Instinct behandeling

De Instinct behandeling heeft een weldadige uitwerking op je in het dagelijks leven en kan cruciaal zijn in situaties waarin je het beste instinctief kunt handelen.

In het dagelijks leven krijg je door de Instinct behandeling het innerlijk vertrouwen dat jou niets zomaar overkomt, omdat je echt kunt vertrouwen op je eigen ‘instinct’. Je hebt eenvoudigweg een diep innerlijk weten dat je gevoel je altijd ruim op tijd zal waarschuwen voor mogelijk gevaar.

In situaties waarin je het beste volgens je instinct kunt handelen, kan instinctief reageren beslissend zijn voor een goede afloop.

Uitwerking op je dagelijks leven

De Instinct behandeling geeft jouw instinct een kosmische dag programmering.
In de kosmische nacht was het instinct vooral gericht op niet in de steek gelaten worden. In de groep blijven was dus heel belangrijk.
In de kosmische dag is het instinct meer gericht op jezelf niet in de steek laten en goed bij jezelf blijven.

Door de uitwerking van de Instinct behandeling voelt contact maken met ‘hoe je je instinctief voelt’ anders. Het diepe basisgevoel dat jouw instinct jou geeft, is veranderd en voelt verfijnder en duidelijk rustiger.

Vóór de ontvangst van de Instinct behandeling voelde je instinct meer 'dierlijk', waardoor je meer op je hoede en schrikachtig was. 


Na de Instinct behandeling voelt je instinct beter ontwikkeld, waardoor je minder schichtig bent vanwege mogelijk gevaar. Dat komt door het innerlijke gevoel dat je ruim op tijd gewaarschuwd wordt voor eventueel gevaar en niet pas op het laatste moment. Zo ontstaat een gevoel van innerlijke rust en zekerheid.

Je zult door de uitwerking van de Instinct behandeling intuïtief ook volkomen automatisch plaatsen gaan mijden waar eventueel gevaar dreigt, je komt dan niet eens in de buurt.

Instinctief reageren

De Instinct behandeling helpt je, om in omstandigheden waar dat nodig is, volgens je pure instinct te handelen en te reageren.
In zulke situaties ontbreekt de tijd om eerst te overwegen of na te denken hoe je het beste zou kunnen handelen en reageren. Het is dan van essentieel belang dat je direct exact de juiste reactie hebt en de juiste dingen doet of zegt.

Volgens je instinct reageren is een handelen vanuit de wijsheid van je systeem, waarbij je hoofd op dat moment niet betrokken is.

Omdat je handelt vanuit de wijsheid van je systeem, berokken je anderen vrijwel nooit schade. Mocht dat in exceptionele gevallen wel zo zijn, dan is die schade altijd proportioneel en bovendien kleiner, dan jou zou zijn toegebracht.

Volgens je instinct reageren, is dus altijd exact op het juiste moment:

  • de juiste woorden kiezen
  • de uitweg zien
  • de juiste beweging maken
  • de op dat moment enige juiste reactie geven

Voorbeelden van handelen vanuit je instinct

Op de juiste manier reageren als je een groep begeleidt en er in de groep iets wordt gezegd of gedaan wat niet 'de bedoeling is', wat 'de verkeerde kant opgaat'.

Instinctief aanvoelen dat er gevaar dreigt of dat iemand gevaar loopt en dan op tijd op de juiste wijze handelen.

Instinctief aanvoelen dat iemand verkeerde bedoelingen heeft, jou wil beroven of aanvallen en dan exact de juiste reactie geven.

Moed en kracht
Als je volgens jouw instinct reageert, ben je op dat moment op geen enkele manier bang.
Dat geeft aan dat je vanuit je systeem reageert. Je kunt dan achteraf nog wel eens denken: hoe heb ik zo moedig kunnen zijn en zo alert kunnen reageren.

Werking Instinct behandeling

Door de Instinct behandeling krijgt jouw instinct een kosmische dag programmering, waardoor je voor je gevoel nog beter kunt rekenen op je instinct. Hierdoor ontstaat een gevoel van innerlijke rust en zekerheid.

De Instinct behandeling versterkt bovendien jouw vermogen om instinctief te reageren en lost de blokkades op die daar nog tussen staan.

Ontwikkelingspad

Zoals alle andere behandelingen van het Wholism Project bestaat de Instinct behandeling uit een afstandsbehandeling die je op een afgesproken moment ontvangt.

Tijdens de ontvangst van zo'n afstandsbehandeling ontvangt jouw systeem een 'ontwikkelingspad'. Dit is een persoonlijke 'routebeschrijving' voor de ontwikkelingen waar de behandeling jou tijdens de uitwerkingstijd van de behandeling doorheen zal leiden.
De resultaten van de behandeling volgen uit de ontwikkelingen waar je zelf doorheen gaat.

Voorbeeld
Jouw systeem heeft een voorbeeld nodig van de richting waarin jouw instinct zich na ontvangst van de Instinct behandeling zal ontwikkelen.
Om deze reden wordt de afstandsbehandeling van de Instinct behandeling op een andere wijze gegeven dan de meeste andere behandelingen van het Wholism Project.

Voor wie?

De Instinct behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

De Instinct behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Instinct behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Instinct behandeling bedraagt € 280,-.