Zelfbestraffing behandeling

De Zelfbestraffing behandeling lost onbewuste zelfbestraffing en zelfsabotage op.

Zelfbestraffing en zelfsabotage kunnen ontstaan als je:

  • in een vorig leven iets hebt gedaan dat je jezelf toen bijzonder kwalijk hebt genomen
  • jezelf toen heilig hebt voorgenomen om nooit meer zoiets te doen
  • en op een heel diep niveau hebt besloten om dat nooit meer te doen
  • onbewust de indruk krijgt dat je in jouw huidige leven opnieuw de fout in gaat


Op het moment dat je in je huidige leven meer in je kracht gaat staan en jouw systeem krijgt de indruk dat je daardoor weer dezelfde fout kunt gaan maken, bestraf je jezelf onbewust of saboteer je jezelf.
Je hebt daarbij niet in de gaten dat je jezelf straft of saboteert.

De Zelfbestraffing behandeling leidt je door een proces waardoor je jezelf kunt vergeven.
Je kunt jezelf dan vergeven wat je jezelf ooit zo bijzonder kwalijk hebt genomen.

De diepe beslissing die moest voorkomen dat je ooit opnieuw dezelfde fout zou maken, lost dan automatisch op.
Daardoor stopt het onbewuste mechanisme van zelfbestraffing of zelfsabotage.

Zelfbestraffing

De symptomen van zelfbestraffing lijken vaak sprekend op zwarte magie of op dubbele motieven beïnvloeding.
De symptomen van zelfbestraffing lijken zelfs zo sterk op de symptomen van deze twee typen beïnvloeding, dat het op grond van de symptomen niet mogelijk is om onderscheid te maken. 

De zeldzame keren dat één van onze cliënten last van zelfbestraffing had, zijn we er achter gekomen dat het om zelfbestraffing ging, omdat er op geen enkele manier beïnvloeding voelbaar was.

We stonden daarom in eerste instantie voor een raadsel. Hoe zijn deze symptomen mogelijk als er geen sprake is van beïnvloeding?
De puzzelstukjes vielen op z’n plek nadat we het inzicht kregen dat het om zelfbestraffing ging.

Zelfsabotage

Zelfsabotage vanuit een problematiek uit een vorig leven, is een minder vaak voorkomende problematiek die door de Zelfbestraffing behandeling opgelost kan worden.

Een man heeft in een vorig leven zijn kracht verkeerd aangewend. Hij neemt zich heilig voor om nooit meer in zijn kracht te gaan staan. Zo wil hij het risico vermijden om zijn kracht opnieuw verkeerd aan te wenden.

Als hij in dit leven ‘dreigt’ om weer in zijn kracht te komen, saboteert hij stelselmatig zijn eigen kracht, maar voelt zich daardoor uiteraard wel ellendig.

De symptomen die ontstaan door zelfsabotage gaan duidelijk minder ver dan die bij zelfbestraffing.

De  Zelfbestraffing behandeling lost deze zelfsabotage, net als zelfbestraffing op met behulp van een proces dat tot zelfvergeving leidt.

Beslissing tot in je genen

Aan zelfbestraffing en zelfsabotage liggen heel diepe beslissingen ten grondslag die je in een vorig leven hebt genomen.

Heel diepgaande beslissingen kunnen over levens heen werken.

Om een beslissing over levens heen te laten werken moet zo’n beslissing echt vanuit je tenen, vanuit je wortels komen.
Alleen beslissingen ‘tot in je genen’, die zo diep gaan als het niveau van je oorsprong, kunnen over levens heen werken.

Andere omstandigheden

De beslissing die iemand in een vorig leven neemt om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout in gaat, is een zwart/wit beslissing, die geen rekening houdt met andere omstandigheden.

Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat je in jouw levens na het 'foute leven' geleerd hebt om jouw kracht niet meer verkeerd aan te wenden.

Als je in jouw huidige leven op een positieve manier in je kracht wilt gaan staan, zul je door de diepgaande beslissing die over levens heen werkt, jezelf toch onbewust bestraffen of saboteren.

De beslissing die je ooit in een vorig leven hebt genomen om je kracht niet meer verkeerd aan te wenden, werkt dus als een zwart/wit beslissing, die geen rekening houdt met gewijzigde omstandigheden.

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Innerlijk contact Verbinding werkt specifiek ondersteunend op de Zelfbestraffing behandeling.

Voor wie?

Ongeveer 1% van alle mensen heeft deze behandeling nodig.

Niveau

De Zelfbestraffing behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Zelfbestraffing behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Zelfbestraffing behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. 
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Zelfbestraffing behandeling is 9 maanden.

Door de ontvangst van Processor behandeling wordt deze uitwerkingstijd gehalveerd tot vier en een halve maand. De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen, kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.


Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben.
Mocht je nog niet eerder contact met ons opgenomen hebben, stuur ons dan ook je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De prijs voor de Zelfbestraffing behandeling is € 240,-