Impuls billen oefening

De Impuls billen oefening is een continue energetische oefening, die voor iedereen bijzonder nuttig is.

Door de Impuls billen oefening:

  • worden je billen steviger en mooier gevormd
  • ga je beter aarden
  • sta je sterker in het leven


Je hoeft zelf geen actieve bewegingen te maken voor de Impuls billen oefening.
De continue energetische impuls die je ontvangt, heeft de uitwerking van een subtiele energetische oefening, die zowel op energieniveau als fysiek in jou doorwerkt.

De Impuls billen oefening werkt ontwikkeling bevorderend.

Hoe werkt de Impuls billen oefening?

De Impuls billen oefening werkt als volgt.
Vanaf de ontvangst van de ‘Impuls billen oefening’ gaan de kosmische dag Aartsengelen op energieniveau 'door je heen werken’. Zij brengen je billen op een heel subtiele wijze continu in beweging.

De subtiele energetische bewegingen waaruit deze Impuls oefening bestaat, zullen voor vrijwel niemand bewust voelbaar zijn. De positieve effecten ervan kunnen wel heel snel merkbaar worden.

De Impuls billen oefening is dus geen eenmalige impuls, maar een continu werkende impuls met een blijvende uitwerking.

Je hoeft zelf dus niets voor deze oefening te doen.

Werking van de Impuls billen oefening

De Impuls billen oefening werkt op drie verschillende niveaus:

  • op de billen zelf
  • op de wijze waarop je geaard bent
  • op de wijze waarop je in het leven staat


Werking op de billen
De Impuls billen oefening is een structurele energetische oefening die een verstevigende uitwerking heeft op je billen.

Door de Impuls billen oefening worden de spiertjes en de ligamenten* in de billen licht geprikkeld om ze beter te laten functioneren.

De billen worden daardoor wat steviger en tegelijkertijd ook wat mooier gevormd.

* Een ligament is een band van bindweefsel om een gewricht, in dit geval rond de heupen.

Werking op je aarding
Je wordt door de Impuls billen oefening duidelijk beter geaard. Hierdoor kun je ook warmere voeten krijgen.

Werking op de wijze waarop je in het leven staat
Je billen vormen als het ware je fundament, daar waar de rest van je lichaam op gebouwd is.

Bij een auto zouden de billen vergeleken kunnen worden met de bodemplaat, waar de carrosserie op gebouwd is. De banden van de auto zijn dan vergelijkbaar met de benen, de wijze om voort te gaan, het bewegingsapparaat.  

Verander je het fundament, dan verander je automatisch alles wat op het fundament rust.

Daardoor verandert de Impuls billen oefening ook de wijze waarop je in het leven staat.
Je staat door de Impuls billen oefening:

  • stabieler
  • beter rechtop
  • krachtiger in het leven


Door deze fundamentele veranderingen kun je het leven dus beter tegemoet treden.

Ontwikkeling bevorderend

De Impuls billen oefening werkt 5% ontwikkeling bevorderend. Jouw ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingscapaciteit zal door deze oefening met ongeveer 5% vergroot worden.

Vergroting van jouw ontwikkelingssnelheid heeft het voordeel dat je gemakkelijker door jouw ontwikkelingen zult gaan, dus ook gemakkelijker door de ontwikkelingen van de behandelingen van het Wholism Project zult gaan.

Voor wie?

Iedereen heeft de Impuls billen oefening nodig.
De Impuls billen oefening kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Als je de Impuls billen oefening ontvangt tijdens jouw zwangerschap, ontvangt de baby de Impuls billen oefening niet. De oefening werkt dus niet in de baby door tijdens en na jouw zwangerschap.

Niveau

De Impuls billen oefening werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze oefening werkt over levens heen.
Het is dus een oefening waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Je kunt de impuls van deze Impuls oefening als eerste Impuls oefening ontvangen. Er is ook geen voorafgaande behandeling van het Wholism Project nodig.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Impuls billen oefening.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze oefening van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze oefening niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de oefening - die een Impuls oefening nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Impuls billen oefening richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere Impuls oefeningen of behandelingen de integratie van deze oefening niet kunnen verstoren, omdat andere Impuls oefeningen of behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze oefening dus ook vlak voor of vlak na een andere Impuls oefening of behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de Impuls oefening - waarin je door de ontwikkelingen van de Impuls oefening gaat.
De resultaten van Impuls oefeningen kunnen direct na de ontvangst van de impuls van de Impuls oefening voelbaar worden.
 
De uitwerkingstijd van de Impuls billen oefening is 3 maanden.

Uitwerking van de oefening

Impuls oefeningen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de Impuls oefening ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de Impuls oefening jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de Impuls oefening ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen.

Daarnaast wordt de impuls van de betreffende Impuls oefening blijvend en continu aan jou gegeven.

Aanvragen

Je kunt de Impuls billen oefening aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.

Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Impuls billen oefening kost € 80,-