Verbondenheid Verbinding

De Verbondenheid Verbinding heeft het vermogen om je los te koppelen van de mening die andere mensen over jou hebben. Je komt met behulp van deze Verbinding los van beelden, gevoelens en gedachten van anderen over jou.

Ook al hoef je je niet bewust te zijn welke ideeën anderen over jou hebben, toch hebben die een beperkende invloed op jou.
Je kunt na de ontvangst van de Verbondenheid Verbinding dan ook meer ruimte om je heen voelen. Je wordt niet meer ingekaderd door de mening die andere mensen over jou hebben.

De Verbondenheid Verbinding is ook een Verbinding die een belangrijke functie heeft na je overlijden, zowel voor jouw overgang naar het Hiernamaals als jouw verblijf daar.

Na jouw overlijden koppelt de Verbondenheid Verbinding jouw energie los van alle voorwerpen die van jou zijn geweest of die nabestaanden aan jou doen denken, zoals foto’s, brieven etc.

Deze verbondenheid verzwaart jou. Het vormt een ballast die jouw tocht naar het Hiernamaals bemoeilijkt en jouw ontwikkelingsmogelijkheden in het Hiernamaals beperkt.

De functie van de Verbondenheid Verbinding na jouw overlijden

De Verbondenheid Verbinding is een Verbinding die ook een duidelijke positieve functie heeft na jouw overlijden, voor jouw overgang naar het Hiernamaals en jouw verblijf daar.

De voorwerpen die van jou waren, hebben zonder de Verbondenheid Verbinding een verzwarend effect op jou. Ze houden jou letterlijk verbonden met de Aarde waardoor je trillingsgetal wordt verlaagd en jouw overgang wordt bemoeilijkt.

Ook in het Hiernamaals zelf blijf je het verzwarende effect van de verbondenheid met jouw Aardse bezittingen voelen. Jouw ontwikkelingen in het Hiernamaals worden hierdoor bemoeilijkt.

Jouw Aardse bezittingen worden meestal binnen jouw famille verdeeld. Door jouw verbondenheid met deze Aardse bezittingen, kun je de emoties van deze familieleden voelen.
Meestal zijn dat emoties van deze familieleden zelf, die dus niets met jou te maken hebben.
Zij hebben die, om ze een plaats te geven, onbewust aan jouw overlijden gekoppeld.

Door de Verbondenheid Verbinding word je losgekoppeld van jouw toenmalige Aardse bezittingen en daardoor ook losgekoppeld van gedachten en gevoelens van nabestaanden over jou.

De loskoppeling van alle voorwerpen die van jou zijn geweest, werkt zowel voor jou als voor jouw nabestaanden verlichtend:
 

  • je kunt na het overgaan de Aarde gemakkelijker loslaten, waardoor je lichter en sneller naar jouw bestemming, het kosmische dag Hiernamaals kunt reizen en je daar vrijer kunt ontwikkelen
     
  • voorwerpen 'van jou' die jouw nabestaanden in bezit hebben, worden voelbaar ´lichter’ voor hen, ze voelen minder zwaar aan. De energie in hun huizen wordt daardoor ook voelbaar lichter. 
Het verzwarend effect van jouw Aardse bezittingen op jou is dus ook op Aarde voelbaar voor jouw familieleden.


Door de Verbondenheid Verbinding kun je, na jouw overlijden, jouw reis naar het Licht dus zonder tegenwerking en daardoor sneller en lichter voltooien.
Bovendien kun je je in het Hiernamaals beter en vrijer ontwikkelen, je kunt je vleugels duidelijk verder uitslaan.

Als je meer wilt lezen over de ervaringen van onze twee familieleden met de Verbondenheid Verbinding, klik dan op de volgende link: Verbindingen voor het Hiernamaals.
Scroll vervolgens naar de link onder de inleiding van deze tekst. Daar vind je een interne link 'Direct naar het ervaringen overzicht’.
 
Je komt dan op een overzicht van alle interne links naar de verschillende Verbindingen die onze twee familieleden hebben ontvangen.
Je vindt dan de interne link naar de ervaringen van onze twee familieleden met de Verbondenheid Verbinding onder het kopje 'Talent Verbindingen'.

Voor wie?

Voor iedereen die los wil komen van de mening van anderen over jou en die na zijn of haar overlijden gemakkelijker wil overgaan en zich in het Hiernamaals beter wil ontwikkelen.

Aanvullende Verbinding

De Gevoelswereld Verbinding werkt specifiek aanvullend op de Verbondenheid Verbinding.
De Gevoelswereld Verbinding lost o.a. de effecten van ontwikkeling remmende producten op.

Aanvullende behandeling

De Loskoppel behandeling, de Relatie Reset gave en de Verbondenheid Verbinding zijn wat hun werkingsgebied duidelijk verwant aan elkaar en vullen daarom ook elkaars werking aan.

Twee voor de prijs van één

Als je tijdens je zwangerschap deze Verbinding aanschaft, krijgt jouw baby deze Verbinding ook automatisch en kan hij of zij daar zijn of haar hele leven van profiteren.
Als je deze Verbinding tijdens je zwangerschap aanschaft, vermeld dan in het opmerkingenveld van de bestelling: zwanger en de uitgerekende datum.

Na de geboorte van de baby bestel je de Verbinding vervolgens opnieuw voor jouw baby en vermeld je in het opmerkingenveld dat je deze Verbinding tijdens jouw zwangerschap ontvangen had.
Wij zorgen er dan voor dat de Verbinding ook in het profiel van jouw baby komt te staan.

Verbondenheid Verbinding voor een bedrijf

De Verbondenheid Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

Werking binnen het bedrijf
De Verbondenheid Verbinding lost de beperkende werking van de mening die werknemers over elkaar hebben op. Er kan daardoor ook opener en zonder een vooringenomen mening met elkaar samengewerkt worden. Dit komt de prestaties ten goede.

Let op: De Verbondenheid Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Verbondenheid Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Verbondenheid Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen in het bedrijfspand, dus niet in hun eigen woonomgeving.

De kosten bedragen € 125,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 25,- in rekening gebracht.

Aantal werknemers
De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Verbondenheid Verbinding invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Verbondenheid Verbinding online aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Een week tussentijd    
Als je meerdere Verbindingen tegelijk wilt aanvragen, is het vrijwel altijd raadzaam om een week tussentijd aan te houden voor de activatie van twee verschillende Verbindingen.
Lees dan eerst het artikel: Meerdere Verbindingen aanvragen

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Verbondenheid Verbinding nu'.
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Prijs Verbondenheid Verbinding

€ 120,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.


Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.

Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer


Ervaringen


Alsof er een last van mijn schouders is gevallen

´De Verbondenheid Verbinding heeft echt iets veranderd in me. Het voelt alsof er een last van mijn schouders is gevallen. Zeer aangenaam!´
Renaldo vdL, Heerlen


Veel meer mezelf

Na de Verbondenheid Verbinding voelt het niet alleen veel lichter en ruimer, maar is er ook meer rust in mijn hoofd.

Ik ben veel meer mezelf in contact met anderen en heb ook niet automatisch meer iets te vinden van die ander.
Ik voel mij veel vrijer en tegelijk ook meer verdiept contact met mijn buitenwereld.
Wil O, Gouda