Wholism Project

Het Wholism Project is de overkoepelende naam voor de activiteiten, die zijn ontstaan vanuit een ontwikkeling, die terugvoert naar 1989.
 

De Stichting Wholisme vormt de aardse structuur voor het gedachtegoed van het Wholism Project. Het is een spiritueel geleid Project dat een pioniersfunctie heeft in het ontwikkelen van werkelijke oplossingen voor de problematiek van deze belangrijke overgangstijd

Om deze problematiek op te lossen stellen we de mens centraal. We gaan daarbij uit van het principe en ervaringsfeit zo binnen zo buiten. Zoals je je van binnen voelt, zo ga je ook om met je omgeving.

Als we zo naar de huidige toestand van onze Aarde kijken met steeds minder natuur en steeds meer vervuiling, dan geeft dat een helder beeld hoe we met ons eigen innerlijk omgaan. Ons inziens moet de wereld dus van binnen uit veranderd worden. Verander de wereld en begin bij jezelf.
 

Dit veranderingsproces ondersteunen we onder andere met behulp van onze behandelingen en Verbindingen die mensheid en Aarde helpen bij de uitdagingen van deze bijzondere tijd.

Levensvragen

Levensvragen als ‘Hoe word ik gelukkig?’, ‘Hoe blijf ik gezond?’, ‘Hoe houd ik mijn relatie goed?’, ‘Wat is de beste manier om kinderen op te voeden?’ en ‘Wat is de zin van het leven?’ zijn een leidraad binnen het Wholism Project.
 

Het is, als je er over nadenkt, heel merkwaardig dat we de allerbelangrijkste dingen in ons leven niet leren, maar met vallen en opstaan zelf moeten ontdekken. 
 

Dat deze vragen niet beantwoord worden in de meeste leersystemen komt doordat we vanuit een tijdperk stammen waar overleven centraal stond. Daarom worden we ook primair opgeleid om economisch functioneel te kunnen zijn.
 

We zitten nu in de overgang van de kosmische nacht naar dag. Een dergelijke overgang vindt een maal in de 300.000 jaar plaats. We leven dus in een bijzondere tijd. 
 

Zoals de spelregels van de nacht lijnrecht staan tegenover die van de dag, zo staan de spelregels van de kosmische nacht ook lijnrecht tegenover die van de kosmische dag.

We moeten dus door een enorme ontwikkeling gaan om deze overstap te kunnen maken.

Waarom een Project?

Het Wholism Project is bedoeld voor een bepaalde tijdsspanne.

Dit heeft direct te maken met het doel van het Wholism Project. Dat is mensen helpen om zo snel en gemakkelijk mogelijk de overstap te maken van de kosmische nacht naar dag. Dit doen we door behandelingen en Verbindingen te ontwikkelen en aan te bieden. 
 

Deze overgang is in 1989 begonnen en de directe effecten van het Wholism Project op de veranderingen van de Aarde zullen doorlopen tot en met het jaar 2041. 

De behandelingen en Verbindingen van het Wholism Project zullen op individueel niveau naar verwachting nog veel langer een baanbrekende rol spelen.

Geschiedenis Wholism Project

De wortels van het Wholism Project gaan terug naar 1989 toen Bas van Woelderen samen met een andere therapeute op zoek was naar een sterker werkende alternatieve heelwijze.
Uit deze samenwerking is in 1991 het eerste product ‘Ozaliet’ op basis van zeezout ontstaan. 
 

In 1993 zijn de producten Ozaliet en Benzoliet, dat vanuit het eerste product ontwikkeld is, op de markt gebracht. Na drie jaar was de vraag zo toegenomen dat Bas en zijn toenmalige vrouw, als Stichting Wholisme, het niet meer alleen aankonden. 
 

Daarom heeft Alexander Wijnen vanaf 1996, onder de bedrijfsnaam Aquarius Wholism, de verkoop en begeleiding van de producten overgenomen. 
 

Vanaf 2005 zijn een groot aantal diep werkende behandelingen op verschillende niveaus ontwikkeld.
 

In 2010 is Alexander een nieuwe uitdaging in zijn leven aangegaan.
Bas en Maria
hebben toen in lijn met de principes van de kosmische dag de producten vervangen door directe Verbindingen.