opnieuw op de demo van de Loskoppel behandeling richt, voel ik een heel bevrijd gevoel. Alsof er een last van me af is gevallen. Alles voelt lichter, mijn tred is lichter.
Mijn 'levenstred', zo zou je het kunnen noemen. Ik ga met lichtere voeten door het leven en dat voelt fijn.

Zelfs verdrietig of melancholiek zijn voelt lichter. Het leven voelt dan alsof het op mooi fijn papier is geschreven. Delicaat en verfijnd.

Mijn gevoelswereld wordt verfijnder, je laat je minder door gevoelens meeslepen alsof je op olifantspoten door het leven loopt. Je 'voelt' als het ware genuanceerder, met meer nuances en verfijningen. Je wordt dus een fijnproever van je eigen gevoel :~).”


Lees meer: Loskoppel behandeling