Basisoefening 2

Basisoefening 2 is - zoals de naam al aangeeft - het vervolg op de Wholistische bewegingsoefening 'Basisoefening 1'.

Tijdens Basisoefening 2 doe je dezelfde bewegingen als tijdens Basisoefening 1.

Deze bewegingen krijgen in Basisoefening 2 een geheel andere uitwerking door:

 • de impuls voor Basisoefening 2 die je op afstand ontvangt
 • de geactiveerde 'doek' voor de Wholistische bewegingsoefeningen


Je hoeft voor Basisoefening 2 dus niet naar een Introductiedag om nieuwe bewegingen te leren.

Basisoefening 2 is een verdieping op Basisoefening 1, die je nog dieper met jezelf verbindt.
De oefening werkt sterk aardend en helpt je jouw innerlijk vuur vrij te maken.

Jouw intuïtie wordt duidelijk sterker en je kunt beter zien wanneer je jouw gevoelens vervormt of groter maakt dan ze zijn.

Je krijgt door Basisoefening 2 ook contact met een diepere laag in jezelf, waardoor je onverwerkte gevoelens op een dieper niveau kunt verwerken.

Impuls voor Basisoefening 2

Om de werking van Basisoefening 2 te kunnen ervaren, is een speciale impuls nodig
Je ontvangt de impuls voor Basisoefening 2 op afstand via Bas en Maria, op een afgesproken tijdstip.

Doek voor Wholistische bewegingsoefeningen

De bewegingen die je tijdens Basisoefening 2 doet, zijn gelijk aan die van Basisoefening 1.
Om deze bewegingen de werking van Basisoefening 2 te geven, is een speciale 'geactiveerde doek' nodig.

Dit is een doek van 50 bij 70 cm, met het logo van de Wholistische bewegingsoefeningen in de rechter bovenhoek.

Je legt de bewegingsdoek op de plaats waar je hoofd meestal ligt tijdens de Basisoefening.

De bewegingsdoek is op energieniveau zo geactiveerd dat de bewegingen van Basisoefening 1 voor jou voortaan de uitwerking van Basisoefening 2 krijgen.

De bewegingsdoek geeft de bewegingen van Basisoefening 1 een andere 'programmering' en daardoor ook een andere uitwerking.

Geen Introductiedag

Omdat de bewegingen van Basisoefening 2 gelijk zijn aan die van Basisoefening 1 is er geen Introductiedag nodig voor Basisoefening 2.

De uitwerking van Basisoefening 2 is alleen geheel anders, waardoor je een duidelijke verdieping in de werking van de Basisoefening kunt ervaren.

Thema's Basisoefening 2

Tijdens Basisoefening 2 kunnen veel verschillende thema's aan bod komen.

Je voelt deze thema's niet altijd bewust tijdens het oefenen, maar ze worden wel in jou aangeraakt door Basisoefening 2. Daardoor kun je de vastgezette gevoelens rond deze thema's verwerken en loslaten.

Tijdens Basisoefening 2 kunnen onder andere de volgende thema's aan bod komen:

Hemel en Aarde

 • jouw kanaal tussen Hemel & Aarde
 • goed geaard zijn
 • Hemel en Aarde in jezelf verbinden
 • vanuit de Aarde naar de Hemel reiken
 • het Hemelse in jezelf kunnen verenigen met het - voor jouw gevoel - 'afgevlakte' Aardse


Volledig op Aarde zijn

 • vanuit inspiratie 'vanuit de Hemel' dingen neerzetten op Aarde
 • echt op Aarde zijn, dingen neerzetten vanuit jouw kracht
 • jezelf bewegen in het Aardse leven, aangestuurd en geïnspireerd door je kanaal tussen Hemel en Aarde
 • wakker en 'concreet' aanwezig zijnVuur en passie

