Onderdrukte gevoelens verwerken

Het is mogelijk om met behulp van een eenvoudige oefening contact te maken met jouw onderdrukte gevoelens.

Als je gevoelens onderdrukt, doe je dit met je wil, vanuit een onbewuste angst voor deze gevoelens en emoties. Onderdrukken doe je vrijwel altijd onbewust.

Je kin en kaak staan symbool voor de wil. Je kunt contact maken met onderdrukte gevoelens door je kin en kaak zachtjes aan te raken en je helemaal open te stellen voor de gevoelens die daarbij los komen.

Vervolgens kun je deze gevoelens doorvoelen en verwerken.

Je voorkomt met deze oefening niet dat je opnieuw gevoelens onderdrukt, maar:

  • je komt daardoor wel in een dieper contact met jouzelf en jouw gevoelswereld
  • je wordt je daardoor wel bewuster welke gevoelens je onderdrukt. Je kunt er dan aan werken om die gevoelens niet meer te onderdrukken.

Het belang van onderdrukte gevoelens verwerken

Je onderdrukt gevoelens vanuit je wil, omdat je ze niet wilt voelen, bijvoorbeeld omdat ze pijnlijk zijn, beangstigend zijn, overweldigend zijn, of niet binnen jouw zelfbeeld passen.

De energieën van deze onderdrukte, door de wil vastgezette gevoelens, 'verstoppen' de energiestroom van je systeem.
Het onderdrukken van gevoelens kost je daarnaast ook veel energie, omdat je daarmee tegen je eigen gevoelens ingaat. Deze innerlijke strijd, al verloopt die vaak onbewust, kost veel energie.

Op den duur kan het onderdrukken van gevoelens tot fysieke klachten leiden en het leidt altijd tot geestelijke klachten.

Het is daarom heel belangrijk om onderdrukte gevoelens 'los te maken' en te doorvoelen.
Je leert jezelf dan ook stap voor stap om je gevoelens steeds minder te onderdrukken, ook al is dat een lange weg.

Voorbereiding

Je bereidt het aanraken van je kin en/of kaak als volgt voor.

Ga ontspannen zitten of liggen op je rug, met je benen zo'n 20-30 cm uit elkaar.

Als je je ogen open hebt, verplaats je je blik van 'buiten' naar 'binnen'. Door het naar binnen richten van je blik maak je contact met je systeem en je gevoel. Als je het prettig vindt, kun je je ogen ook sluiten.

Ki-punt
Verbind je diep met de Aarde door je op je Ki-punt te richten. Je Ki-punt zit op navelniveau maar dan iets dieper in je buik. Je kunt je een gouden balletje voorstellen dat tussen je navel en je wervelkolom heen en weer gaat en daar je aandacht op richten.

Zo ga je uit je hoofd en maak je contact met je voelen.

Vier chakra’s openen
Eenmaal verbonden met je Ki-punt open je vervolgens met je intentie de volgende vier chakra’s:

  • je aarding (basis chakra)
  • je kruinchakra
  • je hartchakra
  • je keelchakra


In het onderstaande plaatje kun je zien waar deze chakra’s zijn gelokaliseerd.


Drie massage handgrepen

Er zijn drie massage handgrepen waarmee je je kin en kaak kunt aanraken. Het is belangrijk dat je je daarbij openstelt voor je gevoel.
Met behulp van deze massage handgrepen kun je onderdrukte gevoelens losmaken, doorvoelen en oplossen.

Volgorde

Je kunt deze drie massage handgrepen het beste in de hieronder aangegeven volgorde toepassen.

Als je een keer wat minder tijd hebt, gebruik je alleen de tweede massage handgreep en eventueel de derde.

Eerste massage handgreep

Als je rechtshandig bent, leg je de vingertoppen (inclusief de top van je duim) op je kin. Als je linkshandig bent, doe je dat met je linker hand.

Je maakt dus een 'driepoot' of 'vierpoot' van je duim en de twee of drie vingers daarnaast en je zet deze drie- of vierpoot tegen je kin aan, iets boven de onder-rand van je kin. 

Maak dan subtiele en snelle op- en neergaande bewegingen met je vingertoppen tegen de huid van je kin. Hoe subtieler en zachter je bewegingen, hoe meer er los kan komen.
Je maakt dus subtiele, trillende bewegingen tegen de huid van je kin, waarbij je je open stelt voor wat je dan voelt. Door de zachte bewegingen maak je contact met de gevoelens die in je kin zijn 'opgeslagen'.

Op deze wijze raak je eerst je kin aan en daarna eerst de ene kant van je kaak en daarna de andere kant.
Je gebruikt daarbij de hand die daarvoor het beste voelt. Je gebruikt bij deze handgreep dus nooit twee handen tegelijk. 


