Open deuren behandeling

De Open deuren behandeling lost de diepgaande problematiek op, die kan ontstaan als jouw ‘prettig’ verlopend leven plotseling door een gebeurtenis volkomen op z’n kop wordt gezet.

Je hebt de diepe shock die deze plotselinge verandering in je leven heeft veroorzaakt, niet kunnen verwerken. Je bent hierdoor verstard en blijft innerlijk vasthouden aan je goede ‘oude’ leven.

Het lukt je innerlijk dus niet om mee te gaan in de veranderde omstandigheden die volgden op de plotselinge gebeurtenis die jouw leven op z’n kop zette.

De open deuren problematiek kan ook ontstaan als er een heel groot verschil is tussen de levenskwaliteit van een vorig leven en je huidige leven. Ook dat kan eenzelfde soort diepe shock geven van een ‘plotselinge’ verandering in je leven.

Ongeveer 20% van alle mensen heeft last van deze problematiek. Als je last hebt van deze problematiek, zul je jezelf in de onderstaande tekst kunnen herkennen.

Hoe ontstaat de ‘open deuren’ problematiek

De twee onderstaande voorbeelden maken het gemakkelijker om in te voelen hoe de ‘open deuren’ problematiek kan ontstaan.

Voorbeeld 1

  Je leeft in een kleine, gemoedelijke gemeenschap op een vreedzame plek midden in de natuur. Je hebt een goed huwelijk, een stel fijne kinderen en je bent tevreden met je dagelijks werk.
 
Volkomen onverwacht ontstaat er een oorlog, waarbij de lieflijke omgeving verwoest wordt, je vrouw en twee van je kinderen komen daarbij om en je verliest je werk.


Je hele ‘oude’, gemoedelijke en gelukkige leven is dus in ‘no time’ verwoest, blijft alleen nog als een herinnering, een beeld in jou bestaan.

Voorbeeld 2

  Je hebt een aantal levens geleid op een andere planeet of in een ander Universum met totaal andere spelregels dan hier op Aarde. Spelregels waarmee jij je vereenzelvigd hebt.

Dan word je hier op Aarde geboren, je begrijpt niets van de Aardse spelregels, ze staan jou zelfs tegen, zo ga je toch niet met elkaar om.


Ook deze voor jouw gevoel plotselinge verandering, kan een innerlijke shock veroorzaken.

Als je de shock die zo’n plotselinge en ingrijpende gebeurtenis teweeg brengt, niet kunt verwerken, blijf je onbewust innerlijk vasthouden aan jouw ‘oude’ goede leven. Door het niet kunnen verwerken van de shock blijf je als het ware in dat ‘oude’ leven hangen.

Jouw begrijpelijke reactie is dan dat je onbewust je oude, 'goede leven' in stand probeert te houden met een innerlijke of uiterlijke structuur die op de structuur en wetmatigheden van dat ‘oude leven’ gebaseerd is.

Zo ontstaat er een discrepantie tussen jouw innerlijke en uiterlijke wereld, waardoor je je niet meer echt ontspannen en gelukkig kunt voelen en je ook nooit echt op je plaats voelt.

Algemene achtergrond ‘open deuren’ problematiek

Je probeert aan 'het oude', aan de innerlijke structuur van jouw oude situatie vast te houden.
Je kunt je daarbij vasthouden aan een oude innerlijke structuur of aan een oude uiterlijke structuur. Dat geeft jou de houvast en zekerheid die je in je huidige leven mist.

Als je vasthoudt aan een oude uiterlijke structuur geeft dat een starheid, die voor de buitenwereld duidelijk herkenbaar is.

Als je voornamelijk vasthoudt aan een oude innerlijke structuur, is dat voor anderen moeilijker te zien. Ook dan bepaalt dit jouw doen en laten diepgaand en ben je daardoor minder flexibel.

Dwangmatigheden kunnen ook verband houden met de 'open deuren' problematiek.

Typerend gedrag

Mensen die last hebben van de ‘open deuren’ problematiek hebben een eigen, typerende  benadering van het leven.

Als je last hebt van deze problematiek, heb je altijd een vasthoudend en eigenzinnig gevoel om dingen op jouw eigen wijze aan te pakken.
Je doet ze niet zoals wordt voorgeschreven of geadviseerd, maar volgens een eigen 'systeem' dat je onbewust zelf hebt 'ontwikkeld'. Je hebt je eigen structuren, referenties en koppelingen.

Je neemt niet open van anderen aan wat een handige, of logische benadering is, maar vaart op je eigen systeem, je eigen methode en houdt dat altijd aan.

Je bent je niet bewust dat je zo'n systeem hebt, maar je handelt er wel naar. Je weet wel dat je de dingen op zo'n manier doet, dat het goed voor jou voelt.
Je probeert alles wat je doet in jouw systeem, structuur te laten passen, zelfs als er daardoor praktisch en zichtbaar 'gaten vallen', dus bepaalde dingen daardoor niet worden gedaan of in de knel komen.

Je hebt een angst om het contact of de aansluiting te verliezen met datgene wat voor jou een 'rode draad' in stand houdt.
Die rode draad maakt deel uit van jouw structuur, jouw systeem dat jou houvast in het leven geeft. Die rode draad verbindt heden en verleden met elkaar in jouw levensstructuur, de structuur die je gebruikt om de dingen op zo'n manier te doen dat alles voor jou in elkaar past.

Eigen geestelijke structuur
Iedereen die deze behandeling nodig heeft, heeft een andere geestelijke structuur ontwikkeld.
Je identificeert jezelf met deze structuur die aangeeft hoe jij de dingen aanpakt en doet, hoe jij met de dingen in jouw leven omgaat.

Als je je aan die zelf ontwikkelde innerlijke structuur houdt, ontstaat er een soort netwerk in jouw leven, in jouw persoonlijke leven, die deze dingen in jouw leven aan jou koppelen. Je voelt daar jouw eigenheid in. Het geeft je een gevoel van eigenheid, zekerheid en controle.

Er is geen ruimte in je voor een frisse wind, een volkomen nieuwe start waarbij je dit patroon, deze structuur los zou laten.

Open deuren
Je houdt altijd deuren open naar jouw verleden, omdat je jouw verleden ook volgens jouw innerlijke structuur hebt vormgegeven. Je houdt er daarom niet van om iets definitief af te sluiten of achter je te laten.

Omdat je je ermee identificeert, wil je niets loslaten wat jij zelf volgens jouw structuur hebt vormgegeven. Je wilt alles wat jij volgens jouw innerlijke structuur hebt geordend en gevormd aan draadjes met je meenemen. Iets uit jouw verleden definitief loslaten, voelt als een deel van jezelf loslaten, bijna als een geestelijke amputatie.

Je herkent jezelf in alles wat jij volgens jouw geestelijke structuur hebt opgebouwd of aangepakt. Je hebt je ‘oude’ goede leven dat je ooit zo plotseling hebt moeten loslaten, als het ware opnieuw in jezelf gecreëerd.

Als je dingen op jouw manier, volgens jouw geestelijke structuur doet, is er daarbij geen werkelijke ruimte voor inbreng van buitenaf. Het moet in jouw geestelijke ordening, geestelijke structuur passen.
Anderen mogen best een inbreng hebben, maar dan pas jij het vervolgens weer op jouw manier aan, zodat het weer volledig binnen jouw structuur past.

Nieuwe chaos

Als je in het nu persé wilt vasthouden aan een innerlijke of uiterlijke structuur uit jouw (verre) verleden, terwijl alle omstandigheden inmiddels zijn veranderd en het leven misschien al volkomen andere spelregels heeft gekregen, creëer je juist chaos in het hier en nu.

De door jou geliefde structuur uit het verleden die jou zekerheid geeft, sluit immers niet meer aan op het heden, botst zelfs met het heden.

Een heel diepe vorm van in je ontwikkeling blijven steken

Deze problematiek is eigenlijk een heel diepe vorm van in je ontwikkeling blijven steken door een diepgaande shock die je niet hebt kunnen verwerken.

De shock vormt een aanleiding voor een heel diep, onbewust wilsbesluit: ‘Hier ga ik niet in mee.’
'Deze verandering is zo akelig en ontluisterend, ik houd vast aan het oude, probeer het oude in stand te houden of opnieuw op te bouwen'.

Op zoek naar het verleden

Door de open deuren problematiek ben je in feite altijd op zoek naar het verleden.
Je aandacht loopt daardoor altijd weg naar het verleden. Je bent altijd onbewust op zoek naar iets dat niet meer bestaat.
Daardoor ben je nooit volledig in het hier en nu.

De open deuren problematiek maakt je minder wendbaar, belemmert je flexibiliteit, omdat je aan zoveel innerlijke draadjes vastzit.

Je moet meer moeite doen om in het hier en nu te zijn. Je schiet sneller in het denken, omdat een stukje van je systeem nog gekoppeld is aan het verleden en dat kan zelfs een ver verleden zijn van meerdere of talloze levens terug.
Het kan ook een verleden uit een geheel ander tijdperk zijn, waar totaal andere wetmatigheden en spelregels golden.

Als gast gedragen

Als je de Open deuren behandeling nodig hebt, gedraag je je vaak als gast in jouw leven op Aarde.

Je hebt immers onbewust het gevoel dat je eigenijk thuis hoort in een andere werkelijkheid, een andere cultuur, of een tijdperk uit het verleden.
Dat is voor jouw (onbewuste) gevoel de plaats of de tijd waar je thuis hoort.
Het 'hier en nu' is daarom een situatie waarin jij voor jouw onbewuste gevoel, te gast bent.

Dit gevoel van gast zijn op Aarde zorgt ervoor dat je je net zo verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen voelt, als een gast zich zou voelen in een huishouden waar hij of zij op bezoek is.

Dat kun je merken aan kleine dingen, zoals de mate waarin je je verantwoordelijk voelt voor de klusjes die gedaan moeten worden. Je kunt dan bijvoorbeeld achteloos een kopje op het aanrecht zetten, maar niet op het idee komen om het zelf even af te wassen.
Jouw gevoel van verantwoordelijkheid is dus niet 'compleet' en richt zich alleen op die dingen waar jij je persoonlijk bij betrokken voelt.

Ondersteunende Verbindingen

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Bestemming Verbinding en de Levensmoed Verbinding werken specifiek ondersteunend op de Open deuren behandeling.

Voor wie?

Ongeveer 20% van alle mensen heeft deze behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

Deze behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Deze behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd van de Open deuren behandeling is 3 maanden.


Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling gedurende 3 maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ondergaan.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen.
Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Open deuren behandeling is 9 maanden.

Door de ontvangst van Processor behandeling wordt deze uitwerkingstijd gehalveerd tot vier en een halve maand. De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.


Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen, kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben.
Mocht je nog niet eerder contact met ons opgenomen hebben, stuur ons dan ook je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De prijs voor de Open deuren behandeling is € 240,-