Kantelingen

De Kantelingen van het Wholism Project lossen 'kantelingen' in jouw systeem op.

Er zijn drie typen kantelingen: universele, persoonlijke en specifieke kantelingen. 

Universele kantelingen zijn veranderingen in onze originele blauwdruk. 
Persoonlijke en specifieke kantelingen zijn gekantelde oftewel ‘omgepoolde' eigenschappen, die een verzwakkende werking op je hebben.

De Kantelingen van het Wholism Project lossen kantelingen in je systeem op door ze weer 'rechtop te zetten', waardoor:

  • jouw oorspronkelijk blauwdruk hersteld wordt
  • jouw oorspronkelijke, versterkende eigenschappen weer tot jouw beschikking komen


De drie typen kantelingen zijn elk geënt op het chakra systeem. Kantelingen veranderen daarbij de werking van de chakra's.

Iedereen heeft twaalf universele kantelingen, één universele kanteling per chakra, met uitzondering van het stuitchakra.

Daarnaast heeft elk mens dertien persoonlijke kantelingen in zijn of haar systeem, één persoonlijke kanteling per chakra.

Tot slot heeft ieder mens 2 tot 5 persoons specifieke kantelingen.


De essentie van kantelingen

Kantelingen zijn een belangrijke hulp geweest bij het materialisatie proces dat we als mensheid hebben moeten doormaken in de afgelopen kosmische nacht. 

Kantelingen zijn ompolingen, waardoor jouw ontwikkelingsrichting omgekeerd wordt.

Van nature zijn we als mensen oorspronkelijk op het Goddelijke, onze schepper gericht.
Net als een kind van nature op z’n ouders gericht is en daarom het liefst dicht bij z’n ouders blijft, zo bleven wij na geschapen te zijn, als mensen dicht bij onze schepper het Goddelijke.

Er is dus altijd een natuurlijke ‘aantrekkingskracht' tussen de schepper en het geschapene.

We konden in de kosmische nacht alleen steeds verder loskomen van het Goddelijke door de natuurlijke ‘aantrekkingskracht' tussen de schepper en de mens stap voor stap steeds verder 'om te polen’.

Door de ontberingen die we veelvuldig in de kosmische nacht hebben meegemaakt, poolde onze natuurlijke gerichtheid op het Goddelijke elke keer een stapje verder om. Eigenlijk net als een boot, die ook kan kantelen als die te zwaar belast wordt.

De ‘aantrekkingskracht' tussen de schepper en de mens werd zo geleidelijk steeds verder omgepoold tot ‘zwaartekracht’, het aangetrokken worden door de materie en nog een stap verder het materialisme, het geloven in de materie.


Universele, persoonlijke en specifieke kantelingen

Elk mens heeft:

  • 12 universele kantelingen
  • 13 persoonlijke kantelingen

en

  • 2 tot 5 specifieke kantelingen

in zijn of haar systeem.

Universele kantelingen

De twaalf universele kantelingen zijn elk geënt op de chakra's.

De aarding (het stuitchakra) van mensen heeft geen universele kanteling meegekregen, omdat het belangrijk was dat we ons gedurende de kosmische nacht steeds verder met de materie, met de Aarde zouden verbinden.

Een voorbeeld van een universele kanteling is de epifysechakra kanteling. De epifysechakra kanteling maakt dat we gedurende ons leven verouderen.
Verouderen is dus geen natuurlijk proces, maar een programmering van de kosmische nacht.

Universele kantelingen zijn veranderingen in onze originele blauwdruk, het zijn wijzigingen in ons originele ‘bouwplan’.

De universele kantelingen zijn als eerste ontstaan. Pas toen de universele kantelingen waren ontstaan, konden de persoonlijke kantelingen ontstaan.

Persoonlijke kantelingen

De dertien persoonlijke kantelingen zijn net als de universele kantelingen geënt op de dertien chakra's.

Een persoonlijke kanteling is een 'omgepoolde', omgekeerde eigenschap die een verzwakkende uitwerking op je heeft.

De uitwerking van een persoonlijke kanteling op een specifiek chakra, kan bij elk mens anders uitpakken. Met een persoonlijke kanteling kun je dus veel verschillende kanten op, uitgaande van de basisthema’s die aangegeven zijn in het overzicht onder de kop ‘Oplossen van universele en persoonlijke kantelingen’.

Pas na het ontstaan van de persoonlijke kantelingen konden de specifieke kantelingen ontstaan.

Specifieke kantelingen

Naast de twaalf universele kantelingen en de dertien persoonlijke kantelingen bestaan er nog in het totaal ongeveer 400 persoons specifieke kantelingen.

Iedereen heeft minimaal 2 en maximaal 5 van deze specifieke kantelingen in zijn of haar systeem.

Ook de specifieke kantelingen zijn op de chakra’s geënt.

Deze specifieke kantelingen zijn ontstaan in extreem moeilijke omstandigheden en kunnen van persoon tot persoon sterk verschillen.

Een voorbeeld van een specifieke kanteling waar ongeveer 85% van alle vrouwen last van heeft, is een kanteling die het libido sterk vermindert.
Deze kanteling is vrijwel altijd ontstaan na een verkrachting in dit of vorige levens.

Persoonlijke en specifieke kantelingen zijn omgepoolde eigenschappen

Kantelingen zijn ontstaan tijdens jouw levens in de kosmische nacht, door gebeurtenissen of omstandigheden die je als extreem moeilijk en zwaar hebt ervaren.
Onder extreem moeilijke omstandigheden kan een zo hoge emotionele druk ontstaan, dat een eigenschap als het ware omslaat, op z’n kop komt te staan, met andere woorden kantelt.

Omdat een gekantelde eigenschap op z'n kop staat, is die net zo 'stabiel' als een eigenschap die niet gekanteld is. Je hebt daardoor ook de overtuiging dat er niets mis is met zo'n eigenschap, het hoort gewoon zo.

Kantelingen zitten altijd in je onderbewustzijn. Je bent je daarom ook nooit bewust van een kanteling. Je ervaart kantelingen als persoonlijke eigenschappen van jezelf. Je ziet ze dus als iets dat bij je hoort, als iets natuurlijks van jezelf, terwijl dat dus in feite niet zo is.

Voorbeeld van het ontstaan van een persoonlijke kanteling

In het volgende voorbeeld van één van onze cliënten wordt beschreven hoe een kanteling kan ontstaan. Deze cliënt is in het dagelijks leven iemand die heel nauwkeurig is en vrijwel elke beslissing pas neemt na alle mogelijkheden ten opzichte van elkaar afgewogen te hebben.

Met toestemming van deze cliënt mogen we dit voorbeeld van het ontstaan van een kanteling geven.

Bij deze cliënt is er ooit een kanteling in een oorlogssituatie ontstaan.
Wij, Bas en Maria, kregen daarbij het volgende beeld van dat vorige leven van deze cliënt:
 

  ‘Het gebeuren speelt zich af in een oorlogssituatie. We zien deze cliënt in een stad of dorpje 'heen en weer rennen' waarbij hij steeds opnieuw vijandige soldaten tegenkwam. 
Hij rende dan weer snel weg, de andere kant op, waar hij opnieuw soldaten tegenkwam. Uiteindelijk werd hij ingesloten waardoor hij geen kant meer op kon.

Op dat moment kreeg deze cliënt het gevoel: 'Als ik nou niet zo snel was weggerend maar eerst wat rustiger had bedacht waar ik het beste naar toe had kunnen gaan, als ik eerst een plan had gemaakt, had ik misschien wel een uitweg uit deze situatie gevonden.’


Onze cliënt kreeg door deze gebeurtenis het gevoel dat het belangrijk is om nooit snel beslissingen te nemen, maar dat je eerst overzicht moet hebben om daarna pas te beslissen wat je gaat doen. Want, doe je dat niet, dan kun je in grote problemen komen.

Het is een typerende eigenschap van deze cliënt geworden om zo te werk te gaan.
Elke beslissing werd door deze cliënt pas genomen nadat hij die van alle kanten ‘onderzocht’ had. Hij paste deze benadering in elke situatie toe, of het nou nodig was of niet.
Dat heeft begrijpelijkerwijs een vertragend effect op het handelen van deze cliënt.

De diepe werking van kantelingen

De werking van kantelingen gaat diep. Zo wordt onder andere iemands sexuele geaardheid bepaald door de werking van kantelingen.

De werking van elke kanteling kan van persoon tot persoon verschillen en is dus niet bij iedereen even krachtig.
Ook kan de werkingsrichting van elke kanteling van persoon tot persoon anders zijn.

Bij iemands sexuele geaardheid spelen de universele kanteling op het tweede chakra en de persoonlijke kanteling op het hartchakra een bepalende rol.
De kracht en werkingsrichting waarop beide kantelingen ‘ingesteld’ zijn, bepaalt iemands sexuele geaardheid en identiteit.

