Blokkade behandeling

De Blokkade behandeling is bedoeld voor vrijwel iedereen die moeite moet doen om op gewicht te blijven. En als je - bij wijze van spreken - al aankomt van het kijken naar eten, dan is het vrijwel zeker dat je de Blokkade behandeling nodig hebt.

De blokkade die de Blokkade behandeling oplost, bestaat uit een voor jou onverteerbare problematiek, die zich in je buikstreek heeft vastgezet. Door zo’n emotionele blokkade wordt de vertering van voeding belemmerd.

Een emotionele blokkade kan op twee verschillende manieren ontstaan:

 • als je vroeg in het verwerkingsproces van een ingrijpende gebeurtenis blijft steken
 • als gevoelens vastgezet worden door beïnvloeding. Het wordt dan onmogelijk om die gevoelens te verwerken.


De Blokkade behandeling zal je helpen om alsnog de gebeurtenis(sen) of gevoelens te verwerken waarin je in het verwerkingsproces bent blijven steken.
Daarnaast lost de Blokkade behandeling de eventuele beïnvloeding op die het onmogelijk maakt om bepaalde gevoelens te verwerken.

Als deze blokkades door de Blokkade behandeling zijn opgelost, kan je verteringssysteem weer gewoon gaan functioneren, waardoor je ook kunt afvallen.

Vroeg in het verwerkingsproces blijven steken

Emotionele blokkades kunnen ontstaan als je, na een ingrijpende gebeurtenis, vroeg in het verwerkingsproces daarvan blijft steken.

Het verwerken van gevoelens is te vergelijken met het verteringsproces van eten.

Het verteringsproces van voeding kan in zeven stadia onderverdeeld worden. Het is opvallend dat bij het verwerkingsproces van emoties ook zeven verschillende stadia onderscheiden kunnen worden.

Een tweede overeenkomst tussen het verteringsproces van voeding en het verwerkingsproces van emoties is dat je alleen kunt blijven steken tijdens stadium twee en stadium drie van het verwerkingsproces van voeding of emoties.

De verschillende stadia van het verteringsproces van voeding zijn goed bekend, die van het verwerkingsproces van emoties niet of nauwelijks.
Het verteringsproces van voeding vormt een prachtige kapstok om de verschillende stadia van het verwerkingsproces van emoties beter te kunnen begrijpen.
De zeven stadia van het verteringsproces van voeding worden daarom eerst opgesomd.


De zeven stadia van het verteringsproces van voeding

De volgende zeven stadia bij het verteringsproces van voeding kunnen onderscheiden worden:

 1. je kauwt het eten, waardoor het slikbaar wordt en het tegelijkertijd vermengd wordt met enzymen uit het speeksel die helpen bij de vertering van voeding
 2. je slikt je eten vervolgens door
 3. via je slokdarm gaat het voorgekauwde eten naar je maag toe
 4. in je maag wordt het eten door het zuur in de maag verder voorverteerd. 
Het zuur doodt ook de meeste bacteriën die met de voeding zijn meegekomen.
 5. vanuit de maag gaat het voorverteerde eten naar je dunne darm. Hier gaat het verteringsproces verder en worden alle voedingsstoffen aan de voeding onttrokken.
 6. het restant van de voeding gaat naar de dikke darm, waar het ingedikt wordt door het onttrekken van vocht.
 7. uiteindelijk verlaat het restant van de voeding het lichaam via je anus


Alleen tijdens stadium twee en drie kan je eten blijven steken, dat gebeurt als je je verslikt of als  je een te groot stuk doorslikt dat vervolgens in je slokdarm blijft steken.


