Hemels voelen Verbinding

De Hemels voelen Verbinding geeft je de mogelijkheid om jouw gevoelens bewuster en ‘concreter’ te voelen en te ervaren.

Om de werking van deze Verbinding goed te kunnen begrijpen, is het nodig om te vertellen hoe we op het idee voor de Hemels voelen Verbinding zijn gekomen.

Het idee is ontstaan door onze wekelijkse contacten met twee overleden familieleden in het kosmische dag Hiernamaals.

In het Hiernamaals is geen materie. Om deze reden is het trillingsgetal van het Hiernamaals veel hoger dan dat op Aarde.
Door dit veel hogere trillingsgetal en omdat het Hiernamaals helemaal gericht is op doorvoelen, zijn energie en gevoelens daar net zo ‘tastbaar’ als de materie voor ons op Aarde is.

Mensen in het Hiernamaals kunnen daarom veel dieper voelen dan wij dat op Aarde kunnen.
Dit is een belangrijke reden waarom het contact met onze twee overleden familieleden zo interessant en leerzaam is.

Voorzover het op Aarde is toegestaan geeft de Hemels voelen Verbinding jou het talent om  gevoelens meer ‘tastbaar’ en daardoor bewuster te ervaren. Je gevoelens worden als het ware concreter, bijna pakbaar.

Door de Hemels voelen Verbinding weet je beter wat je voelt en waarom je iets voelt. Je begrijpt beter waar je gevoel vandaan komt.
Hierdoor vormt deze Verbinding een krachtige ondersteuning voor verwerkings- en ontwikkelingsprocessen. Je kunt met deze Verbinding je onverwerkte verleden dan ook sneller en diepgaander doorvoelen en verwerken.

Inniger contact met het Hogere

Je krijgt door de Hemels voelen Verbinding een inniger contact met het Hogere, het Goddelijke.

Door dit inniger contact met het Goddelijke krijg je een hoger trillingsgetal, waardoor je jouw gevoelens beter en 'tastbaarder' kunt voelen.

What is in the name?

De naam 'Hemels voelen Verbinding' kan op twee manieren worden uitgelegd.

De naam lijkt er op te duiden dat je je door deze Verbinding meer Hemels gaat voelen.
Dat kan zo nu en dan inderdaad het gevolg zijn, als je een fijn gevoel nog duidelijker kunt ervaren.

De naam Hemels voelen Verbinding duidt er echter primair op dat je jouw gevoel duidelijker en ‘tastbaarder’ kunt voelen. Dat is een kwaliteit die je normaal gesproken alleen in het Hiernamaals, onze Aardse Hemel, hebt.

Voor wie?

De Hemels voelen Verbinding is voor iedereen een waardevolle Verbinding.

Aanvullende Verbindingen

De Innerlijk contact Verbinding en de Balans Herstel Verbinding werken specifiek aanvullend op de Hemels voelen Verbinding.

Aanvullende behandelingen

De Diepere voelen behandeling, de Dieper bewustzijn behandeling en de Zuil behandeling werken aanvullend op de Hemels voelen Verbinding.

Twee voor de prijs van één

Als je tijdens je zwangerschap deze Verbinding aanschaft, krijgt jouw baby deze Verbinding ook automatisch en kan hij of zij daar zijn of haar hele leven van profiteren.

Als je deze Verbinding tijdens je zwangerschap aanschaft, vermeld dan in het opmerkingenveld van de bestelling: zwanger en de uitgerekende datum.

Na de geboorte van de baby bestel je de Verbinding vervolgens opnieuw voor jouw baby en vermeld je in het opmerkingenveld dat je deze Verbinding tijdens jouw zwangerschap ontvangen had.
Wij zorgen er dan voor dat de Verbinding ook in het profiel van jouw baby komt te staan.

Hemels voelen Verbinding voor een bedrijf

De Hemels voelen Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Hemels voelen Verbinding bevordert bij werknemers hun innovatieve en intuïtieve kwaliteiten. Gaten in de markt zullen daardoor eerder ontdekt worden.

Let op: De Hemels voelen Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Hemels voelen Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Hemels voelen Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen in het bedrijfspand, dus niet in hun eigen woonomgeving.

De kosten bedragen € 125,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 25,- in rekening gebracht.

Aantal werknemers
De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Hemels voelen Verbinding.

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

 

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Hemels voelen Verbinding invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Hemels voelen Verbinding online aanvragen.

Als je meerdere Verbindingen tegelijk wilt aanvragen, is het vrijwel altijd raadzaam om een week tussentijd aan te houden voor de activatie van twee verschillende Verbindingen.
Lees dan eerst het artikel: Meerdere Verbindingen aanvragen

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Hemels voelen Verbinding nu'. 

Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Prijs Hemels voelen Verbinding

€ 120,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.


Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.

Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:
 

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer