Leeftempo behandeling

Het leven is er om geleefd te worden, om de kansen die het leven biedt te benutten, ervan te leren wat er van te leren valt. Kortom het is belangrijk om het leven open en onbevangen aan te gaan.

De Leeftempo behandeling helpt je hierbij.

In de zware tocht door de 300.000 jarige kosmische nacht moesten we ons steeds meer met de materie verbinden en daarom ons trillingsgetal verlagen. We hebben elkaars trillingsgetal onder andere verlaagd door elkaar veel leed aan te doen.

Alle ellende die hierdoor op de wereld is ontstaan, had dus een Hoger doel, ons trillingsgetal verlagen, zodat we ons stap voor stap steeds meer met de materie konden verbinden.

We hebben zo de ervaring opgedaan dat naarmate je het leven meer aanging, je meestal meer ellende op je hals haalde. Logisch dus dat iedereen zijn of haar leeftempo heeft verlaagd.
Als je innerlijk en uiterlijk meer ‘stil staat’, stoot je je neus immers ook minder vaak.

Baby’s en peuters kunnen de enige uitzondering vormen. Er zijn baby’s en peuters die volkomen onbevangen het leven aangaan. Als je valt, brul je het uit. Je droogt vervolgens je tranen en vervolgt, met een big smile, je ontdekkingstocht van deze wereld :~)

In de kosmische dag is het de bedoeling dat we het leven ook als volwassene onbevangen en zonder voorbehoud tegemoet gaan treden. De Leeftempo behandeling helpt je hiermee, helpt je de angst om het leven echt aan te gaan, te overwinnen.

Om het leven open en onbevangen aan te gaan, is het verder nodig om:

  • in continue afstemming te zijn met jouw directe leefomgeving
  • in te gaan op alle signalen die je opvangt

In afstemming met jouw directe leefomgeving

Als je het leven echt aangaat, dan gebruik je al je zintuigen. Je tast met al je zintuigen jezelf voortdurend af ten opzichte van je directe leefomgeving.

Jouw leven strekt zich normaal gesproken niet verder uit dan jouw directe leefomgeving.
Alle signalen die jou kunnen helpen om jouw koers te bepalen in je leven, vinden plaats in jouw directe leefomgeving.
Met alles wat er verder op de Aarde gebeurt, heb je eigenlijk niets mee te maken.

Met je directe leefomgeving vorm je als het ware een soort van eenheid. Jouw directe leefomgeving is jouw energetische spiegel, die jou helpt jouw koers in het leven te bepalen.

Als je het leven volledig aangaat, stem je je dus continu met al je zintuigen af op jezelf in relatie tot jouw directe leefomgeving.

Alle informatie die we nu op elk moment van de dag kunnen krijgen over wat er in de hele wereld op dat moment gebeurt, leidt in wezen af, boezemt ook angst voor het leven in, omdat in het nieuws vooral de ellende benadrukt wordt.

Het leven wordt werkelijk vervullend, als je vanuit een diep contact met je eigen gevoelswereld afgestemd bent op de interactie tussen jezelf en je directe leefomgeving. Het sprookjesachtige, het magische komt dan weer terug in jouw leven. Jouw omgeving antwoordt jou namelijk op hetzelfde niveau als je innerlijk bent afgestemd.

Dit is geen pleidooi om niet verder te kijken dan je eigen leefomgeving en je ogen te sluiten voor wat er op deze wereld aan de hand is, maar wel om te schetsen hoe anders je in het leven kunt staan.
Naarmate je verder komt, om afgestemd te zijn op de interactie tussen jezelf en je directe leefomgeving, kun je tegelijkertijd het nieuws volgen. Het nieuws boezemt dan minder angst in. Je gaat het dan met andere ogen bekijken.

Ingaan op alle signalen die je opvangt

Als je in volledige afstemming bent met je eigen leefomgeving, dan vang je allerlei signalen van het leven op die jou erop wijzen welke stappen je moet nemen om je optimaal en in het juiste tempo te ontwikkelen, om zoveel mogelijk uit het leven te halen.

Deze signalen zijn meestal ogenschijnlijk alledaagse dingen, puur de dingen die in een huishouden of voor je werk moeten gebeuren.
In een huishouden en op je werk heb je meestal wel (een vorm van) een taakverdeling.
Deze taakverdeling houd je aan, je hoeft dus niet in te gaan op signalen die duidelijk niet bij jouw taak horen.

