Parallel Verbinding

De Parallel Verbinding helpt je om meer voelend te denken in plaats van het analytische denken wat ons in deze maatschappij wordt geleerd.

In deze maatschappij is het analytisch denken de favoriete manier om onderzoek te verrichten om alles tot in z'n elementen uit elkaar te halen. Alles wordt daarbij uit elkaar geplozen, tot in de allerkleinste deeltjes. Het is een poging om vanuit de bouwsteentjes inzicht in de ons omringende wereld, in de schepping te krijgen.

Het is een mannelijke benadering waarbij je met het denken diep in de materie probeert 'door te dringen', tot in de cellen en de 'bouwsteentjes' daarvan.

Een andere, meer gevoelsmatige benadering is dingen onderling met elkaar vergelijken en daardoor de parallellen te gaan zien en zo inzicht te krijgen en te leren.

Het mooie van deze benadering is dat je niets 'uit elkaar hoeft te halen'. Je laat datgene wat je onderzoekt volkomen intact. Je respecteert hierbij het mysterie van de schepping.
Het is dus een vorm van onderzoek in een volkomen respect voor de schepping. Alleen datgene wat zich van nature toont, gebruik je om inzicht te krijgen, om van te leren.

Deze 'parallel’ benadering leidt tot verdiepte inzichten hoe het leven en de natuur functioneert, hoe deze prachtige schepping functioneert.

Als je op deze manier de werkelijkheid benadert, dan zul je je intuïtie steeds verder ontwikkelen.
Via ingevingen ga je dan verbanden, parallellen zien, waardoor je bijzondere inzichten krijgt en het leven dieper gaat doorgronden.

De Parallel Verbinding schenkt je het talent om deze benadering van het leven verder te ontwikkelen.

Voelend denken in parallellen

De Parallel Verbinding zet je op het spoor van voelend denken in parallellen.
Voelend denken zit tussen denken en voelen in. Het is denken geleid door het voelen, gebed in het voelen. 

Voelend denken geeft ruimte aan jouw intuïtie, laat jouw intuïtie functioneel worden en je helpen in jouw ontdekkingstocht van het leven, van de pracht van deze schepping.

Deze benadering van het leven bevat een enorme bron van inspiratie.

Voor wie?

De Parallel Verbinding is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in het wonder en de schoonheid van onze schepping en de natuur.
Voor iedereen die intuïtief en oorspronkelijk naar het leven wil kijken.

Aanvullende Verbinding

De Gevoelswereld Verbinding werkt specifiek aanvullend op de Parallel Verbinding.

Twee voor de prijs van één

Als je tijdens je zwangerschap deze Verbinding aanschaft, krijgt jouw baby deze Verbinding ook automatisch en kan hij of zij daar zijn of haar hele leven van profiteren.
Als je deze Verbinding tijdens je zwangerschap aanschaft, vermeld dan in het opmerkingenveld van de bestelling: zwanger en de uitgerekende datum.

Na de geboorte van de baby bestel je de Verbinding vervolgens opnieuw voor jouw baby en vermeld je in het opmerkingenveld dat je deze Verbinding tijdens jouw zwangerschap ontvangen had.
Wij zorgen er dan voor dat de Verbinding ook in het profiel van jouw baby komt te staan.

Parallel Verbinding voor een bedrijf

De Parallel Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Parallel Verbinding bevordert bij werknemers het gebruik van hun intuïtie en kan ook tot unieke en innovatieve ideeën leiden.

Let op: De Parallel Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Parallel Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding.
Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Parallel Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen in het bedrijfspand, dus niet in hun eigen woonomgeving.

De kosten bedragen € 125,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 25,- in rekening gebracht.

Aantal werknemers
De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

 

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Parallel Verbinding invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Parallel Verbinding online aanvragen.

Als je meerdere Verbindingen tegelijk wilt aanvragen, is het vrijwel altijd raadzaam om een week tussentijd aan te houden voor de activatie van twee verschillende Verbindingen.
Lees dan eerst het artikel: Meerdere Verbindingen aanvragen

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Parallel Verbinding nu'. 
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Prijs Parallel Verbinding

€ 120,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.


Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.

Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:
 

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer