Bipolair Kanteling

In de kosmische dag is het de bedoeling dat het mannelijke en vrouwelijke veel dichter bij elkaar komen dan in de kosmische nacht het geval was.

In de kosmische nacht was er enerzijds wel een aantrekkingskracht tussen man en vrouw, maar anderzijds was het echt moeilijk om elkaar werkelijk te doorgronden en te begrijpen.

Hetzelfde geldt voor onze innerlijke man en vrouw, die hadden gedurende de kosmische nacht ook een relatie die wel wat weg had van ‘living apart together’.

Het mannelijke en vrouwelijke waren in de kosmische nacht dus twee werelden apart.

De achterliggende reden van deze moeizame relatie tussen het mannelijke en vrouwelijke was dat we in de kosmische nacht ons trillingsgetal moesten verlagen, om ons steeds verder met de materie te kunnen verbinden.

In de kosmische dag is het de bedoeling dat we ons trillingsgetal juist weer verhogen en dan is een goede relatie tussen het mannelijke en vrouwelijke essentieel.

Onderling begrip en wederzijdse liefde
De bipolair kanteling was de achterliggende reden dat de relatie tussen het mannelijke en vrouwelijke gedurende de kosmische nacht moeizaam was.

Deze bipolair kanteling kan met behulp van de Bipolair Kanteling opgelost worden.

Iedereen heeft de Bipolair Kanteling nodig om het mannelijke en vrouwelijke onderling een kosmische dag relatie van onderling begrip en wederzijdse liefde te geven.

Bipolaire stoornis
De Bipolair Kanteling kan helpen een bipolaire stoornis op te lossen, als de achterliggende oorzaak van deze stoornis een kanteling is.

Een bipolaire stoornis is een stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dat wil zeggen manisch of depressief. De manische periode is tegenovergesteld aan de depressieve periode, vandaar de naam bipolair (tweepolig).

Tijdens een manische fase kan iemand het gevoel hebben de hele wereld aan te kunnen.
Het energiepeil is dan sterk verhoogd en in lijn daarmee hebben mensen ook minder behoefte aan slaap.

Ongeveer 2 tot 4 procent van alle mensen heeft last van een bipolaire stoornis, waarbij in 70% van de gevallen de bipolair kanteling een essentiële rol speelt in deze aandoening.

Oplossen van een bipolaire stoornis

Een Bipolaire stoornis heeft als achtergrond altijd een aantal switchingen.

Als je last hebt van een switching, dan ervaar je bepaalde positieve impulsen als negatief en negatieve impulsen als positief. Door switchingen wordt jouw waarneming dus verdraaid.

De Ontswitching behandeling Plus kan alle switchingen in jouw systeem oplossen.

Om de achtergrond van een Bipolaire stoornis op te lossen is daarom altijd eerst de Ontswitching behandeling Plus nodig.

Daarnaast is bij ongeveer 70% van de mensen met een bipolaire stoornis de Bipolair Kanteling specifiek nodig om de bipolaire stoornis volledig op te kunnen lossen.

Als je voor het oplossen van een bipolaire stoornis ook de Bipolair Kanteling nodig hebt, speelt deze universele kanteling op het relatiechakra (2e chakra) ook een belangrijke rol in jouw bipolaire stoornis.
De Bipolair Kanteling zet jou als het ware vast in je bipolaire stoornis, waardoor deze stoornis zonder de Bipolair Kanteling niet oplosbaar is.

Verschil tussen kantelingen en switchingen

Een switching is een verdraaiing, terwijl een kanteling een ompoling is. De afwijking van het ‘origineel’ is bij een kanteling dus duidelijk groter dan bij een switching.
Een kanteling werkt daarom duidelijk nog veel dieper door dan een switching.

Reacties op de behandeling

Na de ontvangst van de Bipolair Kanteling krijg je een veel betere innerlijke man/vrouw relatie. Het mannelijke en vrouwelijke in jou voelen dan als een eenheid en niet meer als twee aparte werelden in jezelf.