Vrijwel iedereen pakt daarbij dingen die tot je eigen taak behoren niet aan, omdat:

  • je er geen zin in hebt
  • je er tegenop ziet
  • je oploopt tegen innerlijke luiheid


Pak je dingen die tot jouw taak behoren niet aan, dan houd je daar een negatief gevoel aan over. Dat verlaagt je zelfrespect en daardoor krijg je een negatief zelfbeeld.
Logisch dat je je dan niet optimaal kunt ontwikkelen.

Ga dus in op alle signalen die je waarneemt, die je opvangt. Doe wat volgens deze signalen nodig is, volg ze op.

De meeste signalen hebben ogenschijnlijk geen Hogere zin, er is ogenschijnlijk geen Hogere reden dat je de afwas moet doen. Toch is die Hogere zin er wel. Je loopt niet voor niets ergens tegen aan. Niets overkomt jou zonder Hogere reden. Je kunt overal van leren.

Daarom is het zo belangrijk om je in te zetten voor alles dat binnen jouw taak, binnen jouw werkterrein valt.

Je hoeft dus zeker niet de zin van elke signaal te begrijpen, doe eenvoudig wat nodig is. Vertrouw op de ‘hand’ die jou in jouw leven en door jouw leven leidt.
Als het nodig is dat je alsnog de zin van een signaal begrijpt, dan wordt dat je vanzelf wel duidelijk.

Hoe meer je ingaat op alle signalen die je opvangt, dus hoe meer je elk aspect van jouw taak oppakt, des te beter gevoel je over jezelf krijgt, des te meer je ook aankunt.

Tegelijkertijd word je ook betrouwbaarder voor het Hogere, waardoor ze jou belangrijkere taken kunnen toebedelen. Het Hogere gaat zich dan ook meer voor je inzetten en niets werkt meer verdiepend, meer verrijkend op je leven dan dat het Hogere zich meer voor jou inzet.

Oefenen

Het is niet voldoende om de Leeftempo behandeling te ontvangen en vervolgens met je armen over elkaar te gaan zitten om de resultaten af te wachten.
Zou je dat doen, dan merk je maar een fractie van de mogelijke uitwerking van deze behandeling.

Nee, de Leeftempo behandeling helpt je om de angst te overwinnen om het leven echt aan te gaan, maar het leven daadwerkelijk aangaan, kun je uiteindelijk alleen zelf doen.
Jij moet jezelf er volledig voor inzetten om deze verrijkende en ver reikende weg te gaan.

Begin er daarom, na de ontvangst van de Leeftempo behandeling, mee om vanuit een diep contact met je eigen gevoelswereld je af te stemmen op je directe leefomgeving. Oefen dat zoveel mogelijk, zodat dat een tweede natuur wordt.

Pak dan zoveel als mogelijk alles binnen jouw taak aan, voel de voldoening die dat geeft, bouw zo stap voor stap je leven in deze richting op.
Uiteraard zullen er dingen fout gaan, uiteraard zal het je in het begin niet altijd lukken, wees dan enerzijds mild naar jezelf, zet anderzijds wel door, corrigeer jezelf om het volgende keer beter te doen.

Maak zo van het leven een prachtig avontuur, dat het dubbel en dwars waard is om geleefd te worden. De sleutel daartoe heb je met deze behandeling gekregen.

Reacties op de behandeling

Het is mogelijk dat je door de Leeftempo behandeling een trilling verhoging in je systeem voelt die tot een hoger ‘leeftempo' in je systeem leidt.

Het voelt of alles in je systeem een tandje sneller gaat en dat voelt prettig en beweeglijk.
Je kunt meer innerlijke vaart voelen. Vanuit die innerlijke vaart kun je meer aanpakken, kun je meer realiseren en dat geeft een gevoel van voldoening.

Er kan ook oude vermoeidheid omhoog komen, want dingen 'langzaam' doen, is zwaarder dan dezelfde dingen met meer vaart doen. Langzaam een heuvel oprijden, is zwaarder dan de heuvel in een prettig tempo oprijden.

Door de hogere snelheid in je systeem ontstaat er ook meer warmte in je systeem.
Als een motor sneller draait, wordt die ook warmer.

Voor wie?

Iedereen heeft de Leeftempo behandeling nodig.

Niveau

De Leeftempo behandeling werkt op zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de Ervaringen met de Leeftempo behandeling

Traject

De Leeftempo behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Leeftempo behandeling bedraagt €140,-.