Natuur Gelijkheid Verbinding

Ondanks alle natuurbescherming maatregelen belasten we de natuur steeds meer door onder andere:

 • kaalslag
 • milieuvervuiling

en

 • slecht waterbeheer

 
Het resultaat is dat er steeds minder natuur op onze Aarde blijft bestaan en dat de overblijvende natuur steeds minder goed z’n bijzondere functies kan vervullen.

We zijn er als mensheid onvoldoende van doordrongen dat een goed functionerende natuur essentieel is voor ons eigen voortbestaan. Als de natuur niet meer goed kan functioneren, kunnen we op den duur niet overleven op Aarde, alleen al omdat de zuurstof die we ademen door bossen wordt geproduceerd.

Het is zeer waarschijnlijk dat er ergens een point of no return is, waarbij de natuur niet meer kan functioneren, dus als het ware bezwijkt.
Waar dat point of no return ligt, weet niemand. Dat we erop afkoersen, is duidelijk.

De Natuur Gelijkheid Verbinding heeft het vermogen om de natuur op energieniveau te versterken als we:

 • ademen
 • groenten of plantaardige producten eten
 • textiel van plantaardige vezels aanschaffen of gebruiken
 • hout toepassen in welke vorm dan ook, dus onder andere als:
.
 • papier of karton
 • houten planken
 • meubels
 • houtvezels
 • stookhout


Met de Natuur Gelijkheid Verbinding maak je de natuur alleen al door te ademen energetisch sterker, waardoor je de overlevingskans van de natuur en daarmee ook van al het overige leven op Aarde vergroot.

Voor wie?

Voor iedereen die het belang van de natuur echt elk moment wil laten meetellen.

Natuur Gelijkheid Verbinding voor een bedrijf

De Natuur Gelijkheid Verbinding kan ook door een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

Zo kun je als bedrijf op energieniveau de mate waarin jij van de natuur gebruik maakt energetisch aan de natuur terug schenken.

Let op: De Natuur Gelijkheid Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Als de Natuur Gelijkheid Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen in het bedrijfspand, dus niet in hun eigen woonomgeving.

De kosten bedragen € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht.

Aantal werknemers
De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Natuur Gelijkheid Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Natuur Gelijkheid Verbinding bedraagt € 140,-.


Een ervaring

 

Het voelde heel sprookjesachtig

‘Ik liep in het bos en ik voelde echt een " hee....." en "He?......", een verwondering van de aanwezigheid van het bos.
Het voelde heel sprookjesachtig.

Het kunnen voelen wat de uitgestrektheid van het bos met je doet, maar ook de details en kleuren.

Eerder kon ik de bruin geworden planten als grauw en dood ervaren, ook omdat het nu herfst is, maar nu zag ik de pracht, de kleuren en voelde ik het leven. Het voelde voor mij alsof ik echt beter contact kon maken met het wezen van de planten en bomen....

Er was ook duidelijker, zonder al te veel moeite een uitwisseling: ik voelde in bijna heel mijn lichaam een bruisend, tintelend bijna blij? gevoel.
Tijdens de wandeling ging ik als vanzelf meer rechtop staan, voelde ik me in kracht toenemen.

Ik kon echt dankbaarheid voelen dat ik dit mocht ervaren.’
Thea R, Tilburg