Kantelingen en extremen

Kantelingen kunnen tot extremen en extremisme leiden.

Zo hebben mensen die gestoord zijn last van sterk doorwerkende kantelingen.
Bezetenheid is bijvoorbeeld ook een gevolg van kantelingen. 

Ook bij (serie) moordenaars spelen diepgaande kantelingen een doorslaggevende rol.

Op groepsniveau hebben bijvoorbeeld het nazisme en de IS als achtergrond een aantal vergelijkbare kantelingen. Mensen die zich tot deze bewegingen aangetrokken voelen, hebben dus een aantal overeenkomstige kantelingen, die hen tot extremistisch gedrag aanzetten.

Kantelingen steeds zwaarder over levens heen

Vrijwel elk leven in de kosmische nacht werd gekenmerkt door traumatische gebeurtenissen.
 
Door zeer diepgaande traumatische gebeurtenissen in dit en vorige levens konden:

  • nieuwe kantelingen ontstaan

of

  • reeds bestaande kantelingen ‘verzwaard’ worden als een traumatische gebeurtenis ‘aansloot’ bij één of meerdere al bestaande kantelingen


Over levens heen hadden kantelingen dus de neiging om steeds ‘zwaarder’ te worden en dus ook een steeds grotere rol te spelen.

Zo werd ons trillingsgetal als mensheid over levens heen steeds lager.
Kantelingen waren dus essentieel voor het steeds verdergaande materialisatie proces van de mensheid gedurende de kosmische nacht.


Samenvatting

Door de werking van de 12 universele kantelingen, de 13 persoonlijke kantelingen en de 2 tot 5 specifieke kantelingen zijn we in de kosmische nacht door een ontwikkelingstocht gegaan waarbij we ons steeds verder 'verdicht' hebben.

Al deze kantelingen bij elkaar hebben als het ware voor één grote kanteling gezorgd, die dit materialisatie proces mogelijk heeft gemaakt.

Omdat we als mensen door het Goddelijke zijn geschapen, is er net als bij ouders en kinderen een natuurlijke ‘aantrekkingskracht’. Voorzover kosmische nacht problematiek niet overheerst, trek je als ouders en kinderen naar elkaar toe.

Door alle kantelingen op te lossen, kantel je als mens weer terug, waardoor je je automatisch naar een steeds hogere trilling zult ontwikkelen, richting het Goddelijke.


Verschil tussen kantelingen en switchingen

Een switching is een verdraaiing, terwijl een kanteling een ompoling is. De afwijking van het ‘origineel’ is bij een kanteling dus duidelijk groter dan bij een switching.
Een kanteling werkt daarom duidelijk nog veel dieper door dan een switching.

 

Oplossen universele en persoonlijke kantelingen

Om de werking van de 12 universele en de 13 persoonlijke kantelingen op te lossen, zijn in het totaal 25 Kantelingen door het Wholism Project ontwikkeld.

Een overzicht van de 12 universele Kantelingen en de 13 persoonlijke Kantelingen.

Chakra Universele Kantelingen Persoonlijke Kantelingen
0Stuitchakra 0-- -- -- 0Hi hi Kanteling
0Relatiechakra 0Bipolair Kanteling 0Opwinding Kanteling
0Zonnevlechtchakra 0Tempo Kanteling 0Ik ben Kanteling
0Middenrifchakra 0Snelheid Kanteling 0Spiraal Kanteling
0Hartchakra 0Liefde Kanteling 0Gevoels Kanteling
0Thymuschakra 0Dreig Kanteling 0Zacht Kanteling
0Keelchakra 0Creatie Kanteling 0Close Kanteling
0Droomchakra 0Positief Kanteling 0Zesling Kanteling
0Hypofysechakra 0Zoef Kanteling 0Diepte Kanteling
0Epifysechakra 0Leeftijd Kanteling 0Eerlijk Kanteling
0Kruinchakra 0Op z'n kop Kanteling 0Droef Kanteling
0Kosmische vrouw chakra 0Waarachtig Kanteling 0Drietand Kanteling
0Kosmische man chakra 0Hogerhand Kanteling 0Beslis Kanteling


Oplossen van specifieke kantelingen

Nadat je de 12 universele Kantelingen en de 13 persoonlijke Kantelingen hebt ontvangen, kun je vervolgens al jouw specifieke kantelingen oplossen met één overkoepelende Kanteling, de Trauma Kanteling.

