Uitgestorven mensenras Verbinding

Al het leven op Aarde vormt samen een geheel, het is één schepping.
Alle levende wezens op Aarde zijn daarom met elkaar verbonden, waarbij de mens het meest ver geëvolueerd is, dus als het ware de top van de piramide vormt.

Elke mensenras vertegenwoordigt binnen deze eenheid een ontwikkelingsmogelijkheid, een kwaliteit voor de mensheid.

Wordt een mensenras door een ander mensenras uitgeroeid, dan vervalt de specifieke ontwikkelingsmogelijkheid, de specifieke kwaliteit die dat mensenras voor de mensheid vertegenwoordigde.

De Uitgestorven mensenras Verbinding geeft jou de kwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden terug, die verdwenen zijn als gevolg van het uitroeien van een mensenras.
Door het opnieuw ontvangen van deze kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden kun je je breder en diepgaander ontwikkelen.

Verschil natuurlijk uitsterven en door toedoen van de mens

Als een mensenras op een natuurlijke manier uitsterft, dus zonder toedoen van een ander mensenras, dan is de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheid die dit uitgestorven mensenras vertegenwoordigde, niet meer nodig voor de verdere ontwikkeling van de overige mensenrassen.Wordt het uitsterven van een mensenras veroorzaakt door de mens, dus door uitroeiing, dan gaan de ontwikkelingsmogelijkheden die dit uitgestorven mensenras vertegenwoordigde, verloren voor de overige mensenrassen.

Hoe werkt dit?

Als mens zijn we verbonden met alle kwaliteiten, met alle ontwikkelingsmogelijkheden van elk bestaand mensenras, elke diersoort en plantensoort.
Al deze kwaliteiten zijn in ons, in een mensen variant aanwezig. Als je heel gevoelig bent, kun je deze kwaliteiten in jezelf voelen als je je erop richt.

Is een mensenras uitgestorven, dan kan dat mensenras z’n specifieke ontwikkelingskwaliteiten niet meer voor de mensheid belichamen.
Overeenkomstige kwaliteiten in de mensheid hebben dan geen resonantie mogelijkheid meer in de buitenwereld, omdat het mensenras dat deze kwaliteiten vertegenwoordigde en belichaamde, niet meer bestaat.

Het gevolg daarvan is dat de kwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden die dit mensenras vertegenwoordigde, opgesloten raken in jezelf. Het is alsof die ontwikkelingsmogelijkheden op Aarde geen plek meer hebben, omdat die hun oorsprong, hun belichaming in het uitgestorven mensenras hadden.

Dieper verankerd

Je kunt je door de Uitgestorven mensenras Verbinding beter in jezelf verankerd voelen en tegelijkertijd ook dieper met jezelf verbonden. Je kunt daardoor ook beter voelen wat er met jezelf al of niet aan de hand is.

Voor wie?

Iedereen heeft de Uitgestorven mensenras Verbinding nodig.
De Uitgestorven mensenras Verbinding geeft je een dieper contact met jezelf.

Aanvullende Verbinding

De Uitgestorven dier Verbinding werkt specifiek aanvullend op de Uitgestorven mensenras Verbinding.

Aanvullende behandeling

Deze Verbinding werkt ondersteunend en aanvullend voor alle behandelingen.

Twee voor de prijs van één

Als je tijdens je zwangerschap deze Verbinding aanschaft, krijgt jouw baby deze Verbinding ook automatisch en kan hij of zij daar zijn of haar hele leven van profiteren.
Als je deze Verbinding tijdens je zwangerschap aanschaft, vermeld dan in het opmerkingenveld van de bestelling: zwanger en de uitgerekende datum.

Na de geboorte van de baby bestel je de Verbinding vervolgens opnieuw voor jouw baby en vermeld je in het opmerkingenveld dat je deze Verbinding tijdens jouw zwangerschap ontvangen had.
Wij zorgen er dan voor dat de Verbinding ook in het profiel van jouw baby komt te staan.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Uitgestorven mensenras Verbinding invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Uitgestorven mensenras Verbinding online aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Een week tussentijd    
Als je meerdere Verbindingen tegelijk wilt aanvragen, is het vrijwel altijd raadzaam om een week tussentijd aan te houden voor de activatie van twee verschillende Verbindingen.
Lees dan eerst het artikel: Meerdere Verbindingen aanvragen

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Uitgestorven mensenras Verbinding nu'.
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de activatie e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Bijdrage Uitgestorven mensenras Verbinding

€ 120,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.

Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

of

  • Stuur direct na jouw aanvraag een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het bijdragenummer.


Ervaringen


Verbondenheid met een oer-voorgeslacht

De Uitgestorven mensenras Verbinding raakt me zeer, ontroert me, maakt me ook wat droef en tevens blij.

Ik voel door deze Verbinding een verbondenheid met een oer-voorgeslacht … een band die ik tot nu toe niet ervoer.
Deze Verbinding doet me me authentieker voelen, sterker. De lijn wordt doorgetrokken. Ik mag er deel van uitmaken.

Ik mag mee genieten van hun krachten, waarden. Ik voel me hierdoor geraakt in de kern van mijn hart.
Dit maakt me stil en dankbaar.


Deze Verbinding geeft mij spreekrecht

‘Ik heb het altijd moeilijk gevonden om een ander eerlijk te zeggen wat ik als onprettig ervaar. De angst om de ander te kwetsen of om me de boosheid van een ander op de hals te halen was me al bekend.

Ergens voelde ik ook een “spreekverbod” en daar was ik me niet van bewust.

Deze Verbinding geeft mij spreekrecht. Ik mag er niet alleen maar zijn, ik heb ook recht van spreken. Deze Verbinding geeft mij een stem. Diep ontroerend.
Dianne S, Hengelo