Hulp Verbindingen


Met Hulp Verbindingen help je niet primair jezelf maar één of meerdere anderen. Het gaat altijd om mensen op Aarde die jij niet persoonlijk kent.

Zo geeft de Gelijkheid Verbinding je de unieke mogelijkheid om op energieniveau een geschenk te geven aan mensen die onderbetaald zijn geweest in het productie- en/of distributieproces van een product dat jij hebt aangeschaft of een dienst waar jij gebruik van maakt.
Dit geestelijke geschenk heeft het vermogen om tot een positieve omslag in hun levens te leiden die hen meer kansen in het leven geeft.

Met behulp van de Lichtpunt Verbinding ontvangt een persoon die extremistisch denkt of handelt, een Lichtpunt in zijn of haar systeem. Daardoor kan hij of zij stap voor stap het zwart-wit denken en extremisme gaan loslaten.
Zo kun je zonder dat je enig risico of gevaar loopt een steentje bijdragen om extremisme van binnenuit op te lossen.

Gelijkheid Verbinding

De Gelijkheid Verbinding heeft het vermogen om medemensen die bij de productie of distributie van een product betrokken zijn geweest en daarvoor onderbetaald zijn, alsnog geestelijk een vergoeding te geven, die tot een positieve omslag in hun levens kan leiden.
Deze geestelijke vergoeding wordt automatisch gegeven als je de Gelijkheid Verbinding hebt ontvangen en een ‘te goedkoop’ product aanschaft.Het gaat hierbij om alle producten waarvoor in verhouding te weinig betaald is aan:

 • de grondstoffen producent, meestal dus de boer
 • de maker of bereider van het product
 • de distributeur van het productHierbij gaat het meestal om mensen in derde wereld landen.
De Gelijkheid Verbinding zet jou als consument aan tot (onbewuste) dankbaarheid en een vorm van deemoedigheid.
Door deze innerlijke houding ontstaat er een kosmische mogelijkheid om vanuit pure zuiverheid een geschenk aan deze medemensen te geven.
Met behulp van de Gelijkheid Verbinding krijg je dus de unieke mogelijkheid om op energieniveau een geschenk te geven aan mensen die onderbetaald zijn geweest in het productie- en/of distributieproces van een product dat jij hebt aangeschaft of een dienst waar jij gebruik van maakt.
Lees meer

Lichtpunt Verbinding

De Lichtpunt Verbinding geeft je de mogelijkheid om een steentje bij te dragen om het grote probleem dat extremisme momenteel vormt, van binnenuit op te lossen zonder dat je enig risico of gevaar loopt.

Als jij een Lichtpunt Verbinding aanvraagt en vervolgens activeert, ontvangt een persoon die extremistisch denkt of handelt, een Lichtpunt in zijn of haar systeem.
Daardoor kan hij of zij stap voor stap het zwart-wit denken en extremisme gaan loslaten.
Lees meer

Natuur Gelijkheid Verbinding

Ondanks alle natuurbescherming maatregelen belasten we de natuur steeds meer door onder andere:

 • kaalslag
 • milieuvervuiling

en

 • slecht waterbeheer

 
Het resultaat is dat er steeds minder natuur op onze Aarde blijft bestaan en dat de overblijvende natuur steeds minder goed z’n bijzondere functies kan vervullen.

We zijn er als mensheid onvoldoende van doordrongen dat een goed functionerende natuur essentieel is voor ons eigen voortbestaan. Als de natuur niet meer goed kan functioneren, kunnen we op den duur niet overleven op Aarde, alleen al omdat de zuurstof die we ademen door bossen wordt geproduceerd.

Het is zeer waarschijnlijk dat er ergens een point of no return is, waarbij de natuur niet meer kan functioneren, dus als het ware bezwijkt.
Waar dat point of no return ligt, weet niemand. Dat we erop afkoersen, is duidelijk.

De Natuur Gelijkheid Verbinding heeft het vermogen om de natuur op energieniveau te versterken als we:

 • ademen
 • groenten of plantaardige producten eten
 • textiel van plantaardige vezels aanschaffen of gebruiken
 • hout toepassen in welke vorm dan ook, dus onder andere als:
 • papier of karton
 • houten planken
 • meubels
 • houtvezels
 • stookhout


Met de Natuur Gelijkheid Verbinding maak je de natuur alleen al door te ademen energetisch sterker, waardoor je de overlevingskans van de natuur en daarmee ook van al het overige leven op Aarde vergroot.
Lees meer