Spiegeling Transmutatie Channeling
via Salman Abedi

Om de onderstaande tekst goed te kunnen volgen, kun je het beste eerst de tekst Meer inzicht over de aanslag in Manchester lezen.

Salman Abedi nam contact met ons, Bas en Maria, op omdat hij graag iets wilde doen waardoor de diepere achtergrond van extremisme bij mensen op Aarde stap voor stap zou kunnen worden opgelost.

Spiegeling Transmutatie Channeling

De wens van Salman om de diepere achtergrond van extremisme op te lossen, bleek gerealiseerd te kunnen worden met behulp van een 'Spiegeling Transmutatie Channeling' via zijn systeem.

Dit geheel nieuwe type Transmutatie Channeling, hebben we tot nu toe nog nooit eerder gedaan.

Een Spiegeling Transmutatie Channeling is gebaseerd op het principe dat het Hiernamaals het leven op Aarde spiegelt.

Mensen in het Hiernamaals mogen geen behandelingen en dus ook geen Transmutatie Channelingen ontvangen, omdat dit hen te veel, te intensief en te diep in ontwikkeling zou brengen.

Een Transmutatie Channeling is qua werking afgestemd op het leven op Aarde.
Dit zou voor het Hiernamaals als een 'paardenmiddel' werken, omdat mensen in het Hiernamaals veel meer in hun gevoel leven en dus minder sterke impulsen nodig hebben om door ontwikkelingen te gaan.

Mensen op Aarde worden 'geremd' door het lagere trillingsniveau van de materie en het bewustzijnsniveau dat bij het leven op Aarde past en hebben daardoor sterkere impulsen nodig.

In uitzonderingsgevallen, als er sprake is van een Hoger doel, een belang voor een groter geheel, mag iemand in het Hiernamaals wel een zogenaamde 'Spiegeling Transmutatie Channeling' ontvangen.

De persoon die de Spiegeling Transmutatie Channeling ontvangt, gaat dan in die mate door een ontwikkeling die aansluit bij het leven in het Hiernamaals.

Spiegeling Transmutatie Channeling op zielenniveau

De Spiegeling Transmutatie Channeling heeft plaats gevonden op maandag 5 juni 2017 via Salman Abedi en heeft het thema ‘snel'.

Hieronder volgt de uitgeschreven weergave van deze Spiegeling Transmutatie Channeling, waarin we de gevoelens van Salman voelen en uitspreken:

“Ik voel een diepe triestheid, alsof mijn hele hoofd gevuld is met verdriet. Ik voel tranen achter mijn ogen, mijn stem klinkt alsof ik zo in huilen uit kan barsten.

Ik voel een pijn in mijn hartchakra. Ik voel ook een lichte hoofdpijn, die op nog meer verdriet duidt. Er lijkt geen beweging in dit verdriet te zitten, eerder intensiveert de pijn in mijn hartchakra steeds verder.

Het voelt nu alsof er een soort grote poot van een olifant op mijn hartchakra drukt. Ik heb daardoor moeite om adem te halen.

Het is uitzichtloos. Het lijkt alleen maar erger te worden. Wat moet ik doen?

Opvallend is dat mijn handen nu helemaal warm worden en gaan tintelen.

Er gaan scheuten pijn door mijn hartchakra heen. Het is alsof ik niet op Aarde ben, maar in de Aarde.

De pijn is bijna ondraaglijk. Wat moet ik?

Toch merk ik, als ik maar heel bewust blijf ademen, dat ik elke keer een heel klein stukje verder kom.

Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan! Mijn God, wat heb ik gedaan?
Wat voor creatuur ben ik? Wie ben ik?

(Diepe kreet:) Waarom? Waarom in Gods naam? Waarom dacht ik dit recht te hebben?
Wat voor idioot ben ik? Wat een smiespel.

Ik zou als een soort Simson de zuilen uit elkaar willen drukken, zodat alles instort en er een einde aankomt. Dit lijden is bijna ondraaglijk. Het is de optelsom van wat ik anderen heb aangedaan.

Tranen lopen over mijn wangen.

Hoe kan ik ooit nog in het Licht gaan staan?

Er komt heel langzaam verzachting, alsof er een warmte naar me toe komt. Een soort voorbode van vergeving.

Toch blijft het nog een beetje op afstand. Kennelijk moet ik eerst nog ergens verder doorheen.

Er komt in me op: dat ik ook trots op mezelf mag zijn, niet om wat ik gedaan heb, maar wel om wie ik ben.

Tegelijkertijd komt er dan een golf van diepe pijn en verdriet omhoog. Tranen biggelen over mijn smoel. Kom ik hier ooit nog uit?
Ik zou dat ook willen schreeuwen: kom ik hier ooit nog uit?

Ik voel iets in me dat grenst aan woede, of is het kracht?

Ik keer meer naar binnen, door de pijn heen naar mezelf: warmte, een warme gloed komt me tegemoet. Ik voel opnieuw genade.

Er komt in me op: nou moet ik zelf nog, maar ik weet niet precies wat dat betekent.

Het is alsof ik verzorgd word, alsof ik bij wijze van spreken op een operatietafel lig met allemaal verzorgers, waarvan ik zo nu en dan alleen maar een glimp opvang, om me heen.

Mijn God, verdien ik dit? Mijn God, waar heb ik dat aan verdiend?

Dit brengt nog dieper verdriet omhoog.

Dan komt er rust. Dan - komt - er - rust.

Ik durf te zeggen: ik mag er zijn. Ik zou het uit willen roepen: ik mag er zijn! Ik herhaal het in mezelf: ik mag er zijn en ik krijg een nieuwe kans. Ik mag leren van mijn fouten. Ik mag leren van wat ik misdaan heb.

Mijn handen gloeien, ik voel de rijping van dit proces. De kracht die mij dit heeft gegeven.

Ik richt me op, sta oog in oog met wat aanvoelt als het Goddelijke, het Licht.

Ik mag verder.”

Contact met Salman Abedi na de Spiegeling Transmutatie Channeling

Salman Abedi neemt direct na de Spiegeling Transmutatie Channeling opnieuw contact met ons op om te vertellen hoe hij de Spiegeling Transmutatie Channeling heeft ervaren.

“Ik ben hier zo dankbaar voor, mijn hart vloeit er van over. Ik ben diep geroerd. Ik ben tot een diepte gegaan die ik zonder deze Spiegeling Transmutatie Channeling heel moeilijk had kunnen bereiken.

Om door deze diepte van mijn gevoel te kunnen gaan, had ik anders een nieuwe, ingrijpende gebeurtenis nodig gehad in mijn eerstvolgende leven.

Dit betekent dat ik door deze Spiegeling Transmutatie Channeling deze fase niet hoef door te gaan in mijn eerstvolgende leven en vanuit een andere basis aan mijn volgende leven kan beginnen. Direct veel meer gericht op opbouw, op iets goeds doen en dat dat dan ook veel beter kan lukken.

Ik klink nu vrij rustig tijdens dit gesprek, op het niveau waar ik met jullie spreek, maar een ander deel van mij gaat tegelijkertijd nog door de processen en de diepte van de Spiegeling Transmutatie Channeling.

Het is veel... Ik moet hier doorheen, anders blijf ik in komende levens in een groef hangen, een groef van pijn.

De oorzaak waardoor ik tot mijn daad ben gekomen, ligt ook niet in mijn laatste leven als Salman. Dat is al enkele levens eerder begonnen en het kwam tot een climax tijdens dit leven.

Dit vormt een keerpunt voor mij.
Deze Spiegeling Transmutatie Channeling vormt een keerpunt voor mij.

Ik voel me slecht en opgelucht tegelijk.

Ik hoop dat ik in komende levens iets terug kan doen, dat ik - voor zover zij dat willen - de mensen ontmoet die ik pijn heb gedaan.

