Workshops en extra begeleiding
in Basisoefening 1

Basisoefening 1 is een Wholistische bewegingsoefening die jou niet alleen soepeler en vitaler maakt, maar ook gevoelens losmaakt die in jouw lichaam zijn vastgezet, zodat je ze alsnog kunt verwerken.

Je leert Basisoefening 1 tijdens een Introductiedag waar je ook de speciale impuls voor Basisoefening 1 ontvangt, waardoor deze oefening haar bijzondere werkzaamheid voor jou krijgt.
Na de Introductiedag kun je zelf met Basisoefening 1 aan de slag.

Als je na de Introductiedag extra begeleiding wilt in Basisoefening 1, of je vindt het leuk om Basisoefening 1 samen met anderen te doen tijdens een workshop of cursus, dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor:

  • workshops of cursussen die op deze pagina vermeld worden
  • een les of meerdere lessen op jouw verzoek, samen met anderen
  • een individueel Wholistisch bewegingsconsult


Deze mogelijkheden worden aangeboden door speciaal hiervoor opgeleide Wholistic Partners. Je vindt hun contactgegevens op het midden van deze pagina.

Voorwaarde voor deelname
Je kunt alleen deelnemen aan een workshop, cursus, les of individueel Wholistisch bewegingsconsult voor Basisoefening 1 als je de Introductiedag voor Basisoefening 1 al hebt gevolgd.
Zonder de speciale impuls die je tijdens deze Introductiedag ontvangt, heeft Basisoefening 1 geen energetische werking voor jou.

Ook voor Basisoefening 2
Zodra je overgestapt bent naar Basisoefening 2, dan heeft een workshop, cursus, les of Wholistisch bewegingsconsult voor Basisoefening 1 voor jou automatisch de werking van Basisoefening 2.
Je kunt dus aan alle op deze pagina vermelde activiteiten deelnemen.

Het is wel noodzakelijk om hiervoor jouw Bewegingsdoek mee te brengen, anders heeft de oefening geen goede uitwerking voor jou.


Workshops en cursussen voor Basisoefening 1

Als er workshops of cursussen gepland zijn voor Basisoefening 1, worden die hieronder vermeld.

Workshops Basisoefening 1

Datum Tijd Plaats Workshop-gever Informatie en
aanmelding
Prijs
23-10-17 16.00-18.00 Boskoop Diana v/d Heuvel info@gelukkigzijn.nu € 40,-
29-11-17 16.00-18.00 Gouda Wil Oostdam
wil.oostdam@telfort.nl
€ 40,-


Groepsgrootte en inschrijfgeld
Workshops voor Basisoefening 1 worden vrijwel altijd gegeven aan groepen van 4-8 personen, zodat er voldoende persoonlijke aandacht voor elke deelnemer is.

Het inschrijfgeld van € 40,- is op deze groepsgrootte gebaseerd.

Mocht de groep kleiner uitvallen, dan kan de workshop - in overleg met de deelnemers - toch doorgaan als zij bereid zijn een in verhouding aangepast inschrijfgeld te betalen.

Aanmelding
Je meldt je aan voor een workshop Basisoefening 1 door een e-mail te sturen naar de Wholistic Partner die de workshop geeft.

Let op: Vermeld bij jouw aanmelding de datum en locatie van de Introductiedag voor Basisoefening 1 die je hebt gevolgd.

Betaling

Workshops voor Basisoefening 1 worden altijd vooraf betaald. Jouw inschrijving is definitief na betaling van het inschrijfgeld.

Cursussen Basisoefening 1

Datum Tijd Plaats Cursus-gever Informatie en
aanmelding
Prijs

28-01-18
11-02-18
25-02-18
11-03-18

 

10.30-12.30

 

Amsterdam

 

Corrine Geeris

 

corrinegeeris@hotmail.com

 

€ 140,-

23-03-18
06-04-18
20-04-18

 

13.30-15.30

 

Amersfoort

 

Nadia Lucassen

 

www.omhelsjehart.nu

 

€ 105,-Groepsgrootte en inschrijfgeld
Cursussen voor Basisoefening 1 worden vrijwel altijd gegeven aan groepen van 4-8 personen, zodat er voldoende persoonlijke aandacht voor elke deelnemer is.

Het cursusgeld - van omgerekend € 35,- per les - is op deze groepsgrootte gebaseerd.

Mocht de groep kleiner uitvallen, dan kan de cursus - in overleg met de deelnemers - toch doorgaan als zij bereid zijn een in verhouding aangepast inschrijfgeld te betalen.

Aanmelding en betaling
Je meldt je aan voor een cursus voor Basisoefening 1 door een e-mail te sturen naar de Wholistic Partner die de cursus geeft.

