Spirituele ik en de Heilige Geest

Geschreven door Anne-Marie Splinter

Bas en Maria hebben mij de vraag gesteld of ik een parallel zag tussen het Spirituele ik en al bestaande inzichten.

Deze vraag heb ik laten bezinken en toen ging er een lichtje bij me op:
Het Spirituele ik komt overeen met wat in de christelijke traditie de Heilige Geest wordt genoemd. De Heilige Geest is de verbindende schakel in de heilige drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De Ouders, het Kind en de Heilige Geest

We komen uit een tijd waarin het aardse in religies vaak als zondig werd beschouwd. Vanuit onze moeite met het aardse bestaan was onze blik gericht op ‘onze Vader die in de Hemelen zijt’, waarbij ‘Moeder Aarde’ en het vrouwelijke op de tweede plaats kwamen. 

Als we het vrouwelijke aspect integreren in de drie-eenheid van ‘de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’, dan wordt deze drie-eenheid ‘de Ouders, het Kind en de Heilige Geest’.
De Ouders staan hierbij niet voor onze fysieke ouders, maar voor bewustzijn. Dit bewustzijn bestaat uit het Vader-bewustzijn en het Moeder-bewustzijn, van Vader Hemel en Moeder Aarde. 

Het Vader-bewustzijn geeft de vonk van God, de vonk van het spirituele Leven en is initiërend; wanneer er wordt gevonkt, wordt er iets in gang gezet. 
Als de vonk ontvangen wordt door het Moeder-bewustzijn kan deze tot uiting komen tot in de materie. Het Moeder-bewustzijn opent zich voor de vonk en omhult deze met materie. Zo ontstaat het Kind.

Voor de vonk is de Heilige Geest nodig oftewel het Spirituele ik, die de verbinding tussen Hemel en Aarde mogelijk maakt. 

Wij mensen zijn allemaal een Kind van Vader Hemel en Moeder Aarde. We beschikken zowel over bewustzijn van Vader Hemel als over een stoffelijk lichaam van  Moeder Aarde. We dragen dus het bewustzijn van Hemel en Aarde in ons, die met elkaar verbonden zijn door de Heilige Geest of het Spirituele ik.

Verbinding met onze Goddelijke oorsprong

De Heilige Geest, het Spirituele ik, vormt onze levende verbinding met onze Goddelijke oorsprong, Het is de brug tussen het tijdloze, onbegrensde en perfecte van het Goddelijke en ons leven in de materie, in de begrenzing van tijd en ruimte. Onze verbinding met de eeuwigheid.

Lange, lange tijd hebben mensen verlangd deze verbinding tussen Hemel en Aarde te ervaren. Dat is maar voor enkelen weggelegd geweest in de geschiedenis van de afgelopen duizenden jaren, voor hen die bereid waren het aardse bestaan en de aardse verlangens praktisch af te zweren, in afzondering en contemplatie.

In deze tijd kunnen we met behulp van de Volledige Spirituele ik verbinding bewust verbinding maken met onze oorsprong en scheiden we ons aards bestaan daar niet van af, maar nemen we het erin mee. 
Zo kunnen we Hemel en Aarde in onszelf in eenheid met elkaar verbinden en kan een Hemel op Aarde ontstaan.