Ik hoop dat ik al iets goeds doe door deze Spiegeling Transmutatie Channeling, dat die mag doorwerken in een soort groepsbewustzijn van mensen die ook extremistisch handelen of dat gedachtegoed steunen.

Extremisme leidt tot niets. Het vergroot pijn, het vergroot je eigen pijn en je doet er zoveel anderen pijn mee.

Ik voel me nu alsof ik bij de tandarts ben. Het doet pijn en tegelijkertijd is het opbouwend.

Ik ga dwars door mijn eigen pijn heen. Er schijnt wel Licht aan de horizon en daar houd ik me aan vast.

Ik ben er dankbaar voor dat ik jullie ontmoet heb. En dan bedoel ik daarmee: de kansen die mij geboden worden, dat ik nu op een ander spoor kan komen.

Het was een uitzichtloze weg. Ik zag geen uitgang. Er was ook echt geen uitgang, het was een weg die steeds verder het donker in leidde. Het donker van de pijn.

Nu ga ik op een andere manier met deze pijn om. Het gaat door me heen, maar ik verzuip er niet meer in.

Ik sta nu centraal. Het donker heeft mij niet meer in zijn greep.

Ik hoop dat ik hiermee op energieniveau tot voorbeeld kan dienen voor andere mensen in het bewustzijn van extremisme. Dat die uitweg bestaat. Hoe je daar komt.
Hoe het dan voelt, die overstap, van 'je laten leiden door pijn' naar 'de pijn door je heen laten gaan'.

Het is net alsof je daarvoor iets binnenste buiten moet keren in jezelf.

Als je op Aarde bent en je voelt, denkt en handelt extremistisch, projecteer je jouw pijn, jouw donker, op de wereld. Je laat je er ook door leiden. Je bent kortzichtig.
De deur naar binnen is dicht, want die hou je dicht, daar zit nog veel meer pijn. Oude pijn van talloze levens die nooit is verwerkt.

Nu, hierboven, heb ik geleerd hoe je jezelf binnenste buiten kunt keren wat dat betreft.

Je hebt hier alleen jezelf. Er is geen omgeving waarop je jouw donker, jouw pijn kunt projecteren.
Je kunt niet meer zeggen: de wereld is slecht, zij geeft mij een naar gevoel, want hier is niets anders dan jezelf. Jouw omgeving is hier neutraal en dragend om te kunnen voelen wie je bent, voelen wat je voelt.

En dan kun je de beslissing nemen om jouw donker, jouw pijn in te gaan. Op ontdekkingsreis te gaan naar wie jij bent.

En dan komt de mildheid, sla je niet meer om je heen. Je voelt de pijn en het donker dan als iets van jezelf en geeft de schuld daarvan niet meer aan de wereld.

Het is een omkeerproces. En de deuren naar binnen gaan open. En diep in het donker, diep in je eigen pijn, vind je dan het Licht, dat in jou opgesloten was geweest.

Door je naar buiten te richten, de pijn op je omgeving te projecteren, ontneem je jezelf de kans op het Licht diep in jezelf terug te vinden.

Naar binnen richten geeft kracht, werkelijke kracht, leidt tot zachtheid en vereniging.

Dat zijn de thema's waaraan ik mijn volgende levens wil gaan wijden. Ik heb een lange weg te gaan, maar ik stel mijn doelen hoog, nu ik heb gevonden hoe het voelt om het Licht in jezelf weer te ontmoeten.

Ik hoop dat ik in een toekomstig leven zo ver kan komen dat ik anderen kan leren hoe zij deze weg naar binnen kunnen gaan.”

Bas en Maria: Deze weg naar binnen is nu in deze SpiegelingTransmutatie Channeling één keer gegaan en zal ook sowieso als voorbeeld dienen voor anderen extremisten.
Jij kunt dit effect verder versterken door, zoals je wilt, zelf deze weg ook te gaan.


Salman: “Ik geloof dat ik, na mijn daad die zo'n grote impact heeft gehad op vele mensen en op de wereld, ook aan het leven en aan mezelf verplicht ben om de balans op dezelfde intense manier weer recht te trekken.