Let op: Vermeld bij jouw aanmelding de datum en locatie van de Introductiedag voor Basisoefening 1 die je hebt gevolgd.

Betaling
Cursussen voor Basisoefening 1 worden altijd in zijn geheel vooraf betaald.
Jouw inschrijving voor de cursus is definitief na overmaking van het totaalbedrag voor de cursus.


Lessen op verzoek

De onderstaande Wholistic Partners kunnen op jouw verzoek één of meerdere lessen in Basisoefening 1 geven.

Wholistic Partners die op verzoek lessen in Basisoefening 1 kunnen geven

Groepsgrootte
Lessen in Basisoefening 1 worden altijd gegeven aan groepen van 2-8 deelnemers.

Als je met twee personen bent, is dat dus al voldoende om een afspraak voor een les te kunnen maken.
Ben je alleen, dan kun je de Wholistic Partner vragen of zij cliënten kent die graag samen met jou een les of cursus zouden willen volgen.

Locatie
Een les of cursus op verzoek kan plaatsvinden in de praktijkruimte van de Wholistic Partner, in een zaal of in jouw woonkamer, indien deze groot genoeg is.

Tijdsduur en tijdstip
Een les in Basisoefening 1 duurt altijd 2 uur. De les kan overdag of in de vroege avond plaatsvinden. 

Omdat het af te raden is om Basisoefening 1 vlak voor het slapengaan te doen, begint een 'avondles' uiterlijk om 18:00 uur.

Prijzen lessen op afspraak
De prijs per les is afhankelijk van de groepsgrootte.

Voor 4-8 deelnemers geldt een vast tarief per persoon.

Voor 2 of 3 deelnemers gelden aangepaste tarieven.

Spreek je vooraf meerdere lessen af (een cursus), dan betaal je omgerekend een lagere prijs per les dan wanneer je één enkele les afspreekt.

Aantal deelnemers     Prijs per persoon voor een losse les
4 - 8 personen              € 40,-
3 personen                   € 50,-
2 personen                   € 60,-

Aantal deelnemers     Prijs per persoon per les als onderdeel van een cursus
4 - 8 personen              € 35,-
3 personen                   € 40,-

Les of cursus afspreken
Je kunt jouw verzoek voor een les of cursus voor Basisoefening 1 mailen naar de Wholistic Partner van jouw keuze uit het bovenstaande overzicht .

Let op: vermeld in jouw e-mail de datum en locatie van de Introductiedag voor Basisoefening 1 die je hebt gevolgd.

Betaling
Een les of cursus wordt altijd in zijn geheel vooraf betaald.

Vanwege de voorbereidingen van de Wholistic Partner en de eventuele zaalhuur maakt elke deelnemer het volledige lesgeld of cursusgeld direct over zodra de afspraak voor de les of de cursus is gemaakt.


Wholistisch bewegingsconsult

Heb je behoefte aan individuele begeleiding, dan kun je een afspraak maken voor een Wholistisch bewegingsconsult. Een Wholistisch bewegingsconsult wordt altijd aan één persoon gegeven.

Tijdens een Wholistisch bewegingsconsult doe je Basisoefening 1 onder begeleiding van een Wholistic Partner die daarvoor is opgeleid.

Door de begeleiding en aandacht van de Wholistic Partner, kun je tijdens een Wholistic Bewegingsconsult door ontwikkelingen gaan die je thuis tijdens het beoefenen van Basisoefening 1 nog onbewust ontweken had.
Je kunt daardoor een duidelijke stap in jouw ontwikkeling maken tijdens een Wholistisch bewegingsconsult.

Tijdsduur en tijdstip
Een Wholistisch bewegingsconsult duurt minimaal 1 uur en maximaal 2 uur.

Het consult kan overdag of in de vroege avond plaatsvinden.
Een Wholistisch bewegingsconsult in de vroege avond eindigt uiterlijk om 20:00 uur.
Het is namelijk af te raden om Basisoefening 1 vlak voor het slapengaan te doen.

Afspraak maken
Je kunt jouw verzoek voor een Wholistic bewegingsconsult mailen naar de Wholistic Partner van jouw keuze.
Je vindt de contactgegevens van de hiervoor opgeleide Partners in het overzicht op het midden van deze pagina, onder het kopje 'Lessen op verzoek'.

Let op: Vermeld in jouw e-mail de datum en locatie van de Introductiedag voor Basisoefening 1 die je hebt gevolgd.

Consult prijs
1 uur: € 70,-
Voor elke 10 minuten extra wordt € 10,- in rekening gebracht.