Hemels voelen Verbinding

De Hemels voelen Verbinding geeft je de mogelijkheid om jouw gevoelens bewuster en ‘concreter’ te voelen en te ervaren.

Om de werking van deze Verbinding goed te kunnen begrijpen, is het nodig om te vertellen hoe we op het idee voor de Hemels voelen Verbinding zijn gekomen.

Het idee is ontstaan door onze wekelijkse contacten met twee overleden familieleden in het kosmische dag Hiernamaals.

In het Hiernamaals is geen materie. Om deze reden is het trillingsgetal van het Hiernamaals veel hoger dan dat op Aarde.
Door dit veel hogere trillingsgetal en omdat het Hiernamaals helemaal gericht is op doorvoelen, zijn energie en gevoelens daar net zo ‘tastbaar’ als de materie voor ons op Aarde is.

Mensen in het Hiernamaals kunnen daarom veel dieper voelen dan wij dat op Aarde kunnen.
Dit is een belangrijke reden waarom het contact met onze twee overleden familieleden zo interessant en leerzaam is.

Voorzover het op Aarde is toegestaan geeft de Hemels voelen Verbinding jou het talent om  gevoelens meer ‘tastbaar’ en daardoor bewuster te ervaren. Je gevoelens worden als het ware concreter, bijna pakbaar.

Door de Hemels voelen Verbinding weet je beter wat je voelt en waarom je iets voelt. Je begrijpt beter waar je gevoel vandaan komt.
Hierdoor vormt deze Verbinding een krachtige ondersteuning voor verwerkings- en ontwikkelingsprocessen. Je kunt met deze Verbinding je onverwerkte verleden dan ook sneller en diepgaander doorvoelen en verwerken.

Inniger contact met het Hogere

Je krijgt door de Hemels voelen Verbinding een inniger contact met het Hogere, het Goddelijke.

Door dit inniger contact met het Goddelijke krijg je een hoger trillingsgetal, waardoor je jouw gevoelens beter en 'tastbaarder' kunt voelen.

What is in the name?

De naam 'Hemels voelen Verbinding' kan op twee manieren worden uitgelegd.

De naam lijkt er op te duiden dat je je door deze Verbinding meer Hemels gaat voelen.
Dat kan zo nu en dan inderdaad het gevolg zijn, als je een fijn gevoel nog duidelijker kunt ervaren.

De naam Hemels voelen Verbinding duidt er echter primair op dat je jouw gevoel duidelijker en ‘tastbaarder’ kunt voelen. Dat is een kwaliteit die je normaal gesproken alleen in het Hiernamaals, onze Aardse Hemel, hebt.

Voor wie?

De Hemels voelen Verbinding is voor iedereen een waardevolle Verbinding.

Hemels voelen Verbinding voor een bedrijf

De Hemels voelen Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Hemels voelen Verbinding bevordert bij werknemers hun innovatieve en intuïtieve kwaliteiten. Gaten in de markt zullen daardoor eerder ontdekt worden.

Let op: De Hemels voelen Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Hemels voelen Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Hemels voelen Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen in het bedrijfspand, dus niet in hun eigen woonomgeving.

De kosten bedragen € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht.

Aantal werknemers
De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Hemels voelen Verbinding.

Traject

De Hemels voelen Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Hemels voelen Verbinding bedraagt € 140,-.