Zelfbestraffing behandeling

De Zelfbestraffing behandeling lost onbewuste zelfbestraffing en zelfsabotage op.

Zelfbestraffing en zelfsabotage kunnen ontstaan als je:

  • in een vorig leven iets hebt gedaan dat je jezelf toen bijzonder kwalijk hebt genomen
  • jezelf toen heilig hebt voorgenomen om nooit meer zoiets te doen
  • en op een heel diep niveau hebt besloten om dat nooit meer te doen
  • onbewust de indruk krijgt dat je in jouw huidige leven opnieuw de fout in gaat


Op het moment dat je in je huidige leven meer in je kracht gaat staan en jouw systeem krijgt de indruk dat je daardoor weer dezelfde fout kunt gaan maken, bestraf je jezelf onbewust of saboteer je jezelf.
Je hebt daarbij niet in de gaten dat je jezelf straft of saboteert.

De Zelfbestraffing behandeling leidt je door een proces waardoor je jezelf kunt vergeven.
Je kunt jezelf dan vergeven wat je jezelf ooit zo bijzonder kwalijk hebt genomen.

De diepe beslissing die moest voorkomen dat je ooit opnieuw dezelfde fout zou maken, lost dan automatisch op.
Daardoor stopt het onbewuste mechanisme van zelfbestraffing of zelfsabotage.

Zelfbestraffing

De symptomen van zelfbestraffing lijken vaak sprekend op zwarte magie of op dubbele motieven beïnvloeding.
De symptomen van zelfbestraffing lijken zelfs zo sterk op de symptomen van deze twee typen beïnvloeding, dat het op grond van de symptomen niet mogelijk is om onderscheid te maken. 

De zeldzame keren dat één van onze cliënten last van zelfbestraffing had, zijn we er achter gekomen dat het om zelfbestraffing ging, omdat er op geen enkele manier beïnvloeding voelbaar was.

We stonden daarom in eerste instantie voor een raadsel. Hoe zijn deze symptomen mogelijk als er geen sprake is van beïnvloeding?
De puzzelstukjes vielen op z’n plek nadat we het inzicht kregen dat het om zelfbestraffing ging.

Zelfsabotage

Zelfsabotage vanuit een problematiek uit een vorig leven, is een minder vaak voorkomende problematiek die door de Zelfbestraffing behandeling opgelost kan worden.

Een man heeft in een vorig leven zijn kracht verkeerd aangewend. Hij neemt zich heilig voor om nooit meer in zijn kracht te gaan staan. Zo wil hij het risico vermijden om zijn kracht opnieuw verkeerd aan te wenden.

Als hij in dit leven ‘dreigt’ om weer in zijn kracht te komen, saboteert hij stelselmatig zijn eigen kracht, maar voelt zich daardoor uiteraard wel ellendig.

De symptomen die ontstaan door zelfsabotage gaan duidelijk minder ver dan die bij zelfbestraffing.

De  Zelfbestraffing behandeling lost deze zelfsabotage, net als zelfbestraffing op met behulp van een proces dat tot zelfvergeving leidt.

Beslissing tot in je genen

Aan zelfbestraffing en zelfsabotage liggen heel diepe beslissingen ten grondslag die je in een vorig leven hebt genomen.

Heel diepgaande beslissingen kunnen over levens heen werken.

Om een beslissing over levens heen te laten werken moet zo’n beslissing echt vanuit je tenen, vanuit je wortels komen.
Alleen beslissingen ‘tot in je genen’, die zo diep gaan als het niveau van je oorsprong, kunnen over levens heen werken.

Andere omstandigheden

De beslissing die iemand in een vorig leven neemt om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout in gaat, is een zwart/wit beslissing, die geen rekening houdt met andere omstandigheden.

Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat je in jouw levens na het 'foute leven' geleerd hebt om jouw kracht niet meer verkeerd aan te wenden.

Als je in jouw huidige leven op een positieve manier in je kracht wilt gaan staan, zul je door de diepgaande beslissing die over levens heen werkt, jezelf toch onbewust bestraffen of saboteren.

De beslissing die je ooit in een vorig leven hebt genomen om je kracht niet meer verkeerd aan te wenden, werkt dus als een zwart/wit beslissing, die geen rekening houdt met gewijzigde omstandigheden.

Voor wie?

Ongeveer 1% van alle mensen heeft deze behandeling nodig.

Niveau

De Zelfbestraffing behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Zelfbestraffing behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Zelfbestraffing behandeling bedraagt € 280,-.