Versleutel Verbinding

Vanwege het gevaar van hacking wordt informatie op computers en smartphones steeds vaker gecodeerd, versleuteld opgeslagen. Alle informatie wordt in 'geheimtaal' opgeslagen en met behulp van een code leesbaar gemaakt. Er wordt dus gebruik gemaakt van een digitale 'omweg' om de informatie op te slaan en vervolgens te tonen.

Gecodeerde informatie goed in je opnemen is duidelijk moeilijker. Het is ook moeilijker om gecodeerd opgeslagen informatie te onthouden. Je kunt daardoor moe worden van het werken met een computer waarin de gegevens versleuteld worden opgeslagen.

Gecodeerd opgeslagen informatie veroorzaakt verwarring in jouw systeem. Omdat veel computers en websites de informatie gecodeerd opslaan, heeft dit een grote invloed op vrijwel iedereen.

De Versleutel Verbinding lost deze problematiek op. De energie van apparatuur met gecodeerde informatie gaat zelfs warm en prettig aanvoelen voor jou.

De Versleutel Verbinding is een persoonlijke Verbinding die je voor jezelf aanvraagt, dus niet voor jouw computer, smartphone etc.

Verwarring

De volgende vergelijking maakt duidelijker waarom het moeilijker is om gecodeerde informatie in je op te nemen.

Als je een kleur gecodeerd opslaat, wordt de kleur in jouw computer onherkenbaar opgeslagen.

Met je ogen zie je dan op het beeldscherm de kleur waar het om gaat.
Het voelen is er echter van nature op afgestemd om de diepere bedoeling van jouw waarnemingen te doorgronden. Jouw gevoel maakt daarom automatisch contact met de gecodeerd opgeslagen informatie.

Jouw ogen zien de kleur, maar je systeem voelt achter die kleur informatie die niet met de kleur overeenstemt.

Jouw gevoel neemt daardoor iets anders waar dan wat je met je ogen waarneemt.
Dat geeft uiteraard verwarring, waardoor het moeilijker wordt om informatie goed in je op te nemen en te onthouden.

Namen codering programma’s

Het programma die de codering van Apple computers en smartphones verzorgt, heet FileVault en het codering programma van Microsoft wordt BitLocker Management genoemd.

FileVault is een voorziening in het computerbesturingssysteem macOS waarmee gegevens in de thuismap kunnen worden beveiligd door versleuteling.

BitLocker Drive Encryption is een schijf encryptie-programma, ontworpen om gegevens te beschermen door encryptie voor alle gegevens en opgenomen in de Microsoft-besturingssystemen Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 en Windows 10 en alle latere versies.

Moeheid na de ontvangst van de Versleutel Verbinding

Na de ontvangst van de Versleutel Verbinding kan er veel 'oude' vermoeidheid loskomen.

De discrepantie van wat je met je zintuigen waarneemt en wat je voelt, wordt ook als een discrepantie door jouw systeem opgeslagen. Elke innerlijke discrepantie kost extra energie en veroorzaakt daardoor vermoeidheid.

Individuele werking

Het is niet mogelijk om met jouw Versleutel Verbinding andere mensen te beschermen tegen de diepgaande werking van gecodeerde informatie op jouw computer(s) en/of smartphone(s).

De Versleutel Verbinding verandert niets aan jouw computer en/of smartphone, maar werkt als een persoonlijke Verbinding voor jouw systeem.

De Versleutel Verbinding dient dus voor iedereen persoonlijk te worden aangevraagd.

Voor wie

De Versleutel Verbinding is voor iedereen een belangrijke Verbinding.

Dat is ook het geval als je zelf geen apparatuur bezit waar informatie gecodeerd in opgeslagen is. In deze maatschappij is zoveel informatie gecodeerd opgeslagen, dat je er sowieso altijd mee in aanraking komt.

Versleutel Verbinding voor een bedrijf

De Versleutel Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

Door de Versleutel Verbinding kan elke werknemer gecodeerde informatie beter onthouden, waardoor er minder fouten zullen ontstaan. Werknemers zullen minder snel vermoeid raken en het ziekteverzuim kan zelfs afnemen.

Let op: De Versleutel Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Versleutel Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Versleutel Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen tijdens de werkzaamheden voor het bedrijf, dus niet in hun privé leven.
De kosten bedragen € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht.

Aantal werknemers
De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Versleutel Verbinding

Traject

De Versleutel Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Versleutel Verbinding bedraagt € 140,-.