Uitgestorven dier Verbinding

Al het leven op Aarde vormt samen een geheel, het is één schepping.
Alle levende wezens op Aarde zijn daarom met elkaar verbonden, waarbij de mens het meest ver geëvolueerd is, dus als het ware de top van de piramide vormt.

Elke diersoort vertegenwoordigt binnen deze eenheid een kwaliteit, een ontwikkelingsmogelijkheid voor de mens.

Wordt een diersoort door menselijk toedoen uitgeroeid, dan vervalt de specifieke kwaliteit, de specifieke ontwikkelingsmogelijkheid die het dier voor de mens vertegenwoordigde.

De Uitgestorven dier Verbinding geeft jou de kwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden terug, die verdwenen zijn bij het uitsterven van diersoorten door toedoen van de mens.
Door het opnieuw ontvangen van deze kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden kun je je breder en diepgaander ontwikkelen.

Verschil natuurlijk uitsterven en door toedoen van de mens

Als een dier op een natuurlijke manier uitsterft, dus zonder toedoen van de mens, dan is de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheid die deze uitgestorven diersoort vertegenwoordigde, niet meer nodig voor de verdere ontwikkeling van de mens.

Wordt het uitsterven van een diersoort veroorzaakt door de mens, dus door uitroeiing, het verstoren van de leefomgeving of milieuvervuiling, dan gaat de ontwikkelingsmogelijkheid die deze uitgestorven diersoort vertegenwoordigde, verloren voor de mens.

Hoe werkt dit?

Als mens zijn we verbonden met alle kwaliteiten, met alle ontwikkelingsmogelijkheden van elke bestaande diersoort.
Al deze kwaliteiten zijn in ons in een mensen variant aanwezig. Als je heel gevoelig bent, kun je deze kwaliteiten in jezelf voelen als je je erop richt.

Is een diersoort uitgestorven, dan kan dat dier zijn of haar specifieke ontwikkelingskwaliteiten niet meer voor de mens belichamen.
Overeenkomstige kwaliteiten in de mens, hebben dan geen resonantie mogelijkheid meer in de buitenwereld, omdat het dier dat deze kwaliteiten vertegenwoordigde en belichaamde, niet meer bestaat.

Het gevolg daarvan is dat de kwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden die deze dieren vertegenwoordigden, opgesloten raken in jezelf. Het is alsof die ontwikkelingsmogelijkheden op Aarde geen plek meer hebben, omdat die hun oorsprong, hun belichaming in de uitgestorven diersoort hadden.

Dieper verankerd

Je kunt je door de Uitgestorven dier Verbinding beter in jezelf verankerd voelen en tegelijkertijd ook dieper met jezelf verbonden. Je kunt daardoor ook beter voelen wat er met jezelf al of niet aan de hand is.

Voor wie?

Iedereen heeft de Uitgestorven dier Verbinding nodig.
De Uitgestorven dier Verbinding geeft je een dieper contact met jezelf.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Uitgestorven dier Verbinding

Traject

De Uitgestorven dier Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Uitgestorven dier Verbinding bedraagt € 140,-.