Behandelingen

De behandelingen lossen niet alleen allerlei geestelijke en lichamelijke problemen op, die ontstaan zijn door ons onverwerkte verleden, maar helpen ons ook in onze ontwikkeling van de kosmische nacht naar dag

We ontwikkelen ons daarbij vanuit een tijdperk waar het gevoel van tekort komen, overleven en lijden centraal stonden naar een tijdperk waar het gevoel van overvloed, leven en vertrouwen centraal staan. 

Verleden verwerken

Deze kosmische dag wijze van leven kun je alleen bereiken door je eigen verleden te verwerken.
 

Het volgende voorbeeld geeft goed aan hoe dit werkt.

Een klein kind kan z’n moeder niet terugvinden. Het komt dan van alles tekort: Liefde, verzorging, het gevoel van veiligheid. Het kind is ook angstig zo alleen en voelt zich verloren.

Dan vindt het kind z’n moeder na verloop van tijd weer terug. Het kind zal dan spontaan in huilen uitbarsten om zo z’n verdriet en angsten te verwerken. Doet het kind dat niet dan blijft het angstig en onzeker. 
 

Bij het ouder worden is ons meestal geleerd om ons verdriet niet meer te tonen. Dat werd te pijnlijk voor de omgeving. Zo hebben we geleerd om ons verleden niet te verwerken maar weg te drukken.
 

Dit onverwerkte verleden is de achtergrond van onze angsten, frustraties, hardheid, maar ook van bijvoorbeeld lusteloosheid, depressies en ziekten.

Pas als je verleden verwerkt is, is het mogelijk om de overvloed van de kosmische dag te ervaren.
 

Je verwerkt je verleden juist door je eigen problemen onder ogen te zien, door er contact mee te maken. Door de behandelingen worden alle problemen op het niveau van de behandeling al getransmuteerd. Ze worden letterlijk in het licht gezet, waardoor het donker, de onverwerkte stukken, oplossen. Daarbij is het bij sommige stukken alleen nodig om ze nog een keer onder ogen te zien om ze daarna los te laten.

Drie niveaus

Ons onverwerkt verleden zit op drie niveaus, het zielenniveau, het wezensniveau en het eenheidsniveau.
 

Op het zielenniveau vind je alle onverwerkte gebeurtenissen uit dit en vorige levens. Je wordt met de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling geholpen om deze ballast op een zo zacht en snel mogelijke wijze te verwerken.
 

De Goddelijke Wezensheling helpt je om de trauma’s te verwerken die het afscheiden van het Goddelijke bij jou heeft achtergelaten. De onverwerkte pijn op het wezensniveau is goed te vergelijken met die van een klein kind dat het gevoel heeft dat het z’n moeder is kwijtgeraakt.
 

Het eenheidsniveau is te vergelijken met de baarmoedertijd, waarbij je als kind nog in de omhulling van je moeder bent en je je binnen deze eenheid met je moeder langzamerhand naar een zelfstandige eenheid ontwikkelt. Dit verzelfstandigen vanuit de eenheid met het Goddelijke is een pijnlijk en diepgaand proces geweest.

Met de Goddelijke Verbindingsimpuls word je door het verwerkingsproces geleid van de trauma’s die je hierdoor op eenheidsniveau opgelopen hebt.
 

Een onverwerkt probleem op bijvoorbeeld het eenheidsniveau werkt via de ziel door tot op het persoonlijkheidsniveau. Zo’n probleem kan pas opgelost worden als het opgelost wordt op het hoogste niveau waar het ontstaan is en nog aanwezig is.

 

Met behulp van een Transmutatie Channeling is het mogelijk om specifieke problemen op ieder niveau op te lossen.

Dit maakt het mogelijk om problemen op de verschillende niveaus op te lossen zonder eerst de drie bovengenoemde behandelingen één voor één te doorlopen.

Op afstand

De behandelingen worden op afstand gegeven. Jarenlange ervaring leert, dat dit even sterk werkt als een directe behandeling. 