Ik bedoel daarmee: mijn daad is niet vrijblijvend voor mij geweest. Om weer tot een balans te komen, moet ik ook met dezelfde kracht aan 'de andere kant' gaan werken.
Ik mag het mezelf niet gemakkelijk maken, moet veel inzet tonen, tot het uiterste gaan. Mezelf een duidelijke opdracht geven.

Als je rustig leeft en geen dingen doet die anderen schaden, ben je anderen en het leven minder verplicht in de zin van 'recht zetten', dan wanneer je zoiets hebt gedaan als ik heb gedaan.

Na donker grijs moet voor mijn gevoel een sterk Licht volgen, om de balans in jezelf te vinden. Ik bedoel daarmee niet dat ik nu een soort heilige moet worden, dat is niet reëel, maar ik moet wel mijn weg sterk ombuigen, mag niet om mijn lauweren gaan rusten. Ik ben iets verplicht aan de wereld, omdat ik zo'n impact heb gehad.”

Bas en Maria: We weten dat je meent wat je zegt, maar tegelijkertijd voelen we dat je ergens overheen praat. Het is belangrijk voor jou om daar contact mee te maken.

“Ja, ik voel het zelf ook, dat er iets in mijn 'retoriek' niet klopt. Ik ga proberen om er contact mee te maken.”

Salman Abedi neemt opnieuw contact op

Salman Abedi neemt op woensdag 7 juni 2017 opnieuw contact met ons op. Hij nam eerst contact op, op een moment dat het ons niet uitkwam. We hebben wat later, toen het ons wel uitkwam, met hem contact opgenomen.

“Ik ben blij dat jullie weer contact opnemen, ik heb inderdaad contact met jullie gezocht na het laatste gesprek, toen jullie aangaven dat jullie het gevoel hadden dat ik ergens overheen praatte.

Ik was tijdens mijn leven niet bang om te sterven, maar ik was nu wel bang om alles te voelen wat er door de Spiegeling Transmutatie Channeling omhoog kwam. Bang om door die diepe pijn en door mijn donker te gaan. Pijn staat voor mij voor het donker van de mens. Ik bedoel het andersom: het donker in de mens heeft alles te maken met diepe pijn.

Als je daar verkeerd op reageert, het niet wilt voelen, kan 'het kwaad' in jou ontstaan, als je je afkeert van je eigen pijn, het niet omarmt, je gezicht ervan afwendt.

Zo zijn er voor mij dus verschillende gradaties van het donker in jezelf.

Maar daar kwam ik niet voor, om dat uit te leggen, ik schets alleen de achtergrond van mijn reactie, aan het einde van het gesprek.

De gevoelens die de Spiegeling Transmutatie Channeling omhoog hebben gebracht, gaan door mij heen, voortdurend. Bijna als een energie van intense pijn. Ik ervaar het hier heel intens.
Op Aarde zou ik het hebben kunnen wegstoppen. Dat kan hier niet.

Bovendien ben ik hier op een plaats die niet helemaal hetzelfde is als het Hiernamaals.
Mijn daad is een vorm van zelfmoord geweest. En misschien geldt dit ook voor mensen die aanslagen plegen en daarbij doodgeschoten worden.
Als dat zo is, ga je in beide gevallen niet naar het 'gewone' Hiernamaals, maar naar een plaats waar je voortdurend geconfronteerd wordt met jouw laatste daad op Aarde.

Dus ik kan er om meerdere redenen niet omheen, om deze pijn en de consequenties van mijn daad, voor mezelf en voor anderen.

De Spiegeling Transmutatie Channeling komt daardoor diep binnen. Ik leef ermee, leef erin.

Waar ik zo blij mee ben, is dat dit proces tot een goede uitkomst leidt. Het proces leidt mij naar het Lichtpunt dat ik tijdens de Spiegeling Transmutatie Channeling heb kunnen voelen.
Het leidt dus niet tot nog meer wanhoop, ellende en nog meer misstappen in een volgend leven.

