Neutralisatie Verbinding dierverblijf

De Neutralisatie Verbinding dierverblijf is een blijvende Verbinding die dieren in een stal of ander dierenverblijf beschermt tegen alle verzwakkende omgevingsstraling en het leefklimaat in harmonie brengt.


Uniek van de Neutralisatie Verbinding dierverblijf is dat het dier ook buiten de stal of het dierenverblijf volledig beschermd is tegen straling.

De stal of het dierenverblijf

De stal of het dierenverblijf is een heel belangrijke plek in het leven van een dier. Het is de plek waar het dier een groot deel van de tijd doorbrengt en waar het ook uitrust en slaapt.Het is daarom van belang dat de energiekwaliteit van de stal of het dierenverblijf optimaal is.
De energiekwaliteit wordt verstoord door de steeds verder toenemende omgevingsstraling.
De leefomgeving van het dier is dus verstoord.En als de leefomgeving van het dier verstoord is, heeft dat ook een verstorende invloed op het dier zelf.

Verzwakkende omgevingsstraling

Grofweg kun je twee typen verzwakkende straling onderscheiden:

Straling van natuurlijke oorsprong, zoals aardstralen, wateraders en aardbreuklijnen en technische straling, zoals elektromagnetische straling.Natuurlijke straling is nog te ontwijken door vóór het bouwen van het dierenverblijf de plek energetisch te onderzoeken.De meeste technische straling is niet te ontwijken en de ethervervuiling met deze straling neemt in een enorm tempo toe. In 1990 was de technische stralingsdruk in sommige stedelijke gebieden 180 tot 200 maal groter dan het van nature aanwezige stralingsniveau. In 2004 was de kunstmatige straling echter al vele miljoenen maal sterker dan het natuurlijke achtergrondveld.
De ethervervuiling, de omgevingsstraling neemt nog altijd in een zelfde tempo toe als het tussen 1990 en 2004 heeft gedaan.Door deze stralingsdruk verzwakt het lichaamsgestel van het dier waardoor zwakke punten in het gestel gaan opspelen.Alle verzwakkende natuurlijke en onnatuurlijke straling, waar die ook vandaan komt, wordt door de Neutralisatie Verbinding dierverblijf op kwalitatief niveau getransmuteerd. De straling wordt daardoor in plaats van verzwakkend juist versterkend.

Dier Verbinding

De stralingsdruk verzwakt het lichaamsgestel van het dier vooral door verkleining van de aura, het energieveld dat elk levend wezen om zich heen heeft.De aura functioneert als een blauwdruk, te vergelijken met een ‘bouwtekening’ die alle informatie bevat voor de opbouw van het lichaam. Als de aura verstoord is, heeft dat een verstorend effect op het welzijn. De weerstand verlaagt, waardoor het dier bevattelijker wordt voor ziekten.Bij de meeste dieren functioneert de aura onder invloed van de omgevingsstraling slechts voor een heel klein deel.Door de omgevingsstraling te neutraliseren met de Neutralisatie Verbinding dierverblijf wordt de aura van het dier al duidelijk groter.

Toch krijgt de aura dan nog niet z’n oorspronkelijke grootte.Er is begrijpelijkerwijs een continue uitwisseling tussen de aura en het lichaam van het dier en door de jarenlange inwerking van omgevingsstraling op het lichaam van het dier kan de aura niet meteen z’n oorspronkelijke grootte weer innemen.Voordat het lichaam zich volledig hersteld heeft van de jarenlange invloed van omgevingsstraling is een proces van jaren. Met behulp van de Dier Verbinding kan de aura wel weer direct z’n oorspronkelijke grootte innemen met alle voordelen van dien.

Buiten het dierenverblijf beschermd

De Neutralisatie Verbinding dierverblijf beschermt het dier ook buiten het dierenverblijf.Een kleine kopie van de Lichtpiramide, die het dierenverblijf neutraliseert, blijft buiten het dierenverblijf om het dier heen. Binnen deze kleine ‘persoonlijke’ piramide wordt alle verzwakkende omgevingsstraling geneutraliseerd.

Het stukje Aarde onder het grondvlak van deze piramide wordt niet geneutraliseerd, omdat de kleine persoonlijke piramide continu met het dier mee beweegt.


Deze kleine Lichtpiramide past zich aan aan de grootte van het dier waarvoor de Neutralisatie Verbinding dierverblijf is aangevraagd.

Metalen voorwerpen

Als het dierenverblijf geneutraliseerd is via de Neutralisatie Verbinding dierverblijf, neutraliseer je automatisch de antennefunctie van alle metalen voorwerpen in het dierenverblijf.

