Coördinatie Verbindingen

De Coördinatie Verbindingen helpen om de verschillende Verbindingen die je ontvangen hebt, optimaal te laten samenwerken. Ze zijn als het ware de dirigenten van het orkest dat gevormd wordt door de Verbindingen die je al hebt.

De werking van jouw verschillende Verbindingen worden door de Coördinatie Verbindingen op elkaar afgestemd, waardoor je zoveel mogelijk profijt van jouw Verbindingen hebt.

De Coördinatie Verbindingen zorgen er dus voor dat jouw Verbindingen zo harmonieus mogelijk samenwerken en elkaar onderling optimaal versterken in hun werking.

De verschillende Coördinatie Verbindingen werken daarnaast ook aanvullend op elkaar door elkaars werkingsgebied aan te vullen.

Verbindingen Coördinator

De Verbindingen Coördinator zorgt ervoor dat al jouw Verbindingen op elk moment en in elke situatie in de voor jou optimale onderlinge balans, in de optimale compositie, samenwerken.

Door al jouw Verbindingen op elk moment in de voor jou ideale compositie te laten werken, versterkt en optimaliseert de Verbindingen Coördinator de werking van jouw Verbindingen.

Afhankelijk van jouw ontwikkeling en de situatie waarin je je bevindt, zal de Verbindingen Coördinator de werking van bepaalde Verbindingen meer naar voren halen en andere Verbindingen meer naar de achtergrond laten gaan.

De Verbindingen Coördinator stelt op elk moment de voor jou ideale compositie van de werking van jouw Verbindingen samen, net als een componist die met alle beschikbare tonen en instrumenten een muziekstuk samenstelt waarin de instrumenten afwisselend meer of minder nadruk krijgen en in een wisselend tempo en volume te horen zijn.

Lees verder

Intensiteit Verbinding

De Intensiteit Verbinding verhoogt de intensiteit van de werking van die specifieke Verbinding(en) die je op dat moment het meest nodig hebt.

Als je een Verbinding ontvangt, dan ervaar je de werking daarvan meestal heel duidelijk.
In de loop van de tijd vervaagt het specifieke bewuste gevoel dat de Verbinding je geeft.
Het specifieke gevoel bedt zich dan als het ware in, in de dagelijkse stroom van gevoelens en gedachten.

Gebeurt er dan iets waarbij je de specifieke werking van bepaalde Verbindingen goed kunt gebruiken, dan haalt de Intensiteit Verbinding die Verbindingen die je op dat moment het meest nodig hebt, naar voren door de intensiteit van de werking van die specifieke Verbinding(en) te verhogen.

De Intensiteit Verbinding helpt je dus om op de meest adequate manier in te spelen op gebeurtenissen in jouw leven die om een reactie van jou vragen.

De Intensiteit Verbinding helpt je ook om aandacht te besteden aan datgene wat op dat moment belangrijk voor jouw systeem is, wat voor jouw systeem prioriteit heeft.
De Intensiteit Verbinding helpt je zo om meer in overeenstemming te leven met jouw systeem en dat komt jouw gezondheid ten goede.

Lees verder