Impuls oor oefening

Gevoelens die je innerlijk niet wilt horen, kunnen op den duur leiden tot het slechter gaan functioneren van je oren. Je gehoor kan dus achteruit gaan als je innerlijk bepaalde gevoelens niet wilt horen, niet naar deze gevoelens wilt luisteren.

De Impuls oor oefening is een energetische oefening om opnieuw de onverwerkte gevoelens die geleid hebben tot minder goed horen, ‘aan te raken’.
Deze gevoelens worden door de ‘aanraking’ innerlijk weer hoorbaar zodat je ze alsnog kunt verwerken.

Datgene wat jij nog moet doorvoelen om beter te kunnen horen, komt dus door de Impuls oor oefening vanzelf weer in het bewustzijn van je systeem. Je kunt deze gevoelens daardoor innerlijk beter ‘horen’, doorvoelen en verwerken.

Iedereen heeft deze oefening nodig, omdat iedereen bepaalde gevoelens niet wil horen.

Net als de andere Impuls oefeningen werkt de Impuls oor oefening ontwikkeling bevorderend.

Hoe werkt de Impuls oor oefening?

De Impuls oor oefening werkt op de volgende wijze.
Vanaf de ontvangst van de ‘Impuls oor oefening’ gaan de kosmische dag Aartsengelen op energieniveau drie keer per dag gedurende ongeveer vijf minuten 'door je heen werken’.

De kosmische dag Aartsengelen brengen op een heel subtiele wijze de onverwerkte gevoelens waardoor je slechter hoort, in beweging, waardoor je deze gevoelens alsnog kunt verwerken.

Deze subtiele energetische bewegingen waar deze Impuls oefening uit bestaat, zullen voor vrijwel niemand bewust voelbaar zijn. De positieve effecten ervan kunnen wel snel merkbaar worden.

De Impuls oor oefening is dus geen eenmalige impuls, maar een impuls die je - zolang als nodig - drie keer per dag gedurende ongeveer vijf minuten ontvangt.
Zodra je alle onverwerkte gevoelens die een invloed hebben op je gehoor alsnog hebt verwerkt, stopt de Impuls oor oefening.

Mocht je innerlijk ooit weer bepaalde gevoelens niet willen horen, dan gaat de Impuls oor oefening automatisch weer - zolang als nodig - voor jou werken.

De oefening zal zo gedurende je hele verdere leven een positieve uitwerking voor jou hebben.

Ontwikkeling bevorderend

De Impuls oor oefening werkt 5% ontwikkeling bevorderend. Jouw ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingscapaciteit zal door deze oefening met ongeveer 5% vergroot worden.

Vergroting van jouw ontwikkelingssnelheid heeft het voordeel dat je gemakkelijker door jouw ontwikkelingen zult gaan, dus ook gemakkelijker door de ontwikkelingen van de behandelingen van het Wholism Project zult gaan.

Voor wie?

De Impuls oor oefening is voor iedereen zinvol.
De Impuls oor oefening kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Als je de Impuls oor oefening ontvangt tijdens jouw zwangerschap, ontvangt de baby de Impuls oor oefening niet. De oefening werkt dus niet in de baby door tijdens en na jouw zwangerschap.

Niveau

De Impuls oor oefening werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze oefening werkt over levens heen.
Het is dus een oefening waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Je kunt de impuls van deze Impuls oefening als eerste Impuls oefening ontvangen. Er is ook geen voorafgaande behandeling van het Wholism Project nodig.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze oefening van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze oefening niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de oefening - die een Impuls oefening nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Impuls oor oefening richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere Impuls oefeningen of behandelingen de integratie van deze oefening niet kunnen verstoren, omdat andere Impuls oefeningen of behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze oefening dus ook vlak voor of vlak na een andere Impuls oefening of behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de Impuls oefening - waarin je door de ontwikkelingen van de Impuls oefening gaat.
De resultaten van Impuls oefeningen kunnen direct na de ontvangst van de impuls van de Impuls oefening voelbaar worden.
 
De uitwerkingstijd van de Impuls oor oefening is 3 maanden.

Uitwerking van de oefening

Impuls oefeningen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de Impuls oefening ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de Impuls oefening jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de Impuls oefening ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen.

Daarnaast wordt de impuls van de betreffende Impuls oefening blijvend en continu aan jou gegeven.

Aanvragen

Je kunt de Impuls oor oefening aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.

Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Impuls oor oefening kost € 80,-


Een ervaring


Alles beter hoorbaar

‘Het viel mij vandaag vóór de ontvangst van de Impuls oor oefening op dat Bert en ik elkaar niet goed hoorden, veel dingen twee keer moesten zeggen, omdat we elkaar echt niet verstonden.

Na de ontvangst van de Impuls viel het op dat juist alles van buitenaf zo hard klonk… ,ofwel beter hoorbaar terwijl ik nog dacht dat het juist om de binnenwereld ging :~).’
Wil O, Gouda