 • innerlijk vuur
 • je innerlijk vuur vrijmaken
 • uiten van sexuele gevoelens


Soepelheid en overgave

 • soepelheid en overgave
 • meegaan met de flow
 • vloeiend door het leven bewegen
 • van binnen naar buiten


Structuur en aanpakken

 • ritme
 • vaart
 • aanpakken en actief handelen
 • structuur en innerlijke discipline


Basisoefening 2 raakt deze thema's in jou aan.
Iedereen heeft onverwerkte gevoelens rond deze thema's, die in je lichaam zijn vastgezet.
Basisoefening 2 helpt je om deze vastgezette gevoelens los te maken uit je systeem en vervolgens te verwerken. Je kunt dit bewust of onbewust ervaren.

Wat kun je van Basisoefening 2 verwachten?

Basisoefening 2 heeft op verschillende manieren een positieve uitwerking op jou.

Fysiek

 • je wordt soepeler van lijf en leden
 • je laat afvalstoffen los
 • dit geeft een schoon en opgeruimd gevoel


Dieper aarden

 • je gaat dieper aarden en komt nog steviger 'op de wereld' te staan
 • je krijgt een verdiept contact met jezelf


Zuiverder voelen

 • je gaat het beter herkennen wanneer je gevoelens opblaast of vervormt
 • je intuïtie wordt sterker
 • je gaat zuiverder voelenContact met een diepere laag in jezelf

 • je krijgt contact met een diepere laag in jezelf, waardoor je diepere onverwerkte gevoelens kunt verwerken.

Gevoelens uit een diepere laag verwerken

Basisoefening 2 verbindt je dieper met jezelf. Door Basisoefening 2 krijg je stap voor stap contact met een diepere laag in jezelf.
Daardoor kun je diepere onverwerkte gevoelens gaan verwerken waar je eerst nog niet bij kon.

Behandelingen op een dieper niveau verwerken
Alle behandelingen van het Wholism Project zijn in meerdere 'lagen' te doorlopen.
Je begint met het verwerken van gevoelens die het meest aan het oppervlak liggen en zodra je er aan toe bent, ga je een stap dieper.
 
Basisoefening 2 verbindt je stap voor stap dieper met jezelf en geeft je toegang tot een diepere laag in jezelf.

Je kunt daardoor jouw ontvangen behandelingen van het Wholism Project op een dieper niveau verwerken. Dit gebeurt altijd in de mate waarin jij eraan toe bent.

Alleen door Basisoefening 2
Je kunt alleen toegang tot deze diepere laag in jezelf krijgen door Basisoefening 2.
Zonder Basisoefening 2 ben je daar ook nog niet aan toe.

De werking van Basisoefening 1, 2 en 3

Door Basisoefening 1, 2 en 3 kun je onverwerkte gevoelens die in het lichaam zijn vastgezet, losmaken en alsnog verwerken.

Je kunt op drie verschillende manieren jouw gevoelens onbewust vastzetten in je lichaam.
Elke Basisoefening lost daarom een ander type vastgezette gevoelens op.

Door de opeenvolging van deze drie Basisoefeningen wordt je systeem steeds schoner, kun je helderder gaan voelen en krijg je een steeds soepeler lichaam.
Lees meer: De werking van Basisoefening 1, 2 en 3

De werking van Basisoefening 2

Basisoefening 2 lost de gevoelens op die in het lichaam zijn vastgezet door het 'vervormen' of 'opblazen' van gevoelens.

Als je je bijvoorbeeld onbewust angstig voelt, maar jezelf ter compensatie van je angst een stoerheid aanmeet, ben je jouw gevoel aan het vervormen.

Als je jouw gevoel onnodig uitvergroot en er een drama van maakt, ben je jouw gevoel aan het opblazen. Je maakt jouw gevoel dan groter dan het is, waardoor je niet meer echt contact maakt met jouw oorspronkelijke gevoel.

Door het vervormen of opblazen van je gevoelens, kun je de werkelijke, pure gevoelens die daaronder liggen, niet meer voelen.
Jouw pure en onvervormde gevoelens raken zo ingesneeuwd.

Door het vervormen van je gevoelens kun je de werkelijke gevoelens die daaronder liggen, niet meer verwerken en worden ze vastgezet in je systeem.

Basisoefening 2 maakt deze vastgezette gevoelens los in jouw systeem, waardoor je weer contact kunt maken met jouw pure, onvervormde gevoelens en ze alsnog kunt verwerken.

In vergetelheid geraakte gevoelens


Door Basisoefening 2 komen er onverwerkte gevoelens uit je systeem omhoog die in de vergetelheid waren geraakt, alsof ze ergens achter in een hoekje van de kast waren blijven liggen.

Je kunt deze oude vastgezette gevoelens, die door Basisoefening 2 uit je systeem loskomen, daardoor vol verwondering voelen, alsof je ze voor het eerst voelt en ze nieuw voor je zijn. 

Dit is begrijpelijk, omdat deze onverwerkte gevoelens lang geleden ontstaan zijn. Ze zijn daarna nooit meer aangeraakt, omdat je deze pure gevoelens van jezelf 'overschreeuwd' had met een ander gevoel.

Omdat deze onverwerkte gevoelens uit jouw verleden stammen en jouw leven inmiddels veranderd is, worden deze oude gevoelens ook niet meer 'aangesproken' in jouw dagelijks leven.

Basisoefening 2 helpt je om deze onverwerkte, vastgezette gevoelens weer omhoog te halen.
Je ruimt daardoor de verre hoekjes in je systeem op, de verborgen hoekjes in je systeem waar je zonder de oefening niet zomaar bij komt.

Overgestapt naar Basisoefening 2

Basisoefening 2 is zowel een vervolg op Basisoefening 1 als een verdieping daarop, en werkt daarom nog duidelijk beter en dieper voor jou.
Zodra je bent overgestapt op Basisoefening 2, voegt Basisoefening 1 niets meer toe.

De Basisoefening werkt dan - in combinatie met de geactiveerde doek - automatisch altijd als Basisoefening 2 voor jou.

Het is wel belangrijk dat je na de overstap op Basisoefening 2 altijd de bewegingsdoek gebruikt. Zonder deze geactiveerde doek heeft de Basisoefening geen goede uitwerking op jou, omdat de oefening zonder de bewegingsdoek niet in balans is.

Praktische toepassing van de bewegingsdoek

Je legt de bewegingsdoek op die plaats op je matje waar je hoofd tijdens de oefening meestal ligt. Je hoeft daarbij niet voortdurend in contact met de doek te zijn.

Eén bewegingsdoek voor alle vervolgoefeningen

De bewegingsdoek werkt voor alle vervolgoefeningen en varianten van de Wholistische bewegingsoefeningen. 
De bewegingsdoek werkt dus zowel voor Basisoefening 2 en 3 als voor Ontvouwen 2 en 3.

Als je toe bent aan een vervolgoefening van Basisoefening 1 of Ontvouwen 1, vraag je de impuls voor de betreffende Wholistische bewegingsoefening aan.
Na de ontvangst van de impuls geeft de bewegingsdoek de juiste werking aan de oefening die je doet.

Eenmalige aanschaf
De bewegingsdoek werkt voor alle vervolgoefeningen van Basisoefening 1 en Ontvouwen 1.
Je schaft de bewegingsdoek dus eenmalig aan.

Toe zijn aan Basisoefening 2

Je bent toe aan Basisoefening 2 als je:

 • Basisoefening 1 minimaal 182 keer in de volledige versie hebt gedaan
 • minimaal zes maanden geleden de Onderlaag behandeling hebt ontvangen


182 keer
Je kunt beginnen met Basisoefening 2 zodra je Basisoefening 1 minimaal 182 keer in de volledige versie hebt gedaan.
Je hoeft dan nog niet over te stappen, maar vanaf dat moment is het mogelijk.

Na de Onderlaag behandeling
Je kunt alleen beginnen met Basisoefening 2 als je minimaal zes maanden geleden de Onderlaag behandeling ontvangen hebt.

Zonder de Onderlaag behandeling zouden de vastgezette gevoelens die door Basisoefening 2 loskomen uit jouw systeem, te confronterend voor je zijn.

Na de Onderlaag behandeling voelen de vastgezette gevoelens die Basisoefening 2 losmaakt, veel lichter voor jou. Ze resoneren dan niet meer met onderlaag stukken, haken daar niet meer op in.

Basisoefening 3

Zodra je Basisoefening 2 minimaal 182 keer in de volledige versie hebt gedaan, kun je desgewenst overstappen op Basisoefening 3.

Voor wie?

Iedereen heeft Basisoefening 2 nodig.
Basisoefening 2 kan vanaf 16 jarige leeftijd beoefend worden.

Volgorde

De impuls voor Basisoefening 2 kan zes maanden na de ontvangst van de Onderlaag behandeling ontvangen worden.

Je bent toe aan 'Basisoefening 2' als je Basisoefening 1 minimaal 182 keer in de uitgebreide versie hebt gedaan.
Zie ook de passage 'Toe zijn aan Basisoefening 2' voor een uitgebreidere uitleg.

Aanvragen

Je kunt de Impuls voor Basisoefening 2 aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.

Kosten

De impuls voor Basisoefening 2 kost € 80,-

Kosten bewegingsdoek
De bewegingsdoek voor de Wholistische bewegingsoefeningen kost € 10,- inclusief de verzendkosten* binnen Nederland.
Zonder verzendkosten bedragen de kosten voor de bewegingsdoek € 6,-

Voor België wordt een bedrag van € 13,50 voor de bewegingsdoek inclusief de verzendkosten* gerekend.
Voor overige landen wordt € 6,- voor de bewegingsdoek + de werkelijke verzendkosten gerekend.

* verzend- en verpakkingskosten


Een ervaring


Basisoefening 2 lijkt me nog meer moois te geven

‘De eerste keer dat ik met Basisoefening 2 begon was het verschil met Basisoefening 1 al voelbaar toen ik ging liggen op de mat. De energie voelde duidelijk intenser.

Daar werd ik me nog meer bewust van toen ik de derde dag de bijbehorende doek vergat neer te leggen.
Ik begon met de voorbereiding van Basisoefening 2, het leek niet te stromen. 
Toen ik een paar minuten daarna opnieuw ging liggen, deze keer met de doek, voelde ik de energie zeer intens stromen. Wat een verschil!

Het voelt voor mij alsof Basisoefening 2 dieper gaat.
Alsof ik nog dieper kan voelen, wanneer er wat los komt tijdens de oefening.

De eerste week kon ik duidelijk merken dat mijn lichaam aan het ontgiften was.
Ook mocht ik de eerste week opnieuw spierpijn ervaren terwijl ik dezelfde bewegingen deed en dezelfde hoeveelheid als bij Basisoefening 1.

​Na 1 week Basisoefening 2 viel het me op dat ik steeds meer behoefte kreeg aan variaties van bewegingen.
Dat is voor mij een opvallend verschil met Basisoefening 1. Daar vond ik voornamelijk dezelfde bewegingen het prettigste.

Het voelt voor mij, sinds ik Basisoefening 2 doe, alsof mijn band is versterkt met de Basisoefening. Alsof het nog meer bij mij hoort. Ik zou het kunnen omschrijven alsof het mijn maatje is waar ik elke ochtend een onderonsje mee deel :)

Basisoefening 1 heeft me heel veel moois gegeven.
Basisoefening 2 lijkt me nog meer moois te geven.

Ik voel me dankbaar.’
Diana vdH, Boskoop