De werking van Basisoefening 1, 2 en 3

Door Basisoefening 1, 2 en 3 kun je onverwerkte gevoelens die in jouw lichaam zijn vastgezet, losmaken en alsnog verwerken.

Je kunt op drie verschillende manieren jouw gevoelens onbewust vastzetten in je lichaam.
Elke Basisoefening lost daarom een ander type vastgezette gevoelens op.

Net als elke aandoening of ziekte, heeft het vastzetten van gevoelens altijd zijn oorsprong in het 'onjuiste' denken, het 'onjuiste' voelen of het 'onjuiste' willen.

Basisoefening 1 werkt daarbij op het niveau van het ‘onjuiste’ denken, Basisoefening 2 op het niveau van het ‘onjuiste’ voelen en Basisoefening 3 op het niveau van het ‘onjuiste’ willen.

Deze classificatie van aandoeningen en ziekten komt van de grondlegger van de homeopathie Dr. Samuel Hahnemann. 

Hij heeft de zogenaamde drie 'miasmata', de drie uiteindelijke oorzaken van ziekten ontdekt: het foutieve denken, voelen en/of willen, zoals het binnen de homeopathie wordt genoemd.

'Foutief' denken, voelen of willen

Hahnemann (1755-1843) was zijn tijd ver vooruit, toen hij in 1810 de miasmata-leer introduceerde.
Volgens de miasmata-leer kun je op drie verschillende wijzen afwijken van jouw persoonlijke ontwikkelingsweg.

Je kunt afwijken van jouw ontwikkelingsweg door:

  • angst, het foutieve denken
  • overdrijven of opblazen, het foutieve voelen
  • het niet respecteren van natuurlijke grenzen, het foutieve willen


Elke aandoening en ziekte is uiteindelijk terug te herleiden tot één van deze drie 'miasmata'.

Foutief denken

Het 'foutieve denken' ontstaat door angst.

Vanuit angst jouw leven en jouw ontwikkeling niet aangaan.
Hierdoor ontstaan 'tekorten' in je lichaam, zoals bijvoorbeeld een droge huid. 
Foutief voelen

Het 'onjuiste voelen' ontstaat door het overschreeuwen van je angst, door je groter voor te doen dan je bent.

Je gaat dan in essentie het leven, je ontwikkeling niet aan door te overdrijven, door jezelf groter te maken dan je bent, door jezelf op te blazen.


Foutief willen
Het 'foutieve willen' ontstaat door de weigering het leven aan te gaan, vanuit een onbewuste angst. Je wilt dan niet verder met je ontwikkeling.
 


Je stapt dan op dat punt eigenlijk buiten de stroom van het leven en respecteert daarbij de natuurlijke ontwikkelingswetten van het leven niet meer. Je gaat dan met de kracht van jouw wil over natuurlijke grenzen heen.

De werking van Basisoefening 1, 2 en 3

Basisoefening 1, 2 en 3 lossen energie stagnaties op die te maken hebben met respectievelijk het foutieve denken, voelen of willen.

Basisoefening 1: foutieve denken
Basisoefening 1 lost energie stagnaties op die veroorzaakt zijn door het foutieve denken.
Je gaat dan een natuurlijke ontwikkeling niet aan vanuit angst.

Basisoefening 1 lost de onverwerkte gevoelens op die ooit in het lichaam 'vastgezet' zijn vanuit angst.


Basisoefening 2: foutieve voelen
Basisoefening 2 lost energie stagnaties op die veroorzaakt zijn door het foutieve voelen.
Je ontkent je angst voor een ontwikkeling. In plaats daarvan maak je je groter dan je bent en vervorm je jouw oorspronkelijke gevoel.

Basisoefening 2 lost de onverwerkte gevoelens op die ooit in het lichaam vastgezet zijn door het ontkennen en overschreeuwen van je angst voor een ontwikkeling.


Basisoefening 3: foutieve willen
Basisoefening 3 lost energie stagnaties op die veroorzaakt zijn door het foutieve willen.
Vanuit een onbewuste angst weiger je het leven, jouw ontwikkeling aan te gaan. Hierbij ga je met je wil over natuurlijke grenzen van je systeem.

Basisoefening 3 lost onverwerkte gevoelens op die in het lichaam vastgezet zijn door het verkeerde gebruik van je wil ten opzichte van onverwerkte gevoelens.

Basisoefening 3 is nog niet geïntroduceerd, maar om meer inzichten te geven over de werking van deze Wholistische bewegingsoefeningen, hebben we de werking van Basisoefening 3 nu al in deze tekst opgenomen.Lees meer:
Wholistische bewegingsoefeningen
Basisoefening 1
Basisoefening 2
De effecten van Basisoefening 1
Introductiedag Basisoefening 1