Bij een eerste behandeling hebben we hiervoor een foto van jou nodig en een telefoonnummer, zodat we even persoonlijk contact kunnen maken en een afspraak kunnen maken voor de behandeling.

Begeleiding

In het artikel Tips om soepel door de behandelingen te gaan vind je een aantal praktische tips. Hierin lees je onder andere hoe je na het ontvangen van een behandeling zelf kunt transmuteren en hoe je van een glas water een versterkend middel voor jezelf kunt maken. Ook lees je hierin hoe je het soepelst door verwerkingsprocessen heen kunt gaan of contact kunt maken met de geestelijke oorzaak van fysieke pijn.
 

Als je steeds opnieuw tegen een probleem op loopt, als je het gevoel hebt dat je vastloopt of het gevoel hebt dat een behandeling bij jou onvoldoende werkt, kun je altijd contact met ons opnemen.

We kunnen dan voor jou uitzoeken wat de oorzaak hiervan is en hoe je dit probleem het best kunt oplossen. We kunnen je vrijwel altijd weer verder helpen en inzicht geven in jouw proces.

Benaming

Er worden vier verschillende benamingen gebruikt als laatste (deel van het) woord bij de behandelingen: behandeling, heling, impuls en verbinding.
Behandeling, heling of impuls hebben hierbij dezelfde betekenis. Deze behandelingen hebben als gemeenschappelijke noemer dat ze je ‘actief’ in een ontwikkeling brengen, dieper jezelf in, dieper de kosmische dag in.

Verbindingen zijn letterlijk verbindingen, die je in contact brengen met een kosmische dag informatiebron. Elke informatiebron brengt je in contact met andere kosmische dag kwaliteiten en/of mogelijkheden.

Voorbeelden van verbindingen bij de behandelingen zijn de Godin verbinding, de Liefdesvoeding verbinding, de Liefdesadem verbinding en de Volledige Spirituele ik verbinding. Zij verbinden je elk op hun eigen manier met een nieuwe ontwikkelingsmogelijkheid in de kosmische dag.
De Godin verbinding werkt als het ware als een telefoonnummer waarbij je uiteraard zelf kunt beslissen of je dit nummer vaak gebruikt of niet. Hoe vaker je je op deze verbinding richt, hoe meer die voor je kan gaan betekenen.

De Liefdesvoeding verbinding werkt ook als een telefoonnummer, maar dat hoef je niet actief te gebruiken. Jouw lichaam, jouw systeem heeft voeding nodig en vanuit die behoefte neemt jouw systeem uit zichzelf contact op met deze Liefdesvoeding bron.

De Liefdesadem verbinding werkt ook als een telefoonnummer, maar dat hoef je niet actief te gebruiken. Jouw lichaam, jouw systeem heeft zuurstof nodig en vanuit die behoefte neemt jouw systeem uit zichzelf contact op met deze Liefdesadem bron.

De Volledige Spirituele ik verbinding kun je ook vergelijken met een telefoonverbinding, alleen kun je zelf geen contact opnemen met jouw Spirituele ik. Jouw Spirituele ik gebruikt deze verbinding wel om contact met jou op te nemen.
De behandeling zorgt ervoor dat de kosmische nacht (ver)storingen in de lijn worden opgelost waardoor je beter bereikbaar wordt voor jouw Spirituele ik.


Naast de behandelingen werken we in het Wholism Project ook met Verbindingen als opvolgers van de producten. Deze Verbindingen verbinden je met de informatie in de moeder-piramiden van het Wholism Project, waar alle kosmische informatie voor de Verbindingen en hun voorlopers, de producten, is opgeslagen.

Overzicht

Voor een totaal overzicht van alle behandelingen kun je hier klikken.

Ervaringen

Lees meer over algemene ervaringen met de behandelingen
 

Onze behandelingen maken een weg vrij,
een weg die je vervolgens nog wel zelf moet gaan.

De behandelingen helpen je daarbij niet alleen met wegwijzers
maar lossen obstakels ook zoveel mogelijk op.