Schepping Verbindingen

De mens heeft het leven op Aarde op een aantal punten zodanig verstoord dat dat heeft geleid tot verstoringen van de oorspronkelijke schepping.
Deze disbalans werkt door in elk levend wezen dat onderdeel uitmaakt van deze schepping.

Schepping Verbindingen zijn Talent Verbindingen die deze disbalans in jouw systeem oplossen. Ze verbinden jou dus weer met de schepping zoals die oorspronkelijk bedoeld is.

De Aarde en al het leven op Aarde vormen samen een geheel, zijn samen één schepping.
De Aarde en al het leven op Aarde zijn dus als een eenheid geschapen. Op een Hoger niveau is al het leven op Aarde daarom met elkaar verbonden.

Als bijvoorbeeld de natuur diepgaand verstoord wordt, heeft dat om deze reden ook z’n weerslag op alle andere levensvormen op Aarde en dus ook op de mens.

Schepping Verbindingen lossen het effect op dat deze disbalans op jou persoonlijk heeft.

Atoomenergie Verbinding

De atoombommen die in de loop van de tijd tot ontploffing zijn gebracht, hebben een duidelijke negatieve invloed op de gevoelswereld van de mensheid.

Deze negatieve invloed:

  • vervormt je gevoel
  • verstoort je gevoelsmatige kompas, waardoor je je sneller stuurloos voelt

en

  • versterkt je eigen zwakke punten


Hierdoor neemt jouw gevoel jou meer in beslag, waardoor je als het ware eerder in je gevoel 'verdwijnt'. Jouw gevoel wordt dan groter dan jijzelf en dus niet meer bestuurbaar. Je kunt het roer daardoor zelf niet meer goed in handen houden. Zo ontstaat verloedering.

Wij, Bas en Maria, testen dat ongeveer 70% van de verloedering van de maatschappij een direct gevolg is van het tot ontploffing brengen van atoombommen.

De Atoomenergie Verbinding lost deze diepgaande invloed van atoomenergie voor jou persoonlijk op.

Lees meer

Uitgestorven dier Verbinding

Al het leven op Aarde vormt samen een geheel, het is één schepping.
Alle levende wezens op Aarde zijn daarom met elkaar verbonden, waarbij de mens het meest ver geëvolueerd is, dus als het ware de top van de piramide vormt.

Elke diersoort vertegenwoordigt binnen deze eenheid een kwaliteit, een ontwikkelingsmogelijkheid voor de mens.

Wordt een diersoort door menselijk toedoen uitgeroeid, dan vervalt de specifieke kwaliteit, de specifieke ontwikkelingsmogelijkheid die het dier voor de mens vertegenwoordigde.

De Uitgestorven dier Verbinding geeft jou de kwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden terug, die verdwenen zijn bij het uitsterven van diersoorten door toedoen van de mens.
Door het opnieuw ontvangen van deze kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden kun je je breder en diepgaander ontwikkelen.
Lees meer

Uitgestorven mensenras Verbinding

Al het leven op Aarde vormt samen een geheel, het is één schepping.
Alle levende wezens op Aarde zijn daarom met elkaar verbonden, waarbij de mens het meest ver geëvolueerd is, dus als het ware de top van de piramide vormt.

Elk mensenras vertegenwoordigt binnen deze eenheid een ontwikkelingsmogelijkheid, een kwaliteit voor de mensheid.

Wordt een mensenras door een ander mensenras uitgeroeid, dan vervalt de specifieke ontwikkelingsmogelijkheid, de specifieke kwaliteit die dat mensenras voor de mensheid vertegenwoordigde.

De Uitgestorven mensenras Verbinding geeft jou de kwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden terug, die verdwenen zijn als gevolg van het uitroeien van een mensenras.
Door het opnieuw ontvangen van deze kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden kun je je breder en diepgaander ontwikkelen.

Lees meer

Ultrasoon geluid Verbinding

Ultrasoon geluid is geluid waarvan de frequentie te hoog is om bewust gehoord te kunnen worden.

Ultrasoon geluid kan geproduceerd worden door zeedieren zoals walvissen maar kan ook mechanisch (hondenfluitje) of technisch geproduceerd worden.
Technisch ultrasoon geluid heeft een verstorende werking op ons systeem en op ons 'innerlijk horen'.

Via het innerlijk horen staan we in contact met onze geest.

De spirit, de geest, functioneert als een blauwdruk, te vergelijken met een ‘bouwtekening’ die alle informatie bevat voor de opbouw van je geestelijke aspecten.

Technisch ultrasoon geluid snijdt mensen voor een deel los van de leiding van hun geest, hun spirit. Het gevolg daarvan is dat mensen meer ‘losslaan’ en bijvoorbeeld sneller agressief kunnen worden.

De Ultrasoon geluid Verbinding lost de negatieve gevolgen van ultrasoon geluid op het contact met je eigen geest op, waardoor je weer optimaal door je eigen geest geleid kunt worden.

Lees meer