Daar vallen ook de metalen voorwerpen onder in direct contact met het dier, zoals een halsband of een bit. De antennefunctie van metalen voorwerpen die eventueel ingebracht zijn in het lichaam van het dier worden ook geneutraliseerd.


Het metaal wordt door de neutralisatie automatisch transmuterend gemaakt. Dat wil zeggen dat het voortaan elektromagnetische straling zal transmuteren.

Neutralisatie Verbinding dierverblijf verhuist mee

Als het dier ‘verhuist’, bijvoorbeeld een andere box krijgt, dan verhuist de Neutralisatie Verbinding dierverblijf automatisch mee.

Diervoeder ook geneutraliseerd

Diervoeder is over het algemeen (energetisch) vervuild door de teeltwijze, milieuvervuiling en omgevingsstraling.Door de Neutralisatie Verbinding dierverblijf wordt diervoeder voor het dier of de dieren met de Neutralisatie Verbinding dierverblijf automatisch geneutraliseerd. Eventuele gifstoffen in de voeding zijn dan energetisch niet meer belastend voor het dier.

Leidingwater geneutraliseerd

Leiding- en bronwater is energetisch vervuild door het reinigingsproces, de omgevingsstraling of door het oppompen. Ook de chemicaliën waarmee leidingwater wordt gezuiverd laten een energetische afdruk in het water achter.

De Neutralisatie Verbinding dierverblijf neutraliseert deze energetische vervuiling.
(Leiding)water kan gevitaliseerd worden door de Water Optimalisatie Verbinding.

Nieuwe stralingsbronnen

Alle Neutralisatie Verbindingen hebben het vermogen om zelfstandig een programmering toe te voegen om nieuwe stralingsvormen te neutraliseren.


Lukt dat een enkele keer niet, dan voegen wij, Bas en Maria, de juiste programmering toe om deze nieuwe stralingsvorm te neutraliseren.

Lees meer: Nieuwe stralingsbronnen

Dierverblijf geneutraliseerd, stralingsbelasting geconstateerd

Als je met een methode die alleen de kwantiteit van de straling meet, de stralingsbelasting in het lichaam van het dier zou laten vaststellen, wordt er vrijwel zeker een hoge stralingsbelasting gemeten, ook al wordt het dier beschermd met behulp van de Neutralisatie Verbinding dierverblijf.De verschillende Neutralisatie Verbindingen veranderen niet de kwantiteit (de kracht, sterkte) van de straling, maar juist de kwaliteit, zodat de straling in plaats van verzwakkend juist versterkend voor jou wordt.

Lees meer: Woning geneutraliseerd, stralingsbelasting geconstateerd

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van de Neutralisatie Verbinding dierverblijf van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze Verbinding ook niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Neutralisatie Verbinding dierverblijf online aanvragen. Bij de aanvraag van de Neutralisatie Verbinding dierverblijf kun je kiezen tussen standaard of maatwerk.

Lees meer als je meerdere Verbindingen tegelijkertijd wilt aanvragen.


Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na jouw aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald,
ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding voor het dierenverblijf activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Neutralisatie Verbinding dierverblijf nu.’ Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en het dier dan kunt observeren.Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail de Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die het dier of de dieren al hebben ontvangen.

Prijs Neutralisatie Verbinding dierverblijf

Als een box voor één paard of één pony wordt geneutraliseerd, is de standaardprijs € 95,-

Voor alle andere dierenverblijven waarvoor je de Neutralisatie Verbinding dierverblijf wilt aanvragen, kun je een offerte aanvragen door een e-mail te sturen naar Bas en Maria basmaria@wholismproject.nl.

Een ervaring

Nu mensenliefhebber en miauw voor aaitjes

We hebben de Dier Verbinding geactiveerd voor Moppie, onze poes. Zij woont op ons werk, in ons hotel/restaurant.

Zij rende vaak door het restaurant of vloog weg wanneer er mensen binnenkwamen of langs liepen. Ook veel gemiauw en dat werd door medewerkers en bezoekers vaak als onprettig ervaren.

Nadat wij de Dier Verbinding hadden geactiveerd, lag ze rustig in het restaurant.
De volgende dag liep ze er doorheen alsof zij de eigenaar was.

Ze is kalmer, minder bang en veel gasten aaien haar. Ze komt ook de gasten uit zichzelf begroeten.
Heel fijn om te zien dat Moppie na de Dier Verbinding rustig en ontspannen rondloopt in ons bedrijf.

Anuschka I, La Paulowna boutique hotel, Den Haag

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelsprijs van € 20,-


Buiten Nederland geldt € 10,- + de verzendkosten.Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:
 

  • In het opmerkingen veld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer