Uitgestorven dier Verbinding

Al het leven op Aarde vormt samen een geheel, het is één schepping.
Alle levende wezens op Aarde zijn daarom met elkaar verbonden, waarbij de mens het meest ver geëvolueerd is, dus als het ware de top van de piramide vormt.

Elke diersoort vertegenwoordigt binnen deze eenheid een kwaliteit, een ontwikkelingsmogelijkheid voor de mens.

Wordt een diersoort door menselijk toedoen uitgeroeid, dan vervalt de specifieke kwaliteit, de specifieke ontwikkelingsmogelijkheid die het dier voor de mens vertegenwoordigde.

De Uitgestorven dier Verbinding geeft jou de kwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden terug, die verdwenen zijn bij het uitsterven van diersoorten door toedoen van de mens.
Door het opnieuw ontvangen van deze kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden kun je je breder en diepgaander ontwikkelen.

Verschil natuurlijk uitsterven en door toedoen van de mens

Als een dier op een natuurlijke manier uitsterft, dus zonder toedoen van de mens, dan is de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheid die deze uitgestorven diersoort vertegenwoordigde, niet meer nodig voor de verdere ontwikkeling van de mens.

Wordt het uitsterven van een diersoort veroorzaakt door de mens, dus door uitroeiing, het verstoren van de leefomgeving of milieuvervuiling, dan gaat de ontwikkelingsmogelijkheid die deze uitgestorven diersoort vertegenwoordigde, verloren voor de mens.

Hoe werkt dit?

Als mens zijn we verbonden met alle kwaliteiten, met alle ontwikkelingsmogelijkheden van elke bestaande diersoort.
Al deze kwaliteiten zijn in ons in een mensen variant aanwezig. Als je heel gevoelig bent, kun je deze kwaliteiten in jezelf voelen als je je erop richt.

Is een diersoort uitgestorven, dan kan dat dier zijn of haar specifieke ontwikkelingskwaliteiten niet meer voor de mens belichamen.
Overeenkomstige kwaliteiten in de mens, hebben dan geen resonantie mogelijkheid meer in de buitenwereld, omdat het dier dat deze kwaliteiten vertegenwoordigde en belichaamde, niet meer bestaat.

Het gevolg daarvan is dat de kwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden die deze dieren vertegenwoordigden, opgesloten raken in jezelf. Het is alsof die ontwikkelingsmogelijkheden op Aarde geen plek meer hebben, omdat die hun oorsprong, hun belichaming in de uitgestorven diersoort hadden.

Dieper verankerd

Je kunt je door de Uitgestorven dier Verbinding beter in jezelf verankerd voelen en tegelijkertijd ook dieper met jezelf verbonden. Je kunt daardoor ook beter voelen wat er met jezelf al of niet aan de hand is.

Voor wie?

Iedereen heeft de Uitgestorven dier Verbinding nodig.
De Uitgestorven dier Verbinding geeft je een dieper contact met jezelf.

Aanvullende Verbinding

De Uitgestorven mensenras Verbinding werkt specifiek aanvullend op de Uitgestorven dier Verbinding.

Twee voor de prijs van één

Als je tijdens je zwangerschap deze Verbinding aanschaft, krijgt jouw baby deze Verbinding ook automatisch en kan hij of zij daar zijn of haar hele leven van profiteren.

Als je deze Verbinding tijdens je zwangerschap aanschaft, vermeld dan in het opmerkingenveld van de bestelling: zwanger en de uitgerekende datum.

Na de geboorte van de baby bestel je de Verbinding vervolgens opnieuw voor jouw baby en vermeld je in het opmerkingenveld dat je deze Verbinding tijdens jouw zwangerschap ontvangen had.
Wij zorgen er dan voor dat de Verbinding ook in het profiel van jouw baby komt te staan.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Uitgestorven dier Verbinding

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Uitgestorven dier Verbinding online aanvragen.

Als je meerdere Verbindingen tegelijk wilt aanvragen, is het vrijwel altijd raadzaam om een week tussentijd aan te houden voor de activatie van twee verschillende Verbindingen.
Lees dan eerst het artikel: Meerdere Verbindingen aanvragen

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Uitgestorven dier Verbinding nu'. 
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Prijs Uitgestorven dier Verbinding

€ 120,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.


Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.

Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer