Groepscultuur behandeling

De Groepscultuur behandeling lost de kosmische nacht groeps- of bedrijfscultuur van een groep of bedrijf op. Kosmische nacht groeps- of bedrijfsculturen werken beperkend en verzwakkend, omdat ze vrijwel altijd beïnvloed zijn door de frustraties van de groepsleden of het personeel.

Objectief waarnemen van de maatschappij of de markt waarin een groep of bedrijf functioneert en opereert, wordt door deze beïnvloeding bemoeilijkt.
Een groeps- of bedrijfscultuur werkt door deze beïnvloeding als een soort gekleurde bril en staat dus letterlijk tussen het objectief waarnemen van de maatschappij of markt in.

De Groepscultuur behandeling lost de aangrijpingspunten voor deze beïnvloeding bij alle leden van de groep of alle werknemers van een bedrijf op. Ze zijn daardoor niet meer vatbaar voor beïnvloeding via de groeps- of bedrijfscultuur.

De groep of het bedrijf kan met behulp van de Groepscultuur behandeling flexibeler inspelen op veranderende maatschappelijke en/of marktomstandigheden.

De eenheid die een groep of bedrijf vormt, wordt pluriformer en veelkleuriger waardoor er creatiever en meer to the point op veranderende omstandigheden in de markt ingespeeld kan worden. Individuele kwaliteiten van groepsleden of medewerkers zullen zonder de beïnvloeding beter tot hun recht komen.

De Groepscultuur behandeling is een 'afgeleide' van de Familieband behandeling.
Binnen een familie kan een familielid via de familiebanden andere familieleden beïnvloeden.
Op eenzelfde wijze kan een groepslid of een werknemer via de groeps- of bedrijfscultuur
de betreffende groep of het betreffende bedrijf beïnvloeden.

Vereende krachten

Op zich is er niets tegen een groeps- of bedrijfscultuur. Door een groeps- of bedrijfscultuur kan kracht gebundeld worden, waardoor de gestelde doelen sneller en beter bereikt kunnen worden.

Het is puur de beïnvloeding die vrijwel altijd op groeps- of bedrijfsculturen wordt toegepast, die roet in het eten gooit. Deze beïnvloeding maakt als het ware het kompas van de groeps- of bedrijfscultuur onzuiver, waardoor het bereiken van de gestelde doelen bemoeilijkt wordt.

Grotere effectiviteit

Wat levert de Groepscultuur behandeling het bedrijf of de organisatie op?

De beïnvloeding die de Groepscultuur behandeling kan oplossen, bemoeilijkt en belemmert het objectief waarnemen van de maatschappij of markt. Dat staat het realiseren van de doelen van het bedrijf of de organisatie in de weg.

Na het oplossen van de beïnvloeding door de Groepscultuur behandeling krijgt de organisatie of het bedrijf een zuiverder beeld van de behoeften van hun doelgroep en kan er daardoor beter op inspelen.

Bovendien zullen individuele kwaliteiten van groepsleden of medewerkers zonder beïnvloeding beter tot hun recht komen. Als organisatie kun je dus beter gebruik maken van het menselijk potentieel dat je in huis hebt.De eenheid die een groep of bedrijf vormt, wordt daardoor ook pluriformer waardoor er creatiever en meer to the point op veranderende omstandigheden in de markt ingespeeld kan worden.

De slagkracht van het bedrijf of de organisatie wordt dus vergroot door de Groepscultuur behandeling.

Morfogenetisch veld

De overeenkomst tussen allerlei groeperingen is dat zij ergens voor op- of uitkomen, een gezamenlijke mening of visie hebben en een ongeschreven gedragscode.
Elke groepering heeft dan ook een eigen morfogenetisch veld.

Een morfogenetisch veld is een informatieveld. Je zou een informatieveld ook een informatie uitwisselingsveld kunnen noemen.
Een goed voorbeeld van zo’n informatieveld is een cultuur. Een cultuur is niets meer of minder dan een verzameling ongeschreven gedragscodes en regels.

Voorbeelden van groepsculturen
Er zijn culturen waar je automatisch op aangesloten wordt, zoals het gezin waarin je opgroeit en er zijn culturen, informatievelden waar je je ‘bewust’ bij kunt aansluiten, zoals bijvoorbeeld een politieke partij.
Deze keuze is vaak ook wel beïnvloed door de culturen waar je al automatisch mee verbonden bent.

