Kosmische Dubbele motieven behandeling

De Kosmische Dubbele motieven behandeling lost diepgaande beïnvloeding op waarbij jouw gevoelens, emoties of energiebalans vanuit vorige levens op andere planeten bespeeld en gemanipuleerd worden.Het resultaat van kosmische dubbele motieven beïnvloeding is dat je niet optimaal op Aarde kunt functioneren.

Deze vorm van beïnvloeding werkt heel diep door op je persoonlijkheid en zorgt ervoor dat je geen of moeizaam aansluiting voelt met de Aardse gang van zaken. Je kunt je zelfs min of meer een alien op deze Aarde voelen.

Ongeveer 5% van alle mensen heeft deze behandeling nodig.

Oorsprong kosmische dubbele motieven beïnvloeding

Als je last hebt van kosmische dubbele motieven beïnvloeding is dat ontstaan tijdens een vorig leven op een andere planeet uit dit of een ander Universum.

Je bent dan zo sterk beïnvloed met een niet Aardse vorm van dubbele motieven beïnvloeding, dat dat over levens heen werkzaam blijft.

Het is dus een beïnvloeding uit een vorig leven op een andere planeet, die nog altijd in jou doorwerkt.

Resultaten van de behandeling

Na ontvangst van de behandeling ben je direct en levenslang beschermd tegen kosmische dubbele motieven beïnvloeding.Daarnaast lost de behandeling ook de aangrijpingspunten in jou op voor deze diepgaande vorm van beïnvloeding. Door deze innerlijke aangrijpingspunten kan de kosmische dubbele motieven beïnvloeding jou bereiken.

Zodra jouw aangrijpingspunten opgelost zijn, ben je niet meer vatbaar voor kosmische dubbele motieven beïnvloeding.De Kosmische Dubbele motieven behandeling zorgt er dus op twee manieren voor dat deze beïnvloeding jou niet meer kan bereiken:

  • door de levenslange bescherming, vanaf het eerste moment na ontvangst van de behandeling
  • door het oplossen van jouw innerlijke aangrijpingspunten voor deze vorm van beïnvloeding

Hoe werkt kosmische dubbele motieven beïnvloeding?

Bij kosmische dubbele motieven beïnvloeding zijn jouw gevoelens tijdens een vorig leven op een diepgaande wijze door een buitenaardse gemanipuleerd en bespeeld.
Deze toenmalige beïnvloeding uit dat vorige leven op een andere planeet, werkt tijdens dit leven op Aarde nog steeds in jou door.De beïnvloeding werkt op zo’n diep en onbewust niveau in jouw systeem, dat het voor jou voelt alsof het jouw eigen gevoelens zijn.

Als een buitenaardse jou tijdens dat vorige leven gevoelsmatig manipuleerde via kosmische dubbele motieven beïnvloeding, kon zo’n buitenaardse bijvoorbeeld een deel van zijn of haar gevoelens 'uitvergroten' en dit uitvergrote gevoel heel diep in jouw systeem naar binnen brengen.

Deze gevoelens werken nog altijd in jouw systeem door.
Omdat deze gevoelens van een andere planeet afstammen, waar totaal andere spelregels gelden, sluiten ze niet aan op het leven hier op Aarde. Zulke buitenaardse gevoelens zorgen ervoor dat je gevoelsmatig geen aansluiting vindt hier op Aarde en daardoor kun je je ook heel ongelukkig voelen. Je hebt dan het gevoel dat je hier op Aarde geen aansluiting vindt.  Je hebt daarbij niet in de gaten dat jouw gevoel bespeeld is en dat jij zonder deze beïnvloeding veel beter kunt aansluiten op de spelregels van onze Aarde, waardoor je je hier wel gelukkig kunt gaan voelen.Kosmische dubbele motieven beïnvloeding kan jouw leven hier op Aarde zo bemoeilijken dat het een vrijwel onhaalbare opgave wordt.

Niveau

De Kosmische Dubbele motieven behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.


Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Traject

De Kosmische Dubbele motieven behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Kosmische Dubbele motieven behandeling bedraagt € 280,-.


Een ervaring


Vrije, lichte ruimte

‘Het is echt bijzonder om te ervaren dat de ruimte vrij voelt om daarin mijzelf te zijn, er te kunnen en te mogen zijn en dat die ruimte er ook daadwerkelijk gewoon is.
Letterlijk voel ik vrije, lichte ruimte in en om mijn lichaam en zijn. Ik hoef dus niet meer van alles te doen om mijn eigen ruimte in te nemen. Ik ben er gewoon.

Daarbij is zo'n duidelijk besef gekomen over hoe bang ik was in het creatie- en aardingsproces en dat nu de weg vrij is om te aarden, te creëren en te manifesteren.

Omdat alles in mijn creatieproces steeds ontaardde en gedwarsboomd werd, durfde ik geen doelen meer te stellen. Ik was mij bewust dat op het moment dat ik een doel stelde, ik de materie of kosmische energie in de vrije loop beïnvloedde. Als ik dan iets wilde creëren moesten mijn intenties wel zooo zuiver (van Goddelijke komaf) zijn en dan nog veranderde de creatie al gaande weg in een soort ramp of drama.

Ik heb mij zo vaak afgevraagd hoe dat nou zat en steeds geen antwoord op gekregen. En ik voelde altijd wel dat er iets meer was, maar kon mijn vinger er niet op leggen. Die angst voor beïnvloeding (van mijzelf en van iets of iemand om mij heen) was daarin wel altijd heel sterk aanwezig.
Het valt op zijn plek nu.’