Bipolair Kanteling

In de kosmische dag is het de bedoeling dat het mannelijke en vrouwelijke veel dichter bij elkaar komen dan in de kosmische nacht het geval was.

In de kosmische nacht was er enerzijds wel een aantrekkingskracht tussen man en vrouw, maar anderzijds was het echt moeilijk om elkaar werkelijk te doorgronden en te begrijpen.

Hetzelfde geldt voor onze innerlijke man en vrouw, die hadden gedurende de kosmische nacht ook een relatie die wel wat weg had van ‘living apart together’.

Het mannelijke en vrouwelijke waren in de kosmische nacht dus twee werelden apart.

De achterliggende reden van deze moeizame relatie tussen het mannelijke en vrouwelijke was dat we in de kosmische nacht ons trillingsgetal moesten verlagen, om ons steeds verder met de materie te kunnen verbinden.

In de kosmische dag is het de bedoeling dat we ons trillingsgetal juist weer verhogen en dan is een goede relatie tussen het mannelijke en vrouwelijke essentieel.

Onderling begrip en wederzijdse liefde
De bipolair kanteling was de achterliggende reden dat de relatie tussen het mannelijke en vrouwelijke gedurende de kosmische nacht moeizaam was.

Deze bipolair kanteling kan met behulp van de Bipolair Kanteling opgelost worden.

Iedereen heeft de Bipolair Kanteling nodig om het mannelijke en vrouwelijke onderling een kosmische dag relatie van onderling begrip en wederzijdse liefde te geven.

Bipolaire stoornis
De Bipolair Kanteling kan helpen een bipolaire stoornis op te lossen, als de achterliggende oorzaak van deze stoornis een kanteling is.

Een bipolaire stoornis is een stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dat wil zeggen manisch of depressief. De manische periode is tegenovergesteld aan de depressieve periode, vandaar de naam bipolair (tweepolig).

Tijdens een manische fase kan iemand het gevoel hebben de hele wereld aan te kunnen.
Het energiepeil is dan sterk verhoogd en in lijn daarmee hebben mensen ook minder behoefte aan slaap.

Ongeveer 2 tot 4 procent van alle mensen heeft last van een bipolaire stoornis, waarbij in 70% van de gevallen de bipolair kanteling een essentiële rol speelt in deze aandoening.

Oplossen van een bipolaire stoornis

Een Bipolaire stoornis heeft als achtergrond altijd een aantal switchingen.

Als je last hebt van een switching, dan ervaar je bepaalde positieve impulsen als negatief en negatieve impulsen als positief. Door switchingen wordt jouw waarneming dus verdraaid.

De Ontswitching behandeling Plus kan alle switchingen in jouw systeem oplossen.

Om de achtergrond van een Bipolaire stoornis op te lossen is daarom altijd eerst de Ontswitching behandeling Plus nodig.

Daarnaast is bij ongeveer 70% van de mensen met een bipolaire stoornis de Bipolair Kanteling specifiek nodig om de bipolaire stoornis volledig op te kunnen lossen.

Als je voor het oplossen van een bipolaire stoornis ook de Bipolair Kanteling nodig hebt, speelt deze universele kanteling op het relatiechakra (2e chakra) ook een belangrijke rol in jouw bipolaire stoornis.
De Bipolair Kanteling zet jou als het ware vast in je bipolaire stoornis, waardoor deze stoornis zonder de Bipolair Kanteling niet oplosbaar is.

Verschil tussen kantelingen en switchingen

Een switching is een verdraaiing, terwijl een kanteling een ompoling is. De afwijking van het ‘origineel’ is bij een kanteling dus duidelijk groter dan bij een switching.
Een kanteling werkt daarom duidelijk nog veel dieper door dan een switching.

Reacties op de behandeling

Na de ontvangst van de Bipolair Kanteling krijg je een veel betere innerlijke man/vrouw relatie. Het mannelijke en vrouwelijke in jou voelen dan als een eenheid en niet meer als twee aparte werelden in jezelf.

Je kunt een veel warmere en liefdevollere relatie krijgen als je beiden de Bipolair Kanteling ontvangt.
Niets is wederzijds meer voedend dan een begripvolle en liefdevolle onderlinge relatie.

Voor wie?

Iedereen heeft de Bipolair Kanteling nodig.

Ongeveer 2 tot 4 procent van alle mensen hebben last van een bipolaire stoornis en bij ongeveer 70% van hen is - naast de Ontswitching behandeling Plus - de Bipolair Kanteling nodig om de bipolaire stoornis op te kunnen lossen.

Niveau

De Bipolair Kanteling werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

Elke Kanteling werkt over levens heen.
Van elke Kanteling waar heb je dus meerdere levens profijt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Bipolair Kanteling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Bipolair Kanteling bedraagt € 95,-.

 

Ervaringen


Voel mij dichter bij mezelf

‘Sinds de Bipolair Kanteling voel ik mij dichter bij mezelf.

Tijdens het ontvangen van de Bipolair Kanteling voelde ik in het begin wat chaos ontstaan in mijn hoofd. Daarna voelde ik de energie naar mijn buik gaan en dit ging zo een paar keer om beurten van mijn hoofd naar mijn onderbuik. Uiteindelijk voelde er een heel warme stroom energie door mijn lijf die ik lang niet meer zo gevoeld heb.

De dag na het ontvangen van de Kanteling voelde ik alsof ik alles van een andere kant bekeek en kon er geen touw aan vast knopen.
De nacht erna heb ik nog meer gedroomd dan anders...(dit was wel het max :~)
En de volgende dag voelde ik mij weer anders bij mezelf wat ik ook naar mijn man toe voelde. Heel dicht bij elkaar en toch op eigen benen.’

Wil O, Gouda


Diepe rust in mij

‘Ik ontdekte vanmorgen een diepe rust in mij, dit terwijl ik me ook verbonden voelde met een groot netwerk om mij heen. Het was alsof er diep in mij iets in rust en vrede samen was gekomen. Dit is vooral  voelbaar in mijn hart. 

Heel erg mooi en fijn. Een ervaring om diep in mij te bewaren en te onthouden om er op te teren als het weer moeilijker gaat.’
Dini V, Luttenberg