Deze Kanteling is zo genoemd omdat de specifieke kantelingen altijd ontstaan zijn als gevolg van diepgaande traumatische gebeurtenissen. De Trauma Kanteling kan alle 400 specifieke kantelingen oplossen.
Met de Trauma Kanteling los je dus al jouw specifieke kantelingen op.


Na de ontvangst

Elke kanteling vormt een soort barrière in je systeem en belemmert daardoor een ‘stroom’ in je systeem.

Na de ontvangst van een Kanteling lost deze barrière op, waardoor de stroming zich herstelt. Dat kan ertoe leiden dat je het fysiek warm krijgt.


Eindresultaat

Onze begeleiders hebben ons, Bas en Maria, laten ervaren hoe je je kunt voelen nadat je alle Kantelingen hebt ontvangen.

Je voelt je na de ontvangst van alle Kantelingen duidelijk veel vitaler, krachtiger en bruisender. Je voelt je als het ware radiëren, bijna als een soort Lichtwezen.
Innerlijk voel je je schoongespoeld, alsof alle ramen gezeemd zijn. De energie golft op een bijzonder prettige manier door je lichaam.

De energie heeft er iets van weg van een bad dat heel warm is, maar net niet te heet. Als je daar in stapt, voelt dat heel fijn.
Deze energie voelt alleen nog veel specialer en prettiger. Je kunt het omschrijven als bijzonder vitaliserend, optillend en een tikkeltje erotisch.

Als je alle Kantelingen ontvangen hebt, gaat jouw energie dus duidelijk veel beter en op een kosmische dag wijze stromen.


Over levens heen

Elke kanteling die je in dit leven oplost, blijft ook in volgende levens opgelost.

Na de ontvangst van de Trauma kanteling kunnen geen nieuwe kantelingen in jou ontstaan.

 

Het enorme belang van de Kantelingen introductie

Van de kosmische dag Aartsengelen die het Wholism Project begeleiden, kregen we eind september 2017 het volgende door:

 

  “Het is heel lang onzeker geweest of we de kantelingen nu al mochten gaan oplossen.
We hebben daar echt toestemming voor moeten vragen en de begindatum is daarbij steeds verder vervroegd.

De ontwikkelingen op de wereld maken het nodig om te beginnen met het oplossen daarvan, zodat de kantelingen op den duur ook mondiaal kunnen worden opgelost.

Tot nu toe hebben jullie ontdekt dat de kantelingen verbonden zijn met de 13 chakra's van de mens.

De mens heeft meer chakra's, maar die zijn bij de meeste mensen niet actief.

Kantelingen zorgen voor een sterke disbalans in de mens, omdat ze je op het verkeerde spoor brengen. Je kompas wordt precies omgedraaid.

Het trekt je naar beneden en het voelt daarbij alsof je niet anders kunt. Het voelt alsof de wereld zo is, dat je de wereld zo voelt en je je rot gaat voelen doordat de wereld zo is.

In feite is het precies andersom. Dat rotgevoel zit in je door kantelingen. Daar handel je naar en vervolgens heeft dit z'n weerslag op de wereld.

Kantelingen hebben een enorm grote bijdrage geleverd in de disbalans in de mens en in de wereld, oorlogen en misstanden.

Omdat mensen gewend zijn aan kantelingen, kunnen we er ons geen voorstelling van maken hoe het anders zou zijn en welk effect kantelingen op je hebben gehad tijdens dit leven en talloze vorige levens.

Het is dus een revolutie dat de kantelingen in je systeem nu opgelost mogen worden met de Kantelingen van het Wholism Project.

We zijn heel hard aan het werk om dit mogelijk te maken.”


Na de Onderlaag behandeling

Kantelingen werken het meest krachtig en het meest diep door na de Onderlaag behandeling.

Je kunt Kantelingen al vóór de Onderlaag behandeling ontvangen, maar ze zullen pas volledig  in je kunnen doorwerken na de uitwerkingstijd van de Onderlaag behandeling.

Vóór de Onderlaag behandeling kun je dus nog niet van het volledige potentieel van een Kanteling profiteren. Door de onderlaag stukken kunnen de Kantelingen nog niet volledig in jouw systeem doorwerken.

Het advies is om Kantelingen pas na de uitwerkingstijd van de Onderlaag behandeling te ontvangen. Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn, waarbij het beter is van dit advies af te wijken.