Instinct behandeling

De Instinct behandeling heeft een weldadige uitwerking op je in het dagelijks leven en kan cruciaal zijn in situaties waarin je het beste instinctief kunt handelen.

In het dagelijks leven krijg je door de Instinct behandeling het innerlijk vertrouwen dat jou niets zomaar overkomt, omdat je echt kunt vertrouwen op je eigen ‘instinct’. Je hebt eenvoudigweg een diep innerlijk weten dat je gevoel je altijd ruim op tijd zal waarschuwen voor mogelijk gevaar.

In situaties waarin je het beste volgens je instinct kunt handelen, kan instinctief reageren beslissend zijn voor een goede afloop.

Uitwerking op je dagelijks leven

De Instinct behandeling geeft jouw instinct een kosmische dag programmering.
In de kosmische nacht was het instinct vooral gericht op niet in de steek gelaten worden. In de groep blijven was dus heel belangrijk.
In de kosmische dag is het instinct meer gericht op jezelf niet in de steek laten en goed bij jezelf blijven.

Door de uitwerking van de Instinct behandeling voelt contact maken met ‘hoe je je instinctief voelt’ anders. Het diepe basisgevoel dat jouw instinct jou geeft, is veranderd en voelt verfijnder en duidelijk rustiger.

Vóór de ontvangst van de Instinct behandeling voelde je instinct meer 'dierlijk', waardoor je meer op je hoede en schrikachtig was. 


Na de Instinct behandeling voelt je instinct beter ontwikkeld, waardoor je minder schichtig bent vanwege mogelijk gevaar. Dat komt door het innerlijke gevoel dat je ruim op tijd gewaarschuwd wordt voor eventueel gevaar en niet pas op het laatste moment. Zo ontstaat een gevoel van innerlijke rust en zekerheid.

Je zult door de uitwerking van de Instinct behandeling intuïtief ook volkomen automatisch plaatsen gaan mijden waar eventueel gevaar dreigt, je komt dan niet eens in de buurt.

Instinctief reageren

De Instinct behandeling helpt je, om in omstandigheden waar dat nodig is, volgens je pure instinct te handelen en te reageren.
In zulke situaties ontbreekt de tijd om eerst te overwegen of na te denken hoe je het beste zou kunnen handelen en reageren. Het is dan van essentieel belang dat je direct exact de juiste reactie hebt en de juiste dingen doet of zegt.

Volgens je instinct reageren is een handelen vanuit de wijsheid van je systeem, waarbij je hoofd op dat moment niet betrokken is.

Omdat je handelt vanuit de wijsheid van je systeem, berokken je anderen vrijwel nooit schade. Mocht dat in exceptionele gevallen wel zo zijn, dan is die schade altijd proportioneel en bovendien kleiner, dan jou zou zijn toegebracht.

Volgens je instinct reageren, is dus altijd exact op het juiste moment:

  • de juiste woorden kiezen
  • de uitweg zien
  • de juiste beweging maken
  • de op dat moment enige juiste reactie geven

Voorbeelden van handelen vanuit je instinct

Op de juiste manier reageren als je een groep begeleidt en er in de groep iets wordt gezegd of gedaan wat niet 'de bedoeling is', wat 'de verkeerde kant opgaat'.

Instinctief aanvoelen dat er gevaar dreigt of dat iemand gevaar loopt en dan op tijd op de juiste wijze handelen.

Instinctief aanvoelen dat iemand verkeerde bedoelingen heeft, jou wil beroven of aanvallen en dan exact de juiste reactie geven.

Moed en kracht
Als je volgens jouw instinct reageert, ben je op dat moment op geen enkele manier bang.
Dat geeft aan dat je vanuit je systeem reageert. Je kunt dan achteraf nog wel eens denken: hoe heb ik zo moedig kunnen zijn en zo alert kunnen reageren.

Werking Instinct behandeling

Door de Instinct behandeling krijgt jouw instinct een kosmische dag programmering, waardoor je voor je gevoel nog beter kunt rekenen op je instinct. Hierdoor ontstaat een gevoel van innerlijke rust en zekerheid.

De Instinct behandeling versterkt bovendien jouw vermogen om instinctief te reageren en lost de blokkades op die daar nog tussen staan.

Ontwikkelingspad

Zoals alle andere behandelingen van het Wholism Project bestaat de Instinct behandeling uit een afstandsbehandeling die je op een afgesproken moment ontvangt.

Tijdens de ontvangst van zo'n afstandsbehandeling ontvangt jouw systeem een 'ontwikkelingspad'. Dit is een persoonlijke 'routebeschrijving' voor de ontwikkelingen waar de behandeling jou tijdens de uitwerkingstijd van de behandeling doorheen zal leiden.
De resultaten van de behandeling volgen uit de ontwikkelingen waar je zelf doorheen gaat.

Voorbeeld
Jouw systeem heeft een voorbeeld nodig van de richting waarin jouw instinct zich na ontvangst van de Instinct behandeling zal ontwikkelen.
Om deze reden wordt de afstandsbehandeling van de Instinct behandeling op een andere wijze gegeven dan de meeste andere behandelingen van het Wholism Project.

