Materie contact Verbinding

Met de Materie contact Verbinding kun je verdiept en op een kosmische dagwijze contact maken met de materie.

We zijn als mensen van oorsprong geestelijke wezens die op Aarde ervaring opdoen met de materie. Het is een leerproces om met de spelregels van de materie, de spelregels van de polariteiten om te gaan.

Als je ergens iets van moet leren, dan is het noodzakelijk dat je je diepgaand verbindt met datgene waarvan je moet leren.
 
Toch is vrijwel iedereen niet optimaal met de materie verbonden. Dat bemoeilijkt en vertraagt het leerproces van het hier op Aarde zijn.

Vanwege de zware tocht die we door de kosmische nacht gemaakt hebben, is het volkomen begrijpelijk dat we ons verre van optimaal met de materie verbonden hebben.
Door alle ellende die we in de kosmische nacht meegemaakt hebben, hebben we een onbewuste associatie met materie als pijnlijk, moeilijk en gevaarlijk.

De Materie contact Verbinding verbindt ons op een kosmische dagwijze met de materie, laat ons de omhullende warmte van Moeder Aarde ervaren. De uitwerking van deze Verbinding voelt dan ook als een warme ontvangst van de materie, als ontvangen worden in een moederschoot.

Dat geeft je een innerlijk gevoel van zekerheid: hier sta ik, hier ben ik, ik mag er zijn. Dat geeft een heel ontspannend gevoel.

Voor wie?

Voor iedereen die met meer plezier op deze Aarde wil vertoeven.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Materie contact Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Materie contact Verbinding bedraagt € 140,-.