Je kunt een veel warmere en liefdevollere relatie krijgen als je beiden de Bipolair Kanteling ontvangt.
Niets is wederzijds meer voedend dan een begripvolle en liefdevolle onderlinge relatie.

Aanvullende Verbindingen

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de Kantelingen.
De Man/Vrouw Verbinding en de Innerlijke Vereniging Verbinding hebben een specifieke aanvullende werking op de Bipolair Kanteling.

Aanvullende behandelingen

De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling, de God/Godin behandeling en de Innerlijke verhouding behandeling hebben een aanvullende werking op de Bipolair Kanteling.

Voor wie?

Iedereen heeft de Bipolair Kanteling nodig.

Ongeveer 2 tot 4 procent van alle mensen hebben last van een bipolaire stoornis en bij ongeveer 70% van hen is - naast de Ontswitching behandeling Plus - de Bipolair Kanteling nodig om de bipolaire stoornis op te kunnen lossen.

Niveau

De Bipolair Kanteling werkt op het persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

Elke Kanteling werkt over levens heen.
Van elke Kanteling waar heb je dus meerdere levens profijt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Elke Kanteling kan als eerste Kanteling ontvangen worden.

Mensen met een Bipolaire stoornis dienen eerst de Ontswitching behandeling Plus te ontvangen.

Elke Kanteling werkt pas volledig na de ontvangst van de Onderlaag behandeling, maar kan in uitzonderlijke gevallen wel vóór de Onderlaag behandeling ontvangen worden.

Tussentijd

Tussen de ontvangst van twee kantelingen moet altijd minimaal 6 weken verlopen.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Kanteling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze Kanteling niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de Kanteling - die een Kanteling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Bipolair Kanteling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat behandelingen de integratie van deze Kanteling niet kunnen verstoren, omdat behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze Kanteling dus ook vlak vóór of vlak na een behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke Kanteling geactiveerd worden. 
Zij werken ondersteunend op de werking van de Kantelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de Kanteling - waarin je door de ontwikkelingen van een Kanteling gaat en op een Kanteling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een Kanteling kunt verwachten.
Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Bipolair Kanteling is 3 maanden.

Uitwerking van de Kantelingen

Onze Kantelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de Kanteling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de Kanteling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de Kanteling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de Kanteling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een Kanteling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de Kanteling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen, kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de Kanteling

Als je na ontvangst van de Kanteling vragen hebt over de uitwerking van de Kanteling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze Kanteling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben.
Mocht je nog niet eerder contact met ons opgenomen hebben, stuur ons dan ook je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De prijs voor de Bipolair Kanteling is € 80,-

 

Ervaringen


Voel mij dichter bij mezelf

‘Sinds de Bipolair Kanteling voel ik mij dichter bij mezelf.

Tijdens het ontvangen van de Bipolair Kanteling voelde ik in het begin wat chaos ontstaan in mijn hoofd. Daarna voelde ik de energie naar mijn buik gaan en dit ging zo een paar keer om beurten van mijn hoofd naar mijn onderbuik. Uiteindelijk voelde er een heel warme stroom energie door mijn lijf die ik lang niet meer zo gevoeld heb.

De dag na het ontvangen van de Kanteling voelde ik alsof ik alles van een andere kant bekeek en kon er geen touw aan vast knopen.
De nacht erna heb ik nog meer gedroomd dan anders...(dit was wel het max :~)
En de volgende dag voelde ik mij weer anders bij mezelf wat ik ook naar mijn man toe voelde. Heel dicht bij elkaar en toch op eigen benen.’

Wil O, Gouda


Diepe rust in mij

‘Ik ontdekte vanmorgen een diepe rust in mij, dit terwijl ik me ook verbonden voelde met een groot netwerk om mij heen. Het was alsof er diep in mij iets in rust en vrede samen was gekomen. Dit is vooral  voelbaar in mijn hart. 

Heel erg mooi en fijn. Een ervaring om diep in mij te bewaren en te onthouden om er op te teren als het weer moeilijker gaat.’
Dini V, Luttenberg