Oude incarnatie Verbinding

De Oude incarnatie Verbinding lost de invloed op die jouw oude incarnaties vanuit het Hiernamaals op je huidige leven hebben.

Als je opnieuw incarneert, is het niet zo, dat een vorige incarnatie van jou weer op Aarde incarneert.
Je incarneert echt opnieuw met een nieuwe opdracht, terwijl jouw oude incarnaties in het Hiernamaals blijven.

Omdat jouw vroegere incarnaties dezelfde oorsprong hebben, dat wil zeggen allemaal afstammen van jouw overkoepelende ziel, ben je wel nauw verbonden met je vorige incarnaties.

Vanuit deze nauwe verbondenheid kunnen jouw oude incarnaties, op een voor jou onbewust niveau, invloed op jou uitoefenen.
Vanuit hun herinnering aan intens pijnlijke of moeilijke ervaringen tijdens hun leven op Aarde, kunnen ze jou, op zich volkomen goed bedoeld, trachten te behoeden om eenzelfde soort ‘fout’ te maken.

Het probleem is dat ze dat doen vanuit het tijdbeeld van hun leven toen.
Dat de tijden inmiddels veranderd zijn en dat de toenmalige spelregels daardoor niet meer van toepassing zijn, ontgaat hen.

Zo kan de invloed van oude incarnaties sterk remmend werken op jouw huidige ontwikkeling. Ze houden jou verbonden met een niet meer bestaand verleden.

De Oude incarnatie Verbinding lost deze remmende invloed van jouw oude incarnaties op.
Je komt daardoor veel meer in het nu.

Jouw oude incarnaties krijgen door de Oude incarnatie Verbinding het besef, het inzicht dat de tijden veranderd zijn, dat er in hun leven andere spelregels van toepassing waren dan in jouw huidige leven.
Jou loslaten, jou helemaal jouw eigen leven laten leiden, is door dit inzicht gemakkelijk voor hen, ze begrijpen hun eigen, goed bedoelde, eerdere zorgen zelfs geeneens meer.

Voor wie?

Iedereen heeft de Oude incarnatie Verbinding nodig.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Oude incarnatie Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Oude incarnatie Verbinding bedraagt € 140,-.

 

Een ervaring

 

Voel me veel meer in het hier en nu

Na de Oude incarnatie Verbinding voel ik mij veel meer in het hier en nu.....heel fijn.
Wil O, Gouda