Drie verschillende reacties
op een behandeling op proef

Er zijn drie verschillende reacties op een behandeling op proef mogelijk.

Je ervaart tijdens een behandeling op proef altijd één van de volgende drie reacties:

  • de problematiek waarvoor je de behandeling nodig hebt
  • het ontwikkelingsproces naar het eindresultaat van de behandeling
  • het positieve eindresultaat van de behandeling


Een behandeling op proef is interactief en laat je de mogelijkheid voelen die voor jou op het moment van de ontvangst van de behandeling op proef het meest belangrijk is.

Het leukste en het meest leerzame

De meeste mensen hebben een voorkeur om alleen het positieve eindresultaat te ervaren.
Dat is meestal ook het leukst en het meest overtuigend, omdat het zo klip en klaar is.

Je leert er echter veel meer van als je:

  • de problematiek waarvoor je de behandeling nodig hebt, duidelijk krijgt

of

  • het ontwikkelingsproces naar het eindresultaat van de behandeling voelt

Interpretatie

Als mensen het positieve eindresultaat van een behandeling ervaren, is er vrijwel nooit een interpretatie nodig.
Mensen zijn dan puur blij met het resultaat van de proef.

Cliënten die:

  • de problematiek waarvoor je de behandeling nodig hebt, duidelijk krijgen

of

  • het ontwikkelingsproces naar het eindresultaat van de behandeling voelen,

vragen ons, Bas en Maria, vrijwel altijd om een interpretatie van wat zij ervaren hebben. 


Hun ervaring is voor hen begrijpelijkerwijs minder helder dan het ervaren van het positieve eindresultaat van een behandeling.

Verbindingen op proef

Als je een Verbinding op proef ontvangt, ervaar je altijd het positieve eindresultaat.

Mocht je een andere ervaring hebben na de ontvangst van een Verbinding op proef, laat ons, Bas en Maria, dat dan weten.