Voorbeelden van culturen waar je automatisch op aangesloten wordt:

 • gezinscultuur
 • familiecultuur
 • land
 • de 'westerse' landen
 • elk werelddeel
 • het ras waartoe je behoort: blank, zwart, indiaan, etc
 • etnische bevolkingsgroepen, zoals zigeuners


Voorbeelden van ‘culturen’, stromingen waar je je bewust bij aan kunt sluiten:

 • politieke partij
 • een bedrijf
 • kerkgemeenschap
 • schaakclub
 • voetbalclub
 • punkers
 • rappers
 • 'alternatieven'
 • new age
 • adel
 • rotary
 • antroposofen
 • degelijke huisvrouwen
 • kunstenaars

Ontstaan van aangrijpingspunten voor groepscultuur beïnvloeding

Als een groeps- of bedrijfscultuur beïnvloed is, dan bereikt deze beïnvloeding jou via aangrijpingspunten in jezelf.
Tijdens de kosmische nacht ontstonden deze aangrijpingspunten omdat je voor je eigen gevoel van veiligheid en identiteit graag verbonden was met een groep en dus niet buiten de groep wilde vallen.

Het gevoel van zekerheid, dat je aan een groep ontleent, vormt daarmee tegelijkertijd een aangrijpingspunt in jou. Uit angst om buiten de groep te vallen, kun je dan dingen gaan doen en zeggen die niet werkelijk bij jou passen en dat werkt verzwakkend op jou.
Door deze verzwakking ontstaat een ingang, een aangrijpingspunt voor beïnvloeding in jou.

Verschil Familieband behandeling en Groepscultuur behandeling

De Familieband behandeling zorgt ervoor dat je zelf niet meer vatbaar bent voor beïnvloeding via groepsculturen.
Deze behandeling verandert deze groepsculturen niet, maar zorgt ervoor dat jij persoonlijk niet meer vatbaar bent voor de invloed van deze groepsculturen. Al jouw aangrijpingspunten voor beïnvloeding via groepsculturen worden door de Familieband behandeling opgelost.

Met de Groepscultuur behandeling kan de groepscultuur van een groep, organisatie of bedrijf in positieve zin worden veranderd, waardoor het functioneren van de groep, de organisatie of het bedrijf duidelijk verbetert.

De Groepscultuur behandeling lost daarvoor de aangrijpingspunten voor deze beïnvloeding bij alle leden van de groep of alle werknemers van het bedrijf op.
Ze zijn daardoor niet meer vatbaar voor beïnvloeding via de eigen groeps- of bedrijfscultuur.
De beïnvloeding die individuele groepsleden of werknemers (on)bewust toepassen, heeft dan geen effect en speelt daarom geen rol meer in de groeps- of bedrijfscultuur.

Ondersteunende Verbinding

De Neutralisatie Verbinding bedrijf zal voor bedrijven het effect van de Groepscultuur behandeling duidelijk verdiepen.

Volgorde

De Groepscultuur behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De Groepscultuur behandeling heeft een integratietijd van drie maanden.
Dit is de tijd die de behandeling nodig heeft om in het bedrijf te integreren.

Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen gericht op het bedrijf te ontvangen.

Tijdens de integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen voor bedrijven 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.

Het is ook mogelijk om één maand na deze behandeling een (Doel) Transmutatie Channeling of (Deel) Relatie Transmutatie Channeling voor het bedrijf aan te vragen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij  werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Groepscultuur behandeling is negen maanden.

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

De Groepscultuur behandeling kan alleen door of in opdracht van het bestuur, de eigenaar of bevoegde directie aangevraagd worden.

Deze afstandsbehandeling kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Kosten

Voor bedrijven gelden vaste tarieven.
Voor elke andere groepering kan een offerte aangevraagd worden.

Voor bedrijven
De totale kosten bedragen € 250,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers.
Voor elke werknemer meer wordt € 50,- in rekening gebracht.Neemt het aantal werknemers toe, dan kan de bescherming van de Groepscultuur behandeling voor bedrijven voor € 50,- per ‘extra’ werknemer uitgebreid worden.Wordt een werknemer opgevolgd door een nieuwe werknemer, dan gaat de bescherming automatisch over op deze vervangende werknemer.

Part-timers
De Groepscultuur behandeling wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Groepscultuur behandeling dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.