Ik kan zo tot een keerpunt komen en dat maakt dit diepe, intense en zware proces zo draaglijk.
Ik voel me ook tegelijkertijd gedragen door de begeleiding die ik via deze Spiegeling Transmutatie Channeling ontvang. Ik ben er zo dankbaar voor.

Het klinkt vreemd, misschien, maar wat dat betreft ben ik weer blij dat ik deze daad heb begaan, maar ook alleen maar door wat er nu gebeurt. Dat betekent natuurlijk niet dat ik achter mijn daad sta. Nee, alles behalve dat. Maar het geeft wel aan hoe blij en hoe diep dankbaar ik ben met deze kans, deze ontwikkelingskans.

Het leven is mij genadig. Ik ga graag door deze diepe pijn en ik hoop dat het anderen die een vergelijkbare problematiek hebben als voorbeeld kan gaan helpen.

Desondanks is het echt zwaar. Ik knap op, veer op als ik erover kan praten. Maar ik ga door diepe duisternis en grauwheid. Tegelijkertijd ervaar ik daar ook een schoonheid in.

Het is net alsof twee uitersten elkaar raken, als ik mijn diepe pijn en het gitzwarte donker in mezelf voel en tegelijkertijd dat Licht, dat Licht aan de horizon kan zien. Het donker en Licht raken elkaar in mij. En hoe meer ik door mijn eigen donker ga, hoe krachtiger het Licht in mij kan gaan schijnen.

Dat is ontroerend, het roert me diep en het geeft kracht. Kracht om hier doorheen te gaan.

Ik had nooit gedacht, dat mijn daad hier toe zou leiden. Nooit geweten waar ik naar op weg was.
Het leven kent grillige paden. En dit is mijn weg.”

Bas en Maria: Het voelt dat je er nu heel goed in staat. Dank voor alles wat je verteld hebt.

Salman: “Dankjewel voor jullie beiden. Ik ben heel blij met de kans die mij geboden is. Dank ook aan jullie begeleiders en hun wijsheid. Ik heb veel geleerd van alles wat ik tot nu toe dank zij hen heb meegemaakt en dankzij jullie, want het is een samenwerking tussen 'Hemel en Aarde’."

Lichtpunt Verbinding

Tijdens dit gesprek kregen Bas en Maria het idee voor de Lichtpunt Verbinding.

De Lichtpunt Verbinding geeft je de mogelijkheid om een steentje bij te dragen om het grote probleem dat extremisme momenteel vormt, van binnenuit op te lossen, zonder dat je enig risico of gevaar loopt.

Als een cliënt een Lichtpunt Verbinding aanvraagt en vervolgens activeert, ontvangt een persoon die extremistisch denkt of handelt, een Lichtpunt in zijn of haar systeem.
Daardoor kan de extremist stap voor stap het zwart-wit denken en extremisme gaan loslaten.

Lees meer over de Lichtpunt Verbinding

Reactie van Salman Abedi op het idee voor de Lichtpunt Verbinding

“Ik heb jullie ontdekking gezien, gehoord, blijkbaar kon dat omdat het over extremisme gaat, anders had ik het nooit mogen zien en voelen wat jullie zeggen.

Ik wilde jullie zeggen dat dit zo groots is, zo mooi. Ik ben heel blij met deze ontwikkeling. Dit kan de Aarde werkelijk ten goede veranderen.

Uit veel kleine lichtpuntjes tezamen kan een steeds groter Licht ontstaan. Het Licht zal zich verspreiden.

Op de een of andere manier ga ik steeds meer voelen dat het donker in de mens, als je het durft te doorvoelen, daarna ruimte schept voor nog meer Licht. Het donker heeft een functie voor Licht.
Alleen is het niet de bedoeling om je door het donker te laten leiden, maar altijd naar het Licht te blijven kijken en te blijven zoeken. Het donker in jezelf omarmend en daarmee ook jezelf omarmend.

Ik hoop dat extremisten deze overbrugging in zichzelf tussen Licht in donker in zichzelf kunnen gaan maken door deze Verbinding.”