Doorvoelen

Door de aanraking van je kin komen er gevoelens los die je met de wil onderdrukt had. Open jezelf voor de loskomende gevoelens.

Stel je systeem er helemaal voor open alsof je een klankkast bent van een muziek instrument.
Je opent je systeem dus voor elk loskomend gevoel alsof het een energie is die je door je heen voelt gaan. Blijf daarbij in contact met wat je voelt.

Als je jezelf op deze wijze opent voor je gevoelens, worden je gevoelens duidelijker voelbaar voor je, voelen ze bijna als een 'energie' in je systeem.
Het gevoel voelt dan wat groter, alsof je er midden in zit, het vult je systeem.

Je kunt dan voelen dat het losgekomen gevoel via je chakra’s in de richting van je aarding gaat.
Je voelt het eerst wat hoger in je lichaam en daarna voel je het steeds iets lager.
Op een gegeven moment voelt het gevoel ‘verder weg’ en lost het als het ware op.

Als je dat prettig vindt, kun je met je hand volgen waar je het losgekomen gevoel in je systeem voelt. Meestal is het gevoel eerst voelbaar in je hartchakra en zakt het langzaam af via je middenrif chakra en je zonnevlecht in de richting van je aarding.
Op het moment dat je het gevoel niet meer kunt voelen, als het neutraal in je voelt, heb je het doorvoeld en is het opgelost. Je hebt het gevoel dan ook verwerkt.

Je hoeft niet te weten waar het gevoel mee te maken had. Dat is niet van belang om het te kunnen oplossen.
Het enige wat nodig is, is je systeem ervoor open stellen en het gevoel door je heen laten gaan. Blijf ermee in contact totdat het zich oplost.


Je kin en kaak langsgaan met lichte bewegingen

Zodra je een gevoel op de hierboven beschreven wijze hebt doorvoeld, zoek je een ander plekje op je kin op en maak je weer dezelfde licht trillende bewegingen op de huid van je kin.
Op een andere plaats op de kin kan weer een ander onderdrukt gevoel loskomen, dat je ook weer volgt via je systeem, door het te doorvoelen en langs je chakra's te voelen gaan.

Zo raak je met deze bewegingen je hele kin en kaak aan, tot aan de hoeken van de kaak, schuin onder de oren. Je doorvoelt de gevoelens die daarbij loskomen.


Variatie met je vingers

Het is heel bijzonder om te voelen hoe je andere gevoelens omhoog laat komen als je je kin en kaak met andere vingers aanraakt. Als je deze oefening bijvoorbeeld met je duim en wijsvinger doet, heeft dat een heel ander effect dan wanneer je deze oefening met je duim, middelvinger en ringvinger doet.

Elke andere combinatie van vingers heeft een ander effect op het omhooghalen van vastgezette gevoelens.
Zo kun je ook proberen wat het effect is als je bijvoorbeeld alleen je duim gebruikt of alleen je pink.

Het is net een muziekinstrument, dat andere tonen geeft als je andere vingers op de snaren plaatst.

Experimenteer daar eens mee, door eerst met de gebruikelijke 'drie- of vierpoot' gevoelens omhoog te laten komen via één plekje op de kin of kaak en voel daarna wat er gebeurt als je de beweging met andere vingers maakt, op hetzelfde plekje van je kin of kaak.

Door andere vingers te gebruiken, maak je gevoelens los die net naast de eerder losgemaakte gevoelens lagen.

Tweede massage handgreep

Zodra je je hele kin en kaak bent langsgegaan met de licht trillende bewegingen van de eerste handgreep en je daarbij de loskomende gevoelens hebt doorvoeld, kun je nogmaals hetzelfde doen met een andere beweging, die meer op een massage lijkt.

De trillende bewegingen van de eerste massage handgreep brengen gevoelens omhoog die 'vlak onder het oppervlak' lagen.
De massage van je kin en kaak met de tweede massage handgreep brengt dieper weggedrukte gevoelens omhoog.

Bij deze tweede massage handgreep verandert de stand van je vingers, zodra je na jouw kin ook je kaak en kaakhoeken masseert.
De massage van de kin, kaak en kaakhoeken worden daarom hieronder apart beschreven.


Massage van de kin

Je legt je wijsvinger horizontaal tussen je kin en je mond, dus vlak boven de kin, tegen de onderlip aan.
Je plaatst je duim verticaal onder je kin, wijzend naar je nek.

Je houdt je kin dus tussen duim en wijsvinger vast, je wijsvinger horizontaal aan de bovenkant en je duim verticaal onder de rand van je kin.

Zo houd je je kin vast en masseer je je kin met rustige bewegingen, waarbij je de ene keer vooral je wijsvinger beweegt en de andere keer vooral je duim.


Massage van de kaak

Na de massage van de kin, masseer je je kaak aan beide zijden, met je linker en rechterhand tegelijk.
Je zet hiervoor beide duimen loodrecht onder de rand van je kaak.
De vier overige vingers van elke hand staan daarbij losjes op je wangen en masseren zo zachtjes de huid boven de kaakrand. Je plaatst hierbij de vier vingertoppen op je huid.
Je richt je vooral op de bewegingen van de duimen onder de kaakrand. De bewegingen van de duimen maken het meeste los.
 

Massage van de hoeken van de kaak

Bij de hoeken van je kaken mag je de vingers boven je kaakrand ook 'loslaten' als je dat wilt.
Je duimen blijven wel loodrecht onder de kaakrand. 
Door je duim loodrecht onder de kaakrand te houden, kun je 'achter' de kaakrand komen en dat werkt heel krachtig.
Waar de andere vingers dan staan, is niet zo belangrijk. Die kunnen zelfs 'zwevend' blijven, dus los van de wang.


Diepere gevoelens

Je zult merken dat er door de tweede massage handgreep andere en diepere gevoelens omhoogkomen dan door de zacht trillende beweging met je vingertoppen van de eerste ‘massage’ handgreep.

Stel je open voor de loskomende gevoelens en laat ze via je chakra's door je systeem gaan, in de richting van je aarding. 

De wijze waarop je deze gevoelens doorvoelt, zodat ze kunnen oplossen, wordt beschreven onder het kopje Doorvoelen.

Derde massage handgreep

De derde massage handgreep is - net als de tweede massage handgreep - een massage handgreep die veel kan losmaken.


Handgreep

Onder je mond zie je twee verticale, naar buiten staande 'randjes'. Deze randjes zijn de 'uitlopers' van de veel duidelijker randjes boven je mond.

Je plaatst je wijsvinger en middelvinger onder je mond, tegen de twee buitenkanten van deze twee randjes aan, ter hoogte van de onderkant van je ondertanden. Gebruik hiervoor geen andere vingers, want dat heeft niet hetzelfde effect.

Tussen je wijsvinger en middelvinger zit een ruimte van een vingerbreedte.
Je vingers wijzen in de richting van je mond.


Massage

Je beweegt je wijs- en middelvinger langzaam naar elkaar toe en weer van elkaar af (spreiden en sluiten).
Deze beweging kan even diepe gevoelens losmaken als de tweede ‘massage’ handgreep.


Doorvoelen

Je doorvoelt de gevoelens die loskomen, door je ervoor open te stellen en ze via je chakra's door je systeem te laten gaan. De wijze waarop je deze gevoelens doorvoelt, wordt uitgebreid beschreven onder het kopje Doorvoelen.

Hoe vaak

Je kunt deze oefening zo vaak doen als je wilt. Als je merkt dat er daardoor veel in je loskomt, wacht je tot dit weer over is voordat je de kin- en kaakmassage opnieuw doet.

Spontaan tussendoor
Als je de oefening vaak doet, zul je merken dat je er steeds bewuster van wordt als je gevoelens onderdrukt. Je kunt dan aan de spanning in je kin of kaak voelen dat je gevoelens onderdrukt.

Je kunt dan direct contact maken met de gevoelens die je onderdrukt, door je kin of kaak aan te raken en de gevoelens die daarbij loskomen, te doorvoelen.

Als je je kin of kaak tijdens jouw dagelijkse bezigheden aanraakt omdat je voelt dat je iets aan het onderdrukken bent, kun je daarvoor het beste de tweede massage handgreep gebruiken.

Op verloren momenten
Het is ook mogelijk om de kin- en kaakmassage op zogenaamde 'verloren momenten' toe te passen, bijvoorbeeld als je ergens moet wachten. Je kunt daarvoor het beste de tweede massage handgreep gebruiken.

Zo kun je aan jouw ontwikkeling werken als je ergens moet wachten of bijvoorbeeld in de trein zit.


Onderdrukte gevoelens oplossen

In het artikel Onderdrukte gevoelens oplossen worden de verschillende mogelijkheden besproken voor het oplossen, doorvoelen en verwerken van onderdrukte gevoelens.

Als je onverwerkte gevoelens niet verwerkt, dan bepaalt de wijze waarop je onverwerkte gevoelens onbewust onderdrukt hebt, hoe ze zo ‘losgemaakt’ kunnen worden dat ze weer verwerkbaar zijn.
Lees meer: Onderdrukte gevoelens oplossen