Impuls blaas oefening

De Impuls blaas oefening is een continue energetische oefening, zowel voor vrouwen als mannen.

De oefening helpt om:

 • de blaas optimaal te laten functioneren
 • het zuur-base evenwicht in het lichaam te optimaliseren


Je hoeft zelf geen actieve bewegingen te maken voor de Impuls blaas oefening.
De continue energetische impuls die je ontvangt, heeft de uitwerking van een subtiele energetische oefening, die zowel op energieniveau als fysiek in jou doorwerkt.

De Impuls blaas oefening werkt ontwikkeling bevorderend.

Effecten van de Impuls blaas oefening op de blaas

De Impuls blaas oefening is een structurele energetische oefening die je blaas in een optimale conditie houdt.

Er zijn twee frequent voorkomende redenen voor het niet optimaal functioneren van de blaas.
Dat zijn:

 • het ouder worden
 • stress- of inspanningsincontinentie


Ouder worden
Bij het ouder worden:

 • kunnen de blaasspiertjes verslappen. De blaas kan dan minder krachtig samentrekken, waardoor de urinestraal minder sterk wordt.
 • wordt het vaak moeilijker om de blaas helemaal goed in één keer te legen
 • kan de sluitspier van de blaas verslappen, waardoor je langer blijft nadruppelen


Stress- of inspanningsincontinentie
Stress- of inspanningsincontinentie komt niet alleen voor bij het ouder worden maar ook bij vrouwen op jongere leeftijd.

De meest frequente oorzaak van stress- of inspanningsincontinentie is een verzwakte bekkenbodem. Een verzwakte bekkenbodem kan ontstaan bij het ouder worden, maar ook na bevallingen of operaties in de onderbuik.

Urineverlies treedt dan op tijdens lichamelijke inspanning, zoals iets optillen, joggen of andere vormen van sport waarbij je de buikspieren spant. 
Ook niezen, hoesten of lachen kan tot  urineverlies leiden.

Effecten Impuls blaas oefening
De Impuls blaas oefening heeft - voor zover nodig - de volgende corrigerende effecten op het plassen en urineverlies:

 • beginnen met plassen wordt eenvoudiger
 • de plasstraal wordt weer krachtiger
 • minder naplassen, het wordt dus weer gemakkelijker om de blaas in één keer te legen
 • minder nadruppelen
 • minder ongewenst urineverlies


De Impuls blaas oefening werkt uiteraard ook preventief, om dit soort ouderdomskwaaltjes en gevolgen van stress- of inspanningsincontinentie zoveel mogelijk te voorkomen.

Effecten van de Impuls blaas oefening op het zuur-base evenwicht

Voor het goed functioneren van diverse functies in het lichaam is het van belang om de zuurgraad van het bloed binnen zeer nauwe grenzen te houden.

Zuurgraad
De zuurgraad (afkorting pH of pH-waarde) van het bloed is afhankelijk van de hoeveelheid basische en zure stoffen opgelost in het bloed, vandaar de term zuur-base-evenwicht.

Een pH-waarde van 7 is neutraal, dus noch zuur, noch basisch.
Waarden hoger dan pH 7 worden basisch genoemd, waarden onder pH 7 geeft een zuur milieu aan.
 
Bij de mens ligt de normale pH-waarde van het bloed tussen de 7,35 en 7,45.
Het bloed is dus licht basisch.

De rol van de blaas
De nieren en de blaas vormen samen één systeem.

De nieren filteren het bloed, waardoor afvalstoffen en overtollig vocht het lichaam kunnen verlaten.
Het overtollige vocht wordt tijdelijk opgeslagen in de blaas. Is de blaas voldoende gevuld, dan krijg je de aandrang om een plas te doen.

Omdat nieren en de blaas één systeem vormen, is het logisch dat de blaas 'feedback' geeft aan de nieren over de samenstelling van de urine.

Er is een relatie tussen de samenstelling van de urine en het zuur-base evenwicht van het bloed. De blaas kan het zuur/base evenwicht van het bloed aflezen in de samenstelling van de urine.

Hoewel het nergens wordt beschreven*, testen we dat de blaas een belangrijke rol vervult in het zuur-base evenwicht van het bloed.

We testen dat de blaas bij een te lage pH-waarde van het bloed de nieren aanzet om meer zuren uit het bloed te filteren. Bij een te hoge pH-waarde laat de blaas de nieren meer basische stoffen uit het bloed filteren.

De Impuls blaas oefening heeft het vermogen om het regulerend effect van de blaas op het zuur-base evenwicht in het lichaam te versterken, zodat het bloed nog beter tussen de optimale pH-waarden van 7,35 en 7,45 gehouden kan worden.
 

*** Na het schrijven van deze tekst vonden we een bevestiging in de literatuur van ons testresultaat dat de blaas een belangrijke rol vervult in het zuur-base evenwicht van het bloed.

Hoe werkt de Impuls blaas oefening?

De Impuls blaas oefening werkt als volgt.
Vanaf de ontvangst van de ‘Impuls blaas oefening’ gaan de kosmische dag Aartsengelen op energieniveau 'door je heen werken’. Zij brengen je blaas op een heel subtiele wijze continu in beweging.

De subtiele energetische bewegingen waaruit deze Impuls oefening bestaat, zullen voor vrijwel niemand bewust voelbaar zijn. De positieve effecten ervan kunnen wel snel merkbaar worden.

De Impuls blaas oefening is dus geen eenmalige impuls, maar een continu werkende impuls met een blijvende uitwerking.

Je hoeft zelf dus niets voor deze oefening te doen.

Ontwikkeling bevorderend

De Impuls blaas oefening werkt 5% ontwikkeling bevorderend. Jouw ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingscapaciteit zal door deze oefening met ongeveer 5% vergroot worden.

Vergroting van jouw ontwikkelingssnelheid heeft het voordeel dat je gemakkelijker door jouw ontwikkelingen zult gaan, dus ook gemakkelijker door de ontwikkelingen van de behandelingen van het Wholism Project zult gaan.

Voor wie?

Iedereen heeft de Impuls blaas oefening nodig.
De Impuls blaas oefening kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Als je de Impuls blaas oefening ontvangt tijdens jouw zwangerschap, ontvangt de baby de Impuls blaas oefening niet. De oefening werkt dus niet in de baby door tijdens en na jouw zwangerschap.

Niveau

De Impuls blaas oefening werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze oefening werkt over levens heen.
Het is dus een oefening waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Impuls blaas oefening

Traject

De Impuls blaas oefening maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Impuls blaas oefening bedraagt € 95,-.