Relatie behandeling

De Relatie behandeling geeft je een kosmische dag relatie met jezelf.

Een kosmische dag relatie met jezelf heeft duidelijke voordelen:

  • voor de relatie met jezelf
  • voor jouw relatie
  • voor het krijgen van een relatie
  • voor de omgang met anderen


Een liefdevollere relatie met jezelf
Met behulp van de Relatie behandeling kun je gemakkelijker liefdevoller en met meer begrip met jezelf omgaan. Je kunt meer van jezelf gaan houden en je daardoor ook gelukkiger gaan voelen.

Meer een kosmische dag relatie
Als je een relatie hebt en beiden de Relatie behandeling ontvangt, kun je met je partner een relatie krijgen die meer op de spelregels van de kosmische dag gebaseerd is. Je kunt daardoor liefdevoller en met meer begrip met elkaar omgaan.

Het krijgen van een relatie
Als je een kosmische dag relatie met jezelf hebt, zul je ook sneller iemand aantrekken die op een overeenkomstige manier met zichzelf omgaat.

De omgang met anderen
Hoe je iemand benadert, bepaalt in hoge mate de reactie van de ander op jou. ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ is een gezegde dat in de praktijk dan ook heel vaak op gaat.

Door de Relatie behandeling kun je dus liefdevoller en met meer begrip met jezelf omgaan.
Doe je dat, dan werkt dat door in alle vormen van relaties, je liefdesrelatie, je contacten en je dagelijks leven.

Liefdevoller en met meer begrip met jezelf omgaan

De allerbelangrijkste relatie die je in je leven hebt, is de relatie met jezelf. Het is onmogelijk om jezelf echt te ontlopen, je komt jezelf altijd weer tegen.

Met behulp van de Relatie behandeling krijg je een kosmische dag relatie met jezelf, met andere woorden een relatie die meer gebaseerd is op de kosmische dag spelregels.

De kosmische dag spelregels zijn onder andere gericht op liefde, positivisme, ontplooiing en begrip, terwijl de kosmische nacht spelregels meer gebaseerd zijn op angst, egocentrisme, beperking en dwang.

Na de ontvangst van de Relatie behandeling krijg je een kosmische dag relatie met jezelf.
Het wordt daardoor gemakkelijker om van jezelf te leren houden.

Uiteraard moet je er dan tegelijkertijd aan werken om de talloze trauma’s die we opgelopen hebben gedurende de kosmische nacht op te lossen. Om deze trauma’s op te lossen, hebben we een groot aantal verschillende behandelingen en Wholistische bewegingsoefeningen ontwikkeld.

Het leven wordt zoveel meer waard om geleefd te worden naarmate je meer van jezelf kunt houden. De Relatie behandeling vormt daarbij een belangrijke schakel. Je kunt met behulp van deze behandeling meer van jezelf gaan houden en je daardoor gelukkiger gaan voelen.

Meer een kosmische dag relatie

Om een kosmische dag relatie te krijgen met je partner, moet je allebei bereid zijn om aan jezelf te werken. Je moet beiden zoveel mogelijk je kosmische nacht verleden met al z’n trauma’s verwerken.

Deze kosmische nacht trauma’s zijn de ondergrond van ons ego. In vrijwel alle relaties gaat het ego na verloop van tijd een duidelijke rol spelen. Je hebt allebei je ‘gevoelige plekken’ en als die door de ander worden ‘aangeraakt’, ga je vanuit je ego reageren.

Als je vanuit je ego reageert, reageer je vanuit (onbewuste) angst voor onverwerkte gevoelens die omhoog kunnen komen.
Vanuit onbewuste angst ontken je met kracht wat de ander zegt en sluit de mogelijkheid uit dat het waar zou kunnen zijn.

Het kan zover gaan dat je zelf achteraf niet meer begrijpt waarom je zo gereageerd hebt.
Je weet immers best wel dat de ander gelijk had, maar je kon het vanuit een onbewuste angst niet toegeven.

Als je vanuit ego reageert op de ander, dan schept dat altijd afstand en zo groeien vrijwel alle relaties op den duur steeds verder uit elkaar.

Aan deze ego-stukken doet de Relatie behandeling niets, daarvoor zijn de behandelingen uit de categorieën Ontwikkelingsbehandelingen, Beïnvloeding problemen, Brede problemen en Specifieke problemen bedoeld.
Met deze behandelingen kun je stap voor stap werken om het diep en wijdvertakte ego op te lossen. Zo verwerk je stap voor stap jouw kosmische nacht verleden met al z’n trauma’s.

De Relatie behandeling lost deze egostukken dus niet op, maar helpt je wel om er op een kosmische dag wijze mee om te gaan. Je doorziet je eigen ego ook sneller, waardoor het minder met jou aan de haal kan gaan.

Als je een relatie hebt en allebei aan jezelf werkt, dan is de Relatie behandeling een echt waardevolle behandeling die jezelf en je relatie goed zal doen.

Je moet daarvoor beiden de Relatie behandeling ontvangen. Hierdoor krijg je niet alleen allebei een kosmische dag relatie met jezelf, maar ook onderling. Jouw relatie wordt zo een relatie die meer op de spelregels van de kosmische dag is gebaseerd. Je kunt daardoor liefdevoller en met meer onderling begrip met elkaar omgaan.

Het krijgen van een relatie

Door de Relatie behandeling krijg je een kosmische dag relatie met jezelf, waardoor je onder andere liefdevoller en met meer begrip met jezelf omgaat.

Als je een kosmische dag relatie met jezelf hebt, zul je sneller iemand aantrekken die op een overeenkomstige manier met zichzelf omgaat.

Je resoneert altijd op mensen die gelijkenissen met jezelf hebben, die min of meer hetzelfde in het leven staan. Dat hoeft in het begin helemaal niet meteen duidelijk te zijn, maar je voelt intuïtief vanaf het eerste moment onbewust aan dat de ander dezelfde ‘kleurschakeringen’ in zich heeft als jij.

Dat geeft een gevoel van vertrouwen, van veiligheid en naarmate de overeenkomsten groter zijn  mogelijkerwijs ook een onderlinge aantrekkingskracht.

Door met behulp van de Relatie behandeling een kosmische dag relatie met jezelf te krijgen, vergroot je duidelijk de kans dat je iemand aantrekt die ook op een soortgelijke wijze met zichzelf om gaat, dus ook liefdevoller en met meer begrip.

De omgang met anderen

‘Wie goed doet, goed ontmoet’ is een gezegde dat in de praktijk heel vaak op gaat. Met andere woorden de wijze waarop je iemand benadert, bepaalt in hoge mate de reactie van de ander op jou.

Dat is een ervaring die iedereen wel kent. Als iemand oprecht vrolijk is, werkt dat aanstekelijk en als iemand je een onbeschoft antwoord geeft, dan ben je eerder geneigd om een soortgelijk antwoord terug te geven.

Omdat je door de Relatie behandeling een kosmische dag relatie met jezelf krijgt, ga je onder andere liefdevoller en met meer begrip met jezelf om.

Als je liefdevoller en met meer begrip voor jezelf omgaat, werkt dat uiteraard ook door op al je dagelijkse ontmoetingen. Die zullen dan ook eerder op een soortgelijke wijze op jou reageren.

De Relatie behandeling werkt dus als een soort wonderolie op je dagelijkse contacten en maakt zo het leven wat lichter en aangenamer.

Voor wie?

Iedereen heeft de Relatie behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

De Relatie behandeling werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Relatie behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Relatie behandeling bedraagt € 140,-.