Ontwikkeling sprong

Wij, Bas en Maria, zijn in september 2017 door een zeer diepgaande ontwikkeling geleid.

Nu we door deze zeer zware ontwikkeling heen zijn, is de werking van zowel de behandelingen als de Verbindingen van het Wholism Project zowel kwantitatief als kwalitatief enorm toegenomen.

Twee maal zo krachtig

Elke behandeling en Verbinding, die je hebt ontvangen, werkt na deze ontwikkeling dubbel zo krachtig.
De werkingskracht van elke behandeling en Verbinding is dus sinds 30 september 2017 twee maal zo groot geworden.

Twee maal zo diepgaand

Al jouw behandelingen en Verbindingen werken sinds deze ontwikkeling ook kwalitatief twee maal zo diep.
Alle behandelingen en Verbindingen werken dus nog intensiever, dan ze al deden.

Onderling versterkend

Bovendien gaan behandelingen enerzijds en Verbindingen anderzijds elkaars werking onderling versterken.

Dat betekent dat naarmate je meer behandelingen en Verbindingen hebt, de werking van zowel de behandelingen als de Verbindingen steeds krachtiger wordt.

Geleidelijk

De behandelingen en Verbindingen gaan niet tegelijkertijd:

  • twee maal zo krachtig werken
  • de diepte van hun werking verdubbelen

en

  • onderling elkaar maximaal versterken.


Dat zou te veel van het goede worden.

Deze drie verschillende versterkingen in de werking van de behandelingen en Verbindingen zal geleidelijk plaatsvinden.
De snelheid waarmee dat gebeurt, zal bij iedereen anders zijn. Deze snelheid wordt aan jouw persoonlijke veranderingscapaciteit aangepast.