Chakra dichtheid oefening ©

Geschreven naar aanleiding van een concept van Nadia Lucassen

Chakra's zijn de vertaalstations tussen onze energielichamen (onze aura lichamen) en ons fysieke lichaam. Je zou chakra’s daarom ook energiepoorten kunnen noemen.

Met de Chakra dichtheid oefening kun je je chakra’s beter laten functioneren.

De energetische dichtheid, de gevuldheid van een chakra bepaalt voor een groot deel het functioneren van een chakra.

Wanneer een chakra optimaal is gevuld met energie, zal het chakra beter functioneren.
Een optimaal gevuld chakra heeft de volgende drie voordelen:
 

 • het helpt je om gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan
   
 • de energie in het chakra is zuiverder, waardoor het chakra beter kan functioneren
   
 • het chakra zal gemakkelijker openen en open blijven. Je blijft daardoor beter in contact staan met jezelf en je aura, en daardoor ook met je omgeving.


De energetische dichtheid van een chakra is dus belangrijk.
Met de Chakra dichtheid oefening kun je de dichtheid van de energie in je chakra’s vergroten.
Je hoeft alleen maar bepaalde punten op je handen tegen elkaar aan te houden.

Drie voordelen

De Chakra dichtheid oefening geeft de in de inleiding genoemde drie positieve effecten van optimaal gevulde chakra’s:

 • je gaat gemakkelijker door ontwikkelingen
 • de energie in de chakra’s blijft zuiverder
 • de chakra’s zullen gemakkelijker openen en open blijven


Deze drie effecten worden hieronder verder toegelicht.

Gemakkelijker door ontwikkelingen gaan
Een ontwikkelingsproces lijkt op het gaan door het geboortekanaal, een krachttoer waar je al je kracht voor moet bundelen. Na de geboorte, als je door het geboortekanaal heen bent, kun je je weer ontspannen, dan is er weer ruimte.

Dit samenballen doen de aura en je chakra’s ook letterlijk wanneer je door een ontwikkeling heen gaat. Deze samengebalde kracht is nodig om door de ontwikkeling te gaan. Wanneer je door de ontwikkeling heen bent, ontspannen de aura en chakra’s weer.

Zodra je door een ontwikkeling gaat, vernauwen één of meerdere chakra’s zich om een bepaalde druk binnen het chakra te bereiken. Deze druk ontstaat door het op elkaar ‘persen’ van de energie in je chakra.

Hoe groter de dichtheid van de energie in je chakra is, hoe eerder de dichtheid die voor de ontwikkeling nodig is wordt bereikt.
Dit betekent dat wanneer de dichtheid van de energie in je chakra hoger is, je gemakkelijker door ontwikkelingen heen gaat.

Zuiverder energie
Wanneer een chakra zo goed mogelijk is gevuld met je eigen energie, is er minder ruimte voor vreemde energieën, energieën van anderen.
Energieën die niet bij jou horen, zullen daardoor in een goed gevuld chakra minder beklijven. Het chakra kan daardoor beter functioneren als poort tussen jou en je omgeving.

Gemakkelijker openen en open blijven
Een goed/optimaal gevuld chakra zal gemakkelijker openen en open blijven. 
Je blijft daardoor beter in contact staan met jezelf en je aura en daardoor ook met je omgeving.

Chakra dichtheid

De dichtheid van de energie in je chakra’s kun je vergelijken met de mate waarin je chakra’s 'gevuld' zijn.

Als een chakra verder opent, is er meer ruimte voor energie in dat chakra. Als de energie in het chakra niet gelijktijdig toeneemt, zal de al aanwezige energie in het chakra zich verspreiden over de ruimte. De ‘dichtheid’ van de energie in het chakra neemt dan af.

Je kunt dit vergelijken met een ballon. In een grote ballon past meer lucht dan in een kleinere ballon.
Als je een gelijke hoeveelheid lucht in een kleine en een grote ballon blaast, zal de kleine ballon daardoor strak kunnen staan, terwijl de grote ballon niet stevig voelt.

Voor het goed functioneren van een chakra is het dus belangrijk dat deze voldoende gevuld is met energie, voldoende dichtheid heeft. Bovendien moet deze energie gelijkmatig over het chakra verdeeld zijn.

Belang Neutralisatie Verbindingen

Omgevingsstraling verkleint en verzwakt de aura, waardoor de chakra’s minder goed kunnen functioneren.

De Chakra dichtheid oefening kan daarom alleen goed werken als jouw woon- en werkomgeving is geneutraliseerd met de Neutralisatie Verbindingen die voor jou van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld de Neutralisatie Verbinding huis, de Neutralisatie Verbinding werk, de Neutralisatie Verbinding auto en de Mobiel Verbinding.

Zonder de benodigde Neutralisatie Verbindingen zal het effect van deze oefening slechts van korte duur zijn, door de verzwakkende en verstorende invloed van omgevingsstraling.

Chakra dichtheid oefening

De Chakra dichtheid oefening bestaat uit een aantal eenvoudige handgrepen, die voor iedereen gemakkelijk uit te voeren zijn.
De toegepaste handgrepen verhogen en verdichten de energie van de chakra’s, waardoor ze beter gaan functioneren.

Voor elk chakra wordt een andere handgreep gebruikt. Het is het beste om de in totaal 15 handgrepen direct na elkaar toe te passen, zodat alle chakra's optimaal gevuld worden en er geen disbalans ontstaat.

Mocht een chakra minder goed functioneren dan de andere chakra’s, dan is het mogelijk om de oefening voor dat specifieke chakra vaker te doen.

Toepassing handgrepen
De handgrepen van de Chakra dichtheid oefening bestaan uit het tegen elkaar houden van de specifieke punten van de linker- en rechterhand. Voor elk chakra worden andere punten aangeraakt.

Houd je hand hierbij zo ontspannen mogelijk. 
Zorg ervoor dat je de rest van je hand zo houdt, dat andere punten die samen een andere handgreep vormen, elkaar niet raken. Dit zou de werking van de handgreep verstoren.

Bij vrijwel alle chakra handgrepen vormen de handen elkaars spiegelbeeld waarbij bijvoorbeeld punt 1 op de linkerhand hetzelfde punt op de rechterhand raakt.

De handgreep voor het hartchakra vormt daarop een uitzondering. De duim van je linkerhand raakt daarbij de wijsvinger van je rechterhand en omgekeerd.

Twaalf punten
Voor de chakra handgrepen kunnen 12 verschillende punten op de handen worden gebruikt.

Op de onderstaande afbeelding zie je waar deze punten zich bevinden:

1-5: op de ‘kussentjes’ van de vingertoppen
 
6: midden van handpalm
 
7: midden van onderkant handpalm (in de ‘gleuf’ tussen de twee heuvels)
 
8: midden van binnenkant pols, twee vingerbreedtes onder 7
 
9-12:.. op de ‘vliezen’ tussen de vingers en tussen wijsvinger en duim


Beschrijving van de chakra handgrepen

Chakra
Punten Omschrijving
Stuitchakra 2 t/m 5 Houd de vingertoppen tegen elkaar aan (de duimen niet)
 
Heiligbeenchakra 9 Schuif de handen bij de pinken in elkaar
 
Zonnevlechtchakra 1 en 5 Houd de pink- en duimtoppen tegen elkaar aan
 
Middenrifchakra 9 en 12 Schuif de handen bij de pinken in elkaar en schuif daarna de duimen in elkaar
 
Hartchakra 1 en 2 Houd de duimtop van de rechter duimhand tegen de wijsvingertop van de linkerhand en omgekeerd
 
Thymuschakra 10 Schuif de handen tussen middel- en ringvinger in elkaar
 
Keelchakra 1 en 2  Houd de duim- en wijsvingertoppen tegen elkaar

 
Droomchakra 12 Schuif de handen bij de duimen in elkaar
 
Hypofysechakra 7 Houd de onderkanten van de handpalmen tegen elkaar (zorg ervoor dat de polsen elkaar niet raken)
 
Epifysechakra 11 Schuif de handen bij de wijsvingers in elkaar
 
Kruinchakra 1 t/m 5
en 7
Houd de duim- en vingertoppen en de onderkanten van de handpalmen tegen elkaar
 
Kosmische man chakra en kosmische vrouw chakra 8 Houd de binnenkanten van de polsen tegen elkaar (mag gekruist zodat handen elkaar niet raken)
 
Voetchakra’s 5 Houd de pinktoppen tegen elkaar
 
Handchakra’s 6 Houd de handpalmen tegen elkaar, laat de vingers naar de tegenovergestelde pols wijzen
 
Energetisch Kanaal* 2 t/m 5
en 7
Houd de vingertoppen (de duimtoppen niet) en de onderkanten van de handpalmen tegen elkaar
*** Het energetisch kanaal is het kanaal dat alle chakra’s verbindt en voor de energieverdeling tussen de chakra’s zorgt.

Transmuteren
In het begin zal de dichtheid van je chakra's na de oefening geleidelijk aan weer wat terugzakken, omdat het ook angst kan oproepen als de dichtheid van de energie in je chakra's hoger wordt. 

Het kan bijvoorbeeld een (onbewuste) angst in je oproepen om helemaal in je eigen kracht te gaan staan. Meer energie in jouw chakra's maakt immers dat je je krachtiger voelt en ook krachtiger overkomt.


Het effect van de oefening is het meest blijvend als je de angsten of ego-stukken die je tijdens de oefening tegenkomt, transmuteert. Deze onverwerkte gevoelens staan het verhogen van de dichtheid van de energie in jouw chakra’s nog in de weg.

Als je dit vaak doet, zullen je chakra's minder snel naar hun oorspronkelijke dichtheid terugzakken. Je zult dan merken dat je je er juist beter bij begint te voelen om de dichtheid van energie in je chakra’s te verhogen.

Hoe vaak

Doe de Chakra dichtheid oefening maximaal eenmaal per dag. Dan heeft jouw systeem de mogelijkheid om alles te verwerken wat door deze oefening in beweging wordt gebracht.

Hoe lang

Het is het beste om voor de duur van de Chakra dichtheid oefening af te gaan op je gevoel.
Als je het lastig vindt om te voelen wanneer een chakra ‘klaar’ is, dan kun je ook een vaste tijd aan houden. Een goede tijd is 3-5 minuten per handgreep, maar als je weinig tijd hebt kun je ook kiezen voor 1-2 minuten per handgreep.

Korter dan 1 minuut per handgreep is niet zinvol. Dan kun je beter een ander moment kiezen om de oefening te doen.

Chakra Verbindingen

De Chakra Verbindingen van het Wholism Project geven jouw chakra's een kosmische dag programmering. Als je alle Chakra Verbindingen plus de overkoepelende Connectie Verbinding ontvangen hebt, is de ervaring dat de chakra's hun dichtheid veel langer en beter behouden.

Oefening ‘Doorbreek je eigen patronen’

De oefening ‘Doorbreek je eigen patronen’ en de Chakra dichtheid oefening werken versterkend op elkaar.

Wanneer je beide oefeningen wilt combineren, doe je eerst de oefening ‘Doorbreek je eigen patronen’ en daarna de Chakra dichtheid oefening.
Het versterkende effect is het grootst wanneer je de oefeningen direct achter elkaar doet.
Het is ook mogelijk om wat tijd tussen de twee oefeningen te houden en de tweede oefening bijvoorbeeld een dag later te doen.  

De oefening ‘Doorbreek je eigen patronen’ bestaat uit vier stappen:

 1. jezelf meer openen
 2. je energie beter laten stromen
 3. contact maken met je eigen gevoel
 4. overgave


Door stap 1, 'jezelf meer openen', open je jezelf en je chakra's meer.
Als een chakra meer open is, kun je het met behulp van de Chakra Dichtheid oefening ook verder 'vullen'.

Door stap 2 tot en met 4 kun je gemakkelijker de angsten en ego-stukken die je tijdens beide oefeningen tegenkomt, doorvoelen en transmuteren.
 

Een ervaring
‘Ik heb zojuist de oefeningen ‘Doorbreek je eigen patronen’ en ‘Chakra dichtheid oefening ©’ voor het eerst na elkaar gedaan en ik vind het geweldig.
Dat het versterkend werkt op elkaar is een understatement!
Wat voel ik me krachtig.’
Thea R, Tilburg


Lees meer: Doorbreek je eigen patronen

Vragen

Als je vragen hebt over de Chakra dichtheid oefening, neem dan contact op met Nadia Lucassen door een e-mail te sturen aan nadia@wholismproject.nl. Het is ook mogelijk haar te bellen op werkdagen tussen 16.00 en 18.00 uur onder nummer: 0900-333 999 7 (10 cent/minuut). Vanuit het buitenland +31 85 400 99 99.

Let op: Bas en Maria beantwoorden geen vragen over de Chakra dichtheid oefening.

Als uit jouw e-mail aan Nadia over de Chakra dichtheid oefening een persoonlijk probleem naar voren komt dat oplosbaar zou kunnen zijn met een behandeling van het Wholism Project, dan zal Nadia jouw e-mail aan ons doorsturen voor advies.

Copyright

Het Wholism Project heeft een copyright op de Chakra dichtheid oefening.

Het is daarom niet toegestaan om:
 

 • de Chakra dichtheid oefening op te nemen in een nieuwsbrief of op je eigen website te plaatsen
   
 • de Chakra dichtheid oefening uit te printen om die op papier aan anderen of cliënten te geven


Het is wel toegestaan om op jouw eigen website een link naar deze pagina op onze website www.wholismproject.nl te plaatsen.

Tool van het Wholism Project

De Chakra dichtheid oefening is een tool van het Wholism Project, die alleen goed werkt in combinatie met volledige neutralisatie van omgevingsstraling met behulp van onze Neutralisatie Verbindingen.

Zodra je deze oefening combineert met andere neutralisatie methoden of in een niet geneutraliseerd huis doet, zal de oefening niet goed werken.

Neutralisatie Verbindingen

Het bijzondere van de neutralisatie methode van het Wholism Project, is dat deze methode de straling zo verandert, dat deze versterkend voor je wordt in plaats van verzwakkend.
Daarnaast biedt onze neutralisatie methode de mogelijkheid om ook buitenshuis volledig beschermd te zijn tegen omgevingsstraling die je niet zelf kunt  en mag neutraliseren.

Volledige bescherming
Om volledig beschermd te zijn, is het noodzakelijk om alle plaatsen en voorwerpen die van jou zijn zelf te neutraliseren door hiervoor de benodigde Neutralisatie Verbindingen aan te vragen.

Overzicht Neutralisatie Verbindingen
Bovenaan het artikel Beknopt Verbindingen overzicht vind je de acht verschillende Neutralisatie Verbindingen die ontwikkeld zijn voor neutralisatie van omgevingsstraling.

De Neutralisatie Verbinding huis vormt hiervan de basis. Deze neutraliseert alle omgevingsstraling in jouw huis en biedt alle inwonende gezinsleden ook buitenshuis bescherming tegen straling van voorwerpen en plaatsen die je zelf niet kunt en mag neutraliseren.

Werk je buitenshuis, dan is de Neutralisatie Verbinding werk of de Neutralisatie Verbinding bedrijf een belangrijke aanvullende Verbinding die je tijdens jouw werkzaamheden beschermt.

Om volledig beschermd te zijn tegen omgevingsstraling is het belangrijk om daarnaast je eigen vervoersmiddelen en apparaten die je (ook) buitenshuis gebruikt, te neutraliseren met de Neutralisatie Verbinding auto, de Mobiel Verbinding (voor mobiele apparatuur) en/of de Apparaat Verbinding.

24 uur op proef
Je kunt al onze Verbindingen 24 uur gratis op proef ervaren.
Verbindingen op proef zijn aan te vragen bij Bas en Maria en bij onze Wholistic en Project Partners.

Combinatieproef Neutralisatie Verbindingen
Als je deelneemt aan de Thema-avond Altijd en overal beschermd tegen omgevingsstraling, ontvang je de Combinatieproef Neutralisatie Verbindingen, waardoor je het gecombineerde effect van vijf verschillende Neutralisatie Verbindingen gedurende 24 uur op proef kunt ervaren.

Je kunt zo zelf ervaren hoe het voelt om volledig beschermd te zijn tegen verzwakkende omgevingsstraling, zowel thuis, onderweg als op je werk.