De ontvangst van de Instinct behandeling

Je ontvangt de afstandsbehandeling van de Instinct behandeling via Bas en Maria, terwijl je in de praktijk van een speciaal daarvoor opgeleide Partner bent.

Tijdens de afstandsbehandeling die je van Bas en Maria ontvangt, staat de Partner recht tegenover jou.
Hierbij voelt de Partner een deel van de energie van de afstandsbehandeling door zich heen gaan.

Door de wisselwerking die daarbij tussen jou en de Partner ontstaat, krijgt jouw systeem het voorbeeld van de richting waarin jouw instinct zich na ontvangst van de Instinct behandeling zal ontwikkelen. De Wholistic Partner heeft de Instinct behandeling immers zelf al ontvangen.

Vier sessies

De Instinct behandeling wordt altijd in vier sessies gegeven, bij voorkeur binnen een aaneengesloten periode van acht weken.

Elke sessie duurt ongeveer 20 minuten.
De afstandsbehandeling die je van Bas en Maria ontvangt, is voor de meeste mensen gedurende 20 minuten voelbaar.
Tijdens deze afstandsbehandeling staat de Wholistic Partner ongeveer 10 minuten tegenover jou.

Noodzakelijke Verbinding

De uitwerking van eten dat in de magnetron is opgewarmd, is zo funest voor het functioneren van jouw instinct dat het noodzakelijk is om de Magnetron Verbinding te ontvangen vóór de Instinct behandeling.

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Innerlijk contact Verbinding werkt specifiek ondersteunend op de Instinct behandeling.

Aanvullende behandeling

De Diepere voelen behandeling en de Instinct behandeling werken aanvullend op elkaar.

Voor wie?

De Instinct behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

De Instinct behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Je kunt de Instinct behandeling pas ontvangen nadat je eerst alle benodigde Beïnvloeding behandelingen en de Onderlaag behandeling ontvangen hebt.

 

Magnetron Verbinding
De Magnetron Verbinding moet vóór de ontvangst van de Instinct behandeling ontvangen zijn.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze behandeling van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Het is niet mogelijk om de uitwerking van deze behandeling 24 uur gratis op proef te ervaren.

Tussentijd

Twee weken na de ontvangst van een andere behandeling van het Wholism Project mag je beginnen met de Instinct behandeling. 


Na de eerste sessie van de Instinct behandeling kun je desgewenst een volgende behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Instinct behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. 
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.

De uitwerkingstijd van de Instinct behandeling begint op de dag van de eerste sessie en eindigt twee maanden na de laatste sessie.
Elke sessie van de Instinct behandeling heeft een uitwerkingstijd van twee maanden.


Met een tussentijd van twee weken tussen elke sessie is de uitwerkingstijd van de Instinct behandeling dus zes weken plus twee maanden, in het totaal dus drie en een halve maand.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert de uitwerkingstijd van elke sessie.


De totale uitwerkingstijd van de Instinct behandeling wordt dan zes weken plus een maand.


De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Aanvragen

Je kunt de Instinct behandeling uitsluitend aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.
Bas en Maria zullen dan voor jou invoelen of jij deze behandeling mag ontvangen.

 

Als blijkt dat je de Instinct behandeling mag ontvangen, vraag je eerst de Magnetron Verbinding aan, als je die nog niet ontvangen hebt.

Vervolgens zullen Bas en Maria in overleg met jou en de Wholistic Partner in wiens praktijk je de afstandsbehandeling gaat ontvangen, de data voor deze sessies zo inplannen, dat ze ook binnen jouw reeds bestaande planning (behandelplan) passen.

Bij wie?

Je kunt de afstandsbehandeling van de Instinct behandeling via ons, Bas en Maria ontvangen in de praktijk van één van de onderstaande Wholistic Partners:

Diana van den Heuvel, Boskoop (ZH)
Nadia Lucassen, Amersfoort (UT)
Bas Mélotte, Uden (NB)
Immy Oly, Bergen (NH)
Wil Oostdam, Gouda (ZH)
Dianne Spoolder, Hengelo (OV)
Annet van Tol, Uitgeest (NH)
Dini Veldman, Luttenberg (OV)

Kosten

De Instinct behandeling kost € 240,-

Vooraf overmaken
Het bedrag moet vooraf worden overgemaakt op IBAN nummer: NL  98 RABO 03576 11 101 t.n.v. Stichting Wholisme te Den Haag.
Dit is een rekening bij de Rabobank Noord-Drenthe.
 

Vermeld bij de overschrijving:

  • Instinct behandeling + jouw naam

en

  • de naam van de Wholistic Partner in wiens praktijk je de afstandsbehandeling gaat ontvangen.

 

We plannen je in zodra:

  • het bedrag voor de Instinct behandeling is bijgeschreven

en

  • je de Magnetron Verbinding ontvangen hebt