Innerlijke man/vrouw
behandelingen en Verbindingen

Er zijn drie behandelingen en twee Verbindingen die zich specifiek richten op de innerlijke man en vrouw:
 

Belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen tussen deze drie behandelingen en deze Verbinding zijn:

De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling bevordert de onderlinge samenwerking tussen je innerlijke man en vrouw. Deze behandeling vindt plaats op zielenniveau.




De God / Godin behandeling verenigt het mannelijke en vrouwelijke in jezelf op eenheidsniveau, waarbij elk wel z’n eigen kleur behoudt.
Het eenheidsniveau is het niveau van onze relatie met het Goddelijke.

De Innerlijke Verhouding behandeling helpt je bij de ontwikkeling om de innerlijke man/vrouw verhouding van 80:20 naar het veel harmonieuzere 60:40 te brengen.
Deze behandeling vindt plaats op scheppingsniveau.

De Man/Vrouw Verbinding geeft de energie van jouw omgeving een optimale balans tussen het mannelijke en vrouwelijke. 
Het maakt daarbij niet uit of jouw innerlijke man / vrouw verhouding 80:20 of 60:40 is.

De Innerlijke Vereniging Verbinding zorgt voor een diepgaande vereniging van het mannelijke en vrouwelijke in jezelf. Je wordt je meer bewust van de beperkingen van het vrouwelijke enerzijds en het mannelijke anderzijds en je voelt dat beide pas compleet zijn in een vereniging.

Voorbeelden die de verschillen verduidelijken

Het verschil tussen en de aanvullende werking van twee van deze behandelingen en Verbindingen kan uitgelegd worden aan de hand van het denkbeeldige voorbeeld van een ‘innerlijk parlement’ dat uit 10 parlementsleden bestaat.
Wat zou het effect van deze behandelingen en deze Verbinding zijn op jouw ‘innerlijk parlement’?


Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling

Door de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling staan de mannen en vrouwen in jouw innerlijk parlement meer open voor elkaars ideeën en kunnen ze beter met elkaar samenwerken.
De mannelijke en vrouwelijke leden van jouw innerlijk parlement vullen elkaar meer aan en versterken elkaar in plaats van elkaar tegen te werken en te verzwakken.
Daardoor komt jouw innerlijk parlement met meer creatieve en opbouwende oplossingen en ideeën, voor de uitdagingen en problemen in jouw leven.
 

Innerlijke Vereniging Verbinding

De Innerlijke Vereniging Verbinding zorgt ervoor dat er een natuurlijke eenheid ontstaat tussen de mannelijke en vrouwelijke parlementsleden in jouw innerlijk parlement.
Zowel de vrouwelijke als de mannelijke parlementsleden zullen steeds sterker inzien dat hun eigen inbreng alleen niet compleet is en dat de mannelijke en vrouwelijke parlementsleden elkaar aanvullen en daarom elkaar echt nodig hebben.
Door het versterkte wederzijds begrip en respect voor elkaars inbreng wordt de samenwerking steeds hechter en meer in harmonie.


Innerlijke Verhouding behandeling

De Innerlijke Verhouding behandeling verandert de verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke parlementsleden in jouw innerlijk parlement.

Als je vrouw bent zou jouw innerlijk parlement volgens de kosmische nacht spelregels uit 8 vrouwelijke en 2 mannelijke parlementsleden bestaan. 
De Innerlijke Verhouding behandeling verandert deze verhouding in 6 vrouwen en 4 mannen, in lijn met de kosmische dag spelregels.
Als je man bent zou de verhouding in jouw ‘innerlijk parlement’ hierdoor veranderen van 8 mannen en 2 vrouwen naar 6 mannen en 4 vrouwen.

De verschuiving in de innerlijke man/vrouw verhouding van 80: 20 naar het meer harmonieuze 60: 40 maakt je als vrouw daadkrachtiger en geeft je als man een beter contact met je voelen.


Man/Vrouw Verbinding


De Man/Vrouw Verbinding optimaliseert de energie van jouw parlementsgebouw op zo’n wijze, dat de mannelijke en vrouwelijke parlementsleden zich beiden even waardevol en gezien voelen, waardoor de ene groep niet altijd op de voorgrond staat en de andere groep overheerst.

De Man/Vrouw Verbinding werkt interactief, waardoor de energie van het gebouw voor elk parlementslid anders aanvoelt. 
Voor personen met een overheersend vrouwelijke energie zal de ruimte op een aanvullende en ondersteunende wijze meer mannelijk aanvoelen.
Voor iemand met een meer mannelijke energie zal de energie van de ruimte meer vrouwelijk en omhullend aanvullen.

Ieder zal hierdoor ervaren dat zijn of haar eigen energie wordt aangevuld en ondersteund door een complementaire energie in de omgeving, in het gebouw.
Daardoor komt er een balans in de gezamenlijke energie waarin het vrouwelijke en het mannelijke elkaar aanvult en ondersteunt.

De energie van het gebouw laat je op deze wijze voelen dat het mannelijke en het vrouwelijke even waardevol en belangrijk zijn.
De Man/Vrouw Verbinding optimaliseert dus op interactieve wijze de energie van het gebouw en werkt ondersteunend voor jouw innerlijk parlement.

Door deze energie verandering kunnen oude gewoontes doorbroken worden. Als de vrouwen in jouw innerlijk parlement bijvoorbeeld vaak meer achteraan zaten en daardoor minder gehoord of gezien werden, dan zorgt de energie van het gebouw voor een innerlijke balans waardoor deze ingesleten gewoonten opgemerkt en veranderd kunnen worden.


God / Godin behandeling

De werking van de God / Godin behandeling is niet goed uit te leggen via het voorbeeld van het ‘innerlijk parlement’.

De God / Godin behandeling verenigt het mannelijke en vrouwelijke in jezelf op het eenheidsniveau, het niveau van onze afscheiding van het Goddelijke. We hebben ons vanuit het eenheidsniveau stap voor stap ontwikkeld tot zelfstandige wezens met een mannelijke en een vrouwelijke kant.
Door op het eenheidsniveau het mannelijke en vrouwelijke in onszelf opnieuw te verenigen, worden deze polariteiten in jezelf opnieuw verenigd en kun je een beter kanaal zijn voor de Goddelijke eenheid. In het Goddelijke is immers alles verenigd, dus ook het mannelijke en vrouwelijke.