De zeven stadia van het verwerkingsproces van emoties

De zeven stadia van het verwerkingsproces van emoties zijn:

 1. jouw bewustzijn registreert iets in jouw leven, dat emoties in jou kan oproepen
 2. de gebeurtenis die bij jou emoties kan oproepen, komt via jouw zintuigen binnen in je systeem
 3. de indrukken die via jouw zintuigen zijn binnengekomen, worden getransporteerd naar je thymuschakra
 4. het thymuschakra is een poort naar jouw innerlijk en dient ook als bescherming van jouw innerlijk. Het thymuschakra laat de indrukken gedoseerd door naar je hartchakra.
 5. in je hartchakra worden de emotie-oproepende indrukken verwerkt. Door dit verwerkingsproces leer je van de gebeurtenis die jou heeft geëmotioneerd.
 6. eenmaal verwerkt, gaan de indrukken naar het middenrifchakra, waar de verwerkte emoties ‘geaard’ worden, ze worden daarbij echt geïntegreerd in je systeem
 7. eventuele niet verder nuttige overblijfselen van het verwerkingsproces verlaten via je aarding jouw systeem

Blijven steken in stadium twee of drie

Je kunt alleen tijdens stadium twee en drie van het verwerkingsproces van voeding of emoties blijven steken.

Bij voeding maken we dat vrijwel allemaal wel eens mee, je slikt per ongeluk een te grote hap door en die blijft in je keel hangen.
Veel zeldzamer blijft voeding in stadium drie van het verteringsproces steken. Een visgraat kan bijvoorbeeld overdwars in de slokdarm blijven steken.

In stadium twee van het verwerkingsproces van emoties komt de gebeurtenis die bij jou emoties oproept, via jouw zintuigen binnen in je systeem.
Datgene wat binnen wil komen, kan voor jou zo afschuwelijk zijn, dat er een weigering in je ontstaat om deze gebeurtenis via je zintuigen binnen te laten komen. Als die weigering diep genoeg gaat, dan kun je de gebeurtenis bijvoorbeeld als volgt half bewust, half onbewust ontkennen: ‘Dit kan niet waar zijn’.

Door deze ontkenning blijven de indrukken van de gebeurtenis, dan ter hoogte van je zintuigen steken, omdat het verwerkingsproces in dit heel vroege stadium door jezelf is geblokkeerd.

In stadium drie van het verwerkingsproces van emoties is een zelfde soort weigering ook nog mogelijk, al komt dat veel minder vaak voor.

Door beïnvloeding vastgezette gevoelens

Beïnvloeding door derden kan het verwerkingsproces van emoties in je systeem vastzetten, waarbij het onmogelijk wordt om deze vastgezette emoties te verwerken.

Beïnvloeding door derden vindt plaats in stadium 3, 4 of 5 van het verwerkingsproces van emoties.

Ongeveer 40% van alle blokkades die de vertering van voeding belemmeren, wordt veroorzaakt door beïnvloeding door derden.

De overige 60% van alle blokkades die vertering van voeding belemmeren, wordt veroorzaakt door een onbewuste weigering om een emotie te verwerken. Je zet de emotie dan zelf vast in je systeem.

Hoe vastgezette emoties het verteringsproces van voeding blokkeren

Hoe kunnen vastgezette emoties het verteringsproces van voeding blokkeren?

Het is opvallend dat het verteringsproces van voeding en het verwerkingsproces van emoties beide zeven stadia hebben, die verregaand met elkaar vergelijkbaar zijn.

Daar zit een soort master plan achter, het is de structuur volgens welke we zijn geschapen.
Het verteringsproces van voeding en het verwerkingsproces van emoties maken dus gebruik van dezelfde structuur, alleen op verschillende niveaus.

Dezelfde structuren op verschillende niveaus blijven met elkaar verbonden, ze resoneren sterk op elkaar. Daardoor kunnen vastgezette emoties het verteringsproces van voeding blokkeren.

Ondersteunende Verbindingen

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Creatiekracht Verbinding en Innerlijke Vereniging Verbinding werken specifiek ondersteunend op de Blokkade behandeling.

Voor wie?

Ongeveer 15% van alle mensen heeft deze behandeling nodig.

Niveau

De Blokkade behandeling werkt op zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Ervaringen

Lees meer over de Ervaringen met de Blokkade behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Blokkade behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. 
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Blokkade behandeling is 6 maanden.

Door de ontvangst van Processor behandeling wordt deze uitwerkingstijd gehalveerd tot 3
maanden. De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen, kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben.
Mocht je nog niet eerder contact met ons opgenomen hebben, stuur ons dan ook je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De prijs voor de Blokkade behandeling is € 120,-