Uitgestorven mensenras Verbinding

Al het leven op Aarde vormt samen een geheel, het is één schepping.
Alle levende wezens op Aarde zijn daarom met elkaar verbonden, waarbij de mens het meest ver geëvolueerd is, dus als het ware de top van de piramide vormt.

Elke mensenras vertegenwoordigt binnen deze eenheid een ontwikkelingsmogelijkheid, een kwaliteit voor de mensheid.

Wordt een mensenras door een ander mensenras uitgeroeid, dan vervalt de specifieke ontwikkelingsmogelijkheid, de specifieke kwaliteit die dat mensenras voor de mensheid vertegenwoordigde.

De Uitgestorven mensenras Verbinding geeft jou de kwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden terug, die verdwenen zijn als gevolg van het uitroeien van een mensenras.
Door het opnieuw ontvangen van deze kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden kun je je breder en diepgaander ontwikkelen.

Verschil natuurlijk uitsterven en door toedoen van de mens

Als een mensenras op een natuurlijke manier uitsterft, dus zonder toedoen van een ander mensenras, dan is de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheid die dit uitgestorven mensenras vertegenwoordigde, niet meer nodig voor de verdere ontwikkeling van de overige mensenrassen.Wordt het uitsterven van een mensenras veroorzaakt door de mens, dus door uitroeiing, dan gaan de ontwikkelingsmogelijkheden die dit uitgestorven mensenras vertegenwoordigde, verloren voor de overige mensenrassen.

Hoe werkt dit?

Als mens zijn we verbonden met alle kwaliteiten, met alle ontwikkelingsmogelijkheden van elk bestaand mensenras, elke diersoort en plantensoort.
Al deze kwaliteiten zijn in ons, in een mensen variant aanwezig. Als je heel gevoelig bent, kun je deze kwaliteiten in jezelf voelen als je je erop richt.

Is een mensenras uitgestorven, dan kan dat mensenras z’n specifieke ontwikkelingskwaliteiten niet meer voor de mensheid belichamen.
Overeenkomstige kwaliteiten in de mensheid hebben dan geen resonantie mogelijkheid meer in de buitenwereld, omdat het mensenras dat deze kwaliteiten vertegenwoordigde en belichaamde, niet meer bestaat.

Het gevolg daarvan is dat de kwaliteiten, de ontwikkelingsmogelijkheden die dit mensenras vertegenwoordigde, opgesloten raken in jezelf. Het is alsof die ontwikkelingsmogelijkheden op Aarde geen plek meer hebben, omdat die hun oorsprong, hun belichaming in het uitgestorven mensenras hadden.

Dieper verankerd

Je kunt je door de Uitgestorven mensenras Verbinding beter in jezelf verankerd voelen en tegelijkertijd ook dieper met jezelf verbonden. Je kunt daardoor ook beter voelen wat er met jezelf al of niet aan de hand is.

Voor wie?

Iedereen heeft de Uitgestorven mensenras Verbinding nodig.
De Uitgestorven mensenras Verbinding geeft je een dieper contact met jezelf.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Uitgestorven mensenras Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Uitgestorven mensenras Verbinding bedraagt € 140,-.


Ervaringen


Verbondenheid met een oer-voorgeslacht

De Uitgestorven mensenras Verbinding raakt me zeer, ontroert me, maakt me ook wat droef en tevens blij.

Ik voel door deze Verbinding een verbondenheid met een oer-voorgeslacht … een band die ik tot nu toe niet ervoer.
Deze Verbinding doet me me authentieker voelen, sterker. De lijn wordt doorgetrokken. Ik mag er deel van uitmaken.

Ik mag mee genieten van hun krachten, waarden. Ik voel me hierdoor geraakt in de kern van mijn hart.
Dit maakt me stil en dankbaar.


Deze Verbinding geeft mij spreekrecht

‘Ik heb het altijd moeilijk gevonden om een ander eerlijk te zeggen wat ik als onprettig ervaar. De angst om de ander te kwetsen of om me de boosheid van een ander op de hals te halen was me al bekend.

Ergens voelde ik ook een “spreekverbod” en daar was ik me niet van bewust.

Deze Verbinding geeft mij spreekrecht. Ik mag er niet alleen maar zijn, ik heb ook recht van spreken. Deze Verbinding geeft mij een stem. Diep ontroerend.
Dianne S, Hengelo