Overige oefeningen

Onderstaand vind je een aantal heel praktisch toepasbare oefeningen die door het Wholism Project of in samenwerking met het Wholism Project ontwikkeld zijn.

Werkwijze gevoelens en symptomen doorvoelen

Onderstaand vind je puntsgewijs de werkwijze om:

  • een gevoel
  • een geestelijk symptoom of
  • een fysiek symptoom

te doorvoelen.

Lees verder

Onderdrukte gevoelens verwerken

Het is mogelijk om met behulp van een eenvoudige oefening contact te maken met jouw onderdrukte gevoelens.

Als je gevoelens onderdrukt, doe je dit met je wil, vanuit een onbewuste angst voor deze gevoelens en emoties. Onderdrukken doe je vrijwel altijd onbewust.

Je kin en kaak staan symbool voor de wil. Je kunt contact maken met onderdrukte gevoelens door je kin en kaak zachtjes aan te raken en je helemaal open te stellen voor de gevoelens die daarbij los komen.

Vervolgens kun je deze gevoelens doorvoelen en verwerken.

Je voorkomt met deze oefening niet dat je opnieuw gevoelens onderdrukt, maar:

  • je komt daardoor wel in een dieper contact met jouzelf en jouw gevoelswereld
  • je wordt je daardoor wel bewuster welke gevoelens je onderdrukt. Je kunt er dan aan werken om die gevoelens niet meer te onderdrukken.

Lees verder

Doorvoelen met zijde verzorgingsproducten

In combinatie met de Zijde Verbinding werken verzorgingsproducten met zijdebestanddelen tijdelijk trilling verhogend op de plek waar je het verzorgingsproduct aanbrengt.

'Zijde verzorgingsproducten' werken daardoor niet alleen ontwikkeling bevorderend, ze geven je ook de mogelijkheid om onverwerkte gevoelens achter symptomen veel gemakkelijker te doorvoelen, waardoor de symptomen zich oplossen.

Door een 'zijde verzorgingsproduct' plaatselijk op je huid aan te brengen, verhoog je de trilling op die plaats van je lichaam en kun je veel beter contact maken met de gevoelens achter een gespannen of pijnlijke plek.

Als je de onverwerkte gevoelens achter een symptoom voldoende doorvoelt, lost het symptoom vervolgens weer op.

Lees verder

Chakra dichtheid oefening ©

Geschreven naar aanleiding van een concept van Nadia Lucassen

Chakra's zijn de vertaalstations tussen onze energielichamen (onze aura lichamen) en ons fysieke lichaam. Je zou chakra’s daarom ook energiepoorten kunnen noemen.

Met de Chakra dichtheid oefening kun je je chakra’s beter laten functioneren.

Lees verder

Een geestelijke stap zetten

Je kunt met de volgende eenvoudige oefening gemakkelijker een geestelijke stap maken en zo patronen loslaten.

De oefening bestaat uit twee stappen:

  1. je gaat met je energie (van je hoofd, romp, armen en benen) door je voeten heen
  2. vervolgens stel je je voor dat je er vóór je lijf weer uit komt. 
Hierbij staan je voeten nog wel in je fysieke voeten.Het voelt alsof je een stap verder zet, op een nieuwe plek komt te staan.

Na deze stap voelt het alsof 'je oude zelf' achter je heeft gestaan en door een stap te maken, op jouw nieuwe plek is gekomen en zo een geestelijke stap heeft gemaakt.
Zo laat je je 'oude zelf' achter je.

Lees verder

Doorbreek je eigen patronen

Je kunt de wijze waarop je in het leven staat met een viertal eenvoudige oefeningen meer in lijn brengen met de kosmische dag.
Het leven wordt daardoor meer een uitdaging, je hebt er meer zin in, je voelt je lekkerder, gaat meer stralen en je gaat zelfs efficiënter werken.

Lees verder

Een oefening voor je innerlijke man/vrouw balans


Geschreven naar aanleiding van een concept van Annet van Tol


Als je één of meerdere liefdesrelaties hebt gehad, weet je hoe moeilijk het is om een relatie liefdevol en stromend te houden.
Veel minder bekend is, dat je relatie of het ontbreken van een relatie een afspiegeling is van je innerlijke man/vrouw verhouding.

Het is daarom belangrijk om jouw innerlijke man/vrouw verhouding zo goed mogelijk te maken. Dat kun je doen door je onverwerkte verleden te verwerken en door tegenstellingen in jezelf in liefde te omarmen en te integreren.

Lees verder