Bodemwater Verbinding

De Bodemwater Verbinding werkt in op het vermogen van de humus in de bodem om water vast te houden of juist los te laten.

Door de Bodemwater Verbinding worden de humus-deeltjes als het ware intelligent:

  • zij houden (regen)water beter vast als de grond droog is
  • zij laten het (regen)water sneller los als de bodem te nat is


Omdat de Bodemwater Verbinding regulerend werkt op het vochtgehalte van de bodem, heeft deze Verbinding een positief effect op de groei van planten en bomen.

Werkt voor alle grondsoorten

De Bodemwater Verbinding werkt vochtregulerend voor alle grondsoorten.
Het maakt daarbij niet uit of de grondsoort van nature heel water doorlatend is, zoals zandgronden, of van nature juist heel goed vocht vast kan houden, zoals kleigronden.

Aanvullende Verbinding

De Bodem Vitalisatie Verbinding werkt specifiek aanvullend op de Bodemwater Verbinding.

Verhuist niet mee

De Bodemwater Verbinding optimaliseert het vochtregulerend vermogen van de humus in de bodem.

Dit heeft uiteraard een positief effect op het bodemleven.
Vanuit respect voor dit bodemleven verhuist de Bodemwater Verbinding niet mee.Voor je nieuwe huis en tuin zul je dus opnieuw de Bodemwater Verbinding moeten aanvragen.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Verbinding van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Aanvragen

De Bodemwater Verbinding kan aangevraagd worden door de bijdrage van € 0,125 per m² met een minimum van € 60,- over te maken naar het rekeningnummer van Stichting Wholisme: NL 98 RABO 0357 6111 01
onder vermelding van:
‘Bodemwater Verbinding + de locatie aanduiding'

Vanuit het buitenland:
IBAN nummer: NL 98 RABO 0357 6111 01 en Swift code: RABONL2U
onder vermelding van: ‘Bodemwater Verbinding + de locatie aanduiding'


Aanduiding van de locatie

Vermeld bij jouw overschrijving een korte aanduiding van de locatie, bijvoorbeeld:

  • onze tuin - Langeweg 3
  • park voor ons huis - Langeweg 3
  • ons weiland - Boerenpad 15


Geef de locatie van de tuin, het park, het stukje natuur of jouw terrein zo kort mogelijk aan, maar wel zo duidelijk dat je later zelf kunt nagaan voor welke tuin, terrein of welk (stukje) park of natuur je de Bodemwater Verbinding aangevraagd hebt..

Activeren

Nadat je jouw bijdrage:

  • onder vermelding van de juiste omschrijving: ‘Bodemwater Verbinding + de locatie aanduiding'

en

  • naar het juiste rekeningnummer

overgemaakt hebt, kun je de Bodemwater Verbinding (direct) op het door jou gewenste moment ontvangen en activeren.

Bijdrage

De bijdrage van de Bodemwater Verbinding bedraagt € 0,15 per m² met een minimum van € 70,- (dat is 480 m², d.w.z. bijna 22 bij 22 m²).Lees ook:
 Verbindingen